Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co mají adjektiva společného s podstatnými jmény, co se slovesy?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co mají adjektiva společného s podstatnými jmény, co se slovesy?"— Transkript prezentace:

1 Co mají adjektiva společného s podstatnými jmény, co se slovesy?
Lenka Trutmanová Lucie Klimentová

2 Osnova Úvod Co mají společného A + S + V Co mají společného A + S
Co mají společného A + V Deklinace adjektiv – odlišnost názorů Deklinace adjektiv tvrdá – maskulina tvrdá – feminina měkká

3 Úvod Slovní druhy nejsou vzájemně izolované Prostupnost Vývoj jazyka
Funkce slovních druhů

4 Co mají společného A + S + V
Klasifikace Ohebné Gramatické kategorie Základní (autosémantické) slovní druhy Význam a funkce Relační adj. kovový, rostlinný, denní; prací, kočovný, škodlivý

5 Co mají společného A + S Významová → syntaktická závislost
Pád, číslo, rod Česká filharmonie se vrátila ze zahraničí. Odvozená adj. dřevěný, otcův X velký, veselý Slovnědruhová transpozice gramatická Sytý (člověk) hladovému (člověku) nevěří. Štíhlým (lidem) se při běhu lépe dýchá.

6 Slovotvorná transpozice
Pro mladistvé je alkohol nevhodný. Barevným vstup zakázán. Zdravý nemocný. Kvalifikační a deskriptivní adj. → abstrakta veliký - velikost, teplý – teplota, hluchý – hluchota, slaný - slanost

7 Co mají společného A + V V vyjadřuje dynamický příznak
Jednoduché/složené tvary vynikající – více vynikající pracuji – budu pracovat Slovnědruhová transpozice gramatická Petr je nemocný.

8 Deverbativní (dějová) adj.
kropicí, zaujatý, žádoucí vařící → voda je vařící Zpřídavnělé přechodníky vařící se voda Kvalifikační adj. + -nout → nabývání urč. vlastnosti chudý → chudnout, bledý → blednout

9 Odlišnost názorů Akademická mluvnice češtiny 2
Komárek, M.: Stavba tvarů adjektivní a pronominální flexe spisovné češtiny. Slovo a slovesnost 33, 1972, 139–145. Bednaříková, B.: Systémová deskripce, nebo systematická preskripce? – In: Studia bohemica VIII. Olomouc 2000, 133–137.

10 Důležité pojmy povrchová  hloubková struktura slovního tvaru
kmenotvorná přípona koncovka

11 Skloňování tvrdé: vzor mladý - maskulina
AMČ* K. + B.** Sg. nom. mlad-ý-Ø mlad-Ø-ý gen. mlad-é-ho dat. mlad-é-mu acc. loc. mlad-é-m inst. mlad-ý-m mlad-Ø-ým Pl. nom mlad-í-Ø mlad-Ø-í mlad-ý-ch mlad-é-Ø mlad-Ø-é mlad-ý-mi *AMČ = Akademická mluvnice češtiny, **K. + B. = M. Komárek a B. Bednaříková

12 Skloňování tvrdé: vzor mladý - feminina
AMČ K. + B. Sg. nom. mlad-á-Ø mlad-Ø-á gen. mlad-é-Ø mlad-Ø-é dat. acc. mlad-ou-Ø mlad-Ø-ou loc. inst. Pl. nom mlad-ý-ch mlad-ý-m mlad-ý-mi

13 Skloňování tvrdé: vzor mladý - feminina
Pl. nom mlad-ý-é mlad-Ø-é gen. mlad-ý-ch dat. mlad-ý-m acc. loc. inst. mlad-ý-mi

14 Skloňování měkké: vzor jarní
AMČ K. + B. maskulina feminina Sg. nom. jarn-í-Ø jarn-Ø-í gen. jarn-í-ho dat. jarn-í-mu acc. loc. jarn-í-m inst. jarn-Ø-ím Pl. nom jarn-í-ch jarn-í-mi

15 Co mají adjektiva společného se slovesy
svou strukturou se adjektiva přibližují ke slovesům  struktura slovesných tvarů je založena na důsledném kmenovém principu ber-Ø-u mlad-Ø-ý

16 Děkujeme za pozornost …


Stáhnout ppt "Co mají adjektiva společného s podstatnými jmény, co se slovesy?"

Podobné prezentace


Reklamy Google