Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY PŘÍVLASTEK, PŘEDMĚT, PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY PŘÍVLASTEK, PŘEDMĚT, PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ."— Transkript prezentace:

1 ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY PŘÍVLASTEK, PŘEDMĚT, PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ

2 PŘÍVLASTEK blíže určuje význam podstatného jména (určuje např. jeho vlastnost) blíže určuje význam podstatného jména (určuje např. jeho vlastnost) ptáme se otázkami: Jaký? Který? Čí? ptáme se otázkami: Jaký? Který? Čí? tvoří spolu skladební dvojici tvoří spolu skladební dvojici přívlastek je na podstatném jménu závislý (bez něj nemá význam) přívlastek je na podstatném jménu závislý (bez něj nemá význam) značíme jej Pk značíme jej Pk

3 TYPY ŘÍVLASTKU HOLÝ – Moje maminka. Bílý kocour. HOLÝ – Moje maminka. Bílý kocour. ROZVITÝ – Krásně bílý kocour. ROZVITÝ – Krásně bílý kocour. NĚKOLIKANÁSOBNÝ – Moje a tvoje maminka. Bílý a černý kocour. NĚKOLIKANÁSOBNÝ – Moje a tvoje maminka. Bílý a černý kocour.

4 PŘÍVLASTEK SHODNÝ stojí většinou před PoJ stojí většinou před PoJ shoduje se s PoJ v pádě, čísle a rodě shoduje se s PoJ v pádě, čísle a rodě je vyjádřen příd. jm., zájmenem, číslovkou je vyjádřen příd. jm., zájmenem, číslovkou při skloňování se mění u Pk a PoJ tvary: při skloňování se mění u Pk a PoJ tvary: 1. p. moje maminka3.p. mojí mamince 2. p. mojí maminky 4. p. moji maminku

5 PŘÍVLASTEK NESHODNÝ stojí vždy za podstatným jménem stojí vždy za podstatným jménem neshoduje se s PoJ v pádě, čísle a rodě neshoduje se s PoJ v pádě, čísle a rodě je vyjádřen podstatným jménem, příslovcem je vyjádřen podstatným jménem, příslovcem při skloňování se nemění u Pk tvary: při skloňování se nemění u Pk tvary: 1. p. pasta na zuby3.p. pastě na zuby 2. p. pasty na zuby 4. p. pastu na zuby

6 PŘEDMĚT závisí na slovese nebo přídavném jménu závisí na slovese nebo přídavném jménu označuje osobu, věc nebo jev, kterých se slovesný děj týká označuje osobu, věc nebo jev, kterých se slovesný děj týká ptáme se na něj pádovými otázkami KROMĚ 1. a 5. pádu ptáme se na něj pádovými otázkami KROMĚ 1. a 5. pádu nejčastěji vyjádřen PoJ, zájmenem, infinitivem nejčastěji vyjádřen PoJ, zájmenem, infinitivem značíme jej Pt značíme jej Pt

7 TYPY PŘEDMĚTU HOLÝ – Pes chytil zajíce. HOLÝ – Pes chytil zajíce. ROZVITÝ – Pes chytil malého zajíce. ROZVITÝ – Pes chytil malého zajíce. NĚKOLIKANÁSOBNÝ – Pes chytil zajíce a lišku. NĚKOLIKANÁSOBNÝ – Pes chytil zajíce a lišku.

8 PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ nejčastěji rozvíjí sloveso, někdy příd. j. a příslovce nejčastěji rozvíjí sloveso, někdy příd. j. a příslovce uvádí určitou okolnost uvádí určitou okolnost ptáme se na něj: Kdy? Kde? Jak? Proč? ptáme se na něj: Kdy? Kde? Jak? Proč? značíme jej Pu značíme jej Pu

9 TYPY PŘÍSLOVEČNÉHO U. HOLÉ – Muž vrátil se domů. HOLÉ – Muž vrátil se domů. ROZVITÉ – Muž vrátil se do malého domu. ROZVITÉ – Muž vrátil se do malého domu. NĚKOLIKANÁSOBNÉ – Muž vrátil se vesele domů. NĚKOLIKANÁSOBNÉ – Muž vrátil se vesele domů.

10 DRUHY Pu 1) PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ MÍSTA Pum ptáme se otázkou: Kde? Kam? ptáme se otázkou: Kde? Kam? př.: Přišel do školy. př.: Přišel do školy. 2) PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ ČASU Puč ptáme se otázkou: Kdy? ptáme se otázkou: Kdy? př.: Včera se to stalo. př.: Včera se to stalo. 3) PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ ZPŮSOBU Puz ptáme se otázkou: Jak? ptáme se otázkou: Jak? př.: Dařilo se mu dobře. př.: Dařilo se mu dobře.


Stáhnout ppt "ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY PŘÍVLASTEK, PŘEDMĚT, PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google