Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0563 Předmět: Český jazyk a literatura Tematická oblast:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0563 Předmět: Český jazyk a literatura Tematická oblast:"— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0563 Předmět: Český jazyk a literatura Tematická oblast: Slovní druhy Okruh:Spojky, částice Ročník:1., 2., 3. Autor:Mgr. Lenka Dvořáková Klíčové slovo:spojky podřadicí, spojky souřadicí, částice Datum/období vytvoření:říjen 2012 VY_32_INOVACE_J16

2 Anotace:Prezentace se věnuje neohebným slovním druhům – spojkám a částicím. Obsahuje základní informace o těchto slovních druzích a interaktivní cvičení k zopakování probraného učiva.

3 Spojky •Patří mezi NEOHEBNÉ slovní druhy = nelze je skloňovat ani časovat. •Spojují slova a věty. •Ve větě neplní funkci žádného z větných členů.

4 Spojky souřadicí •Souřadicí spojují souřadně spojené věty nebo větné členy. •Poměry mezi spojkami souřadicími: –Slučovací: a, i, ani, jak-tak, ať-či, ať-ať, ani-ani –Stupňovací: ba, ba i, dokonce, nejen-ale i –Odporovací: ale, však, avšak, leč, nýbrž, sice-ale –Vylučovací: nebo, či, anebo, buď-anebo, ať-či –Vysvětlovací: a proto, a tudíž, neboť, vždyť, totiž

5 Spojky podřadicí •Podřadicí spojky připojují větu závislou k větě řídící. •Vyjadřují závislost vět či větných členů, mohou vyjadřovat poměr: –Příčinný: protože, poněvadž, jelikož –Podmínkový: kdyby, když, jestli, jestliže, -li –Účelový: aby –Účinkový: až, tak, takže, tak-že, až tak-že –Přípustkový: i když, třebaže, ačkoliv

6 Cvičení 1: Spoj věty jednoduché v souvětí. Použij vhodnou spojku. •V neděli nebudeme doma. Musíme navštívit babičku s dědou. •Příští noc se větrná bouře utišila. Moře se uklidnilo.

7 Cvičení 1: Spoj věty jednoduché v souvětí. Použij vhodnou spojku. •Mám dost peněz. Mohu jet na dovolenou. •V noci svítily hvězdy a měsíc. K ránu se spustil prudký liják. •Ujel jim vlak. Přišli do školy pozdě.

8 Řešení cvičení 1: •V neděli nebudeme doma, protože musíme navštívit babičku s dědou. •Příští noc se větrná bouře utišila a moře se uklidnilo. •Mám dost peněz, takže mohu jet na dovolenou. •V noci svítily hvězdy a měsíc, ale k ránu se spustil prudký liják. •Ujel jim vlak, proto přišli do školy pozdě.

9 Částice •Patří mezi NEOHEBNÉ slovní druhy = nelze je skloňovat ani časovat. •Nemají funkci větných členů. •Uvozují věty – např. Kéž bys tu byl!

10 Částice •Částicemi mohou být i slova, která jsou jiným slovním druhem, např. zájmeny, příslovci či spojkami: –Seděl zcela klidně. – příslovce –Klidně si jdi! – částice –Šel tam, ale nedošel. – spojka –Ale to je mi překvapení! - částice

11 Částice můžeme rozdělit na: •Modální (způsobové) – asi, snad, možná, pravděpodobně, zajisté, nejspíš •Modifikační – konečně, bohužel, přece, jen, prostě, vlastně •Přací – ať, nechť, kéž, aby •Hodnotící – ano, ne, zajisté •Vytýkací – velmi, jen, zvlášť, obzvlášť •Odpověďové – ano, ne, ovšem

12 Cvičení 2: Doplň do vět vhodné částice už mě konečně nechá v klidu pracovat. už máš napsané všechny úkoly. by se do mě zamiloval. přestalo pršet. zítra nemohu přijít. Kéž Konečně Zajisté Ať Bohužel

13 Řešení cvičení 2: už mě konečně nechá v klidu pracovat. už máš napsané všechny úkoly. by se do mě zamiloval. přestalo pršet. zítra nemohu přijít. Ať Zajisté Kéž Konečně Bohužel Kéž Konečně Zajisté Ať Bohužel

14 Použité zdroje: •Galerie obrázků z aplikace MS PowerPoint. •MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. Dotisk 1. vydání. Třebíč: Petra Velanová, 2006. 175 stran. ISBN: 80- 902571-5-1. •ŠTĚRBOVÁ, Ludmila, VYTEJČKOVÁ, Ota. Český jazyk pro 1. až 3. ročník odborných učilišť. 2. vydání. Praha: Septima, 2002. 96 stran. ISBN: 80-7216-174-1.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0563 Předmět: Český jazyk a literatura Tematická oblast:"

Podobné prezentace


Reklamy Google