Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzorce se slovesy s obecným významem změny Jiří Řezáč VMS, 8. prosince 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzorce se slovesy s obecným významem změny Jiří Řezáč VMS, 8. prosince 2009."— Transkript prezentace:

1 Vzorce se slovesy s obecným významem změny Jiří Řezáč VMS, 8. prosince 2009

2 Která slovesa jsou zařazena do této skupiny? Slovesa vyjadřující vznik nebo zánik Slovesa vyjadřující vznik nebo zánik –Svět vznikl. Slovesa vyjadřující změnu v nejobecnějším slova smyslu Slovesa vyjadřující změnu v nejobecnějším slova smyslu

3 Co to je VP a IP? VP - Schopnost sloves poutat na sebe určitý počet jistých tvarů dalších slov. (valenční potenciál) VP - Schopnost sloves poutat na sebe určitý počet jistých tvarů dalších slov. (valenční potenciál) IP - Vlastnost každého predikátu implikovat participanskou roli. IP - Vlastnost každého predikátu implikovat participanskou roli. (intenční potenciál) (intenční potenciál)

4 Sémantická formule predikátu (SF) Symbolické zápisy těch rysů predikátu, které jsou relevantní z hlediska jejich usouvztažňovací, a potenciálně i větotvorné funkce. Symbolické zápisy těch rysů predikátu, které jsou relevantní z hlediska jejich usouvztažňovací, a potenciálně i větotvorné funkce. Slouží k zachycení úplného IP jakéhokoli predikátu. Slouží k zachycení úplného IP jakéhokoli predikátu.

5 příklad: Bratr bydlí na venkově. SF: x L y SF: x L y x - agens y - patiens L - relátor - vlastní význam predikátu (lokace)

6 Užité symboly pro zápis sémantické formule ( SF) predikátu Relátory Relátory –A - relátor ‘být agentem‘ –K - kvalifikace ‘mít vlastnost‘ –T - relátor přechodu mezi výchozí a závěrovou relací –P - zastupuje jakýkoli predikát –y K z – negace Participanty Participanty –x - působitel dějového přechodu –y - nositel vlastnosti –z - vlastnost

7 složitější příklad: Náš šofér spravuje ústavního moskviče. x A ((y K z) T (y K z)) x - náš šofér y - ústavního moskviče z - je obsaženo ve významu predikátoru

8 Vzorce se slovesy s obecným významem změny Vzniknout // vznikat vyjádření vstoupení, vstupování do existence vyjádření vstoupení, vstupování do existence vyjádření stavů a společenských jevů vyjádření stavů a společenských jevů objekty objekty –umělé –přírodní vztahy a děje vztahy a děje predikát událostní, nekauzativní predikát událostní, nekauzativní

9 příklad: Vznikl ničivý požár. (S nom ) - VF (S nom ) - VF (x E) T (x E) (x E) T (x E) S nom =patiens

10 měnit ¹ // změnit ¹ udělat jiným udělat jiným z něčeho udělat něco jiné z něčeho udělat něco jiné nahradit něčím jiným nahradit něčím jiným provádět vzájemnou výměnu něčeho provádět vzájemnou výměnu něčeho postupovat si navzájem místo postupovat si navzájem místo

11 příklad pro měnit ¹ // změnit ¹: Věk člověka mění. (S nom ) - VF - S acc x A ((y K b) T (y K c)) S nom = x = agens S acc = y = patiens b, c = ?

12 člověk změněný věkem:

13 měnit² // změnit² Mráz mění vodu v led. (S nom ) - VF - S acc - v/ na S acc ; (S nom ) - VF - S acc - v/ na S acc ; x A ((y K b) T (y K b)) x A ((y K b) T (y K b)) S nom (popř. že SENT) = x agens S nom (popř. že SENT) = x agens S acc = y = patiens, S acc = y = patiens, v/na S acc = výsledný stav v/na S acc = výsledný stav

14 měnit³ // změnit³ Evžen často měnil své bydliště. (S nom ) - VF - S acc ; (S nom ) - VF - S acc ; x A ((x P y 1 ) T (x P y 2 ) T (x P y 3 ) T…)

15 měnit 4 // změnit 4 Za války jsme měnili cigarety za potraviny. S nom - VF - S acc - za S acc ; x A (((x P w) Λ (y P z)) T ((x P z) Λ (y P w)))

16 Užité symboly a znaménka pro zápis valenčních vzorců S – substantivum S – substantivum VF – verbum finitum, určitý tvar slovesný VF – verbum finitum, určitý tvar slovesný A – adjektivum A – adjektivum ADV – adverbium ADV – adverbium PRON – zájmeno PRON – zájmeno Q – spojení substantiva s označením množství Q – spojení substantiva s označením množství SENT – věta (větná forma) SENT – věta (větná forma) rel SENT – vedlejší věta vztažná rel SENT – vedlejší věta vztažná mod SENT – vedlejší věta závazně obsahující závazně modální sloveso mod SENT – vedlejší věta závazně obsahující závazně modální sloveso INF – infinitiv INF – infinitiv praep – předložka praep – předložka - spojuje pozice ve vzorci - spojuje pozice ve vzorci ( ) potenciální místo ve vzorci ( ) potenciální místo ve vzorci

17 literatura: DANEŠ, HLAVSA a kol. Větné vzorce v češtině. Praha : Akademia, 1981. 270 s. DANEŠ, HLAVSA a kol. Větné vzorce v češtině. Praha : Akademia, 1981. 270 s.


Stáhnout ppt "Vzorce se slovesy s obecným významem změny Jiří Řezáč VMS, 8. prosince 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google