Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace: Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: MGR. STANISLAVA OHANKOVÁ Název: VY_32_INOVACE_256_SLOVNÍ_DRUHY_HRA Téma:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace: Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: MGR. STANISLAVA OHANKOVÁ Název: VY_32_INOVACE_256_SLOVNÍ_DRUHY_HRA Téma:"— Transkript prezentace:

1 Anotace: Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: MGR. STANISLAVA OHANKOVÁ Název: VY_32_INOVACE_256_SLOVNÍ_DRUHY_HRA Téma: HRA RISKUJ – PROCVIČENÍ VŠECH SLOVNÍCH DRUHŮ FORMOU HRY Číslo projektu: CZ 1.07/1.4.00/21. 2975

2 ANOTACE: • prezentace slouží k procvičování již probrané látky v předmětu český jazyk a literatura ve 3. ročníku ZŠ • žáci si procvičují slovní druhy formou hry RISKUJ • hra je připravena pro skupinovou práci • skupiny si volí úkoly dle barvy a hodnoty otázky • při správné odpovědi si přičítají body

3 Datum vytvoření: 9. dubna 2012 Klíčová slova: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce Metodické pokyny: • listy 1 – 3 jsou úvodní • list 4 obsahuje základní tabulku hry „riskuj“ • otázky za 100 bodů jsou na listech 5, 9, 13, 17, 21 • otázky za 200 bodů jsou na listech 6, 10, 14, 18, 22 • otázky za 300 bodů jsou na listech 7, 11, 15, 19, 23 • otázky za 500 bodů jsou na listech 8, 12, 16, 20, 24 • list 25 obsahuje použité zdroje

4 500 100 200 300 500 100 200 300

5 OTÁZKA ZA 100 URČI SLOVNÍ DRUH U SLOVA - ZELENÝ a)PŘÍSLOVCE b)PŘÍDAVNÉ JMENO c)PODSTATNÉ JMÉNO d)SLOVESO

6 OTÁZKA ZA 200 VYBER SPRÁVNĚ URČENÉ PODSTATNÉ JMÉNO NA KOLOTOČI a)rod muž., neživotný, číslo množné, pád 6. b)rod muž., neživotný, číslo jed., pád 6. c)rod muž., neživotný, číslo množné, pád 4. d)rod muž., neživotný, číslo množné, pád 4.

7 OTÁZKA ZA 300 VYBER SPRÁVNĚ URČENÉ SLOVESO BUDU LYŽOVAT a)3.os., číslo jed., čas budoucí b)1.os., číslo množné, čas budoucí c)1.os., číslo jed., čas budoucí d)1.os., číslo jed., čas přítomný

8 OTÁZKA ZA 500 KTERÉ SLOVO DO ŘADY NEPATŘÍ A PROČ? běhání, plavání, koupat se, psaní, čtení a)plavání – není podstatné jméno b)psaní – je sloveso c)koupat se – je sloveso d)běhání – není podstatné jméno

9 OTÁZKA ZA 100 URČI SLOVNÍ DRUH U SLOVA - ZELENĚ a)PODSTATNÉ JMÉNO b)PŘÍSLOVCE c)PŘÍDAVNÉ JMÉNO d)ZÁJMENO

10 OTÁZKA ZA 200 VYBER SPRÁVNĚ URČENÉ PODSTATNÉ JMÉNO NAD STOLEM a)rod muž., neživotný, číslo množné, pád 6. b)rod muž., životný, číslo jed., pád 7. c)rod muž., neživotný, číslo množné, pád 7. d)rod muž., neživotný, číslo jed., pád 7.

11 OTÁZKA ZA 300 VYBER SPRÁVNĚ URČENÉ SLOVESO HRAJETE SI a)2.os., číslo jed., čas minulý b)2.os., číslo množné, čas přítomný c)2.os., číslo jed., čas přítomný d)1.os., číslo množné, čas přítomný

12 OTÁZKA ZA 500 KTERÉ SLOVO DO ŘADY NEPATŘÍ A PROČ? červená, zeleně, veselá, modrá, krásný a)krásný – není přídavné jméno b)červená – není příslovce c)zeleně – není přídavné jméno d)modrá – není podstatné jméno

13 OTÁZKA ZA 100 URČI SLOVNÍ DRUH U SLOVA - ZELENÁNÍ a)PŘÍSLOVCE b)SLOVESO c)PŘÍDAVNÉ JMÉNO d)PODSTATMÉ JMÉNO

14 OTÁZKA ZA 200 VYBER SPRÁVNĚ URČENÉ PODSTATNÉ JMÉNO PRO KOČKY a)rod žen., číslo množné, pád 1. b)rod žen., číslo jed., pád 4. c)rod žen., číslo množné, pád 4. d)rod žen., číslo jed., pád 1

15 OTÁZKA ZA 300 VYBER SPRÁVNĚ URČENÉ SLOVESO OPRAVOVAL JSI a)3.os., číslo jed., čas minulý b)2.os., číslo množné, čas minulý c)2.os., číslo jed., čas přítomný d)2.os., číslo jed., čas minulý

16 OTÁZKA ZA 500 KTERÉ SLOVO DO ŘADY NEPATŘÍ A PROČ? pro, na, mezi, a, okolo, nad, před, za do a)okolo – je spojka b)a – je spojka c)nad – není předložka d)na – je zájmeno

17 OTÁZKA ZA 100 URČI SLOVNÍ DRUH U SLOVA - PLAVÁNÍ a)SLOVESO b)PŘÍDAVNÉ JMÉNO c)PODSTATNÉ JMÉNO d)PŘÍSLOVCE

18 OTÁZKA ZA 200 VYBER SPRÁVNĚ URČENÉ PODSTATNÉ JMÉNO PROTI OKNU a)rod stř., číslo množné, pád 6. b)rod stř., číslo jed., pád 7. c)rod stř., číslo jed., pád 3. d)rod žen., číslo množné, pád 3.

19 OTÁZKA ZA 300 VYBER SPRÁVNĚ URČENÉ SLOVESO KOUPEME SE a)1.os., číslo jed., čas přítomný b)1.os., číslo množné, čas minulý c)1.os., číslo množné., čas přítomný d)2.os., číslo množné, čas přítomný

20 OTÁZKA ZA 500 KTERÉ SLOVO DO ŘADY NEPATŘÍ A PROČ? zeleně, dobře, červená, modře, vesele a)červená – není příslovce b)modře – je přídavné jméno c)zeleně – je příslovce d)vesele – není příslovce

21 OTÁZKA ZA 100 URČI SLOVNÍ DRUH U SLOVA - PLAVAT a)PODSTATNÉ JMÉNO b)SLOVESO c)ZÁJMENO d)PŘÍDAVNÉ JMÉNO

22 OTÁZKA ZA 200 VYBER SPRÁVNĚ URČENÉ PODSTATNÉ JMÉNO S JAHODAMI a)rod žen., číslo množné, pád 6. b)rod žen., číslo jed., pád 7. c)rod žen., číslo množné, pád 4. d)rod žen., číslo množné, pád 7.

23 OTÁZKA ZA 300 VYBER SPRÁVNĚ URČENÉ SLOVESO VYBÍHALA a)3.os., číslo jed., čas minulý b)3.os., číslo množné, čas minulý c)3.os., číslo jed., čas přítomný d)2.os., číslo jed., čas minulý

24 OTÁZKA ZA 500 KTERÉ SLOVO DO ŘADY NEPATŘÍ A PROČ? skákat, psát, spát, utíkat, prát, čtení a)psát – není sloveso b)spát – je sloveso c)utíkat – je podstatné jméno d)čtení – není sloveso

25 http://office.microsoft.com/


Stáhnout ppt "Anotace: Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: MGR. STANISLAVA OHANKOVÁ Název: VY_32_INOVACE_256_SLOVNÍ_DRUHY_HRA Téma:"

Podobné prezentace


Reklamy Google