Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Věty vedlejší.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Věty vedlejší."— Transkript prezentace:

1 Věty vedlejší

2 věta podle počtu sloves v určitém tvaru (verbum finitum) dělíme věty:
A) věta jednoduchá B) souvětí

3 A) věta jednoduchá věta jednoduchá = 1 sloveso v určitém tvaru
věta jednočlenná – subjekt „neexistuje“ Prší. Bolí mě v krku. věta dvojčlenná – subjekt známe, nebo pochopíme (subjekt nevyjádřený) z kontextu (existuje) Bolí mě hlava. Jsou ve škole.

4 B) souvětí souvětí = 2 a více sloves v určitém tvaru
podle počtu vět hlavních rozlišujeme: souvětí souřadné – 2 a více vět hlavních souvětí podřadné – 1 věta hlavní věta hlavní – může stát samostatně věta vedlejší – nemůže stát samostatně, je závislá na větě hlavní (VH), nebo jiné větě vedlejší (VV)

5 věty vedlejší ptáme se na ně stejnými otázkami jako na jednotlivé větné členy věta řídící X věta závislá

6 VV podmětná ptáme se na ni otázkou nominativu
často začíná zájmenem „kdo / co“ Kdo si počká, ten se dočká. 2VH 1VV Po

7 VV přísudková • vyjadřuje jmennou část přísudku jmenného se sponou • obsah této VV lze vyjádřit infinitivem nebo podst. jménem • Obloha byla, jako by ji namaloval. 1VH \ 2VV Přs

8 Zdroje: • podmetna-prisudkova-2.html • Příruční mluvnice češtiny. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, s. ISBN

9 VV předmětná ptáme se na ni pádovými otázkami (kromě 1. a 5. pádu)
Ptal se, kdo tam byl. 1VH \ 2VV Pt

10 VV přívlastková rozvíjí jméno ve větě řídící
ptáme se na ni stejně jako na přívlastek: „jaký / který / čí...“ často začíná zájmenem „který“ - před ním se píše čárka a i na konci této VV je nutné napsat čárku!!! → často se jedná o větu vloženou Ten pán, který nám pomohl, bydlí ve vedlejším domě.

11 VV příslovečná časová ptáme se na ni otázkami na PUČ – kdy / od kdy / do kdy... Až přijdeš domů, ukliď svůj pokoj. 2VH 1VV PUČ

12 VV příslovečná místní ptáme se na ni otázkami na PUM – kde / odkud / kam … Kde nic není, ani smrt nebere. 2VH 1VV PUM

13 VV příslovečná způsobová
ptáme se na ni otázkami jako na PUZ – jak / jakým způsobem... Odpověděl, jak nejlépe dovedl. 1VH \ 2VV PUZ

14 VV příslovečná podmínková
ptáme se na ni: „za jakých podmínek se stane...“ Když uklidíš, upeču něco dobrého. 2VH 1VV PUpodm.

15 VV příslovečná měrová ptáme se na ni: jakou měrou / do jaké míry...
Snažil se, seč mu síly stačily. 1VH \ 2VV PUměrová

16 VV doplňková po slovesech smyslového vnímání stává doplněk vyjádřený VV VV doplňkové často začínají spojkami jak / že... Spatřil ho, jak vystupuje z vlaku. tyto doplňkové VV lze však nahradit konstrukcí, jejímž základem je infinitiv nebo aktivní dějové adjektivum: Spatřil ho vystupovat z vlaku.


Stáhnout ppt "Věty vedlejší."

Podobné prezentace


Reklamy Google