Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etika v praxi státního úředníka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etika v praxi státního úředníka"— Transkript prezentace:

1 Etika v praxi státního úředníka
Ministerstvo pro místní rozvoj

2 Etika je pojem slušnost je čin…
Pro neznalost, nekompetence profesní, bylo propuštěno cca 17% zaměstnanců. Zbytek byl propuštěn pro nedostatky ve schopnosti spolupracovat chyby v oblasti mezilidských vztahů -sociální kompetence – schopnost pozitivních vztahů-slušnost Ing.Mgr. M. Nováková

3 Demokracie je vlídné administrování TGM
Etika - pravidla snesitelného soužití jedince s lidstvem jako celkem…… Ing.Mgr. Nováková M

4 Právo dovoluje dělat všechno, co není zakázáno.
Skutečně eticky odpovědný člověk musí být schopen překonat své privátní potřeby TGM Ing.Mgr. Nováková M

5 Etika jednání R. Fulghum
Hraj fér Nikoho nebij Vracej věci tam, kde jsi je našel O všechno se rozděl Uklízej po sobě Neber, co ti nepatří Když někomu ublížíš, řekni „Promiň“ Nepřestávej žasnout Ing.Mgr. Nováková M

6 Mravnost, morálka,etika
Mrav, mravnost (lat. mos , moralis- zvyk) Jednám podle společensky platných norem Jednám jako jednají ti správní Jasná pravidla ! Ing.Mgr. M.Nováková

7 Morálka Jednám podle vlastního svědomí nebo přesvědčení Jednám správně
(lat. mos , moralis- zvyk, obyčej) Jednám podle vlastního svědomí nebo přesvědčení Jednám správně Jasné rozlišování ! Ing.Mgr. Nováková M

8 Etika (řecky - zvyk, obyčej, místo k bydlení)
Filosofická disciplina-obsah: jednání lidí z pohledu správné-nesprávné, hodnoty života, štěstí, jeho smysl….. Jednám podle toho, co mi radí svědomí, i kdyby toto jednání nebylo nazváno správným…. Vnitřní vztažný systém !

9 Svědomí – vnitřní kriterium Smysl života-V.E. Frankl Sebetranscendence
Etická témata: Svědomí – vnitřní kriterium Smysl života-V.E. Frankl Sebetranscendence Dovolte životu, aby vám kladl otázky V.E. Frankl Ing.Mgr. Nováková M

10 Ctnosti Pozitivní upevněný návyk Moudrost(sofia) Statečnost (andreia)
Uměřenost (sofrosyné) Spravedlnost (dikaiosyné) Platón Víra, naděje, láska Křesťanství

11 Etika státní správy Etika normativní Etika profesní -specifika
Ing.Mgr. M. Nováková

12 Funkce etiky státní správy
Zajišťuje: optimální prostor pro život fyzických osob optimální prostor pro podnikání (ziskové i neziskové) podmínky pro přežití budoucích generací Ing.Mgr. Nováková M

13 Specifika Nepřináší zisk, může přinést úplatky…. Zajišťuje relativně
stabilizované postavení a plat….. Výsledky práce jsou obtížně měřitelné….. Je silně ovlivněna politickými faktory….. Ing.Mgr. Nováková M

14 Managenent etiky Chování institucí, org. Chování jednotlivců
Být eticky aktivní…. Cílové skupiny: Chování jednotlivců Chování institucí, org. ( v důsledku i to jsou jednotlivci – etika vždy osobní) Ing.Mgr. Nováková M

15 Nástroje k prosazení etiky
Zákony a normy (včetně kodexů) -PRAVIDLA Kontrola a restrikce za porušování- SANKCE Výchova (vedení, motivace) k etice Informace o chování ZVEŘEJNĚNÍ Ing.Mgr. Nováková M

16 Stupně etického jednání
1.st. Dodržování platných ustanovení a zákonů 2.st.Etika, která se společensky a ekonomicky vyplatí 3.st. Etika nezištná Ing.Mgr. Nováková M

17 Etika a tržní vztahy. Etika má vztah k ekonomii trhu
Vyplatí se v delším časovém úseku Vyplatí se, zahrnuje-li více subjektů, popř. celospolečenské klima Ing.Mgr. Nováková M

18 Korupce (koruptus- zlomený)
širší smysl- nekalé narušení integrity organizace –krádeže, tunelování užší smysl- poskytování neoprávněných výhod. Ing.Mgr. Nováková M

19 Subjekty korupce Korumpující Korumpovaný Poškozený Ing.Mgr. Nováková M

20 Pohledy na korupci Etický Politický,společenský, sociální Etnický Ekonomický Trestně právní, kriminologický Ing.Mgr. Nováková M

21 Faktory ovlivňující výskyt korupce (podle odboru bezpečnostní politiky MV)
Nedostupnost zboží, služeb Postavení majetku v žebříčku hodnot Korupční tradice- běžná, očekávaná Společensko- sociální chaos Možnost různého výkladu norem Nepřehlednost financování stran a hnutí Jedna strana dlouho u moci Neobjektitivta a neserióznost hromadných sdělovacích prostředků Kvalita státní správy Ing.Mgr. Nováková M

22 Zásady prevence korupce
Vhodná legislativa…. Jasné požadavky na etiku veřejné správy Etický kodex pracovníka: Objektivní rozhodování Bezodkladnost řízení Zabránění střetu zájmů Apolitičnost rozhodování Nepřijímání darů, výhod Transparence Ing.Mgr. Nováková M

23 Vládní program boje proti korupci (1999)
Legislativní opatření –soudnictví, urychlení, zprůhlednění Organizační opatření-kontrola, auditované inspekce atd. Ostatní- vzdělávání, výchova atd.

24 Česká legislativa Podplácení – dávání úplatku § 161
Přijetí úplatku § 160 Zneužití pravomoci veřejného činitele § 158 Nepřímé úplatkářství §162 Účinná lítost § zánik trestnosti: požádání o úplatek, dobrovolně, bezodkladně oznámeno

25 Švédský model Přijatelné výhody Nepřijatelné dary za všech podmínek
Výhody přijatelné za určitých podmínek Kritéria přijatelnosti: Otevřenost Umírněnost Vnější okolnosti

26 Zásady veřejného života Velká Británie
Nesobeckost Objektivita Bezúhonnost Odpovědnost Otevřenost Poctivost Vedení

27 Pravidla úspěšného vedení
Rozdíl vedení a řízení Být nositelem vize - dynamika, vidět dál… vnitřní mládí Entuziasmus-motivace, nadšení Ochota ke změně - tvořivost Empatie Autenticita Naděje – víra v budoucnost Ing.Mgr. Nováková M 27

28 Celoživotní pravidla S. Kowalik
1.Být pravdivý 2.Vytvářet důvěru 3.Aktivně naslouchat 4.Nikým nepohrdat 5.Dávat maximum Ing.Mgr. Nováková M

29 Děkuji za pozornost Ing.Mgr. Nováková M

30


Stáhnout ppt "Etika v praxi státního úředníka"

Podobné prezentace


Reklamy Google