Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROD JMENNÝ. Rod přirozený Rod gramatický Rod přirozený Uplatňuje se u živých bytostí Uplatňuje se u živých bytostí osoby mužského rodu – maskulina osoby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROD JMENNÝ. Rod přirozený Rod gramatický Rod přirozený Uplatňuje se u živých bytostí Uplatňuje se u živých bytostí osoby mužského rodu – maskulina osoby."— Transkript prezentace:

1 ROD JMENNÝ

2 Rod přirozený Rod gramatický

3 Rod přirozený Uplatňuje se u živých bytostí Uplatňuje se u živých bytostí osoby mužského rodu – maskulina osoby mužského rodu – maskulina osoby ženského rodu– feminina osoby ženského rodu– feminina nedospělí jedinci – neutra nedospělí jedinci – neutra Vyjadřuje se Vyjadřuje se pomocí heteronomních dvojic pomocí heteronomních dvojic muž – žena muž – žena kráva - býk kráva - býk sestra – bratr… sestra – bratr… přechylováním přechylováním učitel – učitelka učitel – učitelka žák – žákyně žák – žákyně dělník – dělnice) dělník – dělnice)

4 Rod přirozený Některá substantiva mají pouze jeden rod Některá substantiva mají pouze jeden rod automechanik automechanik drbna drbna blbec blbec lenoch lenoch miláček miláček krejčí – švadlena krejčí – švadlena

5 Rod gramatický Je odvozen od rodu přirozeného Je odvozen od rodu přirozeného Je určován u podstatných jmen (substantiva) Je určován u podstatných jmen (substantiva) přídavných jmen (adjektiva) dobrý-dobrá-dobré přídavných jmen (adjektiva) dobrý-dobrá-dobré zájmen (pronomina) ten-ta-to zájmen (pronomina) ten-ta-to některých číslovek (numeralia) druhý-druhá-druhé některých číslovek (numeralia) druhý-druhá-druhé jmenné tvary slovesné (verba) pracoval/a/o jsem jmenné tvary slovesné (verba) pracoval/a/o jsem Substantiva jsou gramatickým rodem dělena na maskulina životná/ animata, neživotná/ unanimata, feminina, neutra Substantiva jsou gramatickým rodem dělena na maskulina životná/ animata, neživotná/ unanimata, feminina, neutra Každý rod má své paradigma (vzory) Každý rod má své paradigma (vzory) Rod gramatický a přirozený se však nemusí krýt Rod gramatický a přirozený se však nemusí krýt Koncovky –tel, -ec (ukazatel, činitel, ledoborec,..) Ryby a výrobky z nich (sledi/sledě, uzenáči/uzenáče,..) Hračky znázorňující živé bytosti (draci/draky, panáky/paňáci,…)

6 Kolísání rodu substantiv Kolísání může být způsobeno nízkou frekvencí výskytu slov, nebo rozdílným rodem v dialektu (regionální rozdíly česko-moravské) Kolísání může být způsobeno nízkou frekvencí výskytu slov, nebo rozdílným rodem v dialektu (regionální rozdíly česko-moravské) MASKULINA/FEMININA- bronz, kredenc, esej, hřídel, kyčel, troubel, příčel, příčel,… MASKULINA/FEMININA- bronz, kredenc, esej, hřídel, kyčel, troubel, příčel, příčel,… MASKULINA/FEMININA/NEUTRA- rukojmí MASKULINA/FEMININA/NEUTRA- rukojmí FEMININA/NEUTRA- ralley FEMININA/NEUTRA- ralley

7 Kolísání substantiv zakončených na -el Substantiva kolísají mezi maskuliny/femininy (stroj/píseň) Substantiva kolísají mezi maskuliny/femininy (stroj/píseň) Přiklánějí se spíše k mužskému, nebo ženskému rodu? A nejsou tímto kolísáním ovlivněna i další substantiva končící na –el, mající ustálený gramatický rod? Přiklánějí se spíše k mužskému, nebo ženskému rodu? A nejsou tímto kolísáním ovlivněna i další substantiva končící na –el, mající ustálený gramatický rod? Způsob a prostředky: Způsob a prostředky: Retrográdní slovník (Izrael, jetel, pantofel-M; čepel, petržel-F) Retrográdní slovník (Izrael, jetel, pantofel-M; čepel, petržel-F) Většina substantiv v maskulinu- očekávání: příklon k muž.rodu Většina substantiv v maskulinu- očekávání: příklon k muž.rodu rozdílné pády u M/F: 7. pád sg. strojem/písní; 2. pád pl. strojů/písní, 3. pád pl. strojům/písním, 7.pád pl. stroji/písněmi rozdílné pády u M/F: 7. pád sg. strojem/písní; 2. pád pl. strojů/písní, 3. pád pl. strojům/písním, 7.pád pl. stroji/písněmi Korpus, Google Korpus, Google

8 Výsledky HŘÍDEL: Kolísání je poměrně v rovině. Lehce převládá M HŘÍDEL: Kolísání je poměrně v rovině. Lehce převládá M KYČEL: Převládá znatelně F KYČEL: Převládá znatelně F SVÍZEL: V M- rostlina, v F- problém. Užíváno spíše ve významu „problému“ v obou rodech SVÍZEL: V M- rostlina, v F- problém. Užíváno spíše ve významu „problému“ v obou rodech PÍŠTĚL, PŘÍČEL, TROUBEL- v současné mluvnici málo užívána, nelze tudíž určit, který rod převládá. PÍŠTĚL, PŘÍČEL, TROUBEL- v současné mluvnici málo užívána, nelze tudíž určit, který rod převládá. IZRAEL, PANTOFEL, JETEL- mluvnický rod maskulinum. IZRAEL, PANTOFEL, JETEL- mluvnický rod maskulinum. ČEPEL, PETRŽEL- mluvnický rod femininum ČEPEL, PETRŽEL- mluvnický rod femininum Zajímavé je, že vůbec existuje kolísání rodu u těchto substantiv s rodem ustáleným! Zajímavé je, že vůbec existuje kolísání rodu u těchto substantiv s rodem ustáleným!

9 Literatura Retrográdní slovník současné češtiny, Praha: Akademia, 1986 Český národní korpus- SYN2000. Ústav českého národního korpusu FF UK, Praha 2000. http://www.korpus.cz http://www.korpus.cz Internetový vyhledávač: www.google.com www.google.com Šmilauer, Vladimír: Nauka o českém jazyku


Stáhnout ppt "ROD JMENNÝ. Rod přirozený Rod gramatický Rod přirozený Uplatňuje se u živých bytostí Uplatňuje se u živých bytostí osoby mužského rodu – maskulina osoby."

Podobné prezentace


Reklamy Google