Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny klimatu a adaptace stromů na ně. Vysvětlení některých pojmů Aklimatizace – otužování – ontogenetické přizpůsobení se jedince prostředí Aklimatizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny klimatu a adaptace stromů na ně. Vysvětlení některých pojmů Aklimatizace – otužování – ontogenetické přizpůsobení se jedince prostředí Aklimatizace."— Transkript prezentace:

1 Změny klimatu a adaptace stromů na ně

2 Vysvětlení některých pojmů Aklimatizace – otužování – ontogenetické přizpůsobení se jedince prostředí Aklimatizace – otužování – ontogenetické přizpůsobení se jedince prostředí Adaptace – fylogenetické (dědičné) přizpůsobení se měnícímu se prostředí dlouhodobým vývojem Adaptace – fylogenetické (dědičné) přizpůsobení se měnícímu se prostředí dlouhodobým vývojem Rezistence – odolnost vůči změně Rezistence – odolnost vůči změně Rezilience – pružnost (schopnost návratu do určitého stravu) Rezilience – pružnost (schopnost návratu do určitého stravu) Tolerance - snášenlivost Tolerance - snášenlivost

3 Možné příčiny změny klimatu Přirozený přírodní cyklus Přirozený přírodní cyklus Působení člověka Působení člověka - zvyšování koncentrace některých látek (CO 2, NO x, přízemní ozon,...) - odlesňování v tropických oblastech

4 Důsledky změny klimatu 1) Zvyšování průměrné roční teploty 2) Časové a místní změny rozložení srážek 3) Zvýšený výskyt extrémních jevů 4) Zvyšující se riziko hmyzích kalamit 5) Nárůst koncentrace skleníkových plynů

5 1) Zvyšování průměrné roční teploty má za následek Prodloužení vegetačního období (možnost vyšších přírůstů) Prodloužení vegetačního období (možnost vyšších přírůstů) Posun vegetační pásmovitosti (zvýšení horní hranice lesa) Posun vegetační pásmovitosti (zvýšení horní hranice lesa) Změny druhového složení porostů Změny druhového složení porostů

6 2) Časové a místní změny rozložení srážek Pokles úhrnu srážek za vegetační období (sucho) Pokles úhrnu srážek za vegetační období (sucho) možná adaptace: úprava jejich kořenových systémů, změny intenzity otevírání a zavírání průduchů, vyšší produkce kutikuly a trichomů Doporučení: preferovat jehličnany s tolerancí vůči suchu a jejich výsadba ve větších rozestupech. Navrhují se proto programy na zvýšení tolerance sazenic vůči suchu v lesních školkách Doporučení: preferovat jehličnany s tolerancí vůči suchu a jejich výsadba ve větších rozestupech. Navrhují se proto programy na zvýšení tolerance sazenic vůči suchu v lesních školkách

7 3) Zvýšený výskyt extrémních jevů Sucho Sucho Záplavy Záplavy Požáry Požáry Sníh a námraza (zúžení koruny, změna úhlu nasazení větví,…) Sníh a námraza (zúžení koruny, změna úhlu nasazení větví,…) Časné a pozdní mrazy Časné a pozdní mrazy Vítr (př. Slovensko, Skandinávie) Vítr (př. Slovensko, Skandinávie)

8 4) Zvyšující se riziko hmyzích kalamit Je to způsobeno v důsledku zvýšení sucha Je to způsobeno v důsledku zvýšení sucha a teploty či avizovaných extrémních jevů a teploty či avizovaných extrémních jevů Jak říká klasik – „Co má rád kůrovec nemá rád smrk“ Jak říká klasik – „Co má rád kůrovec nemá rád smrk“ adaptační opatření = a to zkrácená doba obmýtí a pravidelné probírky pro dosažení větších rozestupů adaptační opatření = a to zkrácená doba obmýtí a pravidelné probírky pro dosažení větších rozestupů

9 5) Změna koncentrace některých složek atmosféry CO 2 a No x – podíly těchto látek se zvyšují což má pozitivní účinky na lesní porosty – zvýšení přírůstů (za předpokladu že ostatní faktory nejsou v nedostatku = Liebigův zákon minima) CO 2 a No x – podíly těchto látek se zvyšují což má pozitivní účinky na lesní porosty – zvýšení přírůstů (za předpokladu že ostatní faktory nejsou v nedostatku = Liebigův zákon minima)

10 Co můžeme očekávat v budoucnosti? Ze studia změn rozšíření rostlin v reakci na zásadní klimatické změny v minulosti vyplývá, že rostliny reagují převážně migrací a nikoliv genetickou adaptací Ze studia změn rozšíření rostlin v reakci na zásadní klimatické změny v minulosti vyplývá, že rostliny reagují převážně migrací a nikoliv genetickou adaptací Proto se předpokládají některé změny v porostech a ekosystémech ČR Mezi tyto změny se spadá například: Proto se předpokládají některé změny v porostech a ekosystémech ČR Mezi tyto změny se spadá například:

11 Budoucnost Druhové změny v lesních porostech ve prospěch listnatých dřevin Druhové změny v lesních porostech ve prospěch listnatých dřevin

12 Budoucnost Ústup až zánik alpínského stupně v ČR Ústup až zánik alpínského stupně v ČR

13 !Budoucnost! Zvýšení podílu hlavonožců z eko-organizací v lesích (chobotnice) = nárůst škod v lesích Zvýšení podílu hlavonožců z eko-organizací v lesích (chobotnice) = nárůst škod v lesích

14 Děkujeme za pozornost a někdy zase na viděnou Autoři : Martin Baláš a Václav Nejman


Stáhnout ppt "Změny klimatu a adaptace stromů na ně. Vysvětlení některých pojmů Aklimatizace – otužování – ontogenetické přizpůsobení se jedince prostředí Aklimatizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google