Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Připomenutí + zásady Diferenciace, terminologie Základní kritéria pro vydělení typů Opozice slovníku a gramatiky Stručně k jednotlivým typům Čeština jako.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Připomenutí + zásady Diferenciace, terminologie Základní kritéria pro vydělení typů Opozice slovníku a gramatiky Stručně k jednotlivým typům Čeština jako."— Transkript prezentace:

1

2 Připomenutí + zásady Diferenciace, terminologie Základní kritéria pro vydělení typů Opozice slovníku a gramatiky Stručně k jednotlivým typům Čeština jako flexivní jazyk Čeština jako neflexivní jazyk Shrnutí a odpověď na otázku

3

4

5

6

7 morfém : morfém slovo : slovo věta : věta morfém : slovoslovo : věta v. jednoduchá : v. složená

8

9

10

11 Morfémy jednofunkčníMorfémy mnohofunkční Dobře vyvinuté diferenciace = slovo jako jasně diferencovaná gramatická jednotka Aglutinační (turečtina) Flexivní (klasická latina, čeština) Špatně vyvinutá diferenciace morfém : slovo (zřetelné však vůči větě) Izolační (nová angličtina) Introflexivní (arabština)

12 Mluvnické hodnoty mají být vyjádřeny: (a)Morfy (aa) Grafickými morfy v podobě (pomocných) slov, tj. svou vnější podobou blízkými lexikálním jednotkám (ab) grafickými morfy připojenými k lexikálním, tj. afixy (b)Obměnami (alternacemi) lexikálních morfů (ba) na konci lexikálních kmenů (bb) uvnitř lexikálních morfů (c)Pořadím lexikálních jednotek

13 Mluvnické hodnoty: pomocná slova --- velké množství předložek, spojek, pomocných slov, pravděpodobnost existence členu Pomocná slova + chybějící koncovky nenahrazují rekci a kongruenci --- gramatikalizace slovosledu Množství jednoslabičných slov --- potřeba samohlásek odlišujících slovní tvary

14 Morfémy jednofunkčníMorfémy mnohofunkční Dobře vyvinuté diferenciace = slovo jako jasně diferencovaná gramatická jednotka Aglutinační (turečtina) Flexivní (klasická latina, čeština) Špatně vyvinutá diferenciace morfém : slovo (zřetelné však vůči větě) Izolační (nová angličtina) Introflexivní (arabština)

15 Mluvnické hodnoty: afixy (slouží také k odvozování slov) Málo pravděpodobná kongruence a volný slovosled Značná délka slovních tvarů ---- počet samohlásek a jejich rozlišovací schopnosti nejsou zvlášť důležité

16 Morfémy jednofunkčníMorfémy mnohofunkční Dobře vyvinuté diferenciace = slovo jako jasně diferencovaná gramatická jednotka Aglutinační (turečtina) Flexivní (klasická latina, čeština) Špatně vyvinutá diferenciace morfém : slovo (zřetelné však vůči větě) Izolační (nová angličtina) Introflexivní (arabština)

17 Pravidlo jediné koncovky u slovního tvaru --- kumulace fcí v koncovkách (vysoký stupeň homonymie) Alternace různě zakončených kmenů --- mnoho různých tvaroslovných vzorů a tedy i vysoký stupeň gramatické synonymie Koncovku má i adj --- kongruence --- volný slovosled --- vysoká citlivost jazyka na aktuální členění

18 Morfémy jednofunkčníMorfémy mnohofunkční Dobře vyvinuté diferenciace = slovo jako jasně diferencovaná gramatická jednotka Aglutinační (turečtina) Flexivní (klasická latina, čeština) Špatně vyvinutá diferenciace morfém : slovo (zřetelné však vůči větě) Izolační (nová angličtina) Introflexivní (arabština)

19 Souvislost jednotlivých vlastností se vcelku podobá situaci ve flexi

20 Morfémy jednofunkčníMorfémy mnohofunkční Dobře vyvinuté diferenciace = slovo jako jasně diferencovaná gramatická jednotka Aglutinační (turečtina) Flexivní (klasická latina, čeština) Špatně vyvinutá diferenciace morfém : slovo (zřetelné však vůči větě) Izolační (nová angličtina) Introflexivní (arabština)

21 Mluvnické hodnoty: pořadím autosémantických slov ---- gramatikalizace slovosledu, četné složeniny ve tvoření slov Nedostatek pomocných slov --- fungování některých autosémantik i v gramatické fci Slovní tvary mohou být monosylabické --- důležitá rozlišovací fce samohlásek či intonace

22 Morfémy jednofunkčníMorfémy mnohofunkční Dobře vyvinuté diferenciace = slovo jako jasně diferencovaná gramatická jednotka Aglutinační (turečtina) Flexivní (klasická latina, čeština) Špatně vyvinutá diferenciace morfém : slovo (zřetelné však vůči větě) Izolační (nová angličtina) Introflexivní (arabština)

23 Byla to dívka jak se patří. rod, číslo, pád Ve své pýše si neuvědomoval, že může některým lidem ublížit. –rod, číslo, pád + fúze mezi morfy chudý bratr, chudého bratra, chudá sestra dobrý –dobře, lepší-lépe tři domy pro mě X kvůli mně

24 budu nosit, dělal jsem orám,vy-orám, do-vy-orám, ne-do-vy-orám vojáci-vojáky, přítel-přátel, střelím-střílím lidojed, maloměsto, modrobílý uč-i-tel-k-a známý (herec) – (můj) známý vylovit – výlov červený - červenat

25 Nejdůležitější v č. gram. flexivní typ (zejména v deklinaci): téměř každé slovo má koncovku (2-3 fce naráz) množství deklinací a konjugací gramatická synonymie a homonymie typ izolační (nutný důsledek t. flex): vyjadřování přivlastňování, časů a způsobů aglutinační typ: deklinace a konjugace, pokud není flexivní; stupňování, derivace (jmen i sloves) vnitřní flexe: sporadické: deklinace vlci-vlky, konjugace ved – veď, derivace hon – hoň polysynteze: není tolik hojná, např. maloměsto, okamžik (kompozice)

26 SKALIČKA, V. (1951): Typ češtiny. Praha. POPELA, J. (2006): Skaličkova jazyková typologie. Brno: Masarykova univerzita. SGALL, P. (1993): Typy jazyků a jejich základní vlastnosti. Slovo a slovesnost 45, 271-277.


Stáhnout ppt "Připomenutí + zásady Diferenciace, terminologie Základní kritéria pro vydělení typů Opozice slovníku a gramatiky Stručně k jednotlivým typům Čeština jako."

Podobné prezentace


Reklamy Google