Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MORFOLOGIE ČEŠTINY Přednáška je zaměřena na popis tvarosloví současné spisovné češtiny s ohledem na současnou morfologickou teorii, dále na zvládnutí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MORFOLOGIE ČEŠTINY Přednáška je zaměřena na popis tvarosloví současné spisovné češtiny s ohledem na současnou morfologickou teorii, dále na zvládnutí."— Transkript prezentace:

1

2 MORFOLOGIE ČEŠTINY Přednáška je zaměřena na popis tvarosloví současné spisovné češtiny s ohledem na současnou morfologickou teorii, dále na zvládnutí morfologické normy (s přihlédnutím k synchronním vývojovým tendencím a typologické charakteristice).

3 Program 1) Slovo jako základní jednotka morfologie, slovo jako syntagma 2) Vnitřní struktura slovního tvaru, analýza slova na syntagmata a konstituenty, typy morfů 3) Základní morfologické procesy v češtině 4) Stavba tvarů substantivní flexe, deklinační typy (flexe apelativ a proprií domácího i cizího původu) 5) Stavba tvarů adjektivní a pronominální flexe (specifika) 6) Stavba tvarů slovesné flexe, konjugační typy (specifika) 7) Slovesné tvary finitní a infinitní, syntetické a analytické 8) Základní typy nominace v češtině, formace slova 9) Školská jazykovědná terminologie a její sjednocování (projekt EU a MŠMT) 10) Tvarosloví, styl a překlad 11) Typologie charakterologická a typologie deduktivní, typologický konstrukt, typ češtiny

4 LITERATURA povinná Mluvnice češtiny I (kap. IIb, III), 1986. Praha. Mluvnice češtiny II (kap. IV 2), 1986. Praha. Havránek, B. – Jedlička, A., 1981: Česká mluvnice. Praha.

5 Literatura doporučená Příruční mluvnice češtiny, 1996. Praha. Komárek, M., 1978, 2006: Příspěvky k české morfologii. Praha, Olomouc. Šiška, Z, 1998, 2005.: Bázový morfematický slovník češtiny. Olomouc. Čechová, M., 1996: Čeština. Řeč a jazyk. Praha. Bednaříková, B., 2004: Is a Word/form a Syntagma? www.ugr.es/%7efeslava/maprtal www.ugr.es/%7efeslava/maprtal Bednaříková, B., 2009: SLOVO a jeho KONVERZE. Vydavatelství UP, Olomouc (v tisku, vyjde v dubnu 2009) Matthews, P. H., 1991: Morphology, Cambridge. Booij, G. -Lehmann,Ch. - Mugdan, J. - Shopeteas, S. (eds.), 2000: Morphologie/Morphology I. Berlin - New York. Dokulil, M., 1962: Tvoření slov v češtině I. Teorie odvozování slov. Praha. Štícha, F. (ed.), 2006: Možnosti a meze české gramatiky. Praha. Furdík, J., 2004: Slovenská slovotvorba. Prešov. Skalička, V., 2004 - 2006: Souborné dílo I, II, III. Praha.

6 MORFOLOGIE ČEŠTINY Přednáška č. 1 SLOVO jako základní jednotka morfologie

7 MORFOLOGIE „část gramatiky jazyka studující jeho morfémy co do povahy a chování, zvl. v oblasti flexe a tvoření slov.“ v oblasti flexe a tvoření slov.“ (Lotko 1999, 68) „ morfologie studuje všechny typy morfémů z hlediska jejich formy a funkce“ z hlediska jejich formy a funkce“ (Encyklopedický slovník češtiny 2002)

8 O návratu SLOVA do MORFOLOGIE  A) WP morphology (WORD AND PARADIGM) P.H. Matthews P.H. Matthews  B) IP morphology (ITEM AND PROCESS)  C) „pro-slovně“ orientovaný směr generativní morfologie F. Katamba  D) funkčně zaměřená lingvistika – MORFOSYNTAX akademická Mluvnice češtiny

9 Mluvnice češtiny I, II (tzv. akademická) sémantická (funkční) sémantická (funkční) ► morfologie formální formální ► morfonologie ► morfémika (morfematika)

10 Model ITEM – AND- PROCESS FORMACE SLOVA FORMACE SLOVA ► LEXIKÁLNÍ MORFOLOGIE KOMPOZICE KOMPOZICE ► MORFOLOGIE ► FLEXIVNÍ MORFOLOGIE

11 Jako bonus jsme si vytáhli lvici lovící pakoně (…) Jako bonus jsme si vytáhli lvici lovící pakoně (…) (http://morfeo.centrum.cz/index.php), cit. 18.2.2008 http://morfeo.centrum.cz/index.php

12 pa - KOŇ - e

13 a) pra-(kůň), pa-(králík), po-(jedu) a) pra-(kůň), pa-(králík), po-(jedu) b) KŮŇ /kúň, koň/ → ú, o b) KŮŇ /kúň, koň/ → ú, o c) (pakoň) – e, (pakrálík) - a c) (pakoň) – e, (pakrálík) - a

14 Argumenty pro SLOVNÍ „obrat“  1. Slovo signalizuje význam „nezávisle“ (x morfém)  2. Kumulativní morfém: rusk – ý rusk – ý  3. „Překrývající se“ (overlapping) morfém rus + sk(ý) → ruský rus + sk(ý) → ruský  4. Do mnoha morfologických procesů vstupuje „celé“ slovo: prefixace: pa – kůň prefixace: pa – kůň kompozice: oka – mžik kompozice: oka – mžik konverze: lesní (subst.), spadlý (adj.) konverze: lesní (subst.), spadlý (adj.)

15  5. Morfologická naivita: vztah morfém : morf ??? 1 : 1 vztah morfém : morf ??? 1 : 1  KŮŇ : kůň, koň(e), koň(ík)  E, E´, E´´, E´´´… : do stroj-e do stroj-e staré stroj-e staré stroj-e červená růž-e červená růž-e bílé růž-e bílé růž-e …

16 SLOVO a MORFOLOGIE 2 „UNIVERZÁLNÍ“ pravidla:  I. Základní „jednotkou“ jazyka je SLOVO (všechny jazyky mají slova).  II. SLOVO má svou vnitřní strukturu: části slov jsou nadány zvláštní funkcí, již lze ze slov abstrahovat. MORFÉMY (všechny jazyky mají morfémy).

17 Základní pojmy textové textové ► SLOVO systémové systémové

18 Zima pro kočku Sněží, sněží, potichu, kočky, choďte v kožichu! Noste kožich kočičí, pod něj vítr nefičí. (Jiří Žáček)

19 Naše jabloň Naše jabloň spí a spí, sníh jí padá do větví. Jabloni, matičko, bdíš aspoň maličko? Synáčku, nech mě spát, je mi zima, cítím chlad, usnula jsem a teď spím, do jara se nevzbudím. (Jan Čarek)

20 Analýza slovního tvaru syntetické syntetické slovní tvary slovní tvary analytické analytické usnula jsem x spím

21 morfy morfy binární analýza na „bezprostřední konstituenty“ (IC) binární analýza na „bezprostřední konstituenty“ (IC) tvarotvorná báze + tvarotvorný formant tvarotvorná báze + tvarotvorný formant kočk + a kočk + a kočk + u kočk + u kočk + i kočk + i

22 jednoduchá jednoduchábáze lineárně členitá lineárně členitá jednoduchý jednoduchýformant lineárně členitý lineárně členitý

23 zim – a zim – a koč-k - u koč-k - u kočk - u (jednofonémový) kočk - u (jednofonémový) kočk – ám (vícefonémový) kočk – ám (vícefonémový) usn - u-l-a usn - u-l-a

24 Děkuji za pozornost. © Božena Bednaříková


Stáhnout ppt "MORFOLOGIE ČEŠTINY Přednáška je zaměřena na popis tvarosloví současné spisovné češtiny s ohledem na současnou morfologickou teorii, dále na zvládnutí."

Podobné prezentace


Reklamy Google