Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopady klimatické změny na zemědělství Olga Bohuslavová, Petr Halas, Veronika Vlková, Libuše Vodová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopady klimatické změny na zemědělství Olga Bohuslavová, Petr Halas, Veronika Vlková, Libuše Vodová."— Transkript prezentace:

1 Dopady klimatické změny na zemědělství Olga Bohuslavová, Petr Halas, Veronika Vlková, Libuše Vodová

2 Musí nás zajímat klimatické změny vzhledem k zemědělství? ekonomická situace výživa obyvatelstva

3 Řešení? – „adaptace“ zemědělství Biologická šlechtění nových odrůd geneticky modifikované plodiny alternativní plodiny Technologická alternativní postupy Ekonomická otevření celosvětového zemědělského trhu

4 Příklady šlechtění Biologické adaptace obilovin pšenice – v teplých, suchých oblastech výběr rostlin s malou plochou listu (snížení příjmu tepla a výparu) příklad adaptace – stepní kostřava luční

5 Příklady šlechtění Biologické adaptace obilovin rýže – zvýšená koncentrace CO 2 → zvýšená koncentrace škrobu, snížení koncentrace Zn a Fe a proteinů (důležité pro lidskou výživu) - nízké teploty limitující, teploty nad 35 st. Celsia → sterilita

6 State – Pressure – Impact – Response – Adaptation model Řeší: dopady klimatických změn na zemědělství reakce a adaptace zemědělství v oblasti sociální, ekonomické, technologické a environmentální

7 Souvislost klimatických změn s degradací půd degradace půd – eroze + chemické a strukturní změny největší ohrožení v semiaridních oblastech - změna v množství srážek ( frekvence a intenzita bouřek ) a převažujícího směru větru

8 Koncentrace CO 2 a O 3 v souvislosti s produkcí biomasy zvýšená koncentrace přízemního O 3 nepříznivě působí na biomasu (sterilita, inhibice růstu) zvýšená koncentrace CO 2 v atmosféře podporuje produkci biomasy zvýšená koncentrace CO 2 mění podíl C:N v zásobních pletivech některých plodin (sója, čirok, bavlník) a současně zpomaluje humifikaci - nestabilita struktury půdy, ovlivnění vodního režimu a dostupnost některých živin – postupná ztráta organického C

9

10 Dopady klimatických změn na chov dobytka Přímé ovlivnění - tepelná výměna: zvíře x okolí (růst, produkce mléka a vlny, reprodukce, zdravotní stav) Nepřímé ovlivnění - vliv na kvalitu pastvin a potravy

11 Příklad přímého ovlivnění krátkodobé extrémní teploty, horká léta v teplých oblastech snižují produkci mléka, zhoršují zdravotní stav

12 Dopady klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na zemědělství v ČR zaměřeno převážně na sektor rostlinné výroby – zvl. nejdůležitější plodiny pšenice ozimé závěry vychází z konkrétních lokalit ( v různých zemědělsko-výrobních oblastech a různých klimaticko-půdních podmínkách )

13 Přehled vybraných lokalit

14 Základní podklady agroklimatického hodnocení uzemí sledované období – 1961 – 2000 denní sumy globálního záření max, min, prům. teploty vzduchu tlak vodní páry rychlosti proudění vzduchu

15 Očekávaný vývoj agroklimatických poměrů zvýšení T vzduchu → prodloužení vegetačních období s rizikem překročení fyziologicky únosných hodnot (teplotní stres) nárůst potenciální evapotranspirace (hlavně v letním období) nárůst vláhového deficitu ve vegetačním období daný nárůstem potenciální evapotranspirace zvýšení aridity zemědělských oblastí relativní snížení agroklimatologické variability krajiny

16 Metodika studia - růstové modely posuzují dopady změny klimatu na produkci základních plodin vstupní data – meteorologická, fyziologická, pedologická, informace o agrotechnice výstupy – charakteristiky popisující růst a vývoj včetně výnosů model CERES–Wheat – adaptován na podmínky ČR

17 Růst, vývoj a pěstební technologie vzroste význam určitých odrůd pro konkrétní oblasti ( ruské, ukrajinské x západo- a jiho-evropské odrůdy ) bezorebné setí + lepší struktura půdy, lepší vláhový režim - více hlodavců, houbových chorob a dalších škůdců

18 Choroby a škůdci více generací v jednom veget. období noví škůdci vázaní na bezorebném způsobu (slimáček polní a s. síťkovaný, bodruška obilná)

19 Dopady změny klimatu na růst a vývoj pšenice ozimé (Hana) – modelový přístup zvýšení koncentrace CO 2 : - stimuluje intenzitu fotosyntézy - snižuje intenzitu transpirace → lepší hospodaření s vodou ALE – ovlivnění srážek, T a globální radiace → SNÍŽENÍ VÝNOSU, pokud nebudou nové odrůdy

20 Růstový model pro pšenici ozimou CERES Wheat existuje přímá úměrnost mezi zvýšením koncentrace CO 2 a výnosem, ALE dochází ke snížení obsahu bílkovin → snížení kvality a klíčivosti ŘEŠENÍ? - změna režimu hnojení N

21 Změna délky doby vegetace zvýšení T → urychlení vývoje = zkrácení vegetační doby (v. d.) o 6 – 30 dní dle scénáře vliv lokality – nevýznamný nejpříznivější scénář → zkrácení v. d. o 6 – 7 dní → bez praktických důsledků

22 Změny doby vegetace způsobené změnou klimatu – rok 2005

23 Změna délky doby vegetace nejméně příznivý scénář → zkrácení v. d. o 20 a více dní → „posun“ zemědělských výrobních oblastí ( např. z pícninářské do řepařské nebo kukuřičné )

24 Nepřímý vliv koncentrace CO 2 na vodou limitované výnosy (bez stimulačního efektu CO 2 ) vyšší poklesy výnosů – řepařská a obilnářská oblast (největší pěstební plochy pšenice ozimé) nižší citlivost – bramborářská, pícninářská, ale i kukuřičná oblast!

25 Přehled očekávaných hodnot změn potenciálních výnosů pšenice ozimé

26 Kombinovaný vliv změny klimatu (zahrnut stimulační efekt CO 2 ) při zvýšení konc. CO 2 o 100 ppm → zvýšení výnosu o 9,5 % (± 2,7 %) dynamika stimulačního vlivu CO 2 na rostliny se při vyšších konc. zvolna snižuje → při dalším růstu T → snižování výnosů (pokud ne nové odrůdy) největší nárůst ve vyšších polohách

27 Přehled očekávaných hodnot změn potenciálních výnosů pšenice ozimé

28 Závěr v ČR díky své geografické poloze nebude vlivem oteplování klimatu ohroženo pěstování ozimé pšenice v globálním pohledu nelze jednoznačně prognózovat dopady změny klimatu

29 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Dopady klimatické změny na zemědělství Olga Bohuslavová, Petr Halas, Veronika Vlková, Libuše Vodová."

Podobné prezentace


Reklamy Google