Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název materiálu:VY_32_INOVACE_CJ2r0108 Název sady:Morfologie pro 2. ročník Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:Český jazyk a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název materiálu:VY_32_INOVACE_CJ2r0108 Název sady:Morfologie pro 2. ročník Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:Český jazyk a."— Transkript prezentace:

1 Název materiálu:VY_32_INOVACE_CJ2r0108 Název sady:Morfologie pro 2. ročník Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:Český jazyk a literatura Téma:Přídavná jména (adjektiva) Jméno autora:Kateřina Halaštová Vytvořeno dne:23.4.2013 Metodický popis – anotace: Prezentace opakuje znalosti o adjektivech, jejich druzích a mluvnických kategoriích, představuje tři druhy skloňování adjektiv. Součástí prezentace jsou cvičení sloužící k ověření pochopení pojmů. PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA)

2  Adjektiva vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jevů označených podstatným jménem  Patří mezi ohebné slovní druhy, ve větách jsou samostatným větným členem  S podstatnými jmény, k nimž se pojí, se shodují v rodě, čísle i pádě  U adjektiv rozlišujeme tři druhy skloňování: Složené skloňování a) tvrdá adjektiva (vzor mladý, mladá, mladé) b) měkká adjektiva (vzor jarní, jarní, jarní) Smíšené skloňování – přivlastňovací adjektiva (vzor otcův, otcova, otcovo a vzor matčin, matčina, matčino) Jmenné skloňování (maskulina mají v 1.p. j.č. tvar s krátkou samohláskou nebo bez koncovky, feminina mají v 1.p. j.č. koncovku –a, neutra mají v 1.p. j. č. koncovku –o) př. nemocen, nemocna, nemocno ADJEKTIVA

3  Přídavná jména přivlastňovací, která byla utvořena od vlastních jmen, píšeme s velkým počátečním písmenem (př. Karel – Karlův přítel; Seifert – Seifertovy básně)  Přídavná jména tvrdá, která byla utvořena od vlastních jmen, píšeme s malým počátečním písmenem (př. Praha - pražský penzion, Kroměříž - kroměřížský zámek) PAMATUJ!

4  2. stupeň se tvoří příponami: - ejší, - ější, - ší, - čí, - í  3. stupeň se tvoří z druhého stupně předponou nej-  Všechna adjektiva stupňovat nelze STUPŇOVÁNÍ ADJEKTIV

5  Existují i nesklonná adjektiva: např. prima kluk, fajn kamarád, nóbl pán NESKLONNÁ ADJEKTIVA

6 Adjektiva vzniklá za sloves (př. balicí, žehlicí, čisticí…) Adjektiva vzniklá z přechodníku přítomného (př. balící, žehlící, čistící…) = vyjadřuje vlastnost předmětu jako nástroje, prostředku = mají význam dějový Balicí papír (= papír určený k balení)Otec balící dárek (= otec, který právě balí dar) Žehlicí prkno ( = prkno určené k žehlení) Maminka žehlící prádlo (= maminka, která právě žehlí prádlo) Čisticí prostředky ( = prostředky určené k čištění) Bratr čistící politou sedačku (= bratr, který právě čistí sedačku) ADJEKTIVA UTVOŘENÁ OD SLOVES A Z PŘECHODNÍKU PŘÍTOMNÉHO

7  Najít adjektiva v textu, stanovit jejich druh a určit u nich mluvnické kategorie: Jiráskova tvorba bývá většinou zařazována do tradice českého historického románu; šlo o typ románu, který ve světové literatuře vytvořil velký anglický romanopisec Walter Scott. Romantické postupy Scottovy platí pro dobu Jiráskových počátků; ve vrcholném tvůrčím období se ale autor odchyluje od složité a rozvětvené zápletky. Radko Pytlík: Sedmkrát o próze CVIČENÍ 1

8  Zařadit adjektiva k jednotlivým typům skloňování adjektiv: lidští, manželčino, vynalezen, úzkého, Maruščina, unavena, nejlepší, vyhodnoceno, Husovy, tamějšího, bezcenným, staršího, rozhodnut, studentův, Markétin, vymazaná, vymazána CVIČENÍ 2 Složené skloňování Smíšené skloňování Jmenné skloňování

9  Vytvořit ze substantiv v závorkách adjektiva přivlastňovací či tvrdá. V písemném projevu rozlišit velká a malá počáteční písmena: (Náchod) zámek, (Matouš) narozeniny, (sestra) kamarádky, (Erben) pohádky, (Morava) víno, (Evropa) kontinent, (Winter) Mistr Kampanus, (babička) štrúdl, (Brno) obchvat, (Vojta) přátelé, potkám (Vojta) přátele, (ředitel) rozhodnutí, (Jirásek) náměstí, (Plzeň) pivo, (Pardubice) perník CVIČENÍ 3

10  Vystupňovat přídavná jména: tichý, drahý, dlouhý, charakteristický, zlý, měkký, Markétin, dobrý, opilý, místní, prostý, zdravý, strohý, mělký, zeměpisný CVIČENÍ 4

11  MARTINEC, Ivo; TUŠKOVÁ, Jana Marie; ZIMOVÁ, Ludmila. Mluvnice – učebnice českého jazyka pro střední školy. Plzeň: Fraus, 2009.  KOSTEČKA, Jiří. Český jazyk pro 2. ročník gymnázií. Praha: SPN, 2002.  SOCHROVÁ, Marie. Cvičení z českého jazyka v kostce. Praha: Fragment, 2008.  HAVRÁNEK, Bohuslav; JEDLIČKA, Alois. Stručná mluvnice česká. Praha: Fortuna, 1996.  MELICHAR, Jiří; STYBLÍK, Vlastimil. Český jazyk – Přehled učiva základní školy. Praha: Fortuna, 2000.  PYTLÍK, Radko; Sedmkrát o próze. Praha: Československý spisovatel, 1978. POUŽITÁ LITERATURA


Stáhnout ppt "Název materiálu:VY_32_INOVACE_CJ2r0108 Název sady:Morfologie pro 2. ročník Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:Český jazyk a."

Podobné prezentace


Reklamy Google