Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šroubovice a šroubové plochy přednášková skupina P-B1VS2 učebna Z240 Mgr. Jan Šafařík Přednáška č. 10 – 11.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šroubovice a šroubové plochy přednášková skupina P-B1VS2 učebna Z240 Mgr. Jan Šafařík Přednáška č. 10 – 11."— Transkript prezentace:

1 Šroubovice a šroubové plochy přednášková skupina P-B1VS2 učebna Z240 Mgr. Jan Šafařík Přednáška č. 10 – 11

2 2 Literatura  Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 4.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2012. ISBN 978-80-7204-626-3.  Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Roušar, Josef - Šafařík, Jan - Zrůstová, Lucie: Sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. http://math.fce.vutbr.cz/studium.php  Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Roušar, Josef - Roušarová, Veronika - Slaběňáková, Jana - Šafařík, Jan - Šafářová, Hana, Zrůstová, Lucie: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006. http://math.fce.vutbr.cz/studium.php  Puchýřová, Jana: Cvičení z deskriptivní geometrie, Část B, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Fakulta stavební VUT, Brno 2005. Základní literatura: Doporučená literatura:  Jiří Doležal: Základy geometrie a Geometrie, http://mdg.vsb.cz/jdolezal/StudOpory/Uvod.html  Holáň, Štěpán - Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie III. - Plochy stavebně technické praxe, Fakulta stavební VUT, Brno 1992.  Moll, Ivo - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Slaběňáková, Jana - Roušar, Josef - Slatinský, Emil - Slepička, Petr - Šafářová, Hana - Šafařík, Jan - Šmídová, Veronika - Švec, Miloslav - Tomečková, Jana: Deskriptivní geometrie, verze 1.0 - 1.3 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, FAST VUT Brno, 2001-2003. Jan Šafařík: Šroubovice a šroubové plochyDeskriptivní geometrie BA03

3 3 Osnova  Přednáška č. 10 Prostorová křivka Šroubovice  š(o, A, v, točivost)  š(o, A, v o, točivost)  š(o, t ) Tečna šroubovice Oskulační rovina šroubovice  Přednáška č. 11 Šroubové plochy Přímý šroubový konoid Jan Šafařík: Šroubovice a šroubové plochyDeskriptivní geometrie BA03

4 4 Základní pojmy z teorie křivek a ploch Rovinná křivka Analytická Empirická Algebraická Transcendentní Jan Šafařík: Šroubovice a šroubové plochyDeskriptivní geometrie BA03

5 5 Plocha Analytická Empirická Algebraická Transcendentní Základní pojmy z teorie křivek a ploch Jan Šafařík: Šroubovice a šroubové plochyDeskriptivní geometrie BA03

6 6 Ptrostorová křivka Analytická Empirická Algebraická Pronik dvou algebraických válcovývh ploch Transcendentní Pronik dvou nealgebraických válcových ploch Základní pojmy z teorie křivek a ploch Jan Šafařík: Šroubovice a šroubové plochyDeskriptivní geometrie BA03

7 7  Stupeň křivky / plochy  Tečna  Oskulační kružnice  Normála  Regulární bod  Silgulární bod Inflexní bod Bod vratu 1. druhu Bod vratu 2. druhu Uzlový bod Základní pojmy z teorie křivek a ploch Jan Šafařík: Šroubovice a šroubové plochyDeskriptivní geometrie BA03

8 8 Základní pojmy z teorie křivek a ploch  Tečná rovina plochy  Tečná rovina prostorové křivky  Oskulační rovina prostorové křivky  Hlavní normála křivky  Frenetův trojhran prostorové křivky  Řídící kuželová plocha prostorové křivky  Přímková plocha Tvořící přímka Torzální přímka Rozvinutelné plochy Nerozvinutelné (zborcené) plochy Jan Šafařík: Šroubovice a šroubové plochyDeskriptivní geometrie BA03

9 9 Šroubový pohyb  Šroubový pohyb vzniká složením z rovnoměrného otáčení (rotace) kolem dané osy o a rovnoměrného posunutí (translace) ve směru osy o.  Zadání šroubového pohybu : přímkou o – osou šroubového pohybu výškou závitu (resp. redukovanou výškou ) směrem otáčení směrem translačního pohybu Jan Šafařík: Šroubovice a šroubové plochyDeskriptivní geometrie BA03

10 10 Šroubovice Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03Jan Šafařík: Šroubovice a šroubové plochyDeskriptivní geometrie BA03

11 11 Šroubovice Jan Šafařík: Šroubovice a šroubové plochyDeskriptivní geometrie BA03

12 12 Šroubová plocha Šroubová plocha vzniká šroubovým pohybem dané křivky k (rovinné nebo prostorové), která sama o sobě není trajektorií daného šroubového pohybu. Křivka k se nazývá řídicí křivkou a osa o se nazývá osou šroubového pohybu. Na šroubové ploše jsou dvě soustavy tvořicích křivek 1.soustavu tvoří křivky, které dostaneme šroubováním křivky k. 2.soustavu tvoří šroubovice bodů křivky k. Všechny šroubovice mají stejnou osu a výšku závitu. Jan Šafařík: Šroubovice a šroubové plochyDeskriptivní geometrie BA03

13 13 Základní terminologie  Meridián plochy - řez šroubové plochy rovinou procházející osou o.  Normální řez (příčný profil) - řez šroubové plochy rovinou kolmou na osu o.  Řídicí křivku k lze nahradit meridiánem nebo normálním řezem.  Neprotíná-li řídicí křivka k osu šroubovice, bod křivky k, který má nejmenší vzdálenost od osy, vytváří hrdelní šroubovici.  Bod řídicí křivky k, který má největší vzdálenost od osy, vytváří rovníkovou šroubovici. Jan Šafařík: Šroubovice a šroubové plochyDeskriptivní geometrie BA03

14 14 Dělení přímkových šroubových ploch  Uzavřené šroubové plochy – řídicí křivka k protíná osu šroubového pohybu.  Otevřené šroubové plochy – řídicí křivka k neprotíná osu šroubového pohybu.  Přímá šroubová přímková plocha – řídicí přímka je kolmá na osu šroubového pohybu.  Šikmá (kosá) šroubová přímková plocha – řídicí přímka není kolmá na osu šroubového pohybu. Jan Šafařík: Šroubovice a šroubové plochyDeskriptivní geometrie BA03

15 15 šroubová plocha uzavřenáotevřená šroubová plocha pravoúhlá Dělení přímkových šroubových ploch Jan Šafařík: Šroubovice a šroubové plochyDeskriptivní geometrie BA03

16 16 šroubová plocha uzavřenáotevřená šroubová plocha kosoúhlá Dělení přímkových šroubových ploch Jan Šafařík: Šroubovice a šroubové plochyDeskriptivní geometrie BA03

17 17 Šroubové plochy užívané ve stavební praxi  Přímkové šroubové plochy - vzniknou šroubovým pohybem přímky (úsečky), která není rovnoběžná s osou šroubového pohybu.  Cyklické šroubové plochy - vzniknou šroubovým pohybem kružnice. Jan Šafařík: Šroubovice a šroubové plochyDeskriptivní geometrie BA03

18 Užití šroubových ploch ve stavební praxi

19 19 Lednice - Minaret Jan Šafařík: Šroubovice a šroubové plochyDeskriptivní geometrie BA03

20 20 Kostel svatého Mořice, Olomouc Jan Šafařík: Šroubovice a šroubové plochyDeskriptivní geometrie BA03

21 21 Státní hrad Bouzov Jan Šafařík: Šroubovice a šroubové plochyDeskriptivní geometrie BA03

22 22 Jan Šafařík: Šroubovice a šroubové plochyDeskriptivní geometrie BA03

23 23 Jan Šafařík: Šroubovice a šroubové plochyDeskriptivní geometrie BA03

24 24 Turning Torso Základní údaje:  Architekt: Santiago Calatrava (Španělsko)  Začátek stavby: červen 2001  Slavnostní otevření: 27.8. 2005  Počet pater: 57 (+3 podzemní patra)  Výška -190 m (nejvyšší obytná budova ve Skandinávii)  Počet výtahů: 5  Maximální vychýlení (při tzv. 100letých bouřích): 30cm  Podlahová plocha: 27,000 m² (15,000 m² bytové prostory)  Počet jednotek: 140 (byty, kanceláře, vyhlídkové prostory)  tloušťka zdí – 2m v přízemí, 40cm ve špičce Využití:  ve třech nejnižších krychlích kanceláře  nejvyšší patro exkluzivní konferenční místnost pro mezinárodní setkání  ostatní patra luxusní apartmány Jan Šafařík: Šroubovice a šroubové plochyDeskriptivní geometrie BA03

25 25 Turning Torso Jan Šafařík: Šroubovice a šroubové plochyDeskriptivní geometrie BA03

26 26 Turning Torso Jan Šafařík: Šroubovice a šroubové plochyDeskriptivní geometrie BA03

27 27 Fordham Spire - návrh  Architekt : Santiago Calatrava  Mrakodrap Fordham Spire bude stát v Chicagu. Výška 610 m,115 pater  Jádro budovy bude tvořit nosná konstrukce. Na tu budou upevňována jednotlivá patra. Každé patro bude oproti předchozímu natočeno asi o 2° a celkové zkroucení bude 270°. Tak vznikne zkroucená a přitom pevná budova. Zkroucený tvar má také výhodu v nižší citlivosti na poryvy větru, protože mu klade menší odpor. Technologii zkroucené stavby si Calatrava vyzkoušel na budově Turning Torso ve švédkém Malmö.  Stavba by měla být dokončena v roce 2010. Jan Šafařík: Šroubovice a šroubové plochyDeskriptivní geometrie BA03

28 28 Fordham Spire - návrh Jan Šafařík: Šroubovice a šroubové plochyDeskriptivní geometrie BA03

29 29 Fordham Spire - návrh Jan Šafařík: Šroubovice a šroubové plochyDeskriptivní geometrie BA03

30 30 Tobogán Jan Šafařík: Šroubovice a šroubové plochyDeskriptivní geometrie BA03

31 dále viz … Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 4.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2012. ISBN 978-80-7204-626-3.

32 Konec Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Šroubovice a šroubové plochy přednášková skupina P-B1VS2 učebna Z240 Mgr. Jan Šafařík Přednáška č. 10 – 11."

Podobné prezentace


Reklamy Google