Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/"— Transkript prezentace:

1 Škola: Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Název materiálu: VY_32_INOVACE_CESKYJAZYK1_15 Tematická oblast: Český jazyk pro střední školy Ročník: 3 Datum dokončení: Anotace: Podpora výukové hodiny, seznámení studentů s přídavnými jmény Jméno autora: Mgr. Erika Minaříková

2 Slovní druhy přídavná jména

3 PŘÍDAVNÁ JMÉNA (lat. adjektiva)
1. PODSTATNÁ JMÉNA názvy osob, věcí, vlastností, dějů a vztahů 2. PŘÍDAVNÁ JMÉNA vlastnosti osob, zvířat, věcí 3. ZÁJMENA zastupují podstatná a přídavná jména nebo na ně ukazují 4. ČÍSLOVKY slova číselného významu (vyjadřují počet, pořadí, …) 5. SLOVESA vyjadřují děj, tj. činnost, stav nebo jeho změnu 6. PŘÍSLOVCE vyjadřují bližší okolnosti dějů, vlastností, někdy i předmětů 7. PŘEDLOŽKY vyjadřují bližší okolnosti spojení se jménem 8. SPOJKY spojují větné členy nebo věty 9. ČÁSTICE uvozují některé věty, naznačují jejich druh nebo vyjadřují postoj mluvčího k jejich obsahu 10. CITOSLOVCE vyjadřují hlasy, zvuky, pocity, nálady

4 PŘÍDAVNÁ JMÉNA Pojmenovávají vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jevů označených podstatným jménem.
Přídavná jména se skloňují, určujeme u nich mluvnické kategorie (pád ,číslo, rod i vzor). Ve větě plní nejčastěji funkci přívlastku shodného (Mám červenou sukni.). Mohou být také doplňkem (Dívka se cítila ošizená.) či jmennou částí přísudku (Chlapci byli mladí.). Podle tvarů rozeznáváme tři druhy přídavných jmen: •tvrdá- v 1. pádě čísla jednotného mají zakončení -ý, -á, -é- mladý chlapec, mladá dívka, mladé děvče, •měkká- v 1. pádě jednotného čísla mají ve všech rodech koncovku –í – jarní den, jarní nálada, jarní počasí, •přivlastňovací-tvoří se od podstatných jmen příponami -ův (otcův kabát), -ova (otcova peněženka), -ovo (otcovo jmění) pro rod mužský a -in (matčin deník), -ina (matčina vina), -ino (matčino doznání) pro rod ženský. Tvrdá přídavná jména skloňujeme podle vzoru mladý, měkká přídavná jména skloňujeme podle vzoru jarní a přídavná jména přivlastňovací skloňujeme podle vzorů otcův a matčin.

5 Druhy přídavných jmen zakončení v 1.p. č. j. všech rodů vzory měkká -í
jarní den atmosféra počasí tvrdá mladý otec mladá žena mladé mládě přivlastňovací -ův -ova otcův otcova deštník hůl -ovo otcovo prádlo -in matčin -ina matčina -ino matčino

6 Některá tvrdá přídavná jména mají kromě tzv
Některá tvrdá přídavná jména mají kromě tzv. dlouhého tvaru (zdravá, živá) i tvar krátký-jmenný (zdráva, živa). Většinou se s tímto tvarem setkáme v 1. pádě jednotného a množného čísla, zřídka v pádě 4. Jmenné tvary jsou dnes pokládány spíše za knižní. Nesklonná přídavná jména (khaki, lila, blond, prima, bezva apod.) Přídavná jména, která jsou utvořena pomocí přípony –cí (žehlící, balící, honící apod.) •-i- přídavná jména vyjadřují, k čemu se něco používá či k čemu slouží (žehlicí prkno-prkno, které slouží k žehlení, balicí papír -papír na balení), •í- přídavná jména, která vyjadřují děj (dívka žehlící prádlo, prodavačka balící zboží).

7 Stupňování přídavných jmen
Některá přídavná jména mohou vyjadřovat trojí stupeň vlastnosti: 1.stupeň (pozitiv) - základní míra vlastnosti (malý) 2.stupeň (komparativ) - porovnání mezi několika - větší míra vlastnosti, tvoříme z prvního stupně příponami -ejší, -ější, -ší, -í (menší) 3.stupeň (superlativ) - maximální nebo minimální míra vlastnosti ze všech - (nej) třetí stupeň tvoříme připojením předpony nej- k druhému stupni (nejmenší) Některá přídavná jména tvoří 2. stupeň od jiného kořene dobrý-lepší-nejlepší špatný-horší-nejhorší Zesilovat nebo zeslabovat vlastnost můžeme také za pomoci některých příslovcí: velmi, mnohem, zcela, …

8 Změny hlásek (hláskových skupin) při stupňování
h-ž --> drahý-dražší, ch-š--> tichý-tišší, z-ž--> úzký-užší, s-š--> vysoký-vyšší, k-č--> měkký-měkčí, ck-čt--> demokratický-demokratičtější, sk-št--> dětinský-dětinštější. -dký, -tký- dští, -tští-->hladký, hladší Výjimky!! břitký-břitčí!

9 Tvoření tvarů přídavných jmen
příponou ný, -ní od jmen podstatných s kořenem končícím n den + ní = denní kámen + ný = kamenný příponou –í jen přídavná jména utvořená od názvů ´ zvířat slon + í = sloní jelen+ í = jelení

10 Pravopis V koncovkách tvrdých přídavných jmen píšeme -ý podle vzoru mladý ( hloupý kluk, zrzavý pes). V 1. a 5. pádě množného čísla píšeme –í podle vzoru mladí (hloupí kluci, zrzaví psi). V koncovkách přídavných jmen měkkých píšeme vždy –i podle vzoru jarní (kozí sýr, ovčí rouno, cizí lidé). V koncovkách jmenných tvarů přídavných jmen píšeme –i v 1. pádě čísla množného rodu mužského živ. (Chlapci byli naštěstí zdrávi.). V koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích píšeme –i v 1. a 5. pádě čísla množného rodu mužského živ. (otcovi přátelé, matčini spolupracovníci). V ostatních pádech píšeme -y/ý (otcovy přátele, matčiných spolupracovníků). Přídavná jména přivlastňovací, která jsou utvořena od podstatných jmen vlastních píšeme s velkým písmenem (Nerudovy povídky, Smetanovy opery).


Stáhnout ppt "Škola: Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google