Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

aneb CO JSME SE O NICH DOZVĚDĚLI V 7. TŘÍDĚ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "aneb CO JSME SE O NICH DOZVĚDĚLI V 7. TŘÍDĚ"— Transkript prezentace:

1 aneb CO JSME SE O NICH DOZVĚDĚLI V 7. TŘÍDĚ
DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT aneb CO JSME SE O NICH DOZVĚDĚLI V 7. TŘÍDĚ

2 VV je věta, která je závislá na jiné větě
CO JE VĚTA VEDLEJŠÍ? VV je věta, která je závislá na jiné větě

3 DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT VV PODMĚTNÁ VV PŘEDMĚTNÁ VV PŘÍVLASTKOVÁ
VV DOPLŇKOVÁ PŘÍSUDKOVÁ

4 A NESMÍME ZAPOMENOU NA VEDLEJŠÍ VĚTY ….
PŘÍSLOVEČNÉ

5 JAKÉ JSOU TYPY VV PŘÍSLOVEČNÝCH?
VV PŘÍSL. MÍSTNÍ VV PŘÍSL. ČASOVÁ VV PŘÍSL. ZPŮSOBOVÁ VV PŘÍSL. MĚROVÁ VV PŘÍSL.PŘÍČINNÁ (DŮVODOVÁ) VV PŘÍSL. ÚČELOVÁ VV PŘÍSL. PODMÍNKOVÁ VV PŘÍSL.PŘÍPUSTKOVÁ

6 VV PODMĚTNÁ např. Kdo nechce odejít, může zůstat. vyjadřuje …
… podmět věty řídící otázka … … 1. pád (kdo, co) spojovací výrazy … … kdo, co (kde, kdy, že, …) např. Kdo nechce odejít, může zůstat.

7 VV PŘEDMĚTNÁ vyjadřuje … … předmět věty řídící otázka …
… všemi pády (kromě 1. a 5.) spojovací výrazy … … že, aby, kdo, který,… např. Řekla, že přijde včas.

8 VV PŘÍVLASTKOVÁ vyjadřuje … … přívlastek podstatného jména věty řídící
otázka … … který, jaký (a jejich tvary) spojovací výrazy … … který, jenž, jaký, kde, kam,... …např. Na stole ležel dárek, který jsem dostala od Milady.

9 PAMATUJME SI!!! VV PŘÍVLASTKOVÁ stojí hned za podstatným
jménem, které určuje ČASTO BÝVA VLOŽENA do věty řídící, a proto MUSÍ BÝT ODDĚLENA ČÁRKAMI Z OBOU STRAN Žáci, kteří přišli pozdě, se už dovnitř nedostali.

10 např. Pozorovali jsme koťata, jak (kterak) si hrála s klubkem vlny.
VV DOPLŇKOVÁ vyjadřuje … … doplněk věty řídící spojovací výrazy … … jak, jako, kterak např. Pozorovali jsme koťata, jak (kterak) si hrála s klubkem vlny.

11 PAMATUJME SI!!! VV DOPLŇKOVÁ závisí na SLOVESE a zároveň na PODSTATNÉM JMÉNĚ!!! zpravidla bývá závislá na SLOVESECH SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ (vidět, pozorovat, uvidět, představovat si, připadat si, vzpomínat, slyšet, …)

12 VV PŘÍSUDKOVÁ vyjadřuje … … jmennou část přísudku věty řídící
spojovací výrazy … … kdo, jaký, jak, jako např. Josef Dobrovský byl z těch, kdo šířili myšlenky národního obrození.

13 na VV PŘÍSUDKOVOU někdy odkazují zájmena TEN a TAKOVÝ
PAMATUJME SI!!! protože VV PŘÍSUDKOVÁ vyjadřuje pouze jmennou část přísudku, ve větě řídící je SPONOVÉ SLOVESO na VV PŘÍSUDKOVOU někdy odkazují zájmena TEN a TAKOVÝ (viz příklad nahoře)

14 VV PŘÍSLOVEČNÉ VV PŘÍSLOVEČNÉ vyjadřují …
… příslovečné určení věty řídící

15 VV PŘÍSLOVEČNÁ MÍSTNÍ otázka … … kde, kam, odkud, kudy, …
spojovací výrazy … … kde, kam, odkud, kudy např. Půjdeme tam, kde roste hodně hub.

16 VV PŘÍSLOVEČNÁ ČASOVÁ otázka … … kdy, jak dlouho, jak často, odkdy,…
spojovací výrazy … … kdy, když, až, jakmile, než, zatímco, sotva, kdykoli,… např. Uviděl jsem ji, když vcházela do branky.

17 VV PŘÍSLOVEČNÁ ZPŮSOBOVÁ
otázka … … jak, jakým způsobem spojovací výrazy … … jako, jak, jak – tak, že, aby, … např. Test napsal, jak nejlépe dovedl.

18 např. Kluci utíkali tak rychle, že sotva dechu popadali.
VV PŘÍSLOVEČNÁ MĚROVÁ otázka … … do jaké míry, kolik, jak moc spojovací výrazy … … čím – tím, tak – že, tolik – kolik, jako např. Kluci utíkali tak rychle, že sotva dechu popadali.

19 VV PŘÍSLOVEČNÁ PŘÍČINNá (DŮVODOVÁ)
otázka … … proč? spojovací výrazy … … protože, že, poněvadž, jelikož,… např. Nepřišel, protože zaspal.

20 VV PŘÍSLOVEČNÁ ÚČELOVÁ
otázka … … proč, za jakým účelem spojovací výrazy … … aby, abych např. Přišel jsem, abych vám ukázal náš nový výrobek.

21 VV PŘÍSLOVEČNÁ PODMÍNKOVÁ
otázka … … kdy, za jaké podmínky spojovací výrazy … … když, kdyby, jestliže, pokud, -li např. Půjdeme-li teď hned, představení ještě stihneme.

22 VV PÍSLOVEČNÁ PŘÍPUSTKOVÁ
otázka … … i přes co, i kdy spojovací výrazy … … přestože, ačkoli(v), třebaže,… např. Nezastavila, přestože jsem na ni několikrát volala.

23 ZDROJE Krausová Z., Teršová R., Český jazyk 7, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus,


Stáhnout ppt "aneb CO JSME SE O NICH DOZVĚDĚLI V 7. TŘÍDĚ"

Podobné prezentace


Reklamy Google