Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSANÍ –I / -Y V KONCOVKÁCH PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSANÍ –I / -Y V KONCOVKÁCH PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ"— Transkript prezentace:

1 PSANÍ –I / -Y V KONCOVKÁCH PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ

2 URČI ROD PODSTATNÉHO JMÉNA (U MUŽSKÉHO RODU NEZAPOMEŇ NA ŽIVOTNOST/NEŽIVOTNOST) A POROVNEJ ZAKONČENÍ 1. A 2. PÁDU DANÉHO PODST. JMÉNA SE ZAKONČENÍM 1. A 2. PÁDU VZORU PŘEHLED ZAKONČENÍ 1. A 2. PÁDŮ VŠECH VZORŮ PODSTATNÝCH JMEN tvrdé vzory měkké vzory 1. p. pán hrad předsed a muž stroj soudc e 2. p. bez pán a hrad u předsed y muž e stroj e žen a růž e píseň kost žen y písn ě kost i měst o moř e kuř e staven í měst a kuř ete

3 číslo jednotné číslo množné 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. pán bez pána k pánovi (-u) vidím pána pane! (hochu!) o pánovi (-u) s pánem páni (-ové), (občané) bez pánů k pánům vidím pány páni! pánové! o pánech, (hoších, občanech) s pány Vzor „pán“ číslo jednotné číslo množné 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. hrad bez hradu, lesa k hradu vidím hrad hrade! (zámku!) o hradu (-ě) s hradem hrady bez hradů k hradům vidím hrady hrady! o hradech, lesích s hrady VZOR „HRAD“ POZOR: kouscích – kouskách, balíčcích – balíčkách, schůdcích – schůdkách, obláčcích - obláčkách

4 číslo jednotné číslo množné 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. muž bez muže k mužovi (-i) vidím muže muži!, otče! o mužovi (muži) s mužem muži bez mužů k mužům muži, mužové! o mužích s muži Vzor „muž“ číslo jednotné číslo množné 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. stroj bez stroje k(e) stroji vidím stroj stroji! o stroji se strojem stroje bez strojů k(e) strojům vidím stroje stroje! o strojích se stroji Vzor „stroj“

5 číslo jednotné číslo množné 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. předseda bez předsedy k(e) předsedovi vidím předsedu předsedo! o předsedovi s(e) předsedou předsedové, (husité) bez předsedů k(e) předsedům vidím předsedy předsedové! o předsedech, (sluzích) s(e) předsedy Vzor „předseda“ číslo jednotné číslo množné 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. soudce bez soudce k soudci (-ovi) vidím soudce soudce! o soudci (-ovi) se soudcem soudci (-ové) bez soudců k soudcům soudci! (-ové) o soudcích se soudci Vzor „soudce“ POZOR: U vzoru soudce se 5. p. j. č. rovná 1. p. j. č. Srovnej s tvary 1. a 5. pádu u vzoru muž.

6 číslo jednotné číslo množné 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. žena bez ženy k ženě vidím ženu ženo! o ženě se ženou ženy bez žen k ženám vidím ženy ženy! o ženách se ženami Vzor „žena“ POZOR: Koncovky –ami, -emi (-ěmi), -ými, -ími a –mi v ženském rodě mají vždy –i. Neplést s podst. jmény rodu mužského (hrad): s drahokamy, s větrolamy, s hlavolamy. číslo jednotné číslo množné 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. růže bez růže k růži vidím růži růže! o růži s růží bez růží, ulic k růžím vidím růže o růžích s růžemi VZOR „RŮŽE“

7 číslo jednotné číslo množné 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. píseň bez písně k písni vidím píseň písni! o písni s písní písně bez písní k písním vidím písně písně! o písních s písněmi Vzor „píseň“ číslo jednotné číslo množné 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. kost bez kosti ke kosti vidím kost kosti! o kosti s kostí kosti bez kostí ke kostem vidím kosti o kostech s kostmi Vzor „kost“

8 číslo jednotné číslo množné 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. město bez města k městu vidím město město! o městě (-u) s městem města bez měst k městům vidím města města! o městech, městečkách s městy Vzor „město“ číslo jednotné číslo množné 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. moře bez moře k moři vidím moře moře! o moři s mořem bez moří, (hřišť) k mořím o mořích s moři Vzor „moře“

9 číslo jednotné číslo množné 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7- kuře bez kuřete ke kuřeti vidím kuře kuře! o kuřeti s kuřetem kuřata bez kuřat ke kuřatům vidím kuřata kuřata! o kuřatech s kuřaty Vzor „kuře“ číslo jednotné číslo množné 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. stavení bez stavení k stavení vidím stavení stavení! o stavení se stavením k stavením o staveních se staveními VZOR „STAVENÍ“

10 I ZDE NAJDEME ALE CELOU ŘADU VÝJIMEK, KDY SE NA NAUČENÁ PRAVIDLA SPOLÉHAT NEMŮŽEME. POZORNĚ SI PROSTUDUJ NÁSLEDUJÍCÍ POZNÁMKY A DOBŘE SI JE ZAPAMATUJ! PODSTATNÁ JMÉNA KONČÍCÍ NA -L, -EL, -TEL : O ZAŘAZENÍ KE VZORU ROZHODNE AŽ 3. P. Č. J. PODST. JMÉNA R. M., KTERÁ KONČÍ V 1. P. J. Č. NA –L, -S, -Z SE VĚTŠINOU SKLOŇUJÍ PODLE TVRDÝCH VZORŮ PÁN A HRAD (VŮL, ANDĚL, MOTÝL, DIKOBRAZ, PLAZ, PŠTROS, PES, STŮL, VŮZ, MOTOKROS) NĚKTERÁ SE VŠAK SKLOŇUJÍ PODLE MĚKKÝCH VZORŮ KTERÝCH SLOV SE TO TEDY TÝKÁ? –TEL: KAZATEL, UČITEL, SKLADATEL ATD. - EL: MANDEL, SVÍZEL, HŘÍDEL, JETEL, JITROCEL, KAŠEL, PANTOFEL, PYTEL, ŠINDEL, IZRAEL CÍL Z PODST. JMEN ZAKONČENÝCH NA –S A –Z SE PODLE MĚKKÝCH VZORŮ SKLOŇUJÍ: PENÍZ, VÍTĚZ, KNĚZ, FRANCOUZ, ŠIMPANZ, MĚSTYS

11 KUŽEL, KOTEL, RUBL, TMEL, UHEL, KOUKOL, PLEVEL, BEZDĚZ, MARKÝZ
2. NĚKTERÁ JMÉNA ZAKONČENÁ NA –L A –Z MAJÍ TVARY PODLE TVRDÉHO I MĚKKÉHO VZORU: KUŽEL, KOTEL, RUBL, TMEL, UHEL, KOUKOL, PLEVEL, BEZDĚZ, MARKÝZ KUŽELE I KUŽELU, KOTLE I KOTLU, MARKÝZE I MARKÝZA (2. P. Č. J.) (O) KOTLI I KOTLU, BEZDĚZI I BEZDĚZU (3., 6. P. Č. J.) (S) KOTLI I KOTLY, KUŽELI I KUŽELY (7. P. MN. Č.) 3. KONCOVKA –OVÉ DODÁVÁ PODSTATNÉMU JMÉNU ŽIVOTNOST HROBOVÉ SE OTEVÍRALI. DNOVÉ PLYNULI. (ALE: DNY RYCHLE PLYNULY. DNI RYCHLE PLYNULY.) 4. PO MĚKKÝCH SOUHLÁSKÁCH SE PÍŠE –I, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE PODLE VZORU BY TO MĚLO BÝT JINAK. SKICA (VZOR ŽENA) – NAPŘ. 1. P. MN. Č.: SKICI POUZE U VZORU HRAD SE PO SOUHLÁSCE C PÍŠE –Y: TÁCY, PUNCY, KECY, HICY

12 5. POZOR NA SKLOŇOVÁNÍ PÁROVÝCH ČÁSTÍ LIDSKÉHO TĚLA.
množné číslo oči, uši ruce, nohy kolena, ramena, prsa 1., 4. pád 2. pád očí, uší rukou, nohou i noh kolenou, ramenou, prsou i kolen, ramen 3. pád očím, uším rukám, nohám kolenům, ramenům, prsům (jako stř. rod) 6. pád očích, uších rukou, nohou i rukách, nohách kolenou, ramenou, prsou i kolenech, ramenech 7. pád očima, ušima rukama, nohama koleny, rameny, prsy (jako stř. rod) zdrobněliny mají v 7. p. tvar zakončený na „-ma“ (očičkama, ručičkama, nožičkama) Pokud slova „noha, koleno, rameno, ucho, oko“ neoznačují části těla, skloňují se dle příslušných vzorů. Přídavné jméno přebírá zakončení podstatného jména: (stůl) s křivými nohami (fotbalista) s křivýma nohama


Stáhnout ppt "PSANÍ –I / -Y V KONCOVKÁCH PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google