Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

přednášková skupina P-B1VS5 učebna Z240

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "přednášková skupina P-B1VS5 učebna Z240"— Transkript prezentace:

1 přednášková skupina P-B1VS5 učebna Z240
Lineární perspektiva Mgr. Jan Šafařík Přednáška č. 7 přednášková skupina P-B1VS5 učebna Z240

2 Literatura Základní literatura: Doporučená literatura:
Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie BA03 Literatura Základní literatura: Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 4.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, ISBN Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Roušar, Josef - Šafařík, Jan - Zrůstová, Lucie: Sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Roušar, Josef - Roušarová, Veronika - Slaběňáková, Jana - Šafařík, Jan - Šafářová, Hana, Zrůstová, Lucie: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, Puchýřová, Jana: Cvičení z deskriptivní geometrie, Část B, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Fakulta stavební VUT, Brno 2005. Šafařík, Jan: Cvičení z deskriptivní geometrie pro obor Geodézie a kartografie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006. Doporučená literatura: Holáň, Štěpán - Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie II. - Promítací metody, Fakulta stavební VUT, Brno 1989. Moll, Ivo - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Slaběňáková, Jana - Roušar, Josef - Slatinský, Emil - Slepička, Petr - Šafářová, Hana - Šafařík, Jan - Šmídová, Veronika - Švec, Miloslav - Tomečková, Jana: Deskriptivní geometrie, verze pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, FAST VUT Brno,

3 Osnova Přednáška č. 7 Přednáška č. 8 úvod, promítací aparát,
Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie BA03 Osnova Přednáška č. 7 úvod, promítací aparát, průsečná metoda vynášení výšek, Přednáška č. 8 metoda sklopeného půdorysu (i s redukovanou distancí) délky úseček v základní rovině, nedostupný úběžník, redukovaná distance – v souvislosti s měřícími body, konstrukce volnou metodou (úhly, čtverec, krychle a pod.),

4 Jan Šafařík: Lineární perspektiva
Deskriptivní geometrie BA03 Osnova Přednáška č. 9 met. konstrukcí perspektivy – úběžníková, měřících bodů, hloubkových přímek. kružnice v základní a svislé rovině (8 tečen), gratikoláž. (Snížený půdorys podle času.) prostorová křivka.

5 Jan Šafařík: Lineární perspektiva
Deskriptivní geometrie BA03 Lineární pespektiva Od pradávna můžeme pozorovat, jak se člověk snažil napodobit tvory a věci, které ho obklopovaly. Dělal to dvěma způsoby: řezbou a kresbou. Jihofrancouzské a španělské jeskyně nám uchovaly stopy tohoto úsilí staré několik tisíc let. Uvědomělé hledání zákonitostí perspektivy je však prokazatelné až na sklonku doby gotické a v období nastupující renesance. Tehdy vznikla velká poptávka po uznávaných umělcích, kteří tak přestali být existenčně závislí na jediném „mecenáši“ a osvobodili se i duchovně od nadvlády církve. Začali dokazovat i svými traktáty (vědeckými pojednáními), že umění není činnost šikovné ruky, ale také činnost duchovní, činnost vědecká, protože pomáhá poznat přírodu i člověka. Vědě vůbec přikládali velký význam. Malíři té doby studovali optiku, zabývali se geometrií, mechanikou, pitvali lidská i zvířecí těla, aby pochopili jejich stavbu, a všestranně pozorovali přírodu. Velmi se zasloužili o rozvoj přírodních věd. Jedním z objevů této bouřlivé doby je i lineární perspektiva.

6 Rozdělení perspektivy
Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie BA03 Rozdělení perspektivy Lineární Křivočará Žabí / ptačí Jedno–, dvou–, tří– úběžníková Malířská Vzdušná

7 Ambrogio di Bondone, zvaný Giotto
Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie BA03 Ambrogio di Bondone, zvaný Giotto Perspektiva - omyly

8 Ambrogio di Bondone, zvaný Giotto
Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie BA03 Ambrogio di Bondone, zvaný Giotto Perspektiva - omyly

9 Ambrogio Lorenzetti Perspektiva - omyly
Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie BA03 Ambrogio Lorenzetti Ambrogio Lorenzetti: Zvěstování, tabulový obraz; Siena, Academia di Belle Arti Perspektiva - omyly

10 Ambrogio Lorenzetti Perspektiva - omyly
Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie BA03 Ambrogio Lorenzetti Ambrogio Lorenzetti: Zvěstování, tabulový obraz; Siena, Academia di Belle Arti Perspektiva - omyly

11 Norimberský mistr Zasnoubení sv. Kateřiny (kolem r. 1450)
Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie BA03 Norimberský mistr Zasnoubení sv. Kateřiny (kolem r. 1450)

12 Fillipo di Ser Brunelleschi
Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie BA03 Fillipo di Ser Brunelleschi Brunelleschiho "kukátko"

13 Leone Battista Alberti
Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie BA03 Leone Battista Alberti Leone Battista Alberti: Della Pittura libri tre (O malířství) V roce 1435 napsal dílo O malířství (Della Pittura libri tre), které věnoval svému učiteli a příteli Brunelleschimu a do kterého poprvé v dějinách umění zařadil některé poučky o perspektivě.

14 Leone Battista Alberti
Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie BA03 Leone Battista Alberti Florentská metoda konstrukce pavimenta.

15 Leone Battista Alberti
Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie BA03 Leone Battista Alberti Costruzione legittima (užití pomocného pohledu).

16 Leone Battista Alberti
Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie BA03 Leone Battista Alberti Costruzione albertina.

17 Leone Battista Alberti
Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie BA03 Leone Battista Alberti Chybné pavimentum.

18 Leone Battista Alberti
Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie BA03 Leone Battista Alberti Holbeinova konstrukce pavimenta.

19 Tommaso di Ser Giova Mone Cassai – Masaccio
Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie BA03 Tommaso di Ser Giova Mone Cassai – Masaccio Masaccio: Nejsvětější trojice, freska; Florencie, Santa Maria Novella.

20 Jan Šafařík: Lineární perspektiva
Deskriptivní geometrie BA03 Paolo di Dono - Uccello Perspektivní obraz mazzocchia; sbírka v Uffiziích. Perspektivní obraz kalichovité nádoby; sbírka v Uffiziích.

21 Carlo Crivelli Carlo Crivelli: Zvěstování se sv. Emidiem.
Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie BA03 Carlo Crivelli Carlo Crivelli: Zvěstování se sv. Emidiem.

22 Jan Šafařík: Lineární perspektiva
Deskriptivní geometrie BA03 Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci: Trattato della pittura (Pojednání o malířství).

23 Jan Šafařík: Lineární perspektiva
Deskriptivní geometrie BA03 Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci: Studie k obrazu Klanění tří králů, pérová kresba; Florencie, sbírky v Uffiziích.

24 Jan Šafařík: Lineární perspektiva
Deskriptivní geometrie BA03 Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci: Nedokončené dílo Klanění tří králů (L’adorazione dei magi), , Galleria degli Uffizi, Florence.

25 Jan Šafařík: Lineární perspektiva
Deskriptivní geometrie BA03 Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci: Večeře Páně, freska; Miláno, klášter Santa Maria delle Grazie.

26 Jan Šafařík: Lineární perspektiva
Deskriptivní geometrie BA03 Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci: Večeře Páně, freska; Miláno, klášter Santa Maria delle Grazie.

27 Raffaelo Santi – Raffael
Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie BA03 Raffaelo Santi – Raffael Raffaelo Santi: Aténská škola, Palazzi Pontifici, Vatikán, Řím, Itálie.

28 Raffaelo Santi – Raffael
Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie BA03 Raffaelo Santi – Raffael Raffaelo Santi: Aténská škola, Palazzi Pontifici, Vatikán, Řím, Itálie.

29 Jan Šafařík: Lineární perspektiva
Deskriptivní geometrie BA03 Albrecht Dürer Albrecht Dürer: Návod pro měření pomocí kružítka a pravítka (Underweysung der messung mit dem zirckel und richtscheydt, 1525)

30 Albrecht Dürer Albrecht Dürer: Malířova skleněná deska.
Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie BA03 Albrecht Dürer Albrecht Dürer: Malířova skleněná deska.

31 Albrecht Dürer Albrecht Dürer: Kreslířská síť.
Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie BA03 Albrecht Dürer Albrecht Dürer: Kreslířská síť.

32 Albrecht Dürer Albrecht Dürer: Vynález Jacoba de Keyser.
Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie BA03 Albrecht Dürer Albrecht Dürer: Vynález Jacoba de Keyser.

33 Albrecht Dürer Albrecht Dürer: Dürerovo zařízení.
Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie BA03 Albrecht Dürer Albrecht Dürer: Dürerovo zařízení.

34 Jan Šafařík: Lineární perspektiva
Deskriptivní geometrie BA03 Albrecht Dürer Albrecht Dürer: Svatý Jeroným, Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe, Německo.

35 Paolo Caliari - Paolo Veronese
Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie BA03 Paolo Caliari - Paolo Veronese Paolo Caliari - Paolo Veronese: Představení P. Marie v chrámu, tabulový obraz; Benátky, Královská galerie.

36 Paolo Caliari - Paolo Veronese
Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie BA03 Paolo Caliari - Paolo Veronese Paolo Caliari - Paolo Veronese: Představení P. Marie v chrámu, tabulový obraz; Benátky, Královská galerie.

37 William Hogarth Jan Šafařík: Lineární perspektiva
Deskriptivní geometrie BA03 William Hogarth

38 Maurits Cornelis Escher
Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie BA03 Maurits Cornelis Escher

39 Maurits Cornelis Escher
Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie BA03 Maurits Cornelis Escher

40 Jan Šafařík: Lineární perspektiva
Deskriptivní geometrie BA03 Lineární perspektiva Jednoúběžníková perspektiva: interiery, letecké snímky, snímky z výšky – také průčelná perspektiva, příklad fotografie s osou fotoaparátu vodorovnou, kolmou k průčelné rovině objektu (geom. ve tvaru kvádru). Dvouúběžníková perspektiva: většina standardních fotografií, u kterých jsou svislé přímky rovnoběžné - také nárožní perspektiva, fotografie, u které je osa fotoaparátu vodorovná a není to průčelný snímek. Tříúběžníková perspektiva: efektní snímky architektur, věží, fotografie, při které je osa fotoaparátu šikmá.

41 Jednoúběžníková perspektiva
Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie BA03 Jednoúběžníková perspektiva

42 Dvouúběžníková perspektiva
Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie BA03 Dvouúběžníková perspektiva

43 Tříúběžníková perspektiva
Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie BA03 Tříúběžníková perspektiva

44 Základní prvky perspektivy
Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie BA03 Základní prvky perspektivy Prostorové určení - Střed S - Perspektivní průmětna ρ - Základní rovina π Odvozené pojmy: horizont, základnice, hlavní bod, základní bod, distančník, Používané pojmy: úbežník, hloubková přímka, redukovaný distančník, redukovaný úběžník Určení v průmětu - Hlavní bod H - Distance d = SH - Výška horizontu vh

45 Základní prvky perspektivy
Jan Šafařík: Lineární perspektiva Deskriptivní geometrie BA03 Základní prvky perspektivy hlavní vertikála horizont hlavní bod obzorová rovina distance střed promítání výška horizontu výška oka základní bod stanoviště základnice hlavní vertikální rovina průmětna základní rovina

46 dále viz … Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 4.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, ISBN

47 Konec Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "přednášková skupina P-B1VS5 učebna Z240"

Podobné prezentace


Reklamy Google