Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BA03 Deskriptivní geometrie pro kombinované studium

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BA03 Deskriptivní geometrie pro kombinované studium"— Transkript prezentace:

1 BA03 Deskriptivní geometrie pro kombinované studium
RNDr. Jana Slaběňáková Mgr. Jan Šafařík přednášková skupina P-BK1VS1 učebna Z240 letní semestr

2 Kontakt: RNDr. Jana Slaběňáková
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Kontakt: RNDr. Jana Slaběňáková Ústav matematiky a deskriptivní geometrie Žižkova 17, Brno místnost Z227 telefon: www: konzultační hodiny: pondělí, 10:00 – 11:30

3 Kontakt: Mgr. Jan Šafařík
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Kontakt: Mgr. Jan Šafařík Ústav matematiky a deskriptivní geometrie Žižkova 17, Brno místnost Z221 telefon: www: konzultační hodiny: čtvrtek, 10:00 – 11:00 V případě potřeby je možné domluvit konzultaci i mimo stanovený čas po individualní domluvě.

4 Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03
Základní literatura: Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 4.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, ISBN

5 Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03
Základní literatura: Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Roušar, Josef - Šafařík, Jan - Zrůstová, Lucie: Sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Roušar, Josef - Roušarová, Veronika - Slaběňáková, Jana - Šafařík, Jan - Šafářová, Hana, Zrůstová, Lucie: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Vyrovnávací kurz deskriptivní geometrie BA91 , Fakulta stavební VUT v Brně, Puchýřová, Jana: Cvičení z deskriptivní geometrie, Část A, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Fakulta stavební VUT, Brno 2005. Puchýřová, Jana: Cvičení z deskriptivní geometrie, Část B, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Fakulta stavební VUT, Brno 2005.

6 Doporučená literatura:
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Doporučená literatura: Stránky Deskriptivní geometrie pro 1. ročník kombinovaného studia FAST, Holáň, Štěpán - Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie I. - Kuželosečky, Fakulta stavební VUT, Brno 1988. Holáň, Štěpán - Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie II. - Promítací metody, Fakulta stavební VUT, Brno 1989. Holáň, Štěpán - Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie III. - Plochy stavebně technické praxe, Fakulta stavební VUT, Brno 1992. Moll, Ivo - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Slaběňáková, Jana - Roušar, Josef - Slatinský, Emil - Slepička, Petr - Šafářová, Hana - Šafařík, Jan - Šmídová, Veronika - Švec, Miloslav - Tomečková, Jana: Deskriptivní geometrie, verze pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, FAST VUT Brno, Piska, Rudolf - Medek, Václav: Deskriptivní geometrie I, SNTL/SVTL, Praha 1966. Piska, Rudolf - Medek, Václav: Deskriptivní geometrie II, SNTL/ALFA, Praha 1975. Vala, Josef: Deskriptivní geometrie I, Fakulta stavební VUT, Brno 1997. Vala, Josef: Deskriptivní geometrie II, Fakulta stavební VUT, Brno 1997.

7 Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03
Cíl předmětu: Zvládnout konstrukci kuželoseček na základě ohniskových vlastností. Pochopit principy perspektivní kolineace a perspektivní afinity a umět je použít při řešení příkladů. Pochopit a zvládnout základy promítání: Mongeova, kolmé axonometrie a lineární perspektivy. Rozvinout prostorovou představivost a zvládnout prostorové řešení jednoduchých úloh. Umět zobrazit jednoduchá geometrická tělesa a plochy v jednotlivých projekcích, jejich řezy. V lineární perspektivě zvládnout zobrazení stavebního objektu. Seznámit se se stručným výběrem poznatků z teorie křivek a ploch, umět konstrukci šroubovice ze zadaných prvků a konstrukci pravoúhlé uzavřené přímkové šroubové plochy. Seznámit se se stručným výběrem z teorie zborcených ploch, umět konstrukci hyperbolického paraboloidu a konoidů ze zadaných prvků.

8 Harmonogram předmětu:
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Harmonogram předmětu: Rozšířený euklidovský prostor. Dělící poměr. Princip promítání středového a rovnoběžného. Perspektivní kolineace, perspektivní afinita. Systém základních úloh, užití na příkladech. Mongeovo promítání. Základní pojmy. Základní úlohy. Mongeovo promítání. Základní úlohy. Průmět kružnice. Zavedení třetí průmětny. Mongeovo promítání. Zobrazení tělesa. Řezy těles, příklady. Kolmá axonometrie. Základní pojmy. Konstrukce v souřadnicových rovinách, kružnice v souř. rovině. Úlohy polohy. Kolmá axonometrie. Zobrazení tělesa. Řez tělesa s podstavou v půdorysně, průsečíky přímky s tělesem. Zářezová metoda. Šikmé promítání na nárysnu (konstrukce v půdorysně, těleso s podstavou v půdorysně)

9 Harmonogram předmětu:
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Harmonogram předmětu: Úvod do středového promítání. Lineární perspektiva. Promítací aparát. Průsečná metoda. Lineární perspektiva. Vynášení výšek. Metoda sklopeného půdorysu. Délky úseček v základní rovině. Metody volné perspektivy. Lineární perspektiva. Další metody konstrukcí perspektivy (metoda dvou úběžníků, měřících bodů, hloubkových přímek). Kružnice v základní a svislé rovině. Gratikoláž. Prostorová křivka. Šroubovice (zadání: (o, A, v/vo, točivost), (o,t); oskulační rovina v bodě šroubovice). Úvod do teorie ploch. Přímý šroubový konoid. Zborcené plochy. Zborcené plochy druhého stupně. Zborcený hyperboloid. Hyperbolický paraboloid. Zborcené plochy vyššího stupně. Kruhový a parabolický konoid, Marseillský a Montpellierský oblouk. rezerva

10 Konzultace: 1. kozultace (povinná) 15. 2. 2014
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Konzultace: 1. kozultace (povinná) Mongeova projekce (základní úlohy + konstrukční úlohy) 2. konzultace , Pravoúhlá axonometrie; úvod do teorie křivek a ploch, šroubovice 3. konzultace , Šroubové a zborcené plochy 4. konzultace , Lineární perspektiva

11 Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03
Konzultace: Konzultace probíhají vždy v pátek od 12:00 do 16:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Společná konzultace z deskriptivní geometrie bude v pátek v čase 12:00-14:00 v učebně Z 240 a v sobotu v čase 8:00-10:00 v učebně Z 240.

12 Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03
Požadavky k zápočtu: Nutnou a postačující podmínkou pro získání zápočtu je vypracování všech testů. Test č. 1: Kuželosečky, afinita a kolineace Test č. 2: Mongeova projekce Test č. 3: Kolmá axonometrie Test č. 4: Šroubovice a šroubové plochy Test č. 5: Zborcené plochy Test č. 6: Lineární perspektiva

13 Poznámky k testům: http://math.fce.vutbr.cz/ks_dg.php
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Poznámky k testům: Zadání všech testů naleznete na stránkách Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie: Všechny testy musí být odevzdány před zkouškou. Testy je možno vypracovat i v průběhu zimního semestru a případné dotazy řešit průběžně s konzultanty. Testy mohou být odevzdány jednotlivě a v libovolném pořadí. Neodevzdávejte je však po částech, ale vždy jeden test jako celek. První test je možno vyřešit celý na základě níže uvedených materiálů. Doporučujeme testy odevzdávat průběžně, využívat maximálně konzultací (po domluvě i jiných dnů, případně pomocí ů) pro vyjasnění problémových částí testů.

14 Poznámky k testům: Vypracované testy budou opravovat:
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Poznámky k testům: Vypracované testy budou opravovat: :: Mgr. Jan Šafařík: počáteční písmeno příjmení A - L (včetně) :: RNDr. Jana Slaběňáková: počáteční písmeno příjmení M - Ž Testy, prosíme, posílejte přímo vašemu konzultantovi.

15 Okruhy k písemné zkoušce:
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Okruhy k písemné zkoušce: Budou upřesněny během semestru na stránkách Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie Zkouška sestává pouze z písemné části, 3-5 příkladů

16 Deskriptivní geometrie I. ročník kombinovaného studia FAST

17 Geometrie a stavitelství
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Geometrie a stavitelství Návrh geometrie Konstrukce Prostředí Stavba Technologie provádění Ekonomika Náklady Materiál

18 Geometrie v návrhu Transformace Tvary Zobrazení objektu
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Geometrie v návrhu Transformace operace s objekty Tvary Tělesa Křivky Plochy Dimenze Proporce Zobrazení objektu Skicování Promítací metody Počítačové zobrazování

19 Přehled ploch stavební praxe

20 Hyperbolický paraboloid
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Hyperbolický paraboloid Graham McCourt Architects, 1983, sportovní aréna, Calgary, Alberta, Canada

21 Hyperbolický paraboloid
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Hyperbolický paraboloid Frei Otto, Günther Behnisch, Fritz Auer, Carlo Weber, , Olympijský stadión, Mnichov, Německo

22 Hyperbolický paraboloid
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Hyperbolický paraboloid F. Calatrava, 1982, oceánografické muzeum, Valencie

23 Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03
Kulová plocha K zastřešení užito trojúhelníkových úsečí kulových ploch o shodném poloměru R=74.0m arch. Jørn Utzon, 1973, Opera v Sydney, Nový Jižní Wales , Austrálie

24 Jednodílný hyperboloid
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Jednodílný hyperboloid arch. Oscar Niemeyer, 1970, Cathedral of Brasília (Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida)

25 Jednodílný hyperboloid
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Jednodílný hyperboloid The James S. McDonnell Planetarium , St. Louis, Missouri, U.S.A.

26 Jednodílný hyperboloid
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Jednodílný hyperboloid Chladící věže jaderných elektráren

27 Rotační paraboloid Ještěd, arch. Karel Hubáček, 1963 - 1966
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Rotační paraboloid Ještěd, arch. Karel Hubáček, arch. Norman Foster a Ken Shuttleworth, , 30 St Mary Axe, Londýn, velká Británie

28 Rotační plocha Ještěd, arch. Karel Hubáček, 1963 - 1966
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Rotační plocha Nejedná se o jednodílný rotační hyperboloid Hyperbola rotuje kolem asymptoty Zbytek plochy rotací spline funkcí Ještěd, arch. Karel Hubáček,

29 Šroubová plocha arch. Santiago Calatrava, 2001-2005, Turning Torso
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Šroubová plocha Šroubování krychle o ¼ závitu; po stranách otevřené pravoúhlé přímkové šroubové plochy (svidřík) arch. Santiago Calatrava, , Turning Torso

30 Šroubová plocha arch. Santiago Calatrava, 2007-2011, Fordham Spire
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Šroubová plocha arch. Santiago Calatrava, , Fordham Spire

31 Šroubová plocha Fordham Spire - návrh
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Šroubová plocha Fordham Spire - návrh

32 Přímý šroubový konoid Lednice - Minaret Schodová plocha
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Přímý šroubový konoid Lednice - Minaret Schodová plocha

33 Plocha Štramberské trůby
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Plocha Štramberské trůby

34 Plocha šikmého průchodu
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Plocha šikmého průchodu Vyšehradský tunel

35 Přímý parabolický konoid
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Přímý parabolický konoid

36 „Corne de Vache“ plocha kravského rohu
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 „Corne de Vache“ plocha kravského rohu Most Legií, Praha

37 Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

38 Jak zvládnout deskriptivu?
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Jak zvládnout deskriptivu? Tajemství úspěchu není dělat jen to, co se nám líbí, ale najít zalíbení v tom, co děláme. T. A. Edison

39 Kdo nerozumí jednomu pohledu, nepochopí ani dlouhé vysvětlováni.
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Kdo nerozumí jednomu pohledu, nepochopí ani dlouhé vysvětlováni. arabské přísloví

40 přednášková skupina P-BK1VS1 učebna Z240
Mongeova projekce Mgr. Jan Šafařík Konzultace č. 1 přednášková skupina P-BK1VS1 učebna Z240

41 Literatura Základní literatura: Doporučená literatura:
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Literatura Základní literatura: Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 4.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, ISBN Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Roušar, Josef - Šafařík, Jan - Zrůstová, Lucie: Sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Roušar, Josef - Roušarová, Veronika - Slaběňáková, Jana - Šafařík, Jan - Šafářová, Hana, Zrůstová, Lucie: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Vyrovnávací kurz deskriptivní geometrie BA91 , Fakulta stavební VUT v Brně, Puchýřová, Jana: Cvičení z deskriptivní geometrie, Část A, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Fakulta stavební VUT, Brno 2005. Doporučená literatura: Holáň, Štěpán - Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie II. - Promítací metody, Fakulta stavební VUT, Brno 1989. Moll, Ivo - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Slaběňáková, Jana - Roušar, Josef - Slatinský, Emil - Slepička, Petr - Šafářová, Hana - Šafařík, Jan - Šmídová, Veronika - Švec, Miloslav - Tomečková, Jana: Deskriptivní geometrie, verze pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, FAST VUT Brno,

42 Gaspard Monge * 10. května 1746 Beaune, Bourgogne, Francie
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Gaspard Monge * 10. května 1746 Beaune, Bourgogne, Francie + 28. července 1818 Paříž, Francie

43 Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03
Gaspard Monge Začal jako přednášející na vojenské akademii v Méziées ( ), z jeho přednášek o stavbě pevností rozvinul jako zvláštní odvětví geometrie deskriptivní geometrii. Proto je také považován za zakladatele novodobé deskriptivní geometrie 1799 – Géométrie Descriptive Za francouzské buržoasní revoluce působil jako ministr námořnictví a podílel se na mnoha revolučních opatřeních, mimo jiné byl jedním z iniciátorů založení pařížské Polytechniky.

44 Gaspard Monge: Géométrie Descriptive, 1799.
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Gaspard Monge Gaspard Monge: Géométrie Descriptive, 1799.

45 Problém jednoznačnosti
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Problém jednoznačnosti x 1,2

46 Promítací aparát půdorysna nárysna půdorys bodu nárys bodu základnice
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Promítací aparát půdorysna nárysna půdorys bodu nárys bodu základnice ordinála sdružené průměty

47 dále viz … Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 4.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, ISBN

48 Konec Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "BA03 Deskriptivní geometrie pro kombinované studium"

Podobné prezentace


Reklamy Google