Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TVAROSLOVÍ – NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY Mgr. Zina Omelková CJL mluvnice www.zlinskedumy.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TVAROSLOVÍ – NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY Mgr. Zina Omelková CJL mluvnice www.zlinskedumy.cz."— Transkript prezentace:

1 TVAROSLOVÍ – NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY Mgr. Zina Omelková CJL mluvnice www.zlinskedumy.cz

2 Anotace Materiál objasňuje základní informace o tvarosloví – neohebné slovní druhy. Musí být doplněn výkladem. Je možné jej poskytnou nepřítomným žákům. AutorMgr. Zina Omelková (Autor) Jazykčeština Očekávaný výstup 26–41-M/01 Elektrotechnika 23-41-M/01 Strojírenství 65-42-M/01 Hotelnictví a cestovní ruch 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Speciální vzdělávací potřeby- žádné - Klíčová slova Tvarosloví - příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce Druh učebního materiáluPrezentace Druh interaktivityKombinované Cílová skupinaŽák Stupeň a typ vzdělávánívšeobecné vzdělávání Typická věková skupina16 - 19 let Vazby na ostatní materiályJe součástí CJL

3 Tvarosloví – příslovce Příslovce - vyjadřují bližší okolnosti dějů, stupeň vlastnosti nebo míru předmětu - ve větě plní roli příslovečného určení Podle povahy okolnosti rozlišujeme: - místa:kde, odkud, kudy, kam - času:kdy, odkdy, jak dlouho, jak často - způsobu:jak, jakým způsobem podskupina - míry: do jaké míry - příčiny:proč, z jaké příčiny Většinu příslovcí lze stupňovat 2. stupeň:pomocí přípon -eji/ěji, -e (kratčeji, blíže) 3. stupeň:pomocí předpony nej- (nejkratčeji, nejblíž)

4 Tvarosloví - příslovečné spřežky Příslovečné spřežky Vznikly spojením předložky s jiným slovním druhem. Jen dohromady píšeme: nahoru, vtom, dokonce, beztoho, dočista, dohromady, vpravo, zleva, občas, dosyta, najevo, napoprvé navečer, spatra, vzápětí, zpaměti, ztěžka, stěží, přitom,… Je nutné odlišovat případy, kdy jde jasně o předložkovou vazbu (na horu, do konce, v tom,…) Dohromady i zvlášť píšeme: bezesporu i beze sporu, například i na příklad, zpočátku i z počátku, zblízka i z blízka, poprvé i po prvé,…)

5 Tvarosloví – předložky Předložky - vyjadřují ve větě vztah podstatných aj. jmen k jiným větným členům - je to významově nesamostatný slovní druh - ve větě je nejčastěji součástí příslovečného určení, dále součástí přívlastku, předmětu nebo doplňku Podle původu členíme předložky do dvou skupin: - vlastní: jsou neodvozená - s, z, v, k, do, od, nad, při, pod, u - nevlastní: vznikly z jiných slovních druhů - místo, kole, uprostřed, vlivem

6 Tvarosloví – spojky Spojky - spojují věty nebo větné členy - je to významově nesamostatný slovní druh - ve větě nejsou žádným větným členem Spojky členíme podle významových vztahů, které ve větě vyjadřují: souřadicí slučovací: a, i, ani, nebo, hned-hned, jak-tak stupňovací: ba, ba i, dokonce i, nejen-ale i odporovací: ale, avšak, však, nýbrž, jenž vylučovací: nebo, anebo, buď-anebo, či vysvětlovací (příčinné a důvodové): neboť, vždyť, totiž, však důsledkové: a proto, a tedy, tudíž, a tak podřadicí že, aby, když, zda, protože, poněvadž, jelikož, až, takže, kdyby, - li, ačkoliv, třebaže, jakmile, zatímco, leda, ledaže

7 Tvarosloví - částice Částice - uvozují samostatné věty a dodávají jim různé významové a citové odstíny - významově nesamostatný slovní druh - nejsou žádnými větnými členy Z hlediska funkcí je lze rozdělit do skupin: - výzvové (přací, tázací): až, kéž, nechť, což, zdalipak - hodnotící (vyjadřují, zda mluvčí text přijímá, nebo odmítá): ano, ne, zajisté, bůhsuď - emocionální (vyjadřují citový vztah): bohužel, konečně Úlohu částice mohou mít i jiné slovní druhy - např. spojky, nespojují-li věty: Ale to jsou k nám hosti! Že mu to dovolíš!

8 Tvarosloví - citoslovce Citoslovce - napodobují různé zvuky, vyjadřují nálady, city nebo vůli mluvčího - významově nesamostatný slovní druh - nejsou žádným větným členem Podle funkce lze citoslovce členit: - zvukomalebná (napodobují lidské, zvířecí zvuky, zvuky neživých předmětů): haha, haf, bum - pocitová (vyjadřují vnitřní stavy, pocity): brr, fuj, hurá, tralala - kontaktová (slouží k získání pozornosti): hej, ahoj Citoslovce někdy zastupují jiné větné členy, např. přísudek (vrabec frnk na strom) nebo podmět (Hlasité haló se neslo údolím)

9 Tvarosloví – neohebné slovní druhy Zdroje MUŽÍKOVÁ, Olga, Barbora MARKVARTOVÁ, Lenka KLUSÁČKOVÁ a Eleonora JEŘÁBKOVÁ. Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2002. ISBN 80-86285-36-7. MELICHAR, Jiří a Vlastimil STYBLÍK. Český jazyk. Praha: SPN, 1985.


Stáhnout ppt "TVAROSLOVÍ – NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY Mgr. Zina Omelková CJL mluvnice www.zlinskedumy.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google