Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSANÍ –I / -Y V KONCOVKÁCH PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSANÍ –I / -Y V KONCOVKÁCH PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ."— Transkript prezentace:

1 PSANÍ –I / -Y V KONCOVKÁCH PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ

2 URČI ROD PODSTATNÉHO JMÉNA (U MUŽSKÉHO RODU NEZAPOMEŇ NA ŽIVOTNOST/NEŽIVOTNOST) A POROVNEJ ZAKONČENÍ 1. A 2. PÁDU DANÉHO PODST. JMÉNA SE ZAKONČENÍM 1. A 2. PÁDU VZORU PŘEHLED ZAKONČENÍ 1. A 2. PÁDŮ VŠECH VZORŮ PODSTATNÝCH JMEN tvrdé vzoryměkké vzory 1. p.pánhradpředsed amužstrojsoudc e 2. p. bezpán ahrad upředsed ymuž estroj esoudc e 1. p.žen arůž epíseňkost 2. p. bezžen yrůž epísn ěkost i 1. p.měst omoř ekuř estaven í 2. p. bezměst amoř ekuř etestaven í

3 VZOR „PÁN“ číslo jednotnéčíslo množné 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. pán bez pána k pánovi (-u) vidím pána pane! (hochu!) o pánovi (-u) s pánem páni (-ové), (občané) bez pánů k pánům vidím pány páni! pánové! o pánech, (hoších, občanech) s pány číslo jednotnéčíslo množné 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. hrad bez hradu, lesa k hradu vidím hrad hrade! (zámku!) o hradu (-ě) s hradem hrady bez hradů k hradům vidím hrady hrady! o hradech, lesích s hrady VZOR „HRAD“ POZOR: kouscích – kouskách, balíčcích – balíčkách, schůdcích – schůdkách, obláčcích - obláčkách

4 VZOR „MUŽ“ VZOR „STROJ“ číslo jednotnéčíslo množné 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. muž bez muže k mužovi (-i) vidím muže muži!, otče! o mužovi (muži) s mužem muži bez mužů k mužům vidím muže muži, mužové! o mužích s muži číslo jednotnéčíslo množné 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. stroj bez stroje k(e) stroji vidím stroj stroji! o stroji se strojem stroje bez strojů k(e) strojům vidím stroje stroje! o strojích se stroji

5 VZOR „PŘEDSEDA“ VZOR „SOUDCE“ číslo jednotnéčíslo množné 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. předseda bez předsedy k(e) předsedovi vidím předsedu předsedo! o předsedovi s(e) předsedou předsedové, (husité) bez předsedů k(e) předsedům vidím předsedy předsedové! o předsedech, (sluzích) s(e) předsedy číslo jednotnéčíslo množné 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. soudce bez soudce k soudci (-ovi) vidím soudce soudce! o soudci (-ovi) se soudcem soudci (-ové) bez soudců k soudcům vidím soudce soudci! (-ové) o soudcích se soudci POZOR: U vzoru soudce se 5. p. j. č. rovná 1. p. j. č. Srovnej s tvary 1. a 5. pádu u vzoru muž.

6 VZOR „ŽENA“ VZOR „RŮŽE“ číslo jednotnéčíslo množné 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. žena bez ženy k ženě vidím ženu ženo! o ženě se ženou ženy bez žen k ženám vidím ženy ženy! o ženách se ženami číslo jednotnéčíslo množné 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. růže bez růže k růži vidím růži růže! o růži s růží růže bez růží, ulic k růžím vidím růže růže! o růžích s růžemi POZOR: Koncovky –ami, -emi (-ěmi), -ými, -ími a –mi v ženském rodě mají vždy –i. Neplést s podst. jmény rodu mužského (hrad): s drahokamy, s větrolamy, s hlavolamy.

7 VZOR „PÍSEŇ“ VZOR „KOST“ číslo jednotnéčíslo množné 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. píseň bez písně k písni vidím píseň písni! o písni s písní písně bez písní k písním vidím písně písně! o písních s písněmi číslo jednotnéčíslo množné 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. kost bez kosti ke kosti vidím kost kosti! o kosti s kostí kosti bez kostí ke kostem vidím kosti kosti! o kostech s kostmi

8 VZOR „MĚSTO“ VZOR „MOŘE“ číslo jednotnéčíslo množné 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. město bez města k městu vidím město město! o městě (-u) s městem města bez měst k městům vidím města města! o městech, městečkách s městy číslo jednotnéčíslo množné 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. moře bez moře k moři vidím moře moře! o moři s mořem moře bez moří, (hřišť) k mořím vidím moře moře! o mořích s moři

9 VZOR „KUŘE“ VZOR „STAVENÍ“ číslo jednotnéčíslo množné 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7- kuře bez kuřete ke kuřeti vidím kuře kuře! o kuřeti s kuřetem kuřata bez kuřat ke kuřatům vidím kuřata kuřata! o kuřatech s kuřaty číslo jednotnéčíslo množné 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. stavení bez stavení k stavení vidím stavení stavení! o stavení se stavením stavení bez stavení k stavením vidím stavení stavení! o staveních se staveními

10 I ZDE NAJDEME ALE CELOU ŘADU VÝJIMEK, KDY SE NA NAUČENÁ PRAVIDLA SPOLÉHAT NEMŮŽEME. POZORNĚ SI PROSTUDUJ NÁSLEDUJÍCÍ POZNÁMKY A DOBŘE SI JE ZAPAMATUJ! 1.PODSTATNÁ JMÉNA KONČÍCÍ NA -L, -EL, -TEL : O ZAŘAZENÍ KE VZORU ROZHODNE AŽ 3. P. Č. J. -PODST. JMÉNA R. M., KTERÁ KONČÍ V 1. P. J. Č. NA –L, -S, -Z SE VĚTŠINOU SKLOŇUJÍ PODLE TVRDÝCH VZORŮ PÁN A HRAD (VŮL, ANDĚL, MOTÝL, DIKOBRAZ, PLAZ, PŠTROS, PES, STŮL, VŮZ, MOTOKROS) -NĚKTERÁ SE VŠAK SKLOŇUJÍ PODLE MĚKKÝCH VZORŮ -KTERÝCH SLOV SE TO TEDY TÝKÁ? a.–TEL: KAZATEL, UČITEL, SKLADATEL ATD. b.- EL: MANDEL, SVÍZEL, HŘÍDEL, JETEL, JITROCEL, KAŠEL, PANTOFEL, PYTEL, ŠINDEL, IZRAEL c.CÍL d.Z PODST. JMEN ZAKONČENÝCH NA –S A –Z SE PODLE MĚKKÝCH VZORŮ SKLOŇUJÍ: PENÍZ, VÍTĚZ, KNĚZ, FRANCOUZ, ŠIMPANZ, MĚSTYS

11 2. NĚKTERÁ JMÉNA ZAKONČENÁ NA –L A –Z MAJÍ TVARY PODLE TVRDÉHO I MĚKKÉHO VZORU: KUŽEL, KOTEL, RUBL, TMEL, UHEL, KOUKOL, PLEVEL, BEZDĚZ, MARKÝZ -KUŽELE I KUŽELU, KOTLE I KOTLU, MARKÝZE I MARKÝZA (2. P. Č. J.) -(O) KOTLI I KOTLU, BEZDĚZI I BEZDĚZU (3., 6. P. Č. J.) -(S) KOTLI I KOTLY, KUŽELI I KUŽELY (7. P. MN. Č.) 3. KONCOVKA –OVÉ DODÁVÁ PODSTATNÉMU JMÉNU ŽIVOTNOST HROBOVÉ SE OTEVÍRALI. DNOVÉ PLYNULI. (ALE: DNY RYCHLE PLYNULY. DNI RYCHLE PLYNULY.) 4. PO MĚKKÝCH SOUHLÁSKÁCH SE PÍŠE –I, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE PODLE VZORU BY TO MĚLO BÝT JINAK. SKICA (VZOR ŽENA) – NAPŘ. 1. P. MN. Č.: SKICI POUZE U VZORU HRAD SE PO SOUHLÁSCE C PÍŠE –Y: TÁCY, PUNCY, KECY, HICY

12 5. POZOR NA SKLOŇOVÁNÍ PÁROVÝCH ČÁSTÍ LIDSKÉHO TĚLA. množné číslooči, uširuce, nohykolena, ramena, prsa 1., 4. pádoči, uširuce, nohykolena, ramena, prsa 2. pádočí, ušírukou, nohou i nohkolenou, ramenou, prsou i kolen, ramen 3. pádočím, ušímrukám, nohámkolenům, ramenům, prsům (jako stř. rod) 6. pádočích, ušíchrukou, nohou i rukách, nohách kolenou, ramenou, prsou i kolenech, ramenech 7. pádočima, ušimarukama, nohamakoleny, rameny, prsy (jako stř. rod) zdrobněliny mají v 7. p. tvar zakončený na „-ma“ (očičkama, ručičkama, nožičkama) Pokud slova „noha, koleno, rameno, ucho, oko“ neoznačují části těla, skloňují se dle příslušných vzorů. Přídavné jméno přebírá zakončení podstatného jména:(stůl) s křivými nohami (fotbalista) s křivýma nohama


Stáhnout ppt "PSANÍ –I / -Y V KONCOVKÁCH PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ."

Podobné prezentace


Reklamy Google