Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přídavná jména (adjektiva)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přídavná jména (adjektiva)"— Transkript prezentace:

1 Přídavná jména (adjektiva)
Název materiálu: VY_32_INOVACE_CJ2r0108 Název sady: Morfologie pro 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Téma: Přídavná jména (adjektiva) Jméno autora: Kateřina Halaštová Vytvořeno dne: Metodický popis – anotace: Prezentace opakuje znalosti o adjektivech, jejich druzích a mluvnických kategoriích, představuje tři druhy skloňování adjektiv. Součástí prezentace jsou cvičení sloužící k ověření pochopení pojmů.

2 adjektiva Adjektiva vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jevů označených podstatným jménem Patří mezi ohebné slovní druhy, ve větách jsou samostatným větným členem S podstatnými jmény, k nimž se pojí, se shodují v rodě, čísle i pádě U adjektiv rozlišujeme tři druhy skloňování: Složené skloňování a) tvrdá adjektiva (vzor mladý, mladá, mladé) b) měkká adjektiva (vzor jarní, jarní, jarní) Smíšené skloňování – přivlastňovací adjektiva (vzor otcův, otcova, otcovo a vzor matčin, matčina, matčino) Jmenné skloňování (maskulina mají v 1.p. j.č. tvar s krátkou samohláskou nebo bez koncovky, feminina mají v 1.p. j.č. koncovku –a, neutra mají v 1.p. j. č. koncovku –o) př. nemocen, nemocna, nemocno

3 Pamatuj! Přídavná jména přivlastňovací, která byla utvořena od vlastních jmen, píšeme s velkým počátečním písmenem (př. Karel – Karlův přítel; Seifert – Seifertovy básně) Přídavná jména tvrdá, která byla utvořena od vlastních jmen, píšeme s malým počátečním písmenem (př. Praha - pražský penzion, Kroměříž - kroměřížský zámek)

4 Stupňování adjektiv 2. stupeň se tvoří příponami: - ejší, - ější, - ší, - čí, - í 3. stupeň se tvoří z druhého stupně předponou nej- Všechna adjektiva stupňovat nelze

5 Nesklonná adjektiva Existují i nesklonná adjektiva: např. prima kluk, fajn kamarád, nóbl pán

6 Adjektiva utvořená od sloves a z přechodníku přítomného
Adjektiva vzniklá za sloves (př. balicí, žehlicí, čisticí…) Adjektiva vzniklá z přechodníku přítomného (př. balící, žehlící, čistící…) = vyjadřuje vlastnost předmětu jako nástroje, prostředku = mají význam dějový Balicí papír (= papír určený k balení) Otec balící dárek (= otec, který právě balí dar) Žehlicí prkno ( = prkno určené k žehlení) Maminka žehlící prádlo (= maminka, která právě žehlí prádlo) Čisticí prostředky ( = prostředky určené k čištění) Bratr čistící politou sedačku (= bratr, který právě čistí sedačku)

7 Cvičení 1 Najít adjektiva v textu, stanovit jejich druh a určit u nich mluvnické kategorie: Jiráskova tvorba bývá většinou zařazována do tradice českého historického románu; šlo o typ románu, který ve světové literatuře vytvořil velký anglický romanopisec Walter Scott. Romantické postupy Scottovy platí pro dobu Jiráskových počátků; ve vrcholném tvůrčím období se ale autor odchyluje od složité a rozvětvené zápletky. Radko Pytlík: Sedmkrát o próze

8 Cvičení 2 Zařadit adjektiva k jednotlivým typům skloňování adjektiv:
lidští, manželčino, vynalezen, úzkého, Maruščina, unavena, nejlepší, vyhodnoceno, Husovy, tamějšího, bezcenným, staršího, rozhodnut, studentův, Markétin, vymazaná, vymazána Složené skloňování Smíšené skloňování Jmenné skloňování

9 Cvičení 3 Vytvořit ze substantiv v závorkách adjektiva přivlastňovací či tvrdá. V písemném projevu rozlišit velká a malá počáteční písmena: (Náchod) zámek, (Matouš) narozeniny, (sestra) kamarádky, (Erben) pohádky, (Morava) víno, (Evropa) kontinent, (Winter) Mistr Kampanus, (babička) štrúdl, (Brno) obchvat, (Vojta) přátelé, potkám (Vojta) přátele, (ředitel) rozhodnutí, (Jirásek) náměstí, (Plzeň) pivo, (Pardubice) perník

10 Cvičení 4 Vystupňovat přídavná jména:
tichý, drahý, dlouhý, charakteristický, zlý, měkký, Markétin, dobrý, opilý, místní, prostý, zdravý, strohý, mělký, zeměpisný

11 Použitá literatura MARTINEC, Ivo; TUŠKOVÁ, Jana Marie; ZIMOVÁ, Ludmila. Mluvnice – učebnice českého jazyka pro střední školy. Plzeň: Fraus, 2009. KOSTEČKA, Jiří. Český jazyk pro 2. ročník gymnázií. Praha: SPN, 2002. SOCHROVÁ, Marie. Cvičení z českého jazyka v kostce. Praha: Fragment, 2008. HAVRÁNEK, Bohuslav; JEDLIČKA, Alois. Stručná mluvnice česká. Praha: Fortuna, 1996. MELICHAR, Jiří; STYBLÍK, Vlastimil. Český jazyk – Přehled učiva základní školy. Praha: Fortuna, 2000. PYTLÍK, Radko; Sedmkrát o próze. Praha: Československý spisovatel, 1978.


Stáhnout ppt "Přídavná jména (adjektiva)"

Podobné prezentace


Reklamy Google