Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIM v praxi BIM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIM v praxi BIM."— Transkript prezentace:

1 BIM v praxi BIM

2 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1
1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi

3 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1
1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi

4 Modelování současných podmínek
Vytvoření modelu současných podmínek Model území Model okolních podmínek Model staveniště Jedná se převážně o databázi informací Současné podmínky se vyvíjejí Kontrola v průběhu projektu Aktualizace v průběhu projektu Model území - to je kde to vlastně stavíme - zohlední ale i povětrnostní podmínky a další přírodní vlivy (den/noc, počasí) - prostě vše, co vychází z daného místa a je neměnné, případně to nemůžeme ovlivnit Model okolních podmínek - okolní podmínky jsou podmínky, za kterých bude projekt existovat - jedná se například o kulturní vlivy (představte si stavět na blízkém východě a jak by se to lišilo) - ale i o legislativní podmínky (jak je to se zábory veřejných ploch, podmínky získání stavebního povolení, environmentální nařízení atd.) - tzn. Věci, vyplývající z místa, které se mohou změnit Model staveniště - jedná se vlastně o podklady pro plán organizace výstavby (POV) - je to vyjádření vztahu těch předchozích podmínek k naší činnosti, tj. řeší se kde vlastně to budeme stavět, jaké konkrétní překážky tam jsou atd. BIM v praxi

5 Modelování současných podmínek
Potenciální přínosy Zpřesňování a zefektivňování existující dokumentace Budoucí použití Koordinace 3D modelování Koordinace výstavby Vlivy realizace a provozu na okolí Vizualiazace Zlepšení řešení nehod a katastrof BIM v praxi

6 Modelování současných podmínek
Používané nástroje BIM návrhový software 3D Laserové skenování Software pro práci s bodovými mračny Standardní vybavení pro průzkum terénu Bodové mračno je mračno nascanovaných bodů BIM v praxi

7 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1
1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi

8 Kalkulace a rozpočtování
Tvorba přesných výkazů výměr Tvorba kalkulací a rozpočtů v průběhu životního cyklu projektu Sledování změn v závislosti na změnách konstrukčního řešení Sledování změn v závislosti na vývoji cen BIM v praxi

9 Kalkulace a rozpočtování
Potenciální přínosy Velmi přesné vyjádření množství použitých materiálů a stavebních prvků Rychlá tvorba výkazů výměr, kalkulací a rozpočtů Lepší vizuální zobrazení prvků projektu, které je třeba zohlednit Ušetření času kalkulantům a rozpočtářům Zkvalitnění práce kalkulantů a rozpočtářů Zkvalitnění práce - protože se ušetří čas, můžou se soustředit na něco jiného - to je důležitá vlastnost BIM obecně – často to ušetří čas; problém je, že ten čas nezůstane na něco jiného, ale využije se pro kontrolu (která je nutná) a odhalení chyb a nepřesností - důsledek je, že to často trvá vlastně stejně, ale je to lepší a přesnější - což nám samozřejmě nebrání se na to vykašlat, udělat to rychle, chyby neřešit a jsme na tom kvalitou jako předtím, pouze rychleji BIM v praxi

10 Kalkulace a rozpočtování
Potenciální přínosy 4D modelování umožňuje kontrolu výkazů a rozpočtů v průběhu libovolné fáze projektu Dříve než normálně V libovolný čas v průběhu Usnadněné hledání alternativních řešení v rámci investorova rozpočtu Usnadněné hledání kritických finančních zatížení BIM v praxi

11 Kalkulace a rozpočtování
Potenciální přínosy Rychlé stanovení ceny libovolného prvku Snadnější zaučení nových pracovníků Snazší zaučení - kvůli možnostem vizualizace BIM v praxi

12 Kalkulace a rozpočtování
Používané nástroje Rozpočtářský nebo kalkulační software, umožňující práci s modely BIM návrhový software Dobře vytvořený projekt Cenová data Dobře vytvořený projekt - tohle je důležité - jak si ukážeme na cvičení, všechny ty výhody se úzce vážou na to, jak poctivě byla odvedená práce „těch před námi“ Cenová data - musí být přesná - musí být také ve formátu, se kterým lze dobře pracovat - což není vždy, čehož příkladem je česká republika, kde se stále rozpočtuje podle starých ceníků a ne podle průběhu realizace BIM v praxi

13 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1
1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi

14 Časové plánování Využití času (4D) v modelu
Efektivnější tvorba harmonogramů Nástroj komunikace Vytváření moderních vizualizací BIM v praxi

15 Časové plánování Potenciální přínosy
Lepší porozumění harmonogramům ze strany dalších účastníků projektu Práce s kritickou cestou projektu Plánování alokace zdrojů (lidé, stroje, materiál) v korespondenci s projektem Identifikace prostorových konfliktů Rychlá tvorba kvalitních marketingových podkladů BIM v praxi

16 Časové plánování Potenciální přínosy Zefektivnění řešení problémů s
Harmonogramem Operativním plánem Sekvencemi a fázemi Lépe organizovatelný a udržitelnější projekt Monitorování dodávky materiálů Zvýšení produktivity a snížení odpadů Sekvence a fáze - jsou situace, kdy na sebe něco musí navazovat, kdy je něco propojeného, uzavírání jednotlivých celků (skupin) činností atd. BIM v praxi

17 Časové plánování Používané nástroje BIM návrhový software
Plánovací software Software pro 4D modelování BIM v praxi

18 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1
1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi

19 Investiční záměr Určení zásadního směřování projektu
Analýza podmínek realizace a provozu projektu Komunikace mezi jednotlivými partnery projektu Architekt a projektant Dodavatel Developer, investor a vlastník BIM v praxi

20 Investiční záměr Potenciální přínosy Používané nástroje
Efektivní a přesné posouzení požadavků na projektování, realizaci a provoz Používané nástroje BIM návrhový software BIM v praxi

21 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1
1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi

22 Analýza staveniště Základ tvorby modelu Zaměření staveniště
Volba vhodného umístění staveniště Hledání optimální polohy projektu BIM v praxi

23 Analýza staveniště Potenciální přínosy
Použití matematických metod pro rozhodování o optimálním umístění projektu Zohlednění požadavků projektu Zohlednění technických faktorů Zohlednění finančních faktorů Snížení nákladů na demolice a zařízení (přípojky) Zařízení - voda (vodovod), kanalizace - i dočasné přípojky BIM v praxi

24 Analýza staveniště Potenciální přínosy Zefektivnění využití energie
Minimalizace rizik spojených s nebezpečnými materiály Maximalizace návratnosti Zefektivnění využití energie - například využití sluneční energie v závislosti na natočení budovy, stejně tak využití větrné energie atd. Nebezpečné materiály - např. radonová zkouška, kontaminovaná zemina apod. Maximalizace návratnosti - např. analýza poptávky v případě výstavby bytového domu v závislosti na analýze okolo staveniště apod. BIM v praxi

25 Analýza staveniště Používané nástroje GIS software
Nástroj (software) pro práci s 3D modelem Zefektivnění využití energie - například využití sluneční energie v závislosti na natočení budovy, stejně tak využití větrné energie atd. Nebezpečné materiály - např. radonová zkouška, kontaminovaná zemina apod. Maximalizace návratnosti - např. analýza poptávky v případě výstavby bytového domu v závislosti na analýze okolo staveniště apod. BIM v praxi

26 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1
1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi

27 Kontrola projektu Proces prohlížení 3D modelu všemi stranami
Vznik připomínek a zpětné vazby BIM v praxi

28 Kontrola projektu Potenciální přínosy
Eliminace časově a finančně nákladných modelů Možnost úpravy variant návrhu v reálném čase Urychlení procesu kontroly Snazší přizpůsobení potřebám investora (vlastníka) Zvýšení bezpečnosti v provozní fázi Nákladné modely - papírové, plastové modýlky Potřeby investora - vše je snazší a rychlejší konzultovat, investor se může do procesu snáz zapojit Bezpečnost v provozní fázi - komunikace s dotčenými stranami (např. vyjádření hasičů a následné optimální umístění sprinklerů apod.) BIM v praxi

29 Kontrola projektu Potenciální přínosy
Snazší komunikace kontroly mezi jednotlivými účastníky projektu Okamžitá zpětná vazba Vysoké zvýšení koordinace mezi jednotlivými účastníky projektu Nákladné modely - papírové, plastové modýlky Potřeby investora - vše je snazší a rychlejší konzultovat, investor se může do procesu snáz zapojit Bezpečnost v provozní fázi - komunikace s dotčenými stranami (např. vyjádření hasičů a následné optimální umístění sprinklerů apod.) BIM v praxi

30 Kontrola projektu Používané nástroje BIM návrhový software
Interaktivní prostor Interaktivní plocha (obrazovka, tabule) Zajištění prostoru pro setkání účastníků Fungující online služby Kvalitní hardware Nutnost zobrazení komplikovaných modelů BIM v praxi

31 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1
1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi

32 Certifikace a standardy
Certifikace budov v souladu s různými standardy a systémy Energetický štítek budovy LCA LEED BREEAM SBToolCZ Často se řeší až když je to aktuální, zatímco s BIM to lze řešit dříve LCA = Life Cycle Assessment - způsob ohodnocení budovy z hlediska dopadů na životní prostředí - ÏSO 14040 LEED = Leadership in Energy and Environmental Design (USA) - cílem je pomoci vlastníkům a uživatelům budov být zodpovědní k životnímu prostředí a efektivní při nakládání s přírodními zdroji - 100 bodů rozdělených do různých kategorií, na základě ohodnocení body pak „umístění“ BREEAM = BRE Environmental Assessment Method (UK) - systém pro ohodnocování udržitelných budov SBToolCZ - certifikační nástroj pro vyjádření kvality budovy v souladu s udržitelnou výstavbou (od roku 2010) - jediný lokalizovaný nástroj pro ČR BIM v praxi

33 Certifikace a standardy
Potenciální přínosy Zefektivnění (zrychlení) procesu certifikace Zohlednění certifikace již při projektování Jednodušší práce s potřebnými informacemi Práce na certifikaci a dodržení standardů vede ke kvalitnější realizaci projektu Snížení množství dokumentace a s ní spojené práce Snížení množství dokumentace - věci se nemusí dělat, protože už často v rámci modelu jsou - jedná se například o kalkulace a seznamy použitých materiálů atd. BIM v praxi

34 Certifikace a standardy
Používané nástroje BIM návrhový software BIM analytický software Metodika certifikace, standardy nebo normy BIM v praxi

35 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1
1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi

36 Projektování Proces tvorby BIM modelu, korespondujícího s návrhem budovy Klíčem je propojení 3D modelu s databází informací Dvě základní činnosti Tvorba modelu Analýza modelu Databáze informací - vlastnosti objektů, množství, ceny, náklady, harmonogramy a časy, seznamy, použité metody atd. Analýza modelu - práce s informacemi v modelu a jejich rozšiřování BIM v praxi

37 Projektování Potenciální přínosy
Transparentnost projektu všem zúčastněným stranám Lepší kontrola kvality Projektová dokumentace Náklady Plánování Vynikající možnosti vizualizace Skutečná spolupráce mezi jednotlivými stranami projektu a projektanty (architekty) BIM v praxi

38 Projektování Používané nástroje BIM návrhový software BIM v praxi

39 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1
1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi

40 Inženýrské analýzy Analýzy projektu z hlediska různých inženýrských odvětví Lze dělit do různé míry podrobnosti Seznam nebude nikdy úplný BIM v praxi

41 Inženýrské analýzy Jedná se zejména o následující analýzy
Statická analýza Analýza osvětlení Analýza energie Analýza technického zařízení budov (MEP) BIM v praxi

42 Statická analýza Analýza konstrukčního řešení
Zatížení Výztuže Testování statického systému BIM v praxi

43 Statická analýza Potenciální přínosy
Ušetření času na tvorbě nových modelů Zvýšení kvality projektu a projekční činnosti Zrychlení analýz Zjednodušení práce s normami a standardy Ušetření času na tvorbě nových modelů - využijeme už to co máme BIM v praxi

44 Statická analýza Používané nástroje BIM návrhový software
Statické nástroje a software Normy a standardy Dostačující hardwarové vybavení BIM v praxi

45 Analýza osvětlení Analýza osvětlovacího systému
Umělé i přirozené osvětlení Vnitřní i venkovní osvětlení BIM v praxi

46 Analýza osvětlení Potenciální přínosy
Ušetření času na tvorbě nových modelů Nalezení optimálního návrhového řešení Zrychlení analýz Zkvalitnění analýz BIM v praxi

47 Analýza osvětlení Používané nástroje BIM návrhový software
Software a nástroje pro analýzu osvětlovacích systémů Normy a standardy Dostačující hardwarové vybavení BIM v praxi

48 Analýza energie Využití modelů pro energetické analýzy
Výpočet plánované spotřeby a úspor Při realizace V provozní fázi Hledání kompatibility s energetickými standardy Snaha snížit náklady v provozní fázi projektu Hledání kompatibility s energetickými standardy - to je u nás například energetický štítek budovy - ten se vytváří na základě rovnic, do kterých vstupují nějaké proměnné - rovnice jsou známé, proměnné nám dodá model, tak rovnou můžeme zjistit, jak to vypadá - můžeme mít třeba nějaký cíl (tj. jak chceme, aby to dopadlo), takže pak na základě výsledku můžeme upravovat projekt tak, aby byl výsledek jaký chceme BIM v praxi

49 Analýza energie Potenciální přínosy
Úspora času a nákladů z důvodu částečné automatizace sběru dat z modelu Zpřesnění odhadů na základě automatického odvození dat z modelu Pomoc (částečná automatizace) při práci se standardy a certifikaci Snížení nákladů provozní fáze projektu Zvýšení energetické efektivity projektu Automatické odvození dat z modelu - jedná se například o geometrii vnější obálky a proudění vzduchu BIM v praxi

50 Analýza energie Používané nástroje
Software na simulaci a analýzu energie v konstrukci Kvalitně provedený 3D BIM model Detailní data o počasí a podnebí dané lokality Energetické standardy a metodiky BIM v praxi

51 Analýza TZB Analýza modelů z hlediska technického zařízení budov
Hledání kolizí inženýrských sítí Optimalizace vedení Snaha předejít komplikovaným situacím v pozdějších fázích projektu Identifikace kolizí stavebních prvků a zajištění tolerancí v uložení BIM v praxi

52 Analýza TZB Potenciální přínosy
Minimalizace nákladů v realizační a provozní fázi projektu Zajištění snazší rekonstrukce a údržby Vytvoření kvalitní a použitelné projektové dokumentace pro vlastníka (uživatele) BIM v praxi

53 Analýza TZB Používané nástroje BIM návrhový software
BIM analytický software BIM analytický software - nejen pro identifikaci kolizí - také pro simulace provozu, energetické simulace atd. BIM v praxi

54 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1
1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi

55 Vytváření výkresů Proces využívání modelu ke tvorbě výkresů
Vzhledem k použití modelu se může jednat o libovolné typy výkresů Libovolné typy výkresů - záleží tedy samozřejmě na kvalitě a detailnosti modelu BIM v praxi

56 Vytváření výkresů Potenciální přínosy
Rychlé generování libovolných výkresů z jednoho modelu Zvýšení výpovědní kvality výkresů Automatická aktualizace výkresů po úpravě modelu Automatické generování tabulek, seznamů a výpisů Existující propojení (skrz model) mezi jednotlivými výkresy Libovolné výkresy - půdorysy, pohledy, řezy, detaily…) Zvýšení výpovědní kvality - hlavně kvůli možnosti snadno udělat výkresů víc a nepatlat se s tím - není problém udělat znovu druhý výkres jen bez nějakých informací nebo naopak s nějakými informacemi navíc atd. Automatická aktualizace - upravím model, projeví se to ve výkresu…to je strašně moc ušetřené práce Propojení - co upravím v jednom výkresu, projeví se ve druhém BIM v praxi

57 Vytváření výkresů Používané nástroje
BIM návrhový software, umožňující generovat výkresy BIM v praxi

58 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1
1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi

59 3D Koordinace a plánování
Koordinace jednotlivých modelů Architektura Statika TZB Detekce kolizí stavebních prvků Zapojení času (4D) BIM v praxi

60 3D Koordinace a plánování
Potenciální přínosy Lepší koordinace projektu Snížení výskytu (někdy i eliminace) kolizí na staveništi Vizualizace stavebních procesů Zvýšení produktivity Snížení nákladů na výstavbu Snížení množství změn Snížení doby výstavby Přesnější výstavba (více dle dokumentace) BIM v praxi

61 3D Koordinace a plánování
Potenciální přínosy Marketingové nástroje Analýza průběhu výstavby v závislosti na čase Snížení množství a doby trvání prodlev a prostojů zaměstnanců a strojů BIM v praxi

62 3D Koordinace a plánování
Používané nástroje BIM návrhový software Software pro prohlížení a analýzu modelu 4D BIM software BIM v praxi

63 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1
1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi

64 Plán organizace výstavby
Zobrazení dočasných i trvalých konstrukcí na staveništi Zohlednění různých fází výstavby Zohlednění času, tj. 4D Zohlednění požadavků na zdroje (náklady, materiál atd.), tj. 5D Plánování logistiky staveniště BIM v praxi

65 Plán organizace výstavby
Potenciální přínosy Efektivní využití staveniště Dočasné konstrukce Mezideponie a sklady Dodávky materiálů Rychlé vyhodnocení potenciálních kritických kolizí z hlediska místa a času Vytvoření proveditelného POV BIM v praxi

66 Plán organizace výstavby
Potenciální přínosy Efektivní komunikace napříč zúčastněnými stranami Snadné provádění změn a doplnění Zrychlení procesu tvorby POV BIM v praxi

67 Plán organizace výstavby
Používané nástroje BIM návrhový software Software pro tvorbu harmonogramů Software pro integraci 4D modelu Detailní plán staveniště Integrace 4D modelu - to je vlastně Navisworks nebo Synchro Detailní plán staveniště - o tom jsme mluvili v bodě Analýza staveniště BIM v praxi

68 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1
1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi

69 Návrh systému výstavby
Analýza technologie výstavby projektu Řešení komplikovaných detailů projektu Řešení atypických konstrukčních prvků Týká se zejména velkých projektů To je vlastně jak to všechno uděláme BIM v praxi

70 Návrh systému výstavby
Potenciální přínosy Zlepšení schopnosti realizovat komplexní stavební projekty Zvýšení produktivity Zlepšení bezpečnosti při realizaci komplexních stavebních projektů Bourání jazykových bariér Jazykové bariéry - hlavně proto, že se víc komunikuje v obrázcích a pomocí nástrojů BIM v praxi

71 Návrh systému výstavby
Používané nástroje BIM návrhový software BIM v praxi

72 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1
1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi

73 Operativní řízení výstavby
Řízení výstavby na staveništi za pomoci BIM nástrojů Podpora činnosti dozorů a kontrol Správa relevantní dokumentace, zpětné vazby, reportů atd. Kontrola kvality Zajištění BOZP Tzv. Field Management Software (tools) Řízení výstavby - ve všech fázích - zejména výstavba, kontroly, předávky BOZP = bezpečnost a ochrana zdraví při práci BIM v praxi

74 Operativní řízení výstavby
Potenciální přínosy Možnost pracovníků na staveništi přistupovat k modelu Optimalizace výstavby a snížení množství předělávek a chyb Řízení výstavby efektivněji a bez zbytečných chyb Podchycení nebezpečných situací a zajištění bezpečnosti práce Možnost přistupovat k modelu - to je hlavně ho číst a přidávat poznámky BIM v praxi

75 Operativní řízení výstavby
Potenciální přínosy Tvorba dokumentace průběhu realizace jednotlivých fází výstavby pro pozdější využití při předávce nebo kontrole Zrychlení práce na stavbě Vytvoření digitální dokumentace pro předávku Tvorba dokumentace průběhu realizace - Ne vždycky je na stavbě všechno přesně tak, jak je to v projektu - Když se to do modelu zaznamená, může se s tím pak dále pracovat Digitální dokumentace pro předávku - Bohužel ne každý to ocení BIM v praxi

76 Operativní řízení výstavby
Potenciální přínosy Možnost sledování průběhu výstavby v reálném čase Vytváření záznamů (logu) činností na stavbě Na základě indikátorů umožnění proaktivního preventivního řešení situací na stavbě Snazší řízení a snižování rizik Snížení pravděpodobnosti výskytu claimů a reklamací Sledování výstavby v reálném čase - jedná se nejen o sledování problémů a činností, ale například i o dílčí uzávěrky, kontroly prostavěnosti atd. Vytváření záznamů - to je vlastně stavební deník - poslouží případnému auditu v budoucnosti - mohou být mnohem lépe zabezpečeny než stavební deník a mohou tedy obsahovat daleko větší množství informací BIM v praxi

77 Operativní řízení výstavby
Používané nástroje BIM návrhový software Software pro zobrazení BIM modelu Software pro práci s modelem z terénu Online cloud software Offline místní aplikace Připojení na internet Zařízení pro práci se softwary na staveništi Tablety a jiná zařízení BIM v praxi

78 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1
1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi

79 Digitální fabrikace Jedná se o zapojení digitálních informací do výroby stavebních prvků a materiálů Zajištění maximální efektivity při výrobě prefabrikátů a specifických součástí konstrukce Fabrikace = výroba - znáte prefabrikaci, což je výroba off-site; té se to také hodně týká BIM v praxi

80 Digitální fabrikace Potenciální přínosy
Zajištění kvalitní zprostředkování informací Minimalizace tolerancí v průběhu výroby Zvýšení produktivity výroby (snížení množství odpadů) Rychlejší práce se změnami v průběhu realizace projektu Snížení závislosti na 2D dokumentaci Hladší proces výroby v rámci většího množství dodavatelů a subdodavatelů Hladší proces výroby - takže je větší šance, když nám někdo bude vyrábět základní součástky a někdo jiný to bude montovat, že se to někde nezasekne a součástky třeba nebudou pasovat, nebo to dotyčný nebude umět smontovat BIM v praxi

81 Digitální fabrikace Používané nástroje BIM návrhový software
Data použitelná pro výrobu Technologie výroby Data použitelná pro výrobu - to je například model pro laserový tisk, tabulka souřadnic v příslušném formátu atd. BIM v praxi

82 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1
1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi

83 Řízení a plánování Propojení vytvořených BIM modelů s reálným projektem Částečná automatizace logistiky Lokalizace prefabrikovaných prvků pomocí mikročipů a GPS Použití zaměřovací techniky propojení s modelem Kontrola realizované části výstavby BIM v praxi

84 Řízení a plánování Potenciální přínosy
Snížení množství chyb kvůli propojení modelu a reality Zvýšení efektivity a produktivity díky snížení času strávenému na staveništi Snížení výskytu nutných předělávek a dodělávek Bourání jazykových bariér Snížení množství předělávek a dodělávek - protože se všechno zaměří hned, hned se všechno ví - okamžitá zpětná vazba znamená, že to rovnou můžeme opravit BIM v praxi

85 Řízení a plánování Používané nástroje Stroje využívající GPS
Vybavení umožňující zobrazení digitálních modelů na staveništi Software na transformaci modelu do použitelné podoby BIM v praxi

86 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1
1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi

87 Aktuální model Přesná reprezentace skutečnosti v modelu
Obrácený proces – máme stavbu a potřebujeme model Při správném použití BIM to jde v souladu Propojení 3D modelů a dalších rozměrů Využití modelu v průběhu provozní fáze 3D modely = alespoň architektura, statika a TZB, nicméně jsou to i výkresy subdodavatelů atd. Další rozměry = čas, ale hlavně ceny, použité materiály, použité stavební prvky, záznamy o dodavatelích atd. BIM v praxi

88 Aktuální model Potenciální přínosy
Přínos pro budoucí projekční činnost Zkvalitnění projektové dokumentace pro budoucí použití Pomoc v procesu certifikace nebo získávání budoucích povolení Schopnost odhadnout budoucí data (kvůli renovacím a výměnám vybavení) Budoucí povolení – třeba stavební povolení na úpravy BIM v praxi

89 Aktuální model Potenciální přínosy
Vlastník bude mít k dispozici kompletní model stavby, vybavení atd. pro budoucí použití Vznik konkurenční výhody Jednoduché vyhodnocení dat reality oproti plánu nebo aktuálnímu stavu Konkurenční výhoda - když jako dodavatel dáme někomu navíc takhle perfektní model, pravděpodobně s námi bude chtít spolupracovat i v budoucnu, případně o nás řekne svým známým BIM v praxi

90 Aktuální model Používané nástroje Nástroj na manipulaci s 3D modelem
BIM návrhový software Může být i jednoduchý Závisí na potřebách modelu Přístup k použitým informacím v elektronickém formátu Databáze prvků a vybavení projektu se všemi potřebnými parametry BIM v praxi

91 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1
1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi

92 Analýza stavby Proces kontroly realizované stavby oproti původním plánům Kontrola statického a konstrukčního řešení stavby BIM v praxi

93 Analýza stavby Potenciální přínosy
Kontrola, zda stavba funguje jak má dle projektu Možnost identifikovat příležitosti ke zlepšení u současného i budoucích projektů Vytváření alternativních variant pro lepší fungování Vytváření alternativních variant - vytváření projektů typu „co by kdyby“ - například co kdybychom udělali tu izolaci tlustší, co kdybychom tady udělali žaluzie atd. BIM v praxi

94 Analýza stavby Používané nástroje
Software pro analýzu stavebních systémů v závislosti na relevantním oboru BIM v praxi

95 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1
1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi

96 Správa majetku Obousměrný přístup do modelu pro správu, údržbu a provoz objektu Organizace a řízení správy veškerého majetku, souvisejícího s projektem Do modelu lze zanést v podstatě cokoliv Možnosti zanést změny ve správě do modelu ještě před tím, než jsou realizovány Možnosti zanést změny před jejich realizací - díky tomu si můžeme zjistit, zda a jak to bude fungovat BIM v praxi

97 Správa majetku Potenciální přínosy Databáze veškerých informací
Činnosti Manuály (údržba, provoz) Specifikace (vybavení, zařízení) Rychlejší přístup k informacím Možnosti analýzy současného stavu veškerého majetku Správa aktuálních informací o projektu BIM v praxi

98 Správa majetku Potenciální přínosy
Správa zdroje informací o veškerých činnostech v projektu, používání a změnách Přesné výkazy výměr pro potřebu finančních reportů, nabídek a ohodnocení budoucích nákladů na údržbu Stanovení celkové hodnoty objektu i po delší době Podklad finančního řízení Zefektivnění práce zaměstnanců údržby Stanovení hodnoty i po delší době - to kvůli tomu, že se všechny změny zaznamenávají a informace jsou aktuální BIM v praxi

99 Správa majetku Používané nástroje Systém pro správu majetku
Software pro obousměrnou práci s modelem Software pro obousměrnou práci s modelem - dnes je to hlavně ArchiBUS, který na to má v podstatě monopol (něco jako SAP v prodeji) BIM v praxi

100 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1
1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi

101 Plán oprav a údržby Proces údržby v provozní fázi projektu
Stavební konstrukce (zdivo, střecha..) Stavební prvky (okna, dveře..) TZB Práce s Computerized Maintance Management Systém (CMMS) CMMS = Computerized Maintaince Management System - Systém umožňující správu údržbového systému - Jsou tam informace určené údržbě, které jim pomáhají dělat to lépe - tj. kdy je co potřeba udělat, kdo to má udělat, co k tomu bude potřebovat atd. BIM v praxi

102 Plán oprav a údržby Potenciální přínosy Proaktivní plánování údržby
Přiměřená alokace personálu Záznamy o údržbě Jasná pozice veškerých objektů vede ke zefektivnění práce personálu Možnost srovnání různých řešení v závislosti na ceně Možnost demonstrovat důležitost údržby z pozice facility managementu BIM v praxi

103 Plán oprav a údržby Používané nástroje
Software pro zobrazování projektové dokumentace Systém správy budovy schopný práce a propojení s modelem BIM v praxi

104 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1
1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi

105 Management prostoru Řízení a alokace prostoru za použití BIM modelu
Využití při rekonstrukci a opravách Hledání optimálního rozložení prostoru z hlediska využívanosti BIM v praxi

106 Management prostoru Potenciální přínosy
Snazší hledání využití pro prostory objektu Zefektivnění průchozích prostor objektu Sledování aktuálního využití objektu Pomoc při plánovaných (trvalých i dočasných) změnách ve využívání objektu BIM v praxi

107 Management prostoru Používané nástroje Software pro práci s 3D modelem
Aplikace pro práci s řízením prostoru BIM v praxi

108 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1
1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi

109 Krizové řízení V případě nouzového stavu je třeba zajistit přístup k relevantním informacím o projektu Využití modelu pro krizové řízení Propojení modelu BIM s modelem CMMS Propojení modelu BIM s modelem BAS Krizové řízení nehod a katastrof CMMS = Computerized Maintaince Management System - o tom už jsme si povídali ( - Systém umožňující správu údržbového systému - Jsou tam informace určené údržbě, které jim pomáhají dělat to lépe - tj. kdy je co potřeba udělat, kdo to má udělat, co k tomu bude potřebovat atd. ) BAS = building automation system - zajišťuje správu a práci s informacemi, týkajícího se dynamického využívání budovy - zabývá se tedy tím kde kdo zrovna je (pokud jsou tam kamery), kde třeba hoří, kde je jaká teplota, kde je zamčeno atd. - může mít podobu tabulek atd., neznamená to že je to vždycky model jako v akčních filmech - propojení systému BIM a BAS umožňuje jasné zobrazení kde se co děje v reálném čase, to už je to co znáte z akčních filmů BIM v praxi

110 Krizové řízení Potenciální přínosy
Umožnění záchranným složkám a pracovníkům k tomu pověřeným přistupovat ke kritickým informacím v reálném čase Zvýšení efektivity v případě nouzové situace Zvýšení bezpečnosti Snížení rizik spojených s nouzovou situací BIM v praxi

111 Krizové řízení Používané nástroje Software pro zobrazení BIM modelu
Building Automation System (BAS) schopný propojení s BIM modelem Computer Maintain Management Systém (CMMS) schopný propojení s BIM modelem BIM v praxi


Stáhnout ppt "BIM v praxi BIM."

Podobné prezentace


Reklamy Google