Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poměry mezi větami hlavními v souvětí souřadném Mgr.Renata Telingerová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poměry mezi větami hlavními v souvětí souřadném Mgr.Renata Telingerová"— Transkript prezentace:

1 Poměry mezi větami hlavními v souvětí souřadném Mgr.Renata Telingerová
SKLADBA Poměry mezi větami hlavními v souvětí souřadném Mgr.Renata Telingerová

2 Poměr mezi větami hlavními
Souvětí Souvětí souřadné SS Souvětí podřadné SP

3 Souvětí podřadné má jen 1 větu hlavní.
SP Souvětí podřadné má jen 1 větu hlavní. 1H 2V 3V Řekl, že nám napíše, jakmile bude na místě. 1 H , že 2V , jakmile 3V

4 SS Souvětí souřadné má 2 a více vět hlavních .
Odhodlaně podstoupil náročnou cestu úzkým podzemním tunelem, prošel rozlehlými sály a dostal se až do síně, odkud vedla cesta vzhůru jen strmým skalním komínem. Lineární graf: 1H, 2H a 3H, odkud 4V V souvětí souřadném jsou věty hlavní nejsou na sobě mluvnicky závislé, jsou spojeny spojkami souřadícími nebo jen odděleny čárkou (spojovací výraz si domyslíme).

5 Spojovací výrazy významových poměrů v souvětí souřadném
Poměr slučovací: (děj současný nebo po sobě jdoucí) a, i, též, také, ani, pak, potom, (a)pak, (a) nakonec, ani-ani, hned-hned, … Poměr stupňovací: ( děj se stupňuje) ba, ba i, ba ani, přímo, nejen- ale i, nejen- ale dokonce (i),… Poměr odporovací: (mezi větami rozpor) ale, avšak, však, ale také, ale ani, jenomže, sice-ale, … Poměr vylučovací: (buď platí jedno, nebo druhé) nebo, anebo, buď-nebo, … Poměr příčinný (důvodový): (druhá věta udává příčinu věty první) neboť, vždyť totiž, však, také,… Poměr důsledkový: ( druhá věta udává důsledek věty první) proto, a proto, tedy, tudíž, a tak,…

6 poměr slučovací, poměr stupňovací, poměr odporovací, poměr vylučovací, poměr příčinný (důvodový), poměr důsledkový Koupali jsme se v rybníku, potom jsme si hráli s míčem. Dalo se do deště, ba i kroupy padaly. Měli jsme vynikající hráče, ale prohráli jsme. Zdržíš se ještě, nebo už půjdeš? Květiny uschly, neboť neměly vláhu. Je zima, a proto jsem si vzal rukavice.

7 Synonymní platnost spojovacích výrazů
Spojovací výrazy (i dvojité) pro stejný významový poměr jsou synonyma- mají stejný nebo podobný význam (můžou se někdy zastupovat). Hned svítí slunce, hned prší. Jednak svítí slunce, jednak prší. Tu svítí slunce, tu prší. poměr slučovací

8 Psaní čárky před spojovacími výrazy
Před spojovacími výrazy v souvětí souřadném píšeme čárku! Čárka se nepíše před a, i, ani, nebo, či ve významu slučovacím! Chcete mír, nebo válku? Přijdu v pondělí nebo v úterý. poměr odporovací poměr slučovací

9 Nahrazování SP SS Změň VH na VV (a naopak):
Květiny uschly, neboť neměly vláhu. (poměr příčinný) ss Květiny uschly, protože neměly vláhu. (Vv příčinná) SP Věty hlavní v souvětích souřadných spojují spojky souřadící. Věty hlavní a vedlejší v souvětích spojují spojky podřadící.

10 Změna poměru příčinného na důsledkový
Zůstali jsme doma, neboť pršelo. Pršelo, a tak jsme zůstali doma. (přehodit věty, změnit spojovací výrazy)

11 Poměr slučovací,stupňovací,odporovací, vylučovací, příčinný a důsledkový může být mezi:
větami hlavními: (Udělalo se mu špatně, a tak odešel ze školy domů dřív.) b) větami vedlejšími stejného druhu závislými na jedné VH: (Nechápu lidi, kteří chodí přes den do práce a pak se jen mlčky dívají na televizi.-poměr slučovací) c) několikanásobnými větnými členy: (nejen maminka, ale i tatínek- poměr stupňovací)

12 Poměr slučovací: Věty prostě přiřazované,obsahy výpovědí jsou sobě rovné: a, i, též, také, ani, pak, potom, (a)pak, (a) nakonec, ani-ani, hned-hned, … A i B je pravda Setmělo se, zvedl se vítr a v dálce bylo slyšet hřmění.

13 Poměr stupňovací Obsah druhé věty je závažnější než obsah první věty
ba, ba i, ba ani, přímo, nejen- ale i, nejen- ale dokonce (i),… Platí A, ale nadto platí B Nevěřili mu, ba pokládali ho za lháře.

14 Poměr odporovací Obsah druhé věty popírá obsah první věty, je s ním v protikladu, nebo ho omezuje ale, avšak, však, ale také, ale ani, jenomže, sice-ale, … B je v rozporu s A X Bylo těžké najít nocleh, ale přece jsme ho našli.

15 Poměr vylučovací Buď se uč, nebo mi pojď pomoci.
Obsahy vět nemohou platit současně, vzájemně se vylučují nebo, anebo, buď-nebo, … Jestliže platí A,nemůže platit B a naopak v Buď se uč, nebo mi pojď pomoci.

16 Poměr příčinný (důvodový)
Druhá věta přináší informaci důležitou pro pochopení věty první neboť, vždyť totiž, však, také,… B je důvodem k A Byla jsem zoufalá, neboť se mi nic nedařilo. důsledek důvod

17 Poměr důsledkový Druhá věta obsahově vyplývá z první B vyplývá z A
proto, a proto, tedy, tudíž, a tak,… B vyplývá z A Nic se mi nedařilo, a proto jsem byla zoufalá. důvod důsledek


Stáhnout ppt "Poměry mezi větami hlavními v souvětí souřadném Mgr.Renata Telingerová"

Podobné prezentace


Reklamy Google