Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aneb CO JSME SE O NICH DOZVĚDĚLI V 7. TŘÍDĚ.  VV je věta, která je závislá na jiné větě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aneb CO JSME SE O NICH DOZVĚDĚLI V 7. TŘÍDĚ.  VV je věta, která je závislá na jiné větě."— Transkript prezentace:

1 aneb CO JSME SE O NICH DOZVĚDĚLI V 7. TŘÍDĚ

2  VV je věta, která je závislá na jiné větě

3  VV PODMĚTNÁ  VV PŘEDMĚTNÁ  VV PŘÍVLASTKOVÁ  VV DOPLŇKOVÁ  PŘÍSUDKOVÁ

4 PŘÍSLOVEČNÉ

5  VV PŘÍSL. MÍSTNÍ  VV PŘÍSL. ČASOVÁ  VV PŘÍSL. ZPŮSOBOVÁ  VV PŘÍSL. MĚROVÁ  VV PŘÍSL.PŘÍČINNÁ (DŮVODOVÁ)  VV PŘÍSL. ÚČELOVÁ  VV PŘÍSL. PODMÍNKOVÁ  VV PŘÍSL.PŘÍPUSTKOVÁ

6  vyjadřuje … … podmět věty řídící  otázka … … 1. pád (kdo, co)  spojovací výrazy … … … kdo, co (kde, kdy, že, …)  např. Kdo nechce odejít, může zůstat.

7  vyjadřuje … … předmět věty řídící  otázka … … všemi pády (kromě 1. a 5.)  spojovací výrazy … … … že, aby, kdo, který,…  např. Řekla, že přijde včas.

8  vyjadřuje … … přívlastek podstatného jména věty řídící  otázka … … který, jaký (a jejich tvary)  spojovací výrazy … … na př. Na stole ležel dárek, který jsem dostala … který, jenž, jaký, kde, kam,... …na př. Na stole ležel dárek, který jsem dostala od Milady.

9  VV PŘÍVLASTKOVÁ stojí hned za podstatným jménem, které určuje  ČASTO BÝVA VLOŽENA do věty řídící, a proto MUSÍ BÝT ODDĚLENA ČÁRKAMI Z OBOU STRAN Žáci, kteří přišli pozdě, se už dovnitř nedostali.

10  vyjadřuje … … doplněk věty řídící  spojovací výrazy … … … jak, jako, kterak  např. Pozorovali jsme koťata, jak (kterak) si hrála s klubkem vlny.

11 SLOVESE PODSTATNÉM JMÉNĚ  VV DOPLŇKOVÁ závisí na SLOVESE a zároveň na PODSTATNÉM JMÉNĚ!!!  zpravidla bývá závislá na SLOVESECH SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ (vidět, pozorovat, uvidět, představovat si, připadat si, vzpomínat, slyšet, …)

12  vyjadřuje … jmennou část přísudku … jmennou část přísudku věty řídící  spojovací výrazy … … … kdo, jaký, jak, jako  např. Josef Dobrovský byl z těch, kdo šířili myšlenky národního obrození.

13  protože VV PŘÍSUDKOVÁ vyjadřuje pouze jmennou část přísudku, ve větě řídící je SPONOVÉ SLOVESO  na VV PŘÍSUDKOVOU někdy odkazují zájmena TEN a TAKOVÝ (viz příklad nahoře)

14  VV PŘÍSLOVEČNÉ vyjadřují … … příslovečné určení věty řídící

15  otázka … … kde, kam, odkud, kudy, …  spojovací výrazy … … … kde, kam, odkud, kudy  např. Půjdeme tam, kde roste hodně hub.

16  otázka … … kdy, jak dlouho, jak často, odkdy,…  spojovací výrazy … … kdy, … kdy, když, až, jakmile, než, zatímco, sotva, kdykoli,…  např. Uviděl jsem ji,  např. Uviděl jsem ji, když vcházela do branky.

17  otázka … … jak, jakým způsobem  spojovací výrazy … … jako, jak, jak – tak, že, aby, …  např. Test napsal, jak nejlépe dovedl.

18  otázka … … do jaké míry, kolik, jak moc  spojovací výrazy … … čím – tím, tak – že, tolik – kolik, jako  např. Kluci utíkali tak rychle, že sotva dechu popadali.

19  otázka … … proč?  spojovací výrazy … … protože, že, poněvadž, jelikož,…  např. Nepřišel, protože zaspal.

20  otázka … … proč, za jakým účelem  spojovací výrazy … … aby, abych  např. Přišel jsem, abych vám ukázal náš nový výrobek.

21  otázka … … kdy, za jaké podmínky  spojovací výrazy … … když, kdyby, jestliže, pokud, -li  např. Půjdeme-li teď hned, představení ještě stihneme.

22  otázka … … i přes co, i kdy  spojovací výrazy … … přestože, ačkoli(v), třebaže,…  např. Nezastavila, přestože jsem na ni několikrát volala.

23  Krausová Z., Teršová R., Český jazyk 7, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, 2004


Stáhnout ppt "Aneb CO JSME SE O NICH DOZVĚDĚLI V 7. TŘÍDĚ.  VV je věta, která je závislá na jiné větě."

Podobné prezentace


Reklamy Google