Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BA03 Deskriptivní geometrie pro kombinované studium přednášková skupina P-BK1VS1 učebna Z240 letní semestr 2013-2014 RNDr. Jana Slaběňáková Mgr. Jan Šafařík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BA03 Deskriptivní geometrie pro kombinované studium přednášková skupina P-BK1VS1 učebna Z240 letní semestr 2013-2014 RNDr. Jana Slaběňáková Mgr. Jan Šafařík."— Transkript prezentace:

1 BA03 Deskriptivní geometrie pro kombinované studium přednášková skupina P-BK1VS1 učebna Z240 letní semestr 2013-2014 RNDr. Jana Slaběňáková Mgr. Jan Šafařík

2 2 Kontakt: RNDr. Jana Slaběňáková Ústav matematiky a deskriptivní geometrie Žižkova 17, 602 00 Brno místnost Z227 telefon:541147603 e-mail:slabenakova.j@fce.vutbr.cz www: http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?IDprac=2210&ID=slabenakova.j konzultační hodiny: pondělí, 10:00 – 11:30 Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

3 3 Kontakt: Mgr. Jan Šafařík Ústav matematiky a deskriptivní geometrie Žižkova 17, 602 00 Brno místnost Z221 telefon:541147606 e-mail:safarik.j@fce.vutbr.cz www: http://vyuka.safarikovi.org/ http://www.safarikovi.org/ konzultační hodiny:čtvrtek, 10:00 – 11:00 V případě potřeby je možné domluvit konzultaci i mimo stanovený čas po individualní domluvě. Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

4 4 Základní literatura:  Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 4.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2012. ISBN 978-80-7204-626-3. Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

5 5 Základní literatura:  Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Roušar, Josef - Šafařík, Jan - Zrůstová, Lucie: Sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. http://math.fce.vutbr.cz/studium.php  Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Roušar, Josef - Roušarová, Veronika - Slaběňáková, Jana - Šafařík, Jan - Šafářová, Hana, Zrůstová, Lucie: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006. http://math.fce.vutbr.cz/studium.php  Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Vyrovnávací kurz deskriptivní geometrie BA91, Fakulta stavební VUT v Brně, 2007. http://math.fce.vutbr.cz/studium.php  Puchýřová, Jana: Cvičení z deskriptivní geometrie, Část A, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Fakulta stavební VUT, Brno 2005.  Puchýřová, Jana: Cvičení z deskriptivní geometrie, Část B, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Fakulta stavební VUT, Brno 2005. Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

6 6 Doporučená literatura:  Stránky Deskriptivní geometrie pro 1. ročník kombinovaného studia FAST, http://math.fce.vutbr.cz/ks_dg.php.  Holáň, Štěpán - Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie I. - Kuželosečky, Fakulta stavební VUT, Brno 1988.  Holáň, Štěpán - Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie II. - Promítací metody, Fakulta stavební VUT, Brno 1989.  Holáň, Štěpán - Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie III. - Plochy stavebně technické praxe, Fakulta stavební VUT, Brno 1992.  Moll, Ivo - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Slaběňáková, Jana - Roušar, Josef - Slatinský, Emil - Slepička, Petr - Šafářová, Hana - Šafařík, Jan - Šmídová, Veronika - Švec, Miloslav - Tomečková, Jana: Deskriptivní geometrie, verze 1.0 - 1.3 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, FAST VUT Brno, 2001-2003.  Piska, Rudolf - Medek, Václav: Deskriptivní geometrie I, SNTL/SVTL, Praha 1966.  Piska, Rudolf - Medek, Václav: Deskriptivní geometrie II, SNTL/ALFA, Praha 1975.  Vala, Josef: Deskriptivní geometrie I, Fakulta stavební VUT, Brno 1997.  Vala, Josef: Deskriptivní geometrie II, Fakulta stavební VUT, Brno 1997. Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

7 7 Cíl předmětu: Zvládnout konstrukci kuželoseček na základě ohniskových vlastností. Pochopit principy perspektivní kolineace a perspektivní afinity a umět je použít při řešení příkladů. Pochopit a zvládnout základy promítání: Mongeova, kolmé axonometrie a lineární perspektivy. Rozvinout prostorovou představivost a zvládnout prostorové řešení jednoduchých úloh. Umět zobrazit jednoduchá geometrická tělesa a plochy v jednotlivých projekcích, jejich řezy. V lineární perspektivě zvládnout zobrazení stavebního objektu. Seznámit se se stručným výběrem poznatků z teorie křivek a ploch, umět konstrukci šroubovice ze zadaných prvků a konstrukci pravoúhlé uzavřené přímkové šroubové plochy. Seznámit se se stručným výběrem z teorie zborcených ploch, umět konstrukci hyperbolického paraboloidu a konoidů ze zadaných prvků. http://www.fce.vutbr.cz/studium/predmety/Predmet.asp?kod=BA03 Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

8 8 Harmonogram předmětu: 1. Rozšířený euklidovský prostor. Dělící poměr. Princip promítání středového a rovnoběžného. Perspektivní kolineace, perspektivní afinita. 2. Systém základních úloh, užití na příkladech. Mongeovo promítání. Základní pojmy. Základní úlohy. 3. Mongeovo promítání. Základní úlohy. Průmět kružnice. Zavedení třetí průmětny. 4. Mongeovo promítání. Zobrazení tělesa. Řezy těles, příklady. 5. Kolmá axonometrie. Základní pojmy. Konstrukce v souřadnicových rovinách, kružnice v souř. rovině. Úlohy polohy. 6. Kolmá axonometrie. Zobrazení tělesa. Řez tělesa s podstavou v půdorysně, průsečíky přímky s tělesem. Zářezová metoda. Šikmé promítání na nárysnu (konstrukce v půdorysně, těleso s podstavou v půdorysně) http://www.fce.vutbr.cz/studium/predmety/Predmet.asp?kod=BA03 Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

9 9 Harmonogram předmětu: 7. Úvod do středového promítání. Lineární perspektiva. Promítací aparát. Průsečná metoda. 8. Lineární perspektiva. Vynášení výšek. Metoda sklopeného půdorysu. Délky úseček v základní rovině. Metody volné perspektivy. 9. Lineární perspektiva. Další metody konstrukcí perspektivy (metoda dvou úběžníků, měřících bodů, hloubkových přímek). Kružnice v základní a svislé rovině. Gratikoláž. 10. Prostorová křivka. Šroubovice (zadání: (o, A, v/vo, točivost), (o,t); oskulační rovina v bodě šroubovice). Úvod do teorie ploch. 11. Přímý šroubový konoid. Zborcené plochy. Zborcené plochy druhého stupně. Zborcený hyperboloid. Hyperbolický paraboloid. 12. Zborcené plochy vyššího stupně. Kruhový a parabolický konoid, Marseillský a Montpellierský oblouk. 13. rezerva http://www.fce.vutbr.cz/studium/predmety/Predmet.asp?kod=BA03 Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

10 10 Konzultace:  1. kozultace (povinná) 15. 2. 2014 Mongeova projekce (základní úlohy + konstrukční úlohy)  2. konzultace 7. 3. 2014, 8. 3. 2014 Pravoúhlá axonometrie; úvod do teorie křivek a ploch, šroubovice  3. konzultace 4. 4. 2014, 5. 4. 2014 Šroubové a zborcené plochy  4. konzultace 2. 5. 2014, 3. 5. 2014 Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

11 11 Konzultace:  Konzultace probíhají vždy v pátek od 12:00 do 16:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00.  Společná konzultace z deskriptivní geometrie bude v pátek v čase 12:00-14:00 v učebně Z 240 a v sobotu v čase 8:00-10:00 v učebně Z 240. Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

12 12 Požadavky k zápočtu: Nutnou a postačující podmínkou pro získání zápočtu je vypracování všech testů.  Test č. 1: Kuželosečky, afinita a kolineace  Test č. 2: Mongeova projekce  Test č. 3: Kolmá axonometrie  Test č. 4: Šroubovice a šroubové plochy  Test č. 5: Zborcené plochy  Test č. 6: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

13 13 Poznámky k testům:  Zadání všech testů naleznete na stránkách Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie: http://math.fce.vutbr.cz/ks_dg.php  Všechny testy musí být odevzdány před zkouškou.  Testy je možno vypracovat i v průběhu zimního semestru a případné dotazy řešit průběžně s konzultanty.  Testy mohou být odevzdány jednotlivě a v libovolném pořadí. Neodevzdávejte je však po částech, ale vždy jeden test jako celek.  První test je možno vyřešit celý na základě níže uvedených materiálů.  Doporučujeme testy odevzdávat průběžně, využívat maximálně konzultací (po domluvě i jiných dnů, případně pomocí e-mailů) pro vyjasnění problémových částí testů. Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

14 14 Poznámky k testům:  Vypracované testy budou opravovat: :: Mgr. Jan Šafařík: počáteční písmeno příjmení A - L (včetně) :: RNDr. Jana Slaběňáková: počáteční písmeno příjmení M - Ž Testy, prosíme, posílejte přímo vašemu konzultantovi. Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

15 15 Okruhy k písemné zkoušce:  Budou upřesněny během semestru na stránkách Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie http://math.fce.vutbr.cz/  Zkouška sestává pouze z písemné části, 3-5 příkladů Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

16 Deskriptivní geometrie I. ročník kombinovaného studia FAST http://math.fce.vutbr.cz/ks_dg.php

17 17 Geometrie a stavitelství Návrh geometrie Materiál Stavba Prostředí Ekonomika Náklady Konstrukce Technologie provádění Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

18 18 Geometrie v návrhu Zobrazení objektu Skicování Promítací metody Počítačové zobrazování Tvary Tělesa Křivky Plochy Dimenze Proporce Transformace operace s objekty Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

19 Přehled ploch stavební praxe

20 20 Hyperbolický paraboloid Graham McCourt Architects, 1983, sportovní aréna, Calgary, Alberta, Canada Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

21 21 Hyperbolický paraboloid Frei Otto, Günther Behnisch, Fritz Auer, Carlo Weber, 1968-1972, Olympijský stadión, Mnichov, Německo Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

22 22 Hyperbolický paraboloid F. Calatrava, 1982, oceánografické muzeum, Valencie Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

23 23 Kulová plocha arch. Jørn Utzon, 1973, Opera v Sydney, Nový Jižní Wales, Austrálie K zastřešení užito trojúhelníkových úsečí kulových ploch o shodném poloměru R=74.0m Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

24 24 Jednodílný hyperboloid arch. Oscar Niemeyer, 1970, Cathedral of Brasília (Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida) Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

25 25 Jednodílný hyperboloid The James S. McDonnell Planetarium, St. Louis, Missouri, U.S.A. Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

26 26 Jednodílný hyperboloid Chladící věže jaderných elektráren Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

27 27 Rotační paraboloid Ještěd, arch. Karel Hubáček, 1963 - 1966 arch. Norman Foster a Ken Shuttleworth, 2001-2004, 30 St Mary Axe, Londýn, velká Británie Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

28 28 Rotační plocha Ještěd, arch. Karel Hubáček, 1963 - 1966  Nejedná se o jednodílný rotační hyperboloid  Hyperbola rotuje kolem asymptoty  Zbytek plochy rotací spline funkcí Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

29 29 Šroubová plocha arch. Santiago Calatrava, 2001-2005, Turning Torso Šroubování krychle o ¼ závitu; po stranách otevřené pravoúhlé přímkové šroubové plochy (svidřík) Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

30 30 Šroubová plocha arch. Santiago Calatrava, 2007-2011, Fordham Spire Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

31 31 Šroubová plocha Fordham Spire - návrh Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

32 32 Přímý šroubový konoid Schodová plocha Lednice - Minaret Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

33 33 Plocha Štramberské trůby Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

34 34 Plocha šikmého průchodu Vyšehradský tunel Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

35 35 Přímý parabolický konoid Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

36 36 „Corne de Vache“ plocha kravského rohu Most Legií, Praha Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

37 37 Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

38 38 Jak zvládnout deskriptivu? Tajemství úspěchu není dělat jen to, co se nám líbí, ale najít zalíbení v tom, co děláme. T. A. Edison Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

39 39 Kdo nerozumí jednomu pohledu, nepochopí ani dlouhé vysvětlováni. arabské přísloví Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

40 Mongeova projekce přednášková skupina P-BK1VS1 učebna Z240 Mgr. Jan Šafařík Konzultace č. 1

41 41 Literatura  Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 4.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2012. ISBN 978-80-7204-626-3.  Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Roušar, Josef - Šafařík, Jan - Zrůstová, Lucie: Sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. http://math.fce.vutbr.cz/studium.php  Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Roušar, Josef - Roušarová, Veronika - Slaběňáková, Jana - Šafařík, Jan - Šafářová, Hana, Zrůstová, Lucie: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006. http://math.fce.vutbr.cz/studium.php  Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Vyrovnávací kurz deskriptivní geometrie BA91, Fakulta stavební VUT v Brně, 2007. http://math.fce.vutbr.cz/studium.php  Puchýřová, Jana: Cvičení z deskriptivní geometrie, Část A, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Fakulta stavební VUT, Brno 2005. Základní literatura: Doporučená literatura:  Holáň, Štěpán - Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie II. - Promítací metody, Fakulta stavební VUT, Brno 1989.  Moll, Ivo - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Slaběňáková, Jana - Roušar, Josef - Slatinský, Emil - Slepička, Petr - Šafářová, Hana - Šafařík, Jan - Šmídová, Veronika - Švec, Miloslav - Tomečková, Jana: Deskriptivní geometrie, verze 1.0 - 1.3 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, FAST VUT Brno, 2001-2003. Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

42 42 Gaspard Monge * 10. května 1746 Beaune, Bourgogne, Francie + 28. července 1818 Paříž, Francie Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

43 43 Gaspard Monge  Začal jako přednášející na vojenské akademii v Méziées (1768 - 1789), z jeho přednášek o stavbě pevností rozvinul jako zvláštní odvětví geometrie deskriptivní geometrii.  Proto je také považován za zakladatele novodobé deskriptivní geometrie  1799 – Géométrie Descriptive  Za francouzské buržoasní revoluce působil jako ministr námořnictví a podílel se na mnoha revolučních opatřeních, mimo jiné byl jedním z iniciátorů založení pařížské Polytechniky. Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

44 44 Gaspard Monge Gaspard Monge: Géométrie Descriptive, 1799. Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

45 45 Problém jednoznačnosti x 1,2 Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

46 46 Promítací aparát  půdorysna  nárysna  půdorys bodu  nárys bodu  základnice  ordinála  sdružené průměty Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

47 dále viz … Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 4.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2012. ISBN 978-80-7204-626-3.

48 Konec Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "BA03 Deskriptivní geometrie pro kombinované studium přednášková skupina P-BK1VS1 učebna Z240 letní semestr 2013-2014 RNDr. Jana Slaběňáková Mgr. Jan Šafařík."

Podobné prezentace


Reklamy Google