Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Formální skladební vztahy ve větě jednoduché I. Název materiálu:VY_32_INOVACE_CJ3r0103 Název sady:Skladba pro 3.ročník Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Formální skladební vztahy ve větě jednoduché I. Název materiálu:VY_32_INOVACE_CJ3r0103 Název sady:Skladba pro 3.ročník Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková."— Transkript prezentace:

1 Formální skladební vztahy ve větě jednoduché I. Název materiálu:VY_32_INOVACE_CJ3r0103 Název sady:Skladba pro 3.ročník Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:Český jazyk a literatura Téma:Formální skladební vztahy ve větě jednoduché I. Jméno autora:Kateřina Turzová Vytvořeno dne:2.10.2012 Metodický popis – anotace:Seznámí žáky se základními formálněsyntaktickými vztahy ve větě jednoduché

2 SKLADBA (SYNTAX) Formální skladební vztahy ve větě jednoduché

3 K aždý s významových skladebních vztahů se v jazyce musí nějak vyjádřit. To znamená, že větné členy jsou navzájem spojeny i skladebními vztahy formálními. Tyto formální vztahy se člení podle toho, zda se spojují větné členy na sobě mluvnicky nezávislé, nebo závislé.

4 Až na výjimky platí tato symetrie : významový vztah přiřaďování, přistavování → přisuzování, určování → formální vztah souřadnost podřadnost, tj. mluvnická závislost typu: a)shoda (kongruence) b)řízenost (rekce) c)přimykání (adjunkce)

5 A) SOUŘADNOST (parataxe) větné členy či věty jsou na sobě mluvnicky nezávislé větné členy netvoří skladební dvojici, nýbrž jsou sdruženy do skladební skupiny

6 Jazykové prostředky souřadného spojení: a) bezespoječné spojení: Předevčírem, včera, dnes – stále chodíš pozdě. Sedí v pokoji, čte, odpočívá. (přiřaďování) V centru Saudkovy pozornosti je žena, věčná inspirace umělců. (přistavování)

7 b) souřadicí spojovací výrazy: Předevčírem, stejně jako včera nebo dnes – stále chodíš pozdě. Sedí v pokoji a čte nebo odpočívá. (přiřaďování) Od počasí je nutné odlišit podnebí neboli klima. (přistavování)

8 Významové poměry souřadnosti: 1. slučovací (a, i ani, jak – tak, jednak – jednak) 2. stupňovací (dokonce, ba i, nejen – ale i, nýbrž i) 3. odporovací (ale, avšak, nýbrž, jenže, sice – ale) 4. vylučovací (nebo, buď – anebo, či) 5. příčinný/důvodový (neboť, vždyť, totiž) 6. důsledkový (proto, a proto, tedy, tudíž, a tak) 7. vysvětlovací (tj., totiž)

9 Grafický symbol pro souřadný poměr: SLUČOVACÍ (kopulační) + STUPŇOVACÍ (gradační) _I¯ ODPOROVACÍ (adverzativní) x VYLUČOVACÍ (disjunktivní) ~ PŘÍČINNÝ/DŮVODOVÝ (kauzální) ← DŮSLEDKOVÝ (konsekutivní) →

10 PODŘADNOST (hypotaxe) jeden větný člen (věta) závisí na jiném větném členu ( jiné větě) závislé členy (věty) tvoří skladební dvojici podřadné spojení je sevřenější (zhuštěné, kondenzované) než spojení souřadné

11 Jazykové prostředky podřadného spojení: a) mluvnické koncovky (u shody): Dítě spí. (přisuzování) velký problém, velká radost, velké nedorozumění, velcí přátelé (určování) b) podřadicí spojovací výrazy: - -spojky podřadicí (že, aby, ač, přestože aj.) - -zájmena vztažná (kdo, co, který, jenž, aj.) - -příslovce vztažná (kde, kam, jak, proč, aj.) Nosila pouze starší, byť zachovalé šaty. Jestliže mě požádá, pomůžu mu. (určování)

12 Určete významový poměr mezi souřadně spojenými větnými členy, zaznačte i grafický symbol: nejen já, ale i ty stupňovací _I¯ buď já, nebo ty vylučovací ~ nemocný, a proto mrzutý důsledkový → mrzutý, neboť nemocný příčinný/důvodový ← doma i ve škole slučovací + buď pes, nebo já vylučovací ~ upřímné, a proto milé důsledkový → horské kolo nebo auto vylučovací ~ skromně, a přece útulně odporovací x ani v noci, ani ráno slučovací +

13 Změňte označené větné členy na několikanásobné (daného poměru): Jirka má velké starosti. (odporovací) Jirka má velké starosti, ale i malé radosti. Nějak se ráno hodně mračíš. (slučovací) Nějak se ráno i večer hodně mračíš. Nové štěně bylo neposlušné. (stupňovací) Nové štěně bylo nejen neposlušné, ale i divoké. Vyhlídka vypadala krásně. (důsledkový) Vyhlídka vypadala krásně, a proto lákavě. Je to odpověď ? (vylučovací) Je to odpověď, či otázka?

14 Vyhledej souřadně spojené věty a urči významový poměr mezi nimi: Chceš-li něco říct, musíš se přihlásit. (podřadně spojené věty hlavní) Nenašel se nikdo, kdo by nesouhlasil a kdo by se chtěl vrátit zpět do cíle. (souřadně spojené věty vedlejší – slučovací) Leželi, jako by střežili místo před vetřelci, nebo jako by očekávali rychlý útok? (souřadně spojené věty vedlejší – vylučovací) Jednou ráno zjistil, že listy mají barvu zlata, a dokonce se krásně třpytí. (souřadně spojené věty vedlejší – stupňovací)

15 Nalezni a odstraň nedostatky v užití spojovacích výrazů, uprav interpunkci: Phobos a Demios jsou příliš malá tělesa bez atmosféry a vody, neboť na nich nemůže být ani život. Phobos a Demios jsou příliš malá tělesa bez atmosféry a vody, a proto na nich nemůže být ani život. Athéňané měli v peloponéské válce nejprve navrch, dokonce když na ně přišel mor a Sparťané se spojili s Peršany, nedokázali protivníkovi vzdorovat. Athéňané měli v peloponéské válce nejprve navrch, ale když na ně přišel mor a Sparťané se spojili s Peršany, nedokázali protivníkovi vzdorovat.

16 Použitá literatura: Kostečka, Jiří: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií. Praha, SPN 2002 Mgr. Mašková, Drahuše: Český jazyk – přehled středoškolského učiva. Třebíč, Vyuka.cz 2010 Mgr. Mužíková, Olga; PhDr. Markvartová, Barbora; Mgr. Klusáčková, Lenka; PhDr. Jeřábková, Eleonora: Odmaturuj z českého jazyka. Brno, Didaktis 2010 Havránek, Bohuslav; Jedlička, Alois: Česká mluvnice. Praha, SPN 2008


Stáhnout ppt "Formální skladební vztahy ve větě jednoduché I. Název materiálu:VY_32_INOVACE_CJ3r0103 Název sady:Skladba pro 3.ročník Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková."

Podobné prezentace


Reklamy Google