Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu Číslo a název klíčové aktivity:III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

2 Anotace Název tematické oblasti: Jazyk, komunikace a sloh pro vyšší gymnázium Název učebního materiálu: Valenční syntax Číslo učebního materiálu: VY_32_INOVACE_CJ0209 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 3. ročník čtyřletého gymnázia, 7. ročník osmiletého gymnázia Autor: Mgr. Karla Paclíková Datum vytvoření: 15. 1. 2014 Datum ověření ve výuce: 17. 1. 2014 Druh učebního materiálu: prezentace Očekávaný výstup: Student chápe přístup k popisu skladebního systému současné češtiny vycházející z valenční teorie. Dokáže objasnit a správně použít základní termíny valenční teorie. Metodické poznámky:Materiál lze využít jako oporu pro výklad nového učiva při frontální výuce, jeho součástí jsou i drobné praktické úkoly.

3 Valenční syntax = od 80. let 20. st. nové pojetí syntaxe

4 - přispívá k hlubšímu poznání syntaktického systému jazyka - zkoumá pouze věty, tj. abstraktní jednotky, jednotky systému, ne výpovědi, tj. jednotky promluvy v reálné komunikaci - výsledkem je soubor typů tzv. základových větných struktur

5 → základní termíny valenční syntaxe:  základová větná struktura (ZVS) = nejmenší jednotka větné stavby; minimální věta (základ věty) – tvořena jen takovým počtem větných členů, aby byla → ještě významově úplná → gramaticky správná

6 Z každé věty následující modelové promluvy odstraň všechny větné členy, bez nichž bude daná věta stále ještě významově úplná a mluvnicky správná. Moje sestra je velmi roztržitý člověk. Například včera ztratila svoje klíče od auta. Prý je večer hodila na pohovku. Prohledali jsme bez úspěchu celý byt. I druhý den si sestra počínala krajně nezodpovědně. Otec jí rychle obstaral náhradní klíče, ona je ovšem zapomněla doma. Ještě ke všemu šla do práce bez deštníku. Přitom lilo od rána do večera jako z konve. Po návratu domů vypadala hodně otrávená.

7 1. Moje sestra je velmi roztržitý člověk. 1. Sestra je člověk. 2. Například včera ztratila svoje klíče od auta. 2. (Sestra) ztratila klíče. 3. Prý je večer hodila na pohovku. 3. (Sestra) je hodila na pohovku. 4. Prohledali jsme bez úspěchu celý byt. 4. (My) jsme prohledali byt. 5. I druhý den si sestra počínala krajně nezodpovědně. 5. Sestra si počínala nezodpovědně.

8 6. Otec jí rychle obstaral náhradní klíče, 6. Otec jí obstaral klíče. 7. je ovšem zapomněla doma. 7. Ona je zapomněla doma. 8. Ještě ke všemu šla do práce bez deštníku. 8. (Sestra) šla do práce. 9. Přitom lilo od rána do večera jako z konve. 9. Lilo. 10. Po návratu domů vypadala hodně otrávená. 10. (Sestra) vypadala otrávená.

9 hledané minimální věty (ZSV): 1. Sestra je člověk. 2. (Sestra) ztratila klíče. 3. (Sestra) je hodila na pohovku. 4. (My) jsme prohledali byt. 5. Sestra si počínala nezodpovědně. 6. Otec jí obstaral klíče. 7. Ona je zapomněla doma. 8. (Sestra) šla do práce. 9. Lilo. 10. (Sestra) vypadala otrávená. → jádrem základové větné struktury je sloveso v určitém tvaru, tj. ve formě verba finita (VF)

10  valence = schopnost slova (zvláště slovesa ve formě VF, řidčeji dějového podstatného jména, přídavného jména) vázat na sebe (významově těsně) větné členy (mohou mít i formu věty) sloveso + tyto větné členy ↗ ↖ nositel participant / aktant větné valence valenční vztah ZVS

11  valenční potenciál = počet valenčních vztahů, které dané sloveso může mít - sloveso na sebe „váže“ také podmět (valence X rekce) Urči valenční potenciál těchto sloves: hořet smrdět potkat darovat

12  podoby ZVS: konkrétní (slovní; minimální věta) abstraktní (využívá určitý repertoár symbolů, značek; gramatický větný vzorec (GVV)) valenční pozice - P - levovalenční pravovalenční S O, ADV, ATV valenční pole = souhrn všech pozic určovaných slovesem

13  větné členy podle nutnosti, povinnosti obsadit valenční pozici: konstitutivní (= základové; vstupují do valenčního vztahu se slovesem) a) obligatorní (nutné) Petr všechno svedl na bratra. b) potenciální (možné) Petr rozbil vázu a (Petr) všechno svedl na bratra. fakultativní (= nezákladové; nejsou valenčně vázány k přísudkovému slovesu, neúčastní se výstavby ZVS) Petr všechno zbaběle svedl na mladšího bratra.

14 V následujících větách najdi ZVS a zapiš ji GVV: Vypil jsem láhev vody. Sportovci vypijí až tři láhve za hodinu. Vypije ji. Vypij všechny láhve. Musíš ji vypít.

15 Zdroj: archiv autorky


Stáhnout ppt "Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení."

Podobné prezentace


Reklamy Google