Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIM v praxi. Využití BIM v praxi BIM v praxi2 Fáze č.PlánováníProjektováníRealizaceProvoz 1Modelování současných podmínek 2Kalkulace a rozpočtování 3Časové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIM v praxi. Využití BIM v praxi BIM v praxi2 Fáze č.PlánováníProjektováníRealizaceProvoz 1Modelování současných podmínek 2Kalkulace a rozpočtování 3Časové."— Transkript prezentace:

1 BIM v praxi

2 Využití BIM v praxi BIM v praxi2 Fáze č.PlánováníProjektováníRealizaceProvoz 1Modelování současných podmínek 2Kalkulace a rozpočtování 3Časové plánování 4Investiční záměr 5Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení

3 Využití BIM v praxi BIM v praxi3 Fáze č.PlánováníProjektováníRealizaceProvoz 1Modelování současných podmínek 2Kalkulace a rozpočtování 3Časové plánování 4Investiční záměr 5Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení

4 Modelování současných podmínek  Vytvoření modelu současných podmínek Model území Model okolních podmínek Model staveniště  Jedná se převážně o databázi informací  Současné podmínky se vyvíjejí Kontrola v průběhu projektu Aktualizace v průběhu projektu BIM v praxi4

5 Modelování současných podmínek  Potenciální přínosy Zpřesňování a zefektivňování existující dokumentace Budoucí použití ○ Koordinace 3D modelování ○ Koordinace výstavby ○ Vlivy realizace a provozu na okolí Vizualiazace Zlepšení řešení nehod a katastrof BIM v praxi5

6 Modelování současných podmínek  Používané nástroje BIM návrhový software 3D Laserové skenování Software pro práci s bodovými mračny Standardní vybavení pro průzkum terénu BIM v praxi6

7 Využití BIM v praxi BIM v praxi7 Fáze č.PlánováníProjektováníRealizaceProvoz 1Modelování současných podmínek 2Kalkulace a rozpočtování 3Časové plánování 4Investiční záměr 5Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení

8 Kalkulace a rozpočtování  Tvorba přesných výkazů výměr  Tvorba kalkulací a rozpočtů v průběhu životního cyklu projektu  Sledování změn v závislosti na změnách konstrukčního řešení  Sledování změn v závislosti na vývoji cen BIM v praxi8

9 Kalkulace a rozpočtování  Potenciální přínosy Velmi přesné vyjádření množství použitých materiálů a stavebních prvků Rychlá tvorba výkazů výměr, kalkulací a rozpočtů Lepší vizuální zobrazení prvků projektu, které je třeba zohlednit Ušetření času kalkulantům a rozpočtářům Zkvalitnění práce kalkulantů a rozpočtářů BIM v praxi9

10 Kalkulace a rozpočtování  Potenciální přínosy 4D modelování umožňuje kontrolu výkazů a rozpočtů v průběhu libovolné fáze projektu ○ Dříve než normálně ○ V libovolný čas v průběhu Usnadněné hledání alternativních řešení v rámci investorova rozpočtu Usnadněné hledání kritických finančních zatížení BIM v praxi10

11 Kalkulace a rozpočtování  Potenciální přínosy Rychlé stanovení ceny libovolného prvku Snadnější zaučení nových pracovníků BIM v praxi11

12 Kalkulace a rozpočtování  Používané nástroje Rozpočtářský nebo kalkulační software, umožňující práci s modely BIM návrhový software Dobře vytvořený projekt Cenová data BIM v praxi12

13 Využití BIM v praxi BIM v praxi13 Fáze č.PlánováníProjektováníRealizaceProvoz 1Modelování současných podmínek 2Kalkulace a rozpočtování 3Časové plánování 4Investiční záměr 5Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení

14 Časové plánování  Využití času (4D) v modelu  Efektivnější tvorba harmonogramů  Nástroj komunikace  Vytváření moderních vizualizací BIM v praxi14

15 Časové plánování  Potenciální přínosy Lepší porozumění harmonogramům ze strany dalších účastníků projektu Práce s kritickou cestou projektu Plánování alokace zdrojů (lidé, stroje, materiál) v korespondenci s projektem Identifikace prostorových konfliktů Rychlá tvorba kvalitních marketingových podkladů BIM v praxi15

16 Časové plánování  Potenciální přínosy Zefektivnění řešení problémů s ○ Harmonogramem ○ Operativním plánem ○ Sekvencemi a fázemi Lépe organizovatelný a udržitelnější projekt Monitorování dodávky materiálů Zvýšení produktivity a snížení odpadů BIM v praxi16

17 Časové plánování  Používané nástroje BIM návrhový software Plánovací software Software pro 4D modelování BIM v praxi17

18 Využití BIM v praxi BIM v praxi18 Fáze č.PlánováníProjektováníRealizaceProvoz 1Modelování současných podmínek 2Kalkulace a rozpočtování 3Časové plánování 4Investiční záměr 5Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení

19 Investiční záměr  Určení zásadního směřování projektu  Analýza podmínek realizace a provozu projektu  Komunikace mezi jednotlivými partnery projektu Architekt a projektant Dodavatel Developer, investor a vlastník BIM v praxi19

20 Investiční záměr  Potenciální přínosy Efektivní a přesné posouzení požadavků na projektování, realizaci a provoz  Používané nástroje BIM návrhový software BIM v praxi20

21 Využití BIM v praxi BIM v praxi21 Fáze č.PlánováníProjektováníRealizaceProvoz 1Modelování současných podmínek 2Kalkulace a rozpočtování 3Časové plánování 4Investiční záměr 5Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení

22 Analýza staveniště  Základ tvorby modelu Zaměření staveniště Volba vhodného umístění staveniště Hledání optimální polohy projektu BIM v praxi22

23 Analýza staveniště  Potenciální přínosy Použití matematických metod pro rozhodování o optimálním umístění projektu ○ Zohlednění požadavků projektu ○ Zohlednění technických faktorů ○ Zohlednění finančních faktorů Snížení nákladů na demolice a zařízení (přípojky) BIM v praxi23

24 Analýza staveniště  Potenciální přínosy Zefektivnění využití energie Minimalizace rizik spojených s nebezpečnými materiály Maximalizace návratnosti BIM v praxi24

25 Analýza staveniště  Používané nástroje GIS software Nástroj (software) pro práci s 3D modelem BIM v praxi25

26 Využití BIM v praxi BIM v praxi26 Fáze č.PlánováníProjektováníRealizaceProvoz 1Modelování současných podmínek 2Kalkulace a rozpočtování 3Časové plánování 4Investiční záměr 5Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení

27 Kontrola projektu  Proces prohlížení 3D modelu všemi stranami  Vznik připomínek a zpětné vazby BIM v praxi27

28 Kontrola projektu  Potenciální přínosy Eliminace časově a finančně nákladných modelů Možnost úpravy variant návrhu v reálném čase Urychlení procesu kontroly Snazší přizpůsobení potřebám investora (vlastníka) Zvýšení bezpečnosti v provozní fázi BIM v praxi28

29 Kontrola projektu  Potenciální přínosy Snazší komunikace kontroly mezi jednotlivými účastníky projektu Okamžitá zpětná vazba Vysoké zvýšení koordinace mezi jednotlivými účastníky projektu BIM v praxi29

30 Kontrola projektu  Používané nástroje BIM návrhový software Interaktivní prostor ○ Interaktivní plocha (obrazovka, tabule) ○ Zajištění prostoru pro setkání účastníků ○ Fungující online služby Kvalitní hardware ○ Nutnost zobrazení komplikovaných modelů BIM v praxi30

31 Využití BIM v praxi BIM v praxi31 Fáze č.PlánováníProjektováníRealizaceProvoz 1Modelování současných podmínek 2Kalkulace a rozpočtování 3Časové plánování 4Investiční záměr 5Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení

32 Certifikace a standardy  Certifikace budov v souladu s různými standardy a systémy Energetický štítek budovy LCA LEED BREEAM SBToolCZ  Často se řeší až když je to aktuální, zatímco s BIM to lze řešit dříve BIM v praxi32

33 Certifikace a standardy  Potenciální přínosy Zefektivnění (zrychlení) procesu certifikace Zohlednění certifikace již při projektování Jednodušší práce s potřebnými informacemi Práce na certifikaci a dodržení standardů vede ke kvalitnější realizaci projektu Snížení množství dokumentace a s ní spojené práce BIM v praxi33

34 Certifikace a standardy  Používané nástroje BIM návrhový software BIM analytický software Metodika certifikace, standardy nebo normy BIM v praxi34

35 Využití BIM v praxi BIM v praxi35 Fáze č.PlánováníProjektováníRealizaceProvoz 1Modelování současných podmínek 2Kalkulace a rozpočtování 3Časové plánování 4Investiční záměr 5Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení

36 Projektování  Proces tvorby BIM modelu, korespondujícího s návrhem budovy  Klíčem je propojení 3D modelu s databází informací  Dvě základní činnosti Tvorba modelu Analýza modelu BIM v praxi36

37 Projektování  Potenciální přínosy Transparentnost projektu všem zúčastněným stranám Lepší kontrola kvality ○ Projektová dokumentace ○ Náklady ○ Plánování Vynikající možnosti vizualizace Skutečná spolupráce mezi jednotlivými stranami projektu a projektanty (architekty) BIM v praxi37

38 Projektování  Používané nástroje BIM návrhový software BIM v praxi38

39 Využití BIM v praxi BIM v praxi39 Fáze č.PlánováníProjektováníRealizaceProvoz 1Modelování současných podmínek 2Kalkulace a rozpočtování 3Časové plánování 4Investiční záměr 5Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení

40 Inženýrské analýzy  Analýzy projektu z hlediska různých inženýrských odvětví  Lze dělit do různé míry podrobnosti  Seznam nebude nikdy úplný BIM v praxi40

41 Inženýrské analýzy  Jedná se zejména o následující analýzy Statická analýza Analýza osvětlení Analýza energie Analýza technického zařízení budov (MEP) BIM v praxi41

42 Statická analýza  Analýza konstrukčního řešení Zatížení Výztuže  Testování statického systému BIM v praxi42

43 Statická analýza  Potenciální přínosy Ušetření času na tvorbě nových modelů Zvýšení kvality projektu a projekční činnosti Zrychlení analýz Zjednodušení práce s normami a standardy BIM v praxi43

44 Statická analýza  Používané nástroje BIM návrhový software Statické nástroje a software Normy a standardy Dostačující hardwarové vybavení BIM v praxi44

45 Analýza osvětlení  Analýza osvětlovacího systému Umělé i přirozené osvětlení Vnitřní i venkovní osvětlení BIM v praxi45

46 Analýza osvětlení  Potenciální přínosy Ušetření času na tvorbě nových modelů Nalezení optimálního návrhového řešení Zrychlení analýz Zkvalitnění analýz BIM v praxi46

47 Analýza osvětlení  Používané nástroje BIM návrhový software Software a nástroje pro analýzu osvětlovacích systémů Normy a standardy Dostačující hardwarové vybavení BIM v praxi47

48 Analýza energie  Využití modelů pro energetické analýzy  Výpočet plánované spotřeby a úspor Při realizace V provozní fázi  Hledání kompatibility s energetickými standardy  Snaha snížit náklady v provozní fázi projektu BIM v praxi48

49 Analýza energie  Potenciální přínosy Úspora času a nákladů z důvodu částečné automatizace sběru dat z modelu Zpřesnění odhadů na základě automatického odvození dat z modelu Pomoc (částečná automatizace) při práci se standardy a certifikaci Snížení nákladů provozní fáze projektu Zvýšení energetické efektivity projektu BIM v praxi49

50 Analýza energie  Používané nástroje Software na simulaci a analýzu energie v konstrukci Kvalitně provedený 3D BIM model Detailní data o počasí a podnebí dané lokality Energetické standardy a metodiky BIM v praxi50

51 Analýza TZB  Analýza modelů z hlediska technického zařízení budov Hledání kolizí inženýrských sítí Optimalizace vedení  Snaha předejít komplikovaným situacím v pozdějších fázích projektu  Identifikace kolizí stavebních prvků a zajištění tolerancí v uložení BIM v praxi51

52 Analýza TZB  Potenciální přínosy Minimalizace nákladů v realizační a provozní fázi projektu Zajištění snazší rekonstrukce a údržby Vytvoření kvalitní a použitelné projektové dokumentace pro vlastníka (uživatele) BIM v praxi52

53 Analýza TZB  Používané nástroje BIM návrhový software BIM analytický software BIM v praxi53

54 Využití BIM v praxi BIM v praxi54 Fáze č.PlánováníProjektováníRealizaceProvoz 1Modelování současných podmínek 2Kalkulace a rozpočtování 3Časové plánování 4Investiční záměr 5Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení

55 Vytváření výkresů  Proces využívání modelu ke tvorbě výkresů  Vzhledem k použití modelu se může jednat o libovolné typy výkresů BIM v praxi55

56 Vytváření výkresů  Potenciální přínosy Rychlé generování libovolných výkresů z jednoho modelu Zvýšení výpovědní kvality výkresů Automatická aktualizace výkresů po úpravě modelu Automatické generování tabulek, seznamů a výpisů Existující propojení (skrz model) mezi jednotlivými výkresy BIM v praxi56

57 Vytváření výkresů  Používané nástroje BIM návrhový software, umožňující generovat výkresy BIM v praxi57

58 Využití BIM v praxi BIM v praxi58 Fáze č.PlánováníProjektováníRealizaceProvoz 1Modelování současných podmínek 2Kalkulace a rozpočtování 3Časové plánování 4Investiční záměr 5Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení

59 3D Koordinace a plánování  Koordinace jednotlivých modelů Architektura Statika TZB  Detekce kolizí stavebních prvků  Zapojení času (4D) BIM v praxi59

60 3D Koordinace a plánování  Potenciální přínosy Lepší koordinace projektu Snížení výskytu (někdy i eliminace) kolizí na staveništi Vizualizace stavebních procesů Zvýšení produktivity Snížení nákladů na výstavbu Snížení množství změn Snížení doby výstavby Přesnější výstavba (více dle dokumentace) BIM v praxi60

61 3D Koordinace a plánování  Potenciální přínosy Marketingové nástroje Analýza průběhu výstavby v závislosti na čase Snížení množství a doby trvání prodlev a prostojů zaměstnanců a strojů BIM v praxi61

62 3D Koordinace a plánování  Používané nástroje BIM návrhový software Software pro prohlížení a analýzu modelu 4D BIM software BIM v praxi62

63 Využití BIM v praxi BIM v praxi63 Fáze č.PlánováníProjektováníRealizaceProvoz 1Modelování současných podmínek 2Kalkulace a rozpočtování 3Časové plánování 4Investiční záměr 5Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení

64 Plán organizace výstavby  Zobrazení dočasných i trvalých konstrukcí na staveništi  Zohlednění různých fází výstavby  Zohlednění času, tj. 4D  Zohlednění požadavků na zdroje (náklady, materiál atd.), tj. 5D  Plánování logistiky staveniště BIM v praxi64

65 Plán organizace výstavby  Potenciální přínosy Efektivní využití staveniště ○ Dočasné konstrukce ○ Mezideponie a sklady ○ Dodávky materiálů Rychlé vyhodnocení potenciálních kritických kolizí z hlediska místa a času Vytvoření proveditelného POV BIM v praxi65

66 Plán organizace výstavby  Potenciální přínosy Efektivní komunikace napříč zúčastněnými stranami Snadné provádění změn a doplnění Zrychlení procesu tvorby POV BIM v praxi66

67 Plán organizace výstavby  Používané nástroje BIM návrhový software Software pro tvorbu harmonogramů Software pro integraci 4D modelu Detailní plán staveniště BIM v praxi67

68 Využití BIM v praxi BIM v praxi68 Fáze č.PlánováníProjektováníRealizaceProvoz 1Modelování současných podmínek 2Kalkulace a rozpočtování 3Časové plánování 4Investiční záměr 5Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení

69 Návrh systému výstavby  Analýza technologie výstavby projektu  Řešení komplikovaných detailů projektu  Řešení atypických konstrukčních prvků  Týká se zejména velkých projektů BIM v praxi69

70 Návrh systému výstavby  Potenciální přínosy Zlepšení schopnosti realizovat komplexní stavební projekty Zvýšení produktivity Zlepšení bezpečnosti při realizaci komplexních stavebních projektů Bourání jazykových bariér BIM v praxi70

71 Návrh systému výstavby  Používané nástroje BIM návrhový software BIM v praxi71

72 Využití BIM v praxi BIM v praxi72 Fáze č.PlánováníProjektováníRealizaceProvoz 1Modelování současných podmínek 2Kalkulace a rozpočtování 3Časové plánování 4Investiční záměr 5Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení

73 Operativní řízení výstavby  Řízení výstavby na staveništi za pomoci BIM nástrojů  Podpora činnosti dozorů a kontrol  Správa relevantní dokumentace, zpětné vazby, reportů atd.  Kontrola kvality  Zajištění BOZP BIM v praxi73

74 Operativní řízení výstavby  Potenciální přínosy Možnost pracovníků na staveništi přistupovat k modelu Optimalizace výstavby a snížení množství předělávek a chyb Řízení výstavby efektivněji a bez zbytečných chyb Podchycení nebezpečných situací a zajištění bezpečnosti práce BIM v praxi74

75 Operativní řízení výstavby  Potenciální přínosy Tvorba dokumentace průběhu realizace jednotlivých fází výstavby pro pozdější využití při předávce nebo kontrole Zrychlení práce na stavbě Vytvoření digitální dokumentace pro předávku BIM v praxi75

76 Operativní řízení výstavby  Potenciální přínosy Možnost sledování průběhu výstavby v reálném čase Vytváření záznamů (logu) činností na stavbě Na základě indikátorů umožnění proaktivního preventivního řešení situací na stavbě Snazší řízení a snižování rizik Snížení pravděpodobnosti výskytu claimů a reklamací BIM v praxi76

77 Operativní řízení výstavby  Používané nástroje BIM návrhový software Software pro zobrazení BIM modelu Software pro práci s modelem z terénu ○ Online cloud software ○ Offline místní aplikace Připojení na internet Zařízení pro práci se softwary na staveništi ○ Tablety a jiná zařízení BIM v praxi77

78 Využití BIM v praxi BIM v praxi78 Fáze č.PlánováníProjektováníRealizaceProvoz 1Modelování současných podmínek 2Kalkulace a rozpočtování 3Časové plánování 4Investiční záměr 5Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení

79 Digitální fabrikace  Jedná se o zapojení digitálních informací do výroby stavebních prvků a materiálů  Zajištění maximální efektivity při výrobě prefabrikátů a specifických součástí konstrukce BIM v praxi79

80 Digitální fabrikace  Potenciální přínosy Zajištění kvalitní zprostředkování informací Minimalizace tolerancí v průběhu výroby Zvýšení produktivity výroby (snížení množství odpadů) Rychlejší práce se změnami v průběhu realizace projektu Snížení závislosti na 2D dokumentaci Hladší proces výroby v rámci většího množství dodavatelů a subdodavatelů BIM v praxi80

81 Digitální fabrikace  Používané nástroje BIM návrhový software Data použitelná pro výrobu Technologie výroby BIM v praxi81

82 Využití BIM v praxi BIM v praxi82 Fáze č.PlánováníProjektováníRealizaceProvoz 1Modelování současných podmínek 2Kalkulace a rozpočtování 3Časové plánování 4Investiční záměr 5Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení

83 Řízení a plánování  Propojení vytvořených BIM modelů s reálným projektem  Částečná automatizace logistiky Lokalizace prefabrikovaných prvků pomocí mikročipů a GPS Použití zaměřovací techniky propojení s modelem  Kontrola realizované části výstavby BIM v praxi83

84 Řízení a plánování  Potenciální přínosy Snížení množství chyb kvůli propojení modelu a reality Zvýšení efektivity a produktivity díky snížení času strávenému na staveništi Snížení výskytu nutných předělávek a dodělávek Bourání jazykových bariér BIM v praxi84

85 Řízení a plánování  Používané nástroje Stroje využívající GPS Vybavení umožňující zobrazení digitálních modelů na staveništi Software na transformaci modelu do použitelné podoby BIM v praxi85

86 Využití BIM v praxi BIM v praxi86 Fáze č.PlánováníProjektováníRealizaceProvoz 1Modelování současných podmínek 2Kalkulace a rozpočtování 3Časové plánování 4Investiční záměr 5Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení

87 Aktuální model  Přesná reprezentace skutečnosti v modelu  Obrácený proces – máme stavbu a potřebujeme model  Při správném použití BIM to jde v souladu  Propojení 3D modelů a dalších rozměrů  Využití modelu v průběhu provozní fáze BIM v praxi87

88 Aktuální model  Potenciální přínosy Přínos pro budoucí projekční činnost Zkvalitnění projektové dokumentace pro budoucí použití Pomoc v procesu certifikace nebo získávání budoucích povolení Schopnost odhadnout budoucí data (kvůli renovacím a výměnám vybavení) BIM v praxi88

89 Aktuální model  Potenciální přínosy Vlastník bude mít k dispozici kompletní model stavby, vybavení atd. pro budoucí použití Vznik konkurenční výhody Jednoduché vyhodnocení dat reality oproti plánu nebo aktuálnímu stavu BIM v praxi89

90 Aktuální model  Používané nástroje Nástroj na manipulaci s 3D modelem BIM návrhový software ○ Může být i jednoduchý ○ Závisí na potřebách modelu Přístup k použitým informacím v elektronickém formátu Databáze prvků a vybavení projektu se všemi potřebnými parametry BIM v praxi90

91 Využití BIM v praxi BIM v praxi91 Fáze č.PlánováníProjektováníRealizaceProvoz 1Modelování současných podmínek 2Kalkulace a rozpočtování 3Časové plánování 4Investiční záměr 5Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení

92 Analýza stavby  Proces kontroly realizované stavby oproti původním plánům  Kontrola statického a konstrukčního řešení stavby BIM v praxi92

93 Analýza stavby  Potenciální přínosy Kontrola, zda stavba funguje jak má dle projektu Možnost identifikovat příležitosti ke zlepšení u současného i budoucích projektů Vytváření alternativních variant pro lepší fungování BIM v praxi93

94 Analýza stavby  Používané nástroje Software pro analýzu stavebních systémů v závislosti na relevantním oboru BIM v praxi94

95 Využití BIM v praxi BIM v praxi95 Fáze č.PlánováníProjektováníRealizaceProvoz 1Modelování současných podmínek 2Kalkulace a rozpočtování 3Časové plánování 4Investiční záměr 5Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení

96 Správa majetku  Obousměrný přístup do modelu pro správu, údržbu a provoz objektu  Organizace a řízení správy veškerého majetku, souvisejícího s projektem  Do modelu lze zanést v podstatě cokoliv  Možnosti zanést změny ve správě do modelu ještě před tím, než jsou realizovány BIM v praxi96

97 Správa majetku  Potenciální přínosy Databáze veškerých informací ○ Činnosti ○ Manuály (údržba, provoz) ○ Specifikace (vybavení, zařízení) Rychlejší přístup k informacím Možnosti analýzy současného stavu veškerého majetku Správa aktuálních informací o projektu BIM v praxi97

98 Správa majetku  Potenciální přínosy Správa zdroje informací o veškerých činnostech v projektu, používání a změnách Přesné výkazy výměr pro potřebu finančních reportů, nabídek a ohodnocení budoucích nákladů na údržbu Stanovení celkové hodnoty objektu i po delší době Podklad finančního řízení Zefektivnění práce zaměstnanců údržby BIM v praxi98

99 Správa majetku  Používané nástroje Systém pro správu majetku Software pro obousměrnou práci s modelem BIM v praxi99

100 Využití BIM v praxi BIM v praxi100 Fáze č.PlánováníProjektováníRealizaceProvoz 1Modelování současných podmínek 2Kalkulace a rozpočtování 3Časové plánování 4Investiční záměr 5Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení

101 Plán oprav a údržby  Proces údržby v provozní fázi projektu Stavební konstrukce (zdivo, střecha..) Stavební prvky (okna, dveře..) TZB  Práce s Computerized Maintance Management Systém (CMMS) BIM v praxi101

102 Plán oprav a údržby  Potenciální přínosy Proaktivní plánování údržby Přiměřená alokace personálu Záznamy o údržbě Jasná pozice veškerých objektů vede ke zefektivnění práce personálu Možnost srovnání různých řešení v závislosti na ceně Možnost demonstrovat důležitost údržby z pozice facility managementu BIM v praxi102

103 Plán oprav a údržby  Používané nástroje Software pro zobrazování projektové dokumentace Systém správy budovy schopný práce a propojení s modelem BIM v praxi103

104 Využití BIM v praxi BIM v praxi104 Fáze č.PlánováníProjektováníRealizaceProvoz 1Modelování současných podmínek 2Kalkulace a rozpočtování 3Časové plánování 4Investiční záměr 5Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení

105 Management prostoru  Řízení a alokace prostoru za použití BIM modelu  Využití při rekonstrukci a opravách  Hledání optimálního rozložení prostoru z hlediska využívanosti BIM v praxi105

106 Management prostoru  Potenciální přínosy Snazší hledání využití pro prostory objektu Zefektivnění průchozích prostor objektu Sledování aktuálního využití objektu Pomoc při plánovaných (trvalých i dočasných) změnách ve využívání objektu BIM v praxi106

107 Management prostoru  Používané nástroje Software pro práci s 3D modelem Aplikace pro práci s řízením prostoru BIM v praxi107

108 Využití BIM v praxi BIM v praxi108 Fáze č.PlánováníProjektováníRealizaceProvoz 1Modelování současných podmínek 2Kalkulace a rozpočtování 3Časové plánování 4Investiční záměr 5Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení

109  V případě nouzového stavu je třeba zajistit přístup k relevantním informacím o projektu  Využití modelu pro krizové řízení Propojení modelu BIM s modelem CMMS Propojení modelu BIM s modelem BAS  Krizové řízení nehod a katastrof BIM v praxi109

110 Krizové řízení  Potenciální přínosy Umožnění záchranným složkám a pracovníkům k tomu pověřeným přistupovat ke kritickým informacím v reálném čase Zvýšení efektivity v případě nouzové situace Zvýšení bezpečnosti Snížení rizik spojených s nouzovou situací BIM v praxi110

111 Krizové řízení  Používané nástroje Software pro zobrazení BIM modelu Building Automation System (BAS) schopný propojení s BIM modelem Computer Maintain Management Systém (CMMS) schopný propojení s BIM modelem BIM v praxi111


Stáhnout ppt "BIM v praxi. Využití BIM v praxi BIM v praxi2 Fáze č.PlánováníProjektováníRealizaceProvoz 1Modelování současných podmínek 2Kalkulace a rozpočtování 3Časové."

Podobné prezentace


Reklamy Google