Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘÍDAVNÁ JMÉNA ADJEKTIVA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘÍDAVNÁ JMÉNA ADJEKTIVA"— Transkript prezentace:

1 PŘÍDAVNÁ JMÉNA ADJEKTIVA

2 OBSAH Definice Skloňování Stupňování Jmenné tvary
Přípona přídavných jmen Procvičování Zdroje KONEC

3 Definice přídavných jmen
Označují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jinak zpřesňují nebo vymezují význam podstatných jmen. Mění tvary nejen podle pádu a čísla, ale i podle rodu (mužský, ženský, střední) ve shodě s podstatným jménem, které rozvíjejí nebo ke kterému se vztahují. Určujeme - rod, číslo, pád, vzor, druh a stupeň Druhy - tvrdá, měkká, přivlastňovací

4 Skloňování přídavných jmen
Skloňování přídavných jmen závisí na rodu podstatného jména, které rozvíjejí: mladý muž (m) mladá žena (ž) mladé víno (s) Vzory přídavných jmen: mladý (dobrý) – tvrdý vzor jarní – měkký vzor otcův – přivlastňovací mužský matčin – přivlastňovací ženský Kromě uvedených vzorů se v češtině vyskytuje malá skupina nesklonných přídavných jmen, přejatých z cizích jazyků. Tato přídavná jména jsou zpravidla hovorového rázu - prima vánoce, fér jednání.

5 Tvrdé skloňování

6 Měkké skloňování

7 Přivlastňovací přídavná jména
Přivlastňovací přídavná jména se tvoří od životných podstatných jmen (mužského a ženského rodu) v jednotném čísle: otec → otcův matka → matčin

8 Přivlastňovací přídavná jména

9 Stupňování Přídavná jména lze stupňovat ve třech stupních:
1. stupeň /pozitiv/ - základní stupeň (Pavel je vysoký.) 2.stupeň /komparativ/ - porovnává dva subjekty, tvoří se z 1.stupně příponami -ejší, -ější (Pavel je vyšší než Petr.) 3. stupeň /superlativ/ - vymezuje jeden subjekt z celku, tvoří se z 2. stupně předponou nej- (Pavel je nejvyšší ze třídy). Většina přídavných jmen se stupňuje pravidelně, některá (zpravidla ta nejběžněji užívaná) nepravidelně.

10 Stupňování Pravidelné : Nepravidelné : Opisné :
krásný - krásnější - nejkrásnější hladký - hladší - nejhladší Nepravidelné : dobrý - lepší - nejlepší zlý - horší - nejhorší velký - větší – největší malý - menší – nejmenší Opisné : více žádoucí, nejvíce žádoucí méně, nejvíce schopný

11 Jmenné tvary U některých přídavných jmen existují tzv. jmenné neboli krátké tvary. Vyskytují se pouze u přídavných jmen tvrdého vzoru (mladý), a to jen u některých.

12 Přípona přídavných jmen
U přídavného jména utvořeného od podstatného jména pomocí přípony -ný (-ní) je třeba dbát na zdvojování hlásek: den - denní ( srov. noc - noční) kámen - kamenný ( srov. sůl - solný) Naproti tomu přídavná jména utvořená od názvů zvířat se tvoří pomocí koncovky í, hláska se nezdvojuje: beran - beraní ( srov. slepice - slepičí).

13 Shrnutí: Připomeňte si, co všechno byste měli o přídavných jménech vědět: Přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jevů, označených podstatným jménem, anebo jejich význam jinak omezují. Latinský název pro přídavná jména zní ADJEKTIVA (j.č.=adjektivum) Adjektiva jsou jen zčásti slova neodvozená, mnohem více je přídavných jmen odvozených příponami (řidčeji předponami) nebo utvořených skládáním. U přídavných jmen určujeme pád, číslo a rod, zařazujeme je ke vzorům. Adjektiva můžeme stupňovat - stupňování znamená vyjadřování různé míry vlastnosti. Rozlišujeme přídavná jména tvrdá, přídavná jména měkká a přídavná jména přivlastňovací. Skloňování přídavných jmen : Přídavná jména tvrdá se skloňují podle vzoru mladý (mladá, mladé). Přídavná jména měkká se skloňují podle vzoru jarní. Přídavná jména přivlastňovací se skloňují podle vzoru otcův a matčin. Přídavná jména mohou být ve větě přívlastkem, jmenným přísudkem nebo doplňkem.

14 Úkol č.1 Doplňte i/y (í/ý) a odůvodněte si pravopis.
Jedli jsme chléb s hus…. mi játry.Pavel byl ze všech Karlov….ch kamarádů nejrozumnější. Mal…. medvědi jsou hrav….. Nad štíhl…. mi topoly se v tmav….ch mracích zablesklo. Jeníkov…. sestry už jsou zdráv….. Máme prav…. včel…. med. Kučerav…. chlapec pozoroval strýčkov…. králíky. U vrat stály dvě ps…. boudy. Přiběhl k nám ciz…. pes.

15 Úkol č.2 Doplňte 2. a 3. stupeň:

16 Úkol č.3 Z podstatných jmen v závorkách utvořte přídavná jména přivlastňovací a užijte jich v náležitých tvarech. Odůvodněte si psaní i/y. Dodržujte psaní velkých a malých písmen: (Strýček) ………. psi jsou dobře vycvičeni. Čekali jsme (strýček) ………. přátele. Četli jsme (Jirásek) ………. Psohlavce. Zlatý kolovrat je pohádka z (Erben) ………. Kytice. O lásce k vlasti se dočteme v (Neruda) ………. Zpěvech pátečních. (Sládek) ………. Skřivánčí písně byly také zhudebněny. Dědeček čte (Rais) ………. Zapadlé vlastence. Můj malý bratr čte nejraději (Čapek) ………. Devatero pohádek, sestra (Vančura) ………. Obrazy z dějin národa českého. (Drda) ………. pohádky jsou velmi hezké. V divadle se hrají (Nezval) ………. Milenci z kiosku. Brzy se seznámil se (Seifert) ………. básněmi. Ze(Smetana) ………. Dvou vdov se chlapcům nejvíce líbil Mumlal. (Dvořák) ………. hudební díla jsou známa v celém světě.

17 Úkol č. 4: Doplňte přísloví a přirovnání. Vymýšlejte další příklady:
- Na hrub- p-tel hrubá záplata. V zdravém těle zdrav- duch. - Hrav- jako kotě. Zdrav- jako ryba.

18 Úkol č. 5: Vymýšlejte co nejvíce přídavných jmen ke svému jménu /uvádějte své vlastnosti/ :

19 Úkol č. 6: K - M S - A V - Š P - P L - R
Od daných dvojic písmen vytvořte co nejvíce dvojic přídavné jméno – podstatné jméno a určete druhy přídavných jmen: K - M S - A V - Š P - P L - R

20 Zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/Česká_přídavná_jména
jméno KRAUSOVÁ, Z. a kol. Český jazyk pro 6. ročník základní školy a víceletá gymnázia: pracovní sešit. 2. vydání. Plzeň: Fraus, s.18. ISBN

21 KONEC


Stáhnout ppt "PŘÍDAVNÁ JMÉNA ADJEKTIVA"

Podobné prezentace


Reklamy Google