Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané kapitoly z české morfologie a syntaxe i.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané kapitoly z české morfologie a syntaxe i."— Transkript prezentace:

1 Vybrané kapitoly z české morfologie a syntaxe i.
Lucie Medová Út 15:50 – 17:30 S4 6. října 2009

2 Kontakt Lucie Medová e-mail lmedova@ff.jcu.cz telefon 38 777 4852
konzultace středa 12:30 – 13:30 pátek 12:30 – 13:30

3 Kalendář 13 týdnů výuky 9. 10. – 18. 12. 2009 4. 1. – 15. 1. 2010
změny 3.11 týden 5 1.12. týden 9

4 Potenciální (akreditovaný) program
Morfologická struktura českého slova Gramatická kategorie jmenného rodu Vyjadřování kvantity Syntaktické funkce pádu Deixe Slovesný rod Slovesný vid Věta a propozice Zvuková stránka věty Komunikativní funkce výpovědi Valence predikátu

5 Blíže ke skutečnému programu?
Pád Caha (2009), ch.1 Konstrukce se SE Oliva (2001), Medová (2009) Pasivum, participiální konstrukce Karlík & Veselovská (2005?) Syntax infinitivů Caha (2004), Dotlačil (2006) Syntax klitik Rezac (2002), Dotlačil (2006) Funkční generativní popis jazyka Sgall (1967)

6 Skutečný program bude k dispozici příště Požadavky k zápočtu
prezentace v hodině aktivní účast a/nebo seminární práce (na předem zkonzultované téma!)

7 Pád Caha, Pavel (2009): The Nanosyntax of Case. PhD. dissertation, CASTL Tromsø bude k dispozici na webu (?)

8 Terminologie pád paradigma syntagma
způsob / označení způsobu, jímž jazyky označují závislost jména na jeho řídícím výrazu (V, P, Adj) paradigma repertoár tvarů daného výrazu syntagma konkrétní použití daného výrazu

9 Terminologie ii. spíme v nov-é budov-ě, před vedl-ej-š-í budov-ou
budov-a, budov-y, budov-ě, budov-ou, etc. N vs. Adj vs. zájmena SG vs. PL (vs. DU vs. Paucal)

10 Syncretismus o maxiti-s NOM the.NOM bojovník-NOM t-on maxiti-Ø ACC
the-ACC bojovník-ACC t-u maxiti-Ø GEN the-GEN bojovník-GEN GEN a ACC jsou synkretické

11 Synkretismus ii. neexistuje rozdíl mezi GEN a ACC
rozdíl mezi nimi je, ale není „vidět“ pro jméno bojovník člen jiné třídy

12 Synkretismus iii. Proč je na světě synkretismus?
je možné úplně všechno? existují nějaká omezení?

13 Moderní řečtina bojovník PL bojovník SG alfa neexistuje NOM maxit-es
maxit-i-s álpha A ACC maxit-i-Ø B GEN maxit-on

14 Typologie bří Schlegelové
organizace jazyků do (typologických) skupin podle toho, jak tvoří slova z morfémů analytické ± 1 morfém : 1 slovo syntetické M1-M2-kořen-M3-M4 aglutinační inflekční polysyntetické ± mnoho morfémů: 1slovo

15 Pád Blake, Jerry (1994/2001): Case. OUP
NOM > ACC > GEN > DAT > etc. Pádová blízkost (Case contiguity) v daném jazyce, synkretismus pádových forem se objevuje jenom mezi určitými pády – a posloupnost těchto pádů je pro daný jazyk stálá Caha (2009):7(5)

16 Prognóza (predikce) NOM ACC GEN DAT lze *

17 Krok 2. (Krok 1: Pádová blízkost)
restrikce na tom, KDO může být synkretický s KÝM Baerman et al. (2005) synkretismus strukturních pádů je běžný pokud je některý ze strukturních pádů synkretický (s nepřímým), pak je to „marked“ (= periferní) pád

18 Strukturní vs. nepřímý pád
NOM a ACC jsou přímé / strukturní ostatní jsou nepřímé GEN DAT LOC INS COM(itative)

19 Univerzální pádová blízkost
synkretismus (pokud není náhodný) se děje mezi pády a posloupnost těchto pádů je neměnná mezi jazyky (tedy je univerzání) posloupnost pádů je tato NOM-ACC-GEN-DAT-INS-COM Caha (2009): 10(10)

20 Náhodný synkretismus výsledek fonologických procesů vlastních danému jazyku příklad NOM.PL muž-i ACC.PL muž-e INS.PL muž-i jinde NOM vil-a Míš-a GEN vil-y Míš-y  -i INS.PL INS.PL hoch-y muž-y  -i

21 Synkretismus ne-náhodný náhodný Sanskrit: málo alomorfie
přes paradigmata morfo-syntaktické třídy náhodný v jednom paradigmatu neexistuje v morfo-syntaktických třídách Sanskrit: málo alomorfie NOM-ACC: neutra, duál LOC-GEN: duál, etc.

22 A co to tedy všechno znamená?
synkretismus ukazuje na to, že v jazyce (-ích) existuje organizace na určité úrovni abstrakce Jakobson (1962): morfém (Caha (2009) & nanosyntax: rys)


Stáhnout ppt "Vybrané kapitoly z české morfologie a syntaxe i."

Podobné prezentace


Reklamy Google