Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Morfologie – přednáška 1 PaeDr. Jarmila Alexová, CSc. Mgr. Lucie Medová, MPhil., PhD. 6. října 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Morfologie – přednáška 1 PaeDr. Jarmila Alexová, CSc. Mgr. Lucie Medová, MPhil., PhD. 6. října 2009."— Transkript prezentace:

1 Morfologie – přednáška 1 PaeDr. Jarmila Alexová, CSc. Mgr. Lucie Medová, MPhil., PhD. 6. října 2009

2 Kontakt PaeDr. Jarmila Alexová, CSc.  konzultace 01 041 úterý12:00 – 13:00  e-mailalexova@ff.jcu.czalexova@ff.jcu.cz  telefon38 777 4850 Mgr. Lucie Medová, MPhil., PhD.  konzultace 01 040 středa 14:00 – 15:00 pátek 11:30 – 12:30  e-mail lmedova@ff.jcu.czlmedova@ff.jcu.cz  telefon38 777 4852

3 Organizace výuky přednáška  Úterý 13:15 – 14:50, P1 (Alexová) semináře  Úterý 15:00 – 15:45, S6 (Alexová)  Úterý 17:35 – 18:20, S6 (Medová)  Úterý 18:25 – 19:10, S6 (Medová)  Středa 8:00 – 8:45, J114 (Alexová)  Středa 9:00 – 9:45, J114 (Alexová)  Středa 10:00 – 10:45, J114 (Medová)  Středa 11:00 – 11:45, J114 (Medová)

4 Morfologie – literatura ČECHOVÁ, M. A KOL.: Čeština - řeč a jazyk. Praha, 2000. ČECHOVÁ, M. A KOL.: Komplexní jazykové rozbory. Praha, SPN, 1996. HUBÁČEK, J. A KOL.: Čeština pro učitele. Opava, 1996. JAKLOVÁ, A. - JANEČKOVÁ, M. - JUNKOVÁ, B.: Praktická mluvnice češtiny I. České Budějovice, 2001. KOL.: Mluvnice češtiny II. Praha, Academia, 1986. KROBOTOVÁ, M.: Cvičení z českého tvarosloví. Olomouc, UP, 1986. Skripta  Rusínová  Krobotová  David: Základy české morfologie

5 Přístup k materiálům na webu HRBÁČEK, J. a kol: Mluvnické rozbory a cvičení v češtině. Karolinum Praha, 1997(?) ŠMILAUER, V.: Nauka o českém jazyku. SPN Praha 1972. ŠMILAUER, V.: Učebnice větného rozboru. SPN Praha 1972. ČECHOVÁ a kol.: Čeština – řeč a jazyk. Praha 2000. ke stažení (ještě pořád)  http://www.ff.jcu.cz/structure/departments/ub/studium-scm- int.php http://www.ff.jcu.cz/structure/departments/ub/studium-scm- int.php  scmDoc9LM TYTO MATERIÁLY JSOU URČENY VÝHRADNĚ PRO STUDENTY FF JU V SEMINÁŘI SČM1 A SČM2

6 Základní morfologické pojmy morfologie  tvarová  sémantická  slovo paradigmatickyslovo syntagmatickyslovní tvar  morf/ém paradigmatickymorfém syntagmatickymorf

7 Slovo, morf, morfém slovo  systémové slovo (paradigmaticky) souhrn všech tvarů daného slova stavební jednotka = morfém (paradigmaticky)  textové slovo (syntagmaticky) konkrétní tvar v konkrétním textu konkrétní realizace morfému = morf

8 Morf/ém kořen  základní lexikální význam  slovní čeleď  obvykle ne gramatické funkce (!být) afix  další morfy ve slově  gramatické významy !a taky lexikální

9 Příklad uč-i-tel-k-a lexikální  kořen -uč gramatické  -k slovotvorná  přechylování  - telslovotvorná  činitelská substantiva  -i-kmenotvorná příponatéma  většina sloves(vs. atematická)  - a“koncovka”  koncovka – Femininum  tvarotvorná přípona koncová

10 Slovesné kmeny přítomné  5 tříd: e, ne, je, í, á minulé  6 tříd: Ø, nou, e, i, a, ova (žádná) nouze pilařova (cikánova) Mají jména kmen?  kuř-e, kuř-et-e

11 Formální morfologie tvarotvorný základ  část slova, která nese lexikální významy  včetně slovotvorných afixů tvarotvorný formant  nositelem gramatických významů učitelk-a

12 Příklad 2 za-stáv-k-azastávk-a  a  k  stáv  za hrad- Ø

13 Termín kmen kmen  totožný s tvarotvorným základemučitelk  totožný s kořenemhrad  totožný s kořenem a kmenotvornou příponoukuřet

14 Adj a Subst mlad-é-ho  Adj jako Substantiva (historicky)  mlád- Ø -jь – mlád-a-ja – mlád-o-je, etc.  GEN mlád-ajego> kontrakce mlad-é-ho é kmenotvorná přípona ho koncovka mlad-ý- Ø

15 Struktura slovesa vyučujeme tvarotvorný základ  učkořen  vy- prefix (předpona) tvarotvorný formant  -uje-kmenotvorná přípona  -meosobní koncovka (tvarotvorná přípona koncová)

16 Struktura slovesa 2 vy-uč-ova-l-i  ovakmenotvorná přípona  -i tvarotvorná přípona koncová “pádová” koncovka – rod a číslo  -l-tvarotvorná přípona nekoncová (l- a n/t- příčestí; přechodníky minulé) vyučova primární kmen (minulý) vyučovalsekundární kmen – nenásleduje osobní koncovka, ale koncovka jmenná  ovalitvarotvorný formant (obvykle se neznačí)

17 Klasifikace slovních druhů

18 Počet? klasické řecké a latinské třídění8 dnes10 (11 pokud počítáme predikativa) KRITÉRIA 1. SD je gramatická kategorie nejvyššího řádu 2. SD je množina prvků se stejnou fcí v jazyce

19 AMČ základní  fcí je pojmenovávat realitu substantiva “věci” adjektivastatické znaky substancí: vlastnosti a vztahy verbadynamické znaky substancí adverbiavztahy, okolnosti nezákladní  nástavbové SD deiktické:  pronomina a pronominální adverbia numeralia  nesamostatné SD prepozice konjunkce partikule a specifický SD citoslovce

20 Nástavbové SD – zájmena základové SD pojmenovávají skutečnost nástavbové  označuje jevy/skutečnosti s ohledem na jejich fci v konkrétní komunikační události  zájmeno já  deixe = ukazování

21 Nástavbové SD – číslovky chová se jako základní & vyjadřuje počet  substantiva  adjektiva  adverbia

22 Kde najdu víc? morfologická struktura slova (morfematika)  Hrbáček a kol. 1997 str. 7 – 12 slovní druhy  MČ 2: výklady o funkčním tvarosloví str. 11 – 28


Stáhnout ppt "Morfologie – přednáška 1 PaeDr. Jarmila Alexová, CSc. Mgr. Lucie Medová, MPhil., PhD. 6. října 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google