Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přídavná jména - opakování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přídavná jména - opakování"— Transkript prezentace:

1 Přídavná jména - opakování
Co vyjadřují přídavná jména? Vyjadřují vlastnosti osob, zvířat nebo věcí a jevů označených podstatným jménem. Jak se na ně ptáme? Ptáme se otázkami: ………? ……….? ………..? Př.: jaký koláč? makový koláč který básník? ruský básník čí kabát? otcův kabát Přídavná jména jsou slova ohebná – ………….. Shodují se v pádě, čísle a rodě s podstatným jménem, které blíže určují. Př.: pro mladého muže – p. …, č. …, rod …

2 Druhy přídavných jmen Podle zakončení rozlišujeme tři druhy přídavných jmen: ………… – mají v 1. p. č. j. tři koncovky pro jednotlivé rody: ý v rodě mužském (mladý muž) á v rodě ženském (mladá žena) é v rodě středním (mladé děvče) ………… – mají v 1. p. č. j. ve všech rodech stejnou koncovku – í (jarní vzduch, jarní noc, jarní počasí) ……………….. – od podst. jm. rodu mužského se tvoří příponami –ův (otcův kabát), - ova (otcova hůl), -ovo (otcovo auto) - od podst. jm. rodu ženského se tvoří příponami –in (matčin kabát), -ina (matčina hůl), -ino (matčino auto)

3 Skloňování přídavných jmen – opak.
Příd. jm. tvrdá skloňujeme podle vzoru ……….(………, ………). V koncovkách příd. jm. tvrdých píšeme tvrdé –ý (nový student, k novým studentům, nových studentech). Měkké –í píšeme jen v 1. a 5. pádě množného čísla rodu mužského životného (noví studenti). V 7. pádě množného čísla je koncovka –ými. Příd. jm. měkká skloňujeme podle vzoru ……….(………., ……..). V koncovkách příd. jm. měkkých píšeme vždy –í.

4 Skloňování přídavných jmen – opak.
Příd. jm. přivlastňovací se skloňují podle vzorů otcův (otcova, otcovo) a matčin (matčina, matčino). U příd. jm. přivlastňovacích píšeme v množném čísle koncovku –i jen v 1. a 5. pádě rodu mužského životného (otcovi psi, matčini psi). V ostatních koncovkách množného čísla píšeme –y (pro otcovy psy). V 7. pádě množného čísla je koncovka –ými (s Milanovými bratry). Pozor! 1. p. příd. jm. přivlastňovacích rodu mužského životného: (ti) otcovi bratři, (ti) matčini bratři 4. p. příd. jm. přivlastňovacích rodu mužského životného: (ty) otcovy bratry, (ty) matčiny bratry

5 Podstatná X přídavná jména
Rozlišuj: 3. a 6. pád podst. jm. rodu mužského – vždy –ovi (podej Pavlovi knihu) Uveď další příklady (v obou pádech) 3. pád: …………………………………………………………… 6. pád: …………………………………………………………...

6 Podstatná X přídavná jména
1. a 4. pád čísla množného příd. jm. přivlastňovacích –ovy (bratrovy tašky), -ova (bratrova autíčka), -ovy (bratrovy míče), -ovi (1. pád pánovi psi), -ovy (4. pád pro pánovy psy) Uveď vlastní příklady: 1. p. mn. č. -……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. p. mn. č. - ………………………………………………………………………..

7 Procvičování Doplň vynechaná písmena: Pomal- hlemýžď, sysl- nory, vesel- člověk, znám- skladatelé, z koz-ho sýra, o zajímav-ch zvířatech, s krátk-mi rukávy, ryz- zlato, opravdov- vlastenci, ps- vytí, o mal-ch dětech, bíl- motýli, z hus-ch vajec, s mil-m člověkem, ciz- známka Dědečkov- přátelé, Milanov- děti, přání panu prezidentov-, dědečkov- brýle, strýcov- králíci, přivítat dědečkov- přátele, mluvit o Pavlov-, sousedov- psi, pozorovat strýcov- jezevčíky, Evin- spolužáci

8 Procvičování – řešení Doplň vynechaná písmena:
pomalý hlemýžď, syslí nory, veselý člověk, známí skladatelé, z kozího sýra, o zajímavých zvířatech, s krátkými rukávy, ryzí zlato, opravdoví vlastenci, psí vytí, o malých dětech, bílí motýli, z husích vajec, s milým člověkem, cizí známka dědečkovi přátelé, Milanovy děti, přání panu prezidentovi, dědečkovy brýle, strýcovi králíci, přivítat dědečkovy přátele, mluvit o Pavlovi, sousedovi psi, pozorovat strýcovy jezevčíky, Evini spolužáci

9 Procvičování Najdi vhodné dvojice: Nerudov- pohádkách
Ve Čtvrtkov-ch miliony Na Ladov-ch nové šaty Skrblíkov- básně Pro císařov- obrázcích Se Smetanov-mi rádcové Gulliverov- operami V Gottov-ch předpisy Pro lékařov- cesty Králov- písních

10 Procvičování (řešení)
Najdi vhodné dvojice: Nerudovy básně Ve Čtvrtkových pohádkách Na Ladových obrázcích Skrblíkovy miliony Pro císařovy nové šaty Se Smetanovými operami Gulliverovy cesty V Gottových písních Pro lékařovy předpisy Královi rádcové


Stáhnout ppt "Přídavná jména - opakování"

Podobné prezentace


Reklamy Google