Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klasifikace větných členů, rozbor věty jednoduché

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klasifikace větných členů, rozbor věty jednoduché"— Transkript prezentace:

1 Klasifikace větných členů, rozbor věty jednoduché
Větné členy Klasifikace větných členů, rozbor věty jednoduché Úvodní snímek prezentace

2 Přehled větných členů:
Podmět Přísudek Předmět Příslovečné určení Přívlastek Doplněk Základní skladebná dvojice Rozvíjející větné členy Základní rozdělení větných členů.

3 Podmět Vyjadřuje původce, činitele děje nositele vlastnosti majitele
toho, kdo je dějem zasahován Ptáme se pomocí otázek 1. pádu – Kdo? Co? Příklady: Petr kreslí. Jídlo bylo dobré. Strýc má nové auto. Žák je chválen. ZSD - Podmět

4 Podmět můžeme určit jako:
Rozlišujeme podmět podle vyjádřenosti a podle toho, zda je rozvit nebo ne.

5 Příklady: Podmět vyjádřený: Včera se Petr vrátil ze školního výletu.
Podmět nevyjádřený: Zůstali jsme po večeři doma. (my) Podmět všeobecný: Vysílali to včera v Českém rozhlase. (oni) Příklady podmětů podle vyjádřenosti.

6 Příklady: Podmět holý: Chlapec si hrál s míčem. Podmět rozvitý:
Malá koťata si hrála s klubíčkem. Podmět několikanásobný: Chlapci a děvčata spolu závodili. Příklady podmětů podle rozvitosti.

7 Přísudek Vyjadřuje co podmět činí Jaký je podmět
Bývá vyjádřen zpravidla určitým slovesným tvarem, může být vyjádřen i např. citoslovcem Příklady Houby už rostou. Mirek je můj kamarád. Definice přísudku.

8 Přísudek je vyjádřen pomocí:
Závodníci běželi do cíle. Úroda ovoce bude dobrá. Žáci začali psát. Vězni museli pracovat. Druhy přísudku.

9 Rozvíjející větné členy
Přívlastek Předmět Příslovečné určení Doplněk Rozvíjející větné členy.

10 Přívlastek Rozvíjí podstatné jméno
Ptáme se na něj otázkami Jaký? Který? Čí? Nejčastěji jej tvoří přídavné jméno, podstatné jméno nebo zájmeno Přívlastek.

11 Přívlastek můžeme určit jako:
Shodný Př.: moje knihy Neshodný Př.: výlet do hor Shoda v pádě, čísle a rodě s řídícím jménem Přívlastek shodný a neshodný. Není shoda ani v pádě, čísle, rodě s řídícím jménem

12 Další druhy přívlastků:
Postupně rozvíjející Př.: velmi starý muž nelze oddělit čárkou ani přeskupit Několikanásobný Př.:červená, zelená, žlutá a modrá barva lze oddělit čárkou nebo spojkou a přeskupit Druhy přívlastků.

13 Předmět Rozvíjí sloveso (přísudek)
Ptáme se pádovými otázkami kromě pádu 1. a 5. (nejčastěji jde o 3. a 4. pád) Vyjadřuje to, nač slovesný děj přechází, co zasahuje Všechna slovesa nemohou mít předmět (slovesa předmětová a bezpředmětová) Předmět.

14 Karel poslal rodičům pozdrav.
Příklady předmětu: Karel poslal rodičům pozdrav. Předmět ve 3. p. Předmět ve 4. p. Příklady předmětu.

15 Příslovečné určení Rozvíjí sloveso (přísudek), stejně jako předmět
Ptáme se na něj příslovečnými otázkami typu: Kde? Kudy? Kdy? Proč? Jak? apod. Pokud se lze na člen ptát zároveň pádovou otázkou a otázkou příslovečnou, má přednost při určení příslovečné určení před předmětem Příslovečné určení.

16 Rozlišujeme tyto druhy Pu:
Místa (doma, do kina, ve škole, …) Času (včera, dnes, loni, …) Způsobu (barvami, na kole, hezky, …) Příčiny (pro nemoc, radostí, …) Účelu (na nákup, pro peníze, …) Podmínky (při dobré vůli, …) Přípustky (přes zákaz, přes počasí, ..) Druhy příslovečného uměni.

17 Večer jsme si u táboráku zazpívali.
Příklady: Ve vodě plaval pstruh jako o závod. Pu místa Pu způsobu Večer jsme si u táboráku zazpívali. Pu času Příklady příslovečných určení.

18 Doplněk Rozvíjí současně sloveso v přísudku jméno v podmětu nebo předmětu. Vyjadřuje vlastnost, kterou má jméno za děje – vlastnost, stav, který se mu dějem přisuzuje. Doplněk, jak jej poznáme.

19 Příklady doplňku: Chlapec chodí bos. Doplněk Dům zůstal opuštěn.

20 Rozbor věty jednoduché 1:
(Po)soused = opravil(Př) (PkS)Náš plot (Pt 4.p) u zahrady(PkN) Příklad rozboru věty jednoduché.

21 Rozbor věty jednoduché 2:
(Po)hoši = se vrátili(Př) (PkS)Promoklí pozdě(Puč) z výletu(Pum)

22 Příklad větného rozboru
Ukázka rozboru.

23 A to je konec:


Stáhnout ppt "Klasifikace větných členů, rozbor věty jednoduché"

Podobné prezentace


Reklamy Google