Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané kapitoly z české morfologie a syntaxe i. Lucie Medová Út 15:50 – 17:30 S4 6. října 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané kapitoly z české morfologie a syntaxe i. Lucie Medová Út 15:50 – 17:30 S4 6. října 2009."— Transkript prezentace:

1 Vybrané kapitoly z české morfologie a syntaxe i. Lucie Medová Út 15:50 – 17:30 S4 6. října 2009

2 Kontakt  Lucie Medová  e-mail lmedova@ff.jcu.czlmedova@ff.jcu.cz  telefon38 777 4852  konzultace středa 12:30 – 13:30 pátek 12:30 – 13:30

3 Kalendář  13 týdnů výuky  9. 10. – 18. 12. 2009  4. 1. – 15. 1. 2010  změny 3.11týden 5 1.12.týden 9

4 Potenciální (akreditovaný) program  Morfologická struktura českého slova  Gramatická kategorie jmenného rodu  Vyjadřování kvantity  Syntaktické funkce pádu  Deixe  Slovesný rod  Slovesný vid  Věta a propozice  Zvuková stránka věty  Komunikativní funkce výpovědi  Valence predikátu

5 Blíže ke skutečnému programu?  Pád Caha (2009), ch.1  Konstrukce se SE Oliva (2001), Medová (2009)  Pasivum, participiální konstrukce Karlík & Veselovská (2005?)  Syntax infinitivů Caha (2004), Dotlačil (2006)  Syntax klitik Rezac (2002), Dotlačil (2006)  Funkční generativní popis jazyka Sgall (1967)

6 Skutečný program  bude k dispozici příště  Požadavky k zápočtu prezentace v hodině aktivní účast a/nebo seminární práce (na předem zkonzultované téma!)

7 Pád  Caha, Pavel (2009): The Nanosyntax of Case. PhD. dissertation, CASTL Tromsø  bude k dispozici na webu (?)

8 Terminologie  pád způsob / označení způsobu, jímž jazyky označují závislost jména na jeho řídícím výrazu (V, P, Adj)  paradigma repertoár tvarů daného výrazu  syntagma konkrétní použití daného výrazu

9 Terminologie ii.  spíme v nov-é budov-ě, před vedl-ej- š-í budov-ou  budov-a, budov-y, budov-ě, budov- ou, etc. N vs. Adj vs. zájmena SG vs. PL (vs. DU vs. Paucal)

10 Syncretismus a.omaxiti-sNOM the.NOMbojovník-NOM b.t-onmaxiti-Ø ACC the-ACCbojovník-ACC a.t-umaxiti-Ø GEN the-GENbojovník-GEN  GEN a ACC jsou synkretické

11 Synkretismus ii. 1.neexistuje rozdíl mezi GEN a ACC 2.rozdíl mezi nimi je, ale není „vidět“ pro jméno bojovník člen jiné třídy

12 Synkretismus iii.  Proč je na světě synkretismus? je možné úplně všechno? existují nějaká omezení?

13 Moderní řečtina bojovník PL bojovník SG alfaneexist uje NOMmaxit-esmaxit-i-sálphaA ACCmaxit-esmaxit-i- Ø álphaB GENmaxit-onmaxit-i- Ø álpha A

14 Typologie  bří Schlegelové  organizace jazyků do (typologických) skupin podle toho, jak tvoří slova z morfémů analytické± 1 morfém : 1 slovo syntetickéM1-M2-kořen-M3-M4  aglutinační  inflekční polysyntetické ± mnoho morfémů: 1slovo

15 Pád  Blake, Jerry (1994/2001): Case. OUP NOM > ACC > GEN > DAT > etc.  Pádová blízkost (Case contiguity) v daném jazyce, synkretismus pádových forem se objevuje jenom mezi určitými pády – a posloupnost těchto pádů je pro daný jazyk stálá Caha (2009):7(5)

16 Prognóza (predikce) NOMACCGENDAT lze * * * * *

17 Krok 2.  (Krok 1: Pádová blízkost)  restrikce na tom, KDO může být synkretický s KÝM Baerman et al. (2005) a)synkretismus strukturních pádů je běžný b)pokud je některý ze strukturních pádů synkretický (s nepřímým), pak je to „marked“ (= periferní) pád

18 Strukturní vs. nepřímý pád  NOM a ACC jsou přímé / strukturní  ostatní jsou nepřímé GEN DAT LOC INS COM(itative)

19 Univerzální pádová blízkost a)synkretismus (pokud není náhodný) se děje mezi pády a posloupnost těchto pádů je neměnná mezi jazyky (tedy je univerzání) b)posloupnost pádů je tato NOM-ACC-GEN-DAT-INS-COM Caha (2009): 10(10)

20 Náhodný synkretismus  výsledek fonologických procesů vlastních danému jazyku  příklad NOM.PLmuž-i ACC.PLmuž-e INS.PLmuž-i  jinde NOMvil-aMíš-a GENvil-yMíš-y  -i  INS.PL INS.PLhoch-ymuž-y  -i

21 Synkretismus  ne-náhodný přes paradigmata morfo-syntaktické třídy  náhodný v jednom paradigmatu neexistuje v morfo-syntaktických třídách  Sanskrit: málo alomorfie NOM-ACC: neutra, duál LOC-GEN: duál, etc.

22 A co to tedy všechno znamená?  synkretismus ukazuje na to, že v jazyce (-ích) existuje organizace na určité úrovni abstrakce Jakobson (1962): morfém (Caha (2009) & nanosyntax: rys)


Stáhnout ppt "Vybrané kapitoly z české morfologie a syntaxe i. Lucie Medová Út 15:50 – 17:30 S4 6. října 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google