Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: E. Hošnová a kol.: ČESKÝ JAZYK pro základní školy, SPN, Praha 2008. V. Hartmannová: JAZYKOVÉ ROZBORY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: E. Hošnová a kol.: ČESKÝ JAZYK pro základní školy, SPN, Praha 2008. V. Hartmannová: JAZYKOVÉ ROZBORY."— Transkript prezentace:

1

2 Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: E. Hošnová a kol.: ČESKÝ JAZYK pro základní školy, SPN, Praha 2008. V. Hartmannová: JAZYKOVÉ ROZBORY pro žáky základních i středních škol a studenty víceletých gymnázií, Olomouc 1996. P. Jindra: Píšeme souvětí nejen v hodinách českého jazyka, Třebíč 1999. V. Dobešová a kol.: PRŮVODCE ČESKÝM JAZYKEM ANEB CO BYSTE MĚLI ZNÁT ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY, DIDAKTIS 2005.

3 Latinský název pro příslovce je: 0 z 5 1. Pronomina 2. Adverbia 3. Verba

4 Latinský název pro předložky zní: 1. Adverbia 2. Prepozice 3. Konjunkce 0 z 5

5 Latinský název pro spojky je: 1. Konjunkce 2. Adverbia 3. Substantiva 0 z 5

6 Latinský název pro částice je: 0 z 5 1. Adverbia 2. Adjektiva 3. Partikule

7 Latinský název pro citoslovce je: 0 z 5 1. Interjekce 2. Adverbia 3. Verba

8 Vyjadřují city, nálady nebo vůli mluvčího: 0 z 5 1. Citoslovce 2. Částice 3. Příslovce

9 Vyjadřují různé okolnosti dějů: 0 z 5 1. Předložky 2. Příslovce 3. Spojky

10 Spojují větné členy a věty: 0 z 5 1. Částice 2. Předložky 3. Spojky

11 Získávají svůj význam ve větě teprve spojením se jmény podstatnými, přídavnými, zájmeny …. 0 z 5 1. Předložky 2. Příslovce 3. Zájmena

12 Uvozují samostatné věty a naznačují jejich druh: 0 z 5 1. Spojky 2. Částice 3. Slovesa

13 Předložky, např. k, pro, nad, při, ze jsou předložky 1. vlastní (původní) 2. nevlastní (nepůvodní) 0 z 5

14 V kterém bodě jsou tzv. předložky nevlastní (nepůvodní)? 0 z 5 1. Během, začátkem, blízko, kolem 2. Z, ve, pod

15 Spojky, např. a, i, nebo, ale, neboť, a proto, ani – ani jsou spojky 0 z 5 1. souřadící 2. podřadící

16 V kterém bodě jsou tzv. spojky podřadící? 0 z 5 1. A tudíž, vždyť, však, ba, ba i 2. Když, jakmile, protože, že, aby

17 Jakou platnost větného členu má citoslovce fuj v následující větě. Z řad diváků zaznělo několikrát hlasité fuj. 0 z 5 1. Fuj = podmět 2. Fuj = přísudek 3. Fuj = předmět

18 Jakou platnost větného členu má citoslovce klap, klap v následující větě. Čáp klap klap zobákem. 0 z 5 1. Klap klap = podmět 2. Klap klap = přísudek 3. Klap klap = předmět

19 Jakou platnost větného členu má citoslovce píp v následující větě. V trávě jsem zaslechl tichounké píp. 0 z 5 1. Píp = podmět 2. Píp = přísudek 3. Píp = předmět

20 V které větě není pravopisná chyba? 0 z 5 1. Vyšli jsme nahoru na kopec. 2. Vyšli jsme na horu na kopec.

21 Test se mi 0 z 5 1. Povedl 2. Nepovedl

22 Téma: Neohebné slovní druhy – 7. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: E. Hošnová a kol.: ČESKÝ JAZYK pro základní školy, SPN, Praha 2008. V. Hartmannová: JAZYKOVÉ ROZBORY."

Podobné prezentace


Reklamy Google