Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název materiálu:VY_32_INOVACE_CJ2r0104 Název sady:Morfologie pro 2. ročník Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:Český jazyk a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název materiálu:VY_32_INOVACE_CJ2r0104 Název sady:Morfologie pro 2. ročník Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:Český jazyk a."— Transkript prezentace:

1 Název materiálu:VY_32_INOVACE_CJ2r0104 Název sady:Morfologie pro 2. ročník Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:Český jazyk a literatura Téma:Substantiva - rod Jméno autora:Kateřina Halaštová Vytvořeno dne:7.4.2013 Metodický popis – anotace:Seznamuje žáky s mluvnickou kategorií jmen – rodem. Závěr prezentace slouží k procvičení poznatků. SUBSTANTIVA - ROD

2  U podstatných jmen rozlišujeme podle koncovek tři rody: 1)maskulinum = rod mužský 2)femininum = rod ženský 3)neutrum = rod střední RODY

3  U některých podstatných jmen dochází ke kolísání v rodě (=mohou mít dvojí rod):  Vlastní kolísání: esej, kyčel, rukojmí…(mají dvojí rod)  Vespolnost: popleta, nešika, průvodčí, Jarka, Míša…(jejich skloňování záleží na tom, jaký označují přirozený rod)  Dubletnost: kedluben - kedlubna, brambor – brambora, okurka – okurek, řádek – řádka, náruč – náručí, šál - šála…(dvojí rod je vyjádřen odlišným zakončením) KOLÍSÁNÍ V RODĚ

4  I u nesklonných podstatných jmen lze rod určit (př. (to) kupé, (to) filé, (ta) lady… NESKLONNÁ SUBSTANTIVA

5  Přirozený rod můžeme určit jen u živých bytostí (tj. lidí, některých zvířat) a rozdělujeme rod mužský a ženský, mluvnický rod sice mnohdy kopíruje rod přirozený (např. (ten) kohout – (ta) slepice, (ten) autor – (ta) autorka…), u zbývajících slov není mluvnický rod na význam slova vázán (př. okno, stodola, chlév..) MLUVNICKÝ A PŘIROZENÝ ROD

6  Mluvnický rod určujeme vedle podstatných jmen i u přídavných jmen, většiny zájem a číslovek. Jejich rod se řídí rodem řídícího podstatného jména (př. vysoká lípa, můj sešit, jedno rozhodnutí)

7  U maskulin lze rozlišit, zda jsou životná či neživotná: a)U životných maskulin se liší tvar 1. a 4. pádu jednotného čísla (př. drak, pes, Řek…) b)U neživotných maskulin je tvar 1. a 4. pádu jednotného čísla shodný (př. rozhovor, koberec, proutek…)  POZOR! Gramatická životnost nemusí odpovídat přirozené životnosti. Reálně živoucí, ale gramaticky neživotná jsou například substantiva dub, petrklíč, hmyz… ŽIVOTNOST A NEŽIVOTNOST

8  Některá slova mohou mít vedle koncovek neživotných i koncovky životné, dochází ke kolísání  Ledoborce - ledoborci, ukazatele – ukazatelé, činitele – činitelé, dny – dnové, bacily – bacili, uzenáče – uzenáči…  Shoda podmětu s přísudkem se pak řídí gramatickým rodem! Ledoborce odpluly. Ledoborci odpluli.  Některá neživotná podstatná jména přejímají ve 4. pádě jednotného čísla životnou koncovku. Slova jsou pak citově zabarvená.  dám si ruma, našel jsem hřiba, plave kraula, nosil kulicha…. ŽIVOTNÉ A NEŽIVOTNÉ KONCOVKY NĚKTERÝCH SLOV

9 Stanovit, mezi kterými dvěma rody kolísají slova: Hřídel…. Choť… Rez… Bronz… Svízel… Kredenc… Svaťa… Image… Louda… Naivka… CVIČENÍ 1

10 Určit gramatický rod těchto nesklonných substantiv: Angažmá… Klišé… Šapitó… Menu… Turné… Taxi… Atašé… CVIČENÍ 2

11 Určení rodu není vždy snadné, například u pomnožných substantiv. Vyhledejte, ke kterému rodu patří výraz ve Slovníku spisovné češtiny: Velikonoce… Kamna… Játra… Tepláky… Sáňky… Ústa… Vidle.. Housle… Pardubice… CVIČENÍ 3

12 Přechylování je tvorba slov v ženském rodě z již existujících slov v mužském rodě (např. Novák – Nováková, malíř – malířka, …) V následujících výrazech vytvořit přechýlená jména a vypsat typické přechylovací přípony: Prodavač… Bojovník… Otrok… Mistr… Král… Běžec… Ředitel… Krasavec… Pracovník… Švagr… Kníže… CVIČENÍ 4:

13 Určit rod substantiv, u maskulin stanovit jejich životnost, či neživotnost. Plachetnice na bílém moři vypadaly jako drobné bílé trojúhelníky. Harry se otočil k domu. Motýli vylétali z trávy a třepotali se mezi jabloněmi před otevřenými okny. Byl to velký dům, postavený z černých kulatin. Dům stavěný na zimu, ne na léto. Jo Nesbo: Pentagram CVIČENÍ 5:

14  MARTINEC, Ivo; TUŠKOVÁ, Jana Marie; ZIMOVÁ, Ludmila. Mluvnice – učebnice českého jazyka pro střední školy. Plzeň: Fraus, 2009.  KOSTEČKA, Jiří. Český jazyk pro 2. ročník gymnázií. Praha: SPN, 2002.  SOCHROVÁ, Marie. Cvičení z českého jazyka v kostce. Praha: Fragment, 2008.  NESBO, Jo. Pentagram. Zlín: Kniha Zlín, 2012.  HAVRÁNEK, Bohuslav; JEDLIČKA, Alois. Stručná mluvnice česká. Praha: Fortuna, 1996. POUŽITÁ LITERATURA


Stáhnout ppt "Název materiálu:VY_32_INOVACE_CJ2r0104 Název sady:Morfologie pro 2. ročník Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:Český jazyk a."

Podobné prezentace


Reklamy Google