Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čeština jako nástroj komunikace zahraničních studentů Lékařské fakulty UP Magdalena Vintrová, Pavel Kurfürst Ústav cizích jazyků LF UP v Olomouci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čeština jako nástroj komunikace zahraničních studentů Lékařské fakulty UP Magdalena Vintrová, Pavel Kurfürst Ústav cizích jazyků LF UP v Olomouci."— Transkript prezentace:

1 Čeština jako nástroj komunikace zahraničních studentů Lékařské fakulty UP Magdalena Vintrová, Pavel Kurfürst Ústav cizích jazyků LF UP v Olomouci

2 Ústav cizích jazyků LF UP Původní studijní plán (6 semestrů) 4 semestry2 semestry

3 Ústav cizích jazyků LF UP Původní studijní plán (6 semestrů) 4 semestry „základy“ češtiny Chcete mluvit česky? orientováno na mluvnici nezvládnutelné, demotivující

4 Ústav cizích jazyků LF UP Původní studijní plán (6 semestrů) 2 semestry „čeština pro mediky“ Czech for Medical Students nízká hodinová dotace výuka začíná příliš pozdě

5 Ústav cizích jazyků LF UP Původní studijní plán Přístup ke studiu ovlivňují: věk studentů rodné jazykové prostředí zkušenosti se studiem cizích jazyků motivovanost studenta

6 Ústav cizích jazyků LF UP Původní studijní plán věkové rozpětí 18 – 52 let průměrný věk 25 let angličtina mateřským jazykem – 55% dvojjazyčné prostředí

7 Ústav cizích jazyků LF UP Tabulka 1: Jazyky utvářející bilingvní prostředí v kombinaci s angličtinou Jazyk% z celkového počtu studentů Urdština, hindština25% Chorvatština10% Francouzština5% Bangladéština5% Joruba5%

8 Ústav cizích jazyků LF UP Tabulka 2: Jiné bilingvní prostředí Jazyky% z celk. počtu stud. Arabština – hebrejština25% Turečtina – perština10%

9 Ústav cizích jazyků LF UP Tabulka 3: Studium cizích jazyků Jazyk% z celk. počtu stud.Délka studia Angličtina45%10 let Francouzština65%4 – 5 let Němčina10%3 – 5 let

10 Ústav cizích jazyků LF UP Původní studijní plán Nízká motivace: malý tlak okolí časová tíseň hlavní cíl vzdálen omezené využití v budoucnosti

11 Ústav cizích jazyků LF UP Nový studijní plán (6 semestrů) 3 semestry důraz na komunikaci čeština hrou čeština pro mediky ve 4. semestru

12 Ústav cizích jazyků LF UP Nový studijní plán Klíčové mluvnické jevy: 1.slovesa (minulý, přítomný, budoucí čas, kondicionál; rozdíl mezi perfektivními a imperfektivními slovesy informativně, aktivně u vybraných sloves)

13 Ústav cizích jazyků LF UP Nový studijní plán Klíčové mluvnické jevy: 2.nominativ sg. a pl., akuzativ sg. a pl. substantiv a adjektiv (větná struktura podmět – predikát – předmět)

14 Ústav cizích jazyků LF UP Nový studijní plán Klíčové mluvnické jevy: 3.vyrovnání se s pádovým systémem: aktivní zvládnutí kombinace předložky a nominativu (z hlediska významu celého slovního spojení jsou důležitější než správná koncovka), pasivní porozumění (význam dle kontextu, odhlížení od koncovky, předložka a slovní základ jako nositel výzamu)

15 Ústav cizích jazyků LF UP Nový studijní plán Klíčové mluvnické jevy: 4.konstrukce vedlejších vět (spojky) 5.stupňování adjektiv a vybraných adverbií

16 Ústav cizích jazyků LF UP Nový studijní plán Rozvíjení jazykové kompetence: 1.správná výslovnost 2.tvorba otázek (správnost tázacích výrazů) 3.tvorba rozhovorů na dané téma 4.dorozumívací strategie (co dělat, když nerozumím)

17 Ústav cizích jazyků LF UP Nový studijní plán Rozvíjení jazykové kompetence: 5.četba a překlad textů (strategie překladu, orientace ve větné struktuře, porozumění celkovému obsahu) 6.souvislý slovní projev (převyprávění textů; vyprávění na zadané téma) 7.psaní kratších slohových prací na zadané téma (slouží jako podklad pro diskusi, rozhovory a vyprávění)

18 Ústav cizích jazyků LF UP Učebnice: Ivana Rešková, Magdalena Pintarová: Communicative Czech (Elemetntary Czech). ÚJOP UK, Praha, 1995. I. Rešková: Communicative Czech (Elementary Czech) Workbook. Karolinum, Praha, 1999. Iveta Čermáková: Czech for Medical Students: A Manual. 3 rd Medical Faculty, Charles University, Prague, 1995. L. Hrubantová, B. Weberová, M. Hořká: Jenom kostra – Just a Skeleton. Karolinum, Praha, 1998. E. Čechová, H. Trabelsiová, H. Putz: Do You Want to Speak Czech?. Liberec, 1997.

19 vintrova@tunw.upol.cz www.ucjlf.upol.cz


Stáhnout ppt "Čeština jako nástroj komunikace zahraničních studentů Lékařské fakulty UP Magdalena Vintrová, Pavel Kurfürst Ústav cizích jazyků LF UP v Olomouci."

Podobné prezentace


Reklamy Google