Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etika v praxi státního úředníka Ministerstvo pro místní rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etika v praxi státního úředníka Ministerstvo pro místní rozvoj."— Transkript prezentace:

1 Etika v praxi státního úředníka Ministerstvo pro místní rozvoj

2 Etika je pojem slušnost je čin… Pro neznalost, nekompetence profesní, bylo propuštěno cca 17% zaměstnanců. Zbytek byl propuštěn pro nedostatky ve schopnosti spolupracovat chyby v oblasti mezilidských vztahů -sociální kompetence – schopnost pozitivních vztahů-slušnost Ing.Mgr. M. Nováková

3 Demokracie je vlídné administrování TGM TGM Etika - pravidla snesitelného soužití jedince s lidstvem jako celkem…… Ing.Mgr. Nováková M

4 Právo dovoluje dělat všechno, co není zakázáno. Skutečně eticky odpovědný člověk musí být schopen překonat své privátní potřeby TGM Skutečně eticky odpovědný člověk musí být schopen překonat své privátní potřeby TGM Ing.Mgr. Nováková M

5 Etika jednání R. Fulghum Hraj fér Nikoho nebij Vracej věci tam, kde jsi je našel O všechno se rozděl Uklízej po sobě Neber, co ti nepatří Když někomu ublížíš, řekni „Promiň“ Nepřestávej žasnout

6 Mravnost, morálka,etika Mrav, mravnost (lat. mos, moralis- zvyk) Jednám podle společensky platných norem Jednám jako jednají ti správní Jasná pravidla ! Ing.Mgr. M. Nováková

7 Morálka (lat. mos, moralis- zvyk, obyčej) Jednám podle vlastního svědomí nebo přesvědčení Jednám správně Jasné rozlišování ! Ing.Mgr. Nováková M

8 Etika (řecky - zvyk, obyčej, místo k bydlení) Filosofická disciplina-obsah: jednání lidí z pohledu správné- nesprávné, hodnoty života, štěstí, jeho smysl….. Jednám podle toho, co mi radí svědomí, i kdyby toto jednání nebylo nazváno správným…. Vnitřní vztažný systém !

9 Etická témata: S Svědomí – vnitřní kriterium mysl života-V.E. Frankl ebetranscendence Dovolte životu, aby vám kladl otázky V.E. Frankl Ing.Mgr. Nováková M

10 Ctnosti Pozitivní upevněný návyk Moudrost(sofia) Statečnost (andreia) Uměřenost (sofrosyné) Spravedlnost (dikaiosyné) Platón Víra, naděje, láska Křesťanství

11 Etika státní správy E Etika profesní -specifika tika normativní Ing.Mgr. M. Nováková

12 Funkce etiky státní správy Zajišťuje: - optimální prostor pro život fyzických osob - optimální prostor pro podnikání (ziskové i neziskové) - podmínky pro přežití budoucích generací Ing.Mgr. Nováková M

13 Specifika Nepřináší zisk, může přinést úplatky…. Zajišťuje relativně stabilizované postavení a plat….. Výsledky práce jsou obtížně měřitelné….. Je silně ovlivněna politickými faktory…..

14 Managenent etiky Být eticky aktivní…. Cílové skupiny: C Chování jednotlivců hování institucí, org. ( v důsledku i to jsou jednotlivci – etika vždy osobní) Ing.Mgr. Nováková M

15 Nástroje k prosazení etiky Z Zákony a normy (včetně kodexů) -PRAVIDLA Kontrola a restrikce za porušování- SANKCE Výchova (vedení, motivace) k etice Informace o chování ZVEŘEJNĚNÍ Ing.Mgr. Nováková M

16 Stupně etického jednání 1.st. Dodržování platných ustanovení a zákonů 2.st.Etika, která se společensky a ekonomicky vyplatí 3.st. Etika nezištná

17 Etika a tržní vztahy. Etika má vztah k ekonomii trhu Vyplatí se v delším časovém úseku časovém úseku Vyplatí se, zahrnuje-li více subjektů, více subjektů, popř. celospolečenské klima

18 Korupce (koruptus- zlomený) š širší smysl- nekalé narušení integrity organizace –krádeže, tunelování užší smysl- poskytování neoprávněných výhod. Ing.Mgr. Nováková M

19 Subjekty korupce Korumpující Korumpovaný Poškozený

20 Pohledy na korupci Etický Politický,společenský, sociální Etnický Ekonomický Trestně právní, kriminologický

21 Faktory ovlivňující výskyt korupce (podle odboru bezpečnostní politiky MV) -N-N-N-Nedostupnost zboží, služeb -P-P-P-Postavení majetku v žebříčku hodnot -K-K-K-Korupční tradice- běžná, očekávaná -S-S-S-Společensko- sociální chaos -M-M-M-Možnost různého výkladu norem -N-N-N-Nepřehlednost financování stran a hnutí -J-J-J-Jedna strana dlouho u moci -N-N-N-Neobjektitivta a neserióznost hromadných sdělovacích prostředků -K-K-K-Kvalita státní správy

22 Zásady prevence korupce Vhodná legislativa…. J asné požadavky na etiku veřejné správy Etický kodex pracovníka: Objektivní rozhodování Bezodkladnost řízení Zabránění střetu zájmů Apolitičnost rozhodování Nepřijímání darů, výhod Transparence Ing.Mgr. Nováková M

23 Vládní program boje proti korupci (1999) Legislativní opatření – soudnictví, urychlení, zprůhlednění Organizační opatření-kontrola, auditované inspekce atd. Ostatní- vzdělávání, výchova atd.

24 Česká legislativa Podplácení – dávání úplatku § 161 Podplácení – dávání úplatku § 161 Přijetí úplatku § 160 Přijetí úplatku § 160 Zneužití pravomoci veřejného činitele § 158 Zneužití pravomoci veřejného činitele § 158 Nepřímé úplatkářství §162 1. Účinná lítost § 163 - zánik trestnosti: požádání o úplatek, dobrovolně, bezodkladně oznámeno

25 Švédský model Přijatelné výhody Přijatelné výhody Nepřijatelné dary za všech podmínek Nepřijatelné dary za všech podmínek Výhody přijatelné za určitých podmínek Výhody přijatelné za určitých podmínek Kritéria přijatelnosti: 1. Otevřenost 2. Umírněnost 3. Vnější okolnosti

26 Zásady veřejného života Velká Británie Nesobeckost Nesobeckost Objektivita Objektivita Bezúhonnost Bezúhonnost Odpovědnost Odpovědnost Otevřenost Otevřenost Poctivost Poctivost Vedení Vedení

27 Pravidla úspěšného vedení Rozdíl vedení a řízení Být nositelem vize - dynamika, vidět dál… vnitřní mládí Entuziasmus-motivace, nadšení Ochota ke změně - tvořivost Empatie Autenticita Naděje – víra v budoucnost Ing.Mgr. Nováková M

28 Celoživotní pravidla S. Kowalik 1.Být pravdivý 2.Vytvářet důvěru 3.Aktivně naslouchat 4.Nikým nepohrdat 5.Dávat maximum Ing.Mgr. Nováková M

29 Děkuji za pozornost Ing.Mgr. Nováková M

30


Stáhnout ppt "Etika v praxi státního úředníka Ministerstvo pro místní rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google