Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Neohebný slovní druh  Stojí před podst. jm., zájmenem či číslovkou  Vyjadřují vztah jmen k jiným větným členům  Se jmény tvoří tzv. předložkovou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Neohebný slovní druh  Stojí před podst. jm., zájmenem či číslovkou  Vyjadřují vztah jmen k jiným větným členům  Se jmény tvoří tzv. předložkovou."— Transkript prezentace:

1

2  Neohebný slovní druh  Stojí před podst. jm., zájmenem či číslovkou  Vyjadřují vztah jmen k jiným větným členům  Se jmény tvoří tzv. předložkovou vazbu

3  VLASTNÍ – mají jen význam předložek (k, pro, nad, při, ze…)  NEVLASTNÍ – mohou být dle větné souvislosti i jiným větným členem (během, začátkem, kolem, vedle, pomocí…)

4  Spojují větné členy nebo věty a vyjadřují jejich vzájemný vztah  Podle formy je dělíme na: JEDNOSLOVNÉ (a, když, že, ale, nebo…) DVOJITÉ (buď-nebo, nejen-ale i, ani-ani..) VÍCESLOVNÉ (i když, i kdyby, a proto)

5  Podle obsahu rozlišujeme dále spojky na souřadicí a podřadicí.  SOUŘADICÍ – spojují větné členy či věty na stejné úrovni ve vztahu: slučovacím, stupňovacím, odporovacím, vylučovacím, příčinném, důsledkovém

6  PODŘADICÍ - připojují větu závislou k větě řídící, píšeme před nimi čárku (že, aby, kdyby, protože, že, přestože, pakliže, třebaže, jestliže, když, ačkoli,-li, zdali..)

7  Uvozují samostatné věty, naznačují postoj mluvčího k jejich obsahu  Ve větě nejsou větným členem Částice uvozující věty: Kéž…. Nechť…. Ať… A… Ale…

8 Částice, uvozující postoj mluvčího: …bohužel… Naštěstí… …prý… Bohudík…

9 Časticemi jsou také slova ANO, NE, NIKOLI(V), ASI…

10  Vyjadřují bezprostřední reakci na různé podněty (nálada, city nebo vůle mluvčího)  Nebývají větným členem, až na výjimky: Žába žbluňk do rybníku. (přísudek) Ozvalo se cink. (podmět) V trávě jsem zaslechl tichounké píp. (předmět)

11  Jestliže stojí citoslovce ve větě samostatně, odděluje se čárkou!!! Na, vezmi si kousek. Byl jsem u moře, heč.


Stáhnout ppt " Neohebný slovní druh  Stojí před podst. jm., zájmenem či číslovkou  Vyjadřují vztah jmen k jiným větným členům  Se jmény tvoří tzv. předložkovou."

Podobné prezentace


Reklamy Google