Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co mají adjektiva společného s podstatnými jmény, co se slovesy? Lenka Trutmanová Lucie Klimentová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co mají adjektiva společného s podstatnými jmény, co se slovesy? Lenka Trutmanová Lucie Klimentová."— Transkript prezentace:

1 Co mají adjektiva společného s podstatnými jmény, co se slovesy? Lenka Trutmanová Lucie Klimentová

2 Osnova Úvod Co mají společného A + S + V Co mají společného A + S Co mají společného A + V Deklinace adjektiv – odlišnost názorů Deklinace adjektiv –tvrdá – maskulina –tvrdá – feminina –měkká

3 Úvod Slovní druhy nejsou vzájemně izolované Prostupnost Vývoj jazyka Funkce slovních druhů

4 Co mají společného A + S + V Klasifikace Ohebné Gramatické kategorie Základní (autosémantické) slovní druhy Význam a funkce Relační adj. –kovový, rostlinný, denní; prací, kočovný, škodlivý

5 Co mají společného A + S Významová → syntaktická závislost Pád, číslo, rod –Česká filharmonie se vrátila ze zahraničí. Odvozená adj. –dřevěný, otcův X velký, veselý Slovnědruhová transpozice gramatická –Sytý (člověk) hladovému (člověku) nevěří. –Štíhlým (lidem) se při běhu lépe dýchá.

6 Slovotvorná transpozice –Pro mladistvé je alkohol nevhodný. –Barevným vstup zakázán. –Zdravý nemocný. Kvalifikační a deskriptivní adj. → abstrakta –veliký - velikost, teplý – teplota, hluchý – hluchota, slaný - slanost

7 Co mají společného A + V V vyjadřuje dynamický příznak Jednoduché/složené tvary –vynikající – více vynikající –pracuji – budu pracovat Slovnědruhová transpozice gramatická –Petr je nemocný.

8 Deverbativní (dějová) adj. –kropicí, zaujatý, žádoucí –vařící → voda je vařící Zpřídavnělé přechodníky –vařící se voda Kvalifikační adj. + -nout → nabývání urč. vlastnosti –chudý → chudnout, bledý → blednout

9 Odlišnost názorů Akademická mluvnice češtiny 2 Komárek, M.: Stavba tvarů adjektivní a pronominální flexe spisovné češtiny. Slovo a slovesnost 33, 1972, 139–145. Bednaříková, B.: Systémová deskripce, nebo systematická preskripce? – In: Studia bohemica VIII. Olomouc 2000, 133–137.

10 Důležité pojmy povrchová  hloubková struktura slovního tvaru kmenotvorná přípona koncovka

11 AMČ*K. + B.** Sg. nom.mlad-ý-Ømlad-Ø-ý gen.mlad-é-ho dat.mlad-é-mu acc.mlad-é-ho loc.mlad-é-m inst.mlad-ý-mmlad-Ø-ým Pl. nommlad-í-Ømlad-Ø-í gen.mlad-ý-ch dat.mlad-ý-m acc.mlad-é-Ømlad-Ø-é loc.mlad-ý-ch inst.mlad-ý-mi Skloňování tvrdé: vzor mladý - maskulina *AM Č = Akademická mluvnice češtiny, **K. + B. = M. Komárek a B. Bednaříková

12 AMČK. + B. Sg. nom.mlad-á-Ømlad-Ø-á gen.mlad-é-Ømlad-Ø-é dat.mlad-é-Ømlad-Ø-é acc.mlad-ou-Ømlad-Ø-ou loc.mlad-é-Ømlad-Ø-é inst.mlad-ou-Ømlad-Ø-ou Pl. nommlad-é-Ømlad-Ø-é gen.mlad-ý-ch dat.mlad-ý-m acc.mlad-é-Ømlad-Ø-é loc.mlad-ý-ch inst.mlad-ý-mi Skloňování tvrdé: vzor mladý - feminina

13 Pl. nom mlad-ý-émlad-Ø-é gen. mlad-ý-ch dat. mlad-ý-m acc. mlad-ý-émlad-Ø-é loc. mlad-ý-ch inst. mlad-ý-mi Skloňování tvrdé: vzor mladý - feminina

14 AMČK. + B. maskulinafemininamaskulinafeminina Sg. nom.jarn-í-Ø jarn-Ø-í gen.jarn-í-hojarn-í-Øjarn-í-hojarn-Ø-í dat.jarn-í-mujarn-í-Øjarn-í-mujarn-Ø-í acc.jarn-í-hojarn-í-Øjarn-í-hojarn-Ø-í loc.jarn-í-mjarn-í-Øjarn-í-mjarn-Ø-í inst.jarn-í-mjarn-í-Øjarn-Ø-ímjarn-Ø-í Pl. nomjarn-í-Ø jarn-Ø-í gen.jarn-í-ch dat.jarn-í-m acc.jarn-í-Ø jarn-Ø-í loc.jarn-í-ch inst.jarn-í-mi Skloňování měkké: vzor jarní

15 Co mají adjektiva společného se slovesy svou strukturou se adjektiva přibližují ke slovesům  struktura slovesných tvarů je založena na důsledném kmenovém principu –ber-Ø-u –mlad-Ø-ý

16 Děkujeme za pozornost …


Stáhnout ppt "Co mají adjektiva společného s podstatnými jmény, co se slovesy? Lenka Trutmanová Lucie Klimentová."

Podobné prezentace


Reklamy Google