Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Větné členy Klasifikace větných členů, rozbor věty jednoduché rozbor věty jednoduché.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Větné členy Klasifikace větných členů, rozbor věty jednoduché rozbor věty jednoduché."— Transkript prezentace:

1 Větné členy Klasifikace větných členů, rozbor věty jednoduché rozbor věty jednoduché

2 Přehled větných členů: •P•Podmět •P•Přísudek •P•Předmět •P•Příslovečné určení •P•Přívlastek •D•Doplněk Základní skladebná dvojice Rozvíjející větné členy

3 Podmět Vyjadřuje •p•původce, činitele děje •n•nositele vlastnosti •m•majitele •t•toho, kdo je dějem zasahován Ptáme se pomocí otázek 1. pádu – Kdo? Co? Příklady: Petr kreslí. Jídlo bylo dobré. Strýc má nové auto. Žák je chválen.

4 Podmět můžeme určit jako: Podmět můžeme určit jako: Podmět vyjádřenýnevyjádřený všeobecný Podmět holýrozvitýněkolikanásobný

5 Příklady: •P•Podmět vyjádřený: Včera se Petr vrátil ze školního výletu. •P•Podmět nevyjádřený: Zůstali jsme po večeři doma. (my) •P•Podmět všeobecný: Vysílali to včera v Českém rozhlase. (oni)

6 Příklady: •Podmět holý: Chlapec si hrál s míčem. •Podmět rozvitý: Malá koťata si hrála s klubíčkem. •Podmět několikanásobný: Chlapci a děvčata spolu závodili.

7 Přísudek Vyjadřuje •c•co podmět činí •J•Jaký je podmět Bývá vyjádřen zpravidla určitým slovesným tvarem, může být vyjádřen i např. citoslovcem Příklady Houby už rostou. Mirek je můj kamarád.

8 Přísudek je vyjádřen pomocí: Přísudek 1. Sloveso plnovýznamové 2. Jmenný tvar se sponovým slovesem 3. Fázové nebo způsobové sloveso a infinitiv plnovýznamového slovesa 1.Závodníci běželi do cíle. 2.Úroda ovoce bude dobrá. 3.Žáci začali psát. Vězni museli pracovat.

9 Rozvíjející větné členy •P•Přívlastek •P•Předmět •P•Příslovečné určení •D•Doplněk

10 Přívlastek •R•Rozvíjí podstatné jméno •P•Ptáme se na něj otázkami Jaký? Který? Čí? •N•Nejčastěji jej tvoří přídavné jméno, podstatné jméno nebo zájmeno

11 Přívlastek můžeme určit jako: •S•Shodný Př.: moje knihy •N•Neshodný Př.: výlet do hor Shoda v pádě, čísle a rodě s řídícím jménem Není shoda ani v pádě, čísle, rodě s řídícím jménem

12 Další druhy přívlastků: •P•Postupně rozvíjející Př.:velmistarýmuž nelze oddělit čárkou ani přeskupit •N•Několikanásobný •P•Př.:červená, zelená, žlutá a modrá barva lze oddělit čárkou nebo spojkou a přeskupit

13 Předmět •R•Rozvíjí sloveso (přísudek) •P•Ptáme se pádovými otázkami kromě pádu 1. a 5. (nejčastěji jde o 3. a 4. pád) •V•Vyjadřuje to, nač slovesný děj přechází, co zasahuje •V•Všechna slovesa nemohou mít předmět (slovesa předmětová a bezpředmětová)

14 Příklady předmětu: Karel poslal rodičům pozdrav. Předmět ve 3. p. Předmět ve 4. p.

15 Příslovečné určení •R•Rozvíjí sloveso (přísudek), stejně jako předmět •P•Ptáme se na něj příslovečnými otázkami typu: Kde? Kudy? Kdy? Proč? Jak? apod. •P•Pokud se lze na člen ptát zároveň pádovou otázkou a otázkou příslovečnou, má přednost při určení příslovečné určení před předmětem

16 Rozlišujeme tyto druhy Pu: •M•Místa (doma, do kina, ve škole, …) •Č•Času (včera, dnes, loni, …) •Z•Způsobu (barvami, na kole, hezky, …) •P•Příčiny (pro nemoc, radostí, …) •Ú•Účelu (na nákup, pro peníze, …) •P•Podmínky (při dobré vůli, …) •P•Přípustky (přes zákaz, přes počasí,..)

17 Příklady: Ve vodě plaval pstruh jako o závod. Pu místa Pu způsobu Večer jsme si u táboráku zazpívali. Pu času Pu místa

18 Doplněk •R•Rozvíjí současně sloveso v přísudku jméno v podmětu nebo předmětu. •V•Vyjadřuje vlastnost, kterou má jméno za děje – vlastnost, stav, který se mu dějem přisuzuje.

19 Příklady doplňku: Chlapec chodí bos. Doplněk Dům zůstal opuštěn. Doplněk

20 Rozbor věty jednoduché 1: (Po)soused = opravil(Př) (PkS)Nášplot (Pt 4.p) u zahrady(PkN)

21 Rozbor věty jednoduché 2: (Po)hoši = se vrátili(Př) (PkS)Promoklípozdě(Puč) z výletu(Pum)

22 Příklad větného rozboru

23 A to je konec:


Stáhnout ppt "Větné členy Klasifikace větných členů, rozbor věty jednoduché rozbor věty jednoduché."

Podobné prezentace


Reklamy Google