Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Doplň:  Věty se skládají ze …..  Věta jednoduchá zpravidla obsahuje jedno …………… ve tvaru ……………….  Věta jednoduchá může být  …………… (holý podmět +

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Doplň:  Věty se skládají ze …..  Věta jednoduchá zpravidla obsahuje jedno …………… ve tvaru ……………….  Věta jednoduchá může být  …………… (holý podmět +"— Transkript prezentace:

1

2  Doplň:  Věty se skládají ze …..  Věta jednoduchá zpravidla obsahuje jedno …………… ve tvaru ……………….  Věta jednoduchá může být  …………… (holý podmět + holý přísudek )  …………… (rozvitý podmět + rozvitý přísudek) (rozvitý podmět + holý přísudek) (holý podmět + rozvitý přísudek) rozvitá holá sloveso slov určitém

3  Podmět s přísudkem tvoří ……………………….  Skladební dvojice tvoří i ostatní …………………  Jsou mezi nimi určité větné vztahy, které lze graficky znázornit. př.Nové auto jede rychle. Po Př základní skladební dvojici větné členy autojede Novérychle Po a Př jsou si rovnocenné Pks Puz Pks je závislý na Po Puz je závislé na Př Po řídí PksPř řídí Puz

4  Pokud jsou ve větě větné členy stejného druhu, netvoří skladební dvojici, tvoří několikanásobný větný člen. př. Na trhu teta koupila jablka a hrušky. tetakoupila Na trhu jablkahrušky Po Př Pum Pt 4.p. a

5 Petrkreslil malý Náš obrázek hezký Př Po Pt 4.p. Pks

6  Spojky a částice nejsou větnými členy.  Předložky a zvratná zájmena (se,si) nejsou samostatnými větnými členy, ale do skladebních dvojic vstupují s jinými slovy.  Jeden větný člen tvoří:  sponové sloveso + jméno v přísudku jmenném (př. není nebezpečný, stal se lékařem, je velká,…)  slovesa způsobová + infinitiv (př. musí se učit, chce vědět,…)  slovesa fázová (př. přestal kouřit, začal zpívat)  složená příslovce (př. křížem krážem, třesky plesky,…)

7


Stáhnout ppt " Doplň:  Věty se skládají ze …..  Věta jednoduchá zpravidla obsahuje jedno …………… ve tvaru ……………….  Věta jednoduchá může být  …………… (holý podmět +"

Podobné prezentace


Reklamy Google