Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBSAH  Definice Definice  Skloňování Skloňování  Stupňování Stupňování  Jmenné tvary Jmenné tvary  Přípona přídavných jmen Přípona přídavných jmen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBSAH  Definice Definice  Skloňování Skloňování  Stupňování Stupňování  Jmenné tvary Jmenné tvary  Přípona přídavných jmen Přípona přídavných jmen."— Transkript prezentace:

1

2 OBSAH  Definice Definice  Skloňování Skloňování  Stupňování Stupňování  Jmenné tvary Jmenné tvary  Přípona přídavných jmen Přípona přídavných jmen  Procvičování Procvičování  Zdroje Zdroje KONEC

3 Definice přídavných jmen  Označují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jinak zpřesňují nebo vymezují význam podstatných jmen.  Mění tvary nejen podle pádu a čísla, ale i podle rodu (mužský, ženský, střední) ve shodě s podstatným jménem, které rozvíjejí nebo ke kterému se vztahují.  Určujeme - rod, číslo, pád, vzor, druh a stupeň  Druhy - tvrdá, měkká, přivlastňovací

4 Skloňování přídavných jmen Skloňování přídavných jmen závisí na rodu podstatného jména, které rozvíjejí:  mladý muž (m)  mladá žena (ž)  mladé víno (s) Vzory přídavných jmen:  mladý (dobrý) – tvrdý vzor  jarní – měkký vzor  otcův – přivlastňovací mužský  matčin – přivlastňovací ženský  Kromě uvedených vzorů se v češtině vyskytuje malá skupina nesklonných přídavných jmen, přejatých z cizích jazyků. Tato přídavná jména jsou zpravidla hovorového rázu - prima vánoce, fér jednání.

5 Tvrdé skloňování

6 Měkké skloňování

7 Přivlastňovací přídavná jména  Přivlastňovací přídavná jména se tvoří od životných podstatných jmen (mužského a ženského rodu) v jednotném čísle:  otec → otcův  matka → matčin

8 Přivlastňovací přídavná jména

9 Stupňování  Přídavná jména lze stupňovat ve třech stupních:  1. stupeň /pozitiv/ - základní stupeň (Pavel je vysoký.)  2.stupeň /komparativ/ - porovnává dva subjekty, tvoří se z 1.stupně příponami -ejší, -ější (Pavel je vyšší než Petr.)  3. stupeň /superlativ/ - vymezuje jeden subjekt z celku, tvoří se z 2. stupně předponou nej- (Pavel je nejvyšší ze třídy).  Většina přídavných jmen se stupňuje pravidelně, některá (zpravidla ta nejběžněji užívaná) nepravidelně.

10 Stupňování  Pravidelné :  krásný - krásnější - nejkrásnější  hladký - hladší - nejhladší  Nepravidelné :  dobrý - lepší - nejlepší  zlý - horší - nejhorší  velký - větší – největší  malý - menší – nejmenší  Opisné :  více žádoucí, nejvíce žádoucí  méně, nejvíce schopný

11 Jmenné tvary  U některých přídavných jmen existují tzv. jmenné neboli krátké tvary.  Vyskytují se pouze u přídavných jmen tvrdého vzoru (mladý), a to jen u některých.

12 Přípona přídavných jmen  U přídavného jména utvořeného od podstatného jména pomocí přípony -ný (-ní) je třeba dbát na zdvojování hlásek:  den - denní ( srov. noc - noční)  kámen - kamenný ( srov. sůl - solný)  Naproti tomu přídavná jména utvořená od názvů zvířat se tvoří pomocí koncovky í, hláska se nezdvojuje:  beran - beraní ( srov. slepice - slepičí).

13 Shrnutí:  Připomeňte si, co všechno byste měli o přídavných jménech vědět:  Přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jevů, označených podstatným jménem, anebo jejich význam jinak omezují.  Latinský název pro přídavná jména zní ADJEKTIVA (j.č.=adjektivum)  Adjektiva jsou jen zčásti slova neodvozená, mnohem více je přídavných jmen odvozených příponami (řidčeji předponami) nebo utvořených skládáním.  U přídavných jmen určujeme pád, číslo a rod, zařazujeme je ke vzorům.  Adjektiva můžeme stupňovat - stupňování znamená vyjadřování různé míry vlastnosti.  Rozlišujeme přídavná jména tvrdá, přídavná jména měkká a přídavná jména přivlastňovací.  Skloňování přídavných jmen :  Přídavná jména tvrdá se skloňují podle vzoru mladý (mladá, mladé).  Přídavná jména měkká se skloňují podle vzoru jarní.  Přídavná jména přivlastňovací se skloňují podle vzoru otcův a matčin.  Přídavná jména mohou být ve větě přívlastkem, jmenným přísudkem nebo doplňkem.

14 Úkol č.1  Doplňte i/y (í/ý) a odůvodněte si pravopis.  Jedli jsme chléb s hus…. mi játry.Pavel byl ze všech Karlov….ch kamarádů nejrozumnější. Mal…. medvědi jsou hrav….. Nad štíhl…. mi topoly se v tmav….ch mracích zablesklo. Jeníkov…. sestry už jsou zdráv….. Máme prav…. včel…. med. Kučerav…. chlapec pozoroval strýčkov…. králíky. U vrat stály dvě ps…. boudy. Přiběhl k nám ciz…. pes.

15 Úkol č.2  Doplňte 2. a 3. stupeň:

16 Úkol č.3  Z podstatných jmen v závorkách utvořte přídavná jména přivlastňovací a užijte jich v náležitých tvarech. Odůvodněte si psaní i/y. Dodržujte psaní velkých a malých písmen:  (Strýček) ………. psi jsou dobře vycvičeni.  Čekali jsme (strýček) ………. přátele.  Četli jsme (Jirásek) ………. Psohlavce.  Zlatý kolovrat je pohádka z (Erben) ………. Kytice.  O lásce k vlasti se dočteme v (Neruda) ………. Zpěvech pátečních. (Sládek) ………. Skřivánčí písně byly také zhudebněny.  Dědeček čte (Rais) ………. Zapadlé vlastence.  Můj malý bratr čte nejraději (Čapek) ………. Devatero pohádek, sestra (Vančura) ………. Obrazy z dějin národa českého.  (Drda) ………. pohádky jsou velmi hezké.  V divadle se hrají (Nezval) ………. Milenci z kiosku.  Brzy se seznámil se (Seifert) ………. básněmi.  Ze(Smetana) ………. Dvou vdov se chlapcům nejvíce líbil Mumlal.  (Dvořák) ………. hudební díla jsou známa v celém světě.

17 Úkol č. 4:  Doplňte přísloví a přirovnání.  Vymýšlejte další příklady: - Na hrub- p-tel hrubá záplata. V zdravém těle zdrav- duch. - Hrav- jako kotě. Zdrav- jako ryba.

18 Úkol č. 5:  Vymýšlejte co nejvíce přídavných jmen ke svému jménu /uvádějte své vlastnosti/ :

19 Úkol č. 6:  Od daných dvojic písmen vytvořte co nejvíce dvojic přídavné jméno – podstatné jméno a určete druhy přídavných jmen:  K - M  S - A  V - Š  P - P  L - R

20 Zdroje  http://cs.wikipedia.org/wiki/Česká_přídavná _jména http://cs.wikipedia.org/wiki/Česká_přídavná _jména  http://cj.cj.sweb.cz/adjektiva/adjektiva.html http://cj.cj.sweb.cz/adjektiva/adjektiva.html  http://cs.wikipedia.org/wiki/Přídavné jméno http://cs.wikipedia.org/wiki/Přídavné jméno  KRAUSOVÁ, Z. a kol. Český jazyk pro 6. ročník základní školy a víceletá gymnázia: pracovní sešit. 2. vydání. Plzeň: Fraus, 2004. s.18. ISBN 80-7238-347-7.

21


Stáhnout ppt "OBSAH  Definice Definice  Skloňování Skloňování  Stupňování Stupňování  Jmenné tvary Jmenné tvary  Přípona přídavných jmen Přípona přídavných jmen."

Podobné prezentace


Reklamy Google