Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

přednášková skupina P-BK1VS1 učebna Z240

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "přednášková skupina P-BK1VS1 učebna Z240"— Transkript prezentace:

1 přednášková skupina P-BK1VS1 učebna Z240
Šroubové plochy Mgr. Jan Šafařík Konzultace č. 3 přednášková skupina P-BK1VS1 učebna Z240

2 Jan Šafařík: Šroubové plochy
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Šroubový pohyb Šroubový pohyb vzniká složením z rovnoměrného otáčení (rotace) kolem dané osy o a rovnoměrného posunutí (translace) ve směru osy o. Zadání šroubového pohybu : přímkou o – osou šroubového pohybu výškou závitu (resp. redukovanou výškou ) směrem otáčení směrem translačního pohybu

3 Jan Šafařík: Šroubové plochy
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Šroubová plocha Šroubová plocha vzniká šroubovým pohybem dané křivky k (rovinné nebo prostorové), která sama o sobě není trajektorií daného šroubového pohybu. Křivka k se nazývá řídicí křivkou a osa o se nazývá osou šroubového pohybu . Na šroubové ploše jsou dvě soustavy tvořicích křivek soustavu tvoří křivky , které dostaneme šroubováním křivky k. soustavu tvoří šroubovice bodů křivky k. Všechny šroubovice mají stejnou osu a výšku závitu.

4 Základní terminologie
Jan Šafařík: Šroubové plochy Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Základní terminologie Meridián plochy - řez šroubové plochy rovinou procházející osou o. Normální řez (příčný profil) - řez šroubové plochy rovinou kolmou na osu o. Řídicí křivku k lze nahradit meridiánem nebo normálním řezem. Neprotíná-li řídicí křivka k osu šroubovice, bod křivky k, který má nejmenší vzdálenost od osy, vytváří hrdelní šroubovici. Bod řídicí křivky k , který má největší vzdálenost od osy, vytváří rovníkovou šroubovici.

5 Dělení přímkových šroubových ploch
Jan Šafařík: Šroubové plochy Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Dělení přímkových šroubových ploch Uzavřené šroubové plochy – řídicí křivka k protíná osu šroubového pohybu. Otevřené šroubové plochy – řídicí křivka k neprotíná osu šroubového pohybu. Přímá šroubová přímková plocha – řídicí přímka je kolmá na osu šroubového pohybu. Šikmá (kosá) šroubová přímková plocha – řídicí přímka není kolmá na osu šroubového pohybu.

6 Dělení přímkových šroubových ploch
Jan Šafařík: Šroubové plochy Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Dělení přímkových šroubových ploch šroubová plocha uzavřená otevřená šroubová plocha pravoúhlá                                                                                                             

7 Dělení přímkových šroubových ploch
Jan Šafařík: Šroubové plochy Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Dělení přímkových šroubových ploch šroubová plocha uzavřená otevřená šroubová plocha kosoúhlá                                                                                                             

8 Přímková šroubová plocha
Jan Šafařík: Šroubové plochy Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Přímková šroubová plocha

9 Šroubové plochy užívané ve stavební praxi
Jan Šafařík: Šroubové plochy Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Šroubové plochy užívané ve stavební praxi Přímkové šroubové plochy - vzniknou šroubovým pohybem přímky (úsečky), která není rovnoběžná s osou šroubového pohybu. Cyklické šroubové plochy - vzniknou šroubovým pohybem kružnice.

10 Šroubové plochy užívané ve stavební praxi
Jan Šafařík: Šroubové plochy Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Šroubové plochy užívané ve stavební praxi Otevřená pravoúhlá šroubová plocha se často užívá jako ozdobný prvek v architektuře. Využívá se v pozemním stavitelství při řešení schodů, které mají za výstupní čáru šroubovici a dále se s ní můžeme setkat v silničním stavitelství. Pravoúhlá uzavřená šroubová plocha se ve stavitelství nejčastěji užívá jako nosná plocha točitého schodiště - odtud název - "Schodová plocha". Také se s ní můžeme setkat jako s plochou dráhy spojující dvě podlaží v poschoďových garážích. Archimedova serpentina se užívá jako skluz pro pytlované zboží a sypké hmoty. U víceposchoďových budov se někdy používá této plochy při řešení komínů. Plocha klenby sv. Jiljí.Této plochy se poprvé užilo v klášteře sv. Jiljí ve Francii - odtud plyne její název. Nahradíme-li polovinu kruhového polomeridiánu obdélníkem, jehož svislé hrany se dotýkají tvořící kružnice, lze takto vytvořenou plochou vytvořit zaklenutí točitého schodiště. Obrácená klenba sv. Jiljí se užívá v průmyslových stavbách jako skluz pro dopravu sypkých hmot a pytlovaného zboží.V současné době se s touto plochou asi nejčastěji setkáme jako s částí tobogánu na koupaliští Plocha vinutého sloupku se např. užívá jako skluz pro sypké hmoty. V architektuře se plocha užívala jako ozdobný motiv, oblíbený především v době románské, byzantské, v gotice a v baroku, odtud také její název - vinutý sloupek.

11 Užití šroubových ploch ve stavební praxi

12 Lednice - Minaret Jan Šafařík: Šroubové plochy
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Lednice - Minaret

13 Kostel svatého Mořice, Olomouc
Jan Šafařík: Šroubové plochy Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Kostel svatého Mořice, Olomouc

14 Státní hrad Bouzov Jan Šafařík: Šroubové plochy
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Státní hrad Bouzov

15 Jan Šafařík: Šroubové plochy
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

16 Jan Šafařík: Šroubové plochy
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

17 Turning Torso Základní údaje:
Jan Šafařík: Šroubové plochy Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Turning Torso Základní údaje: Architekt: Santiago Calatrava (Španělsko) Začátek stavby: červen 2001 Slavnostní otevření: Počet pater: 57 (+3 podzemní patra) Výška -190 m (nejvyšší obytná budova ve Skandinávii) Počet výtahů: 5 Maximální vychýlení (při tzv. 100letých bouřích): 30cm Podlahová plocha: 27,000 m² (15,000 m² bytové prostory) Počet jednotek: 140 (byty, kanceláře, vyhlídkové prostory) tloušťka zdí – 2m v přízemí, 40cm ve špičce Využití: ve třech nejnižších krychlích kanceláře nejvyšší patro exkluzivní konferenční místnost pro mezinárodní setkání ostatní patra luxusní apartmány

18 Turning Torso Jan Šafařík: Šroubové plochy
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Turning Torso

19 Turning Torso Jan Šafařík: Šroubové plochy
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Turning Torso

20 Fordham Spire - návrh Architekt : Santiago Calatrava
Jan Šafařík: Šroubové plochy Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Fordham Spire - návrh Architekt : Santiago Calatrava Mrakodrap Fordham Spire bude stát v Chicagu. Výška 610 m ,115 pater Jádro budovy bude tvořit nosná konstrukce. Na tu budou upevňována jednotlivá patra. Každé patro bude oproti předchozímu natočeno asi o 2° a celkové zkroucení bude 270°. Tak vznikne zkroucená a přitom pevná budova. Zkroucený tvar má také výhodu v nižší citlivosti na poryvy větru, protože mu klade menší odpor. Technologii zkroucené stavby si Calatrava vyzkoušel na budově Turning Torso ve švédkém Malmö. Stavba by měla být dokončena v roce 2010.

21 Fordham Spire - návrh Jan Šafařík: Šroubové plochy
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Fordham Spire - návrh

22 Fordham Spire - návrh Jan Šafařík: Šroubové plochy
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Fordham Spire - návrh

23 Tobogán Jan Šafařík: Šroubové plochy
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Tobogán

24 Přehled šroubových ploch technické praxe

25 Přímková šroubová plocha
Jan Šafařík: Šroubové plochy Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Přímková šroubová plocha uzavřená pravoúhlá otevřená pravoúhlá

26 Přímková šroubová plocha
Jan Šafařík: Šroubové plochy Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Přímková šroubová plocha uzavřená kosoúhlá otevřená kosoúhlá

27 Přímková šroubová plocha
Jan Šafařík: Šroubové plochy Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Přímková šroubová plocha rozvinutelná šroubová plocha

28 Cyklická šroubová plocha
Jan Šafařík: Šroubové plochy Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Cyklická šroubová plocha Archimedova serpentina kadeř

29 Cyklická šroubová plocha
Jan Šafařík: Šroubové plochy Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Cyklická šroubová plocha plocha klenby sv. Jilji

30 Cyklická šroubová plocha
Jan Šafařík: Šroubové plochy Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Cyklická šroubová plocha vinutý sloupek

31 Cyklická šroubová plocha
Jan Šafařík: Šroubové plochy Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Cyklická šroubová plocha osová cyklická šroubová plocha

32 Čtverec ve šroubovém pohybu (neboli svidřík)
Jan Šafařík: Šroubové plochy Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Čtverec ve šroubovém pohybu (neboli svidřík)

33 Ostrý závit - jednochodý
Jan Šafařík: Šroubové plochy Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Ostrý závit - jednochodý

34 Oblý závit Jan Šafařík: Šroubové plochy
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Oblý závit

35 Plochý šroub Jan Šafařík: Šroubové plochy
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Plochý šroub

36 Whitworthuv závit Jan Šafařík: Šroubové plochy
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Whitworthuv závit

37 Dvojchodý šroub Jan Šafařík: Šroubové plochy
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Dvojchodý šroub

38 Nebozez Jan Šafařík: Šroubové plochy
Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Nebozez

39 dále viz … Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 4.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, ISBN

40 Konec Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "přednášková skupina P-BK1VS1 učebna Z240"

Podobné prezentace


Reklamy Google