Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šroubové plochy Mgr. Jan Šafařík Konzultace č. 3 přednášková skupina P-BK1VS1 učebna Z240.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šroubové plochy Mgr. Jan Šafařík Konzultace č. 3 přednášková skupina P-BK1VS1 učebna Z240."— Transkript prezentace:

1 Šroubové plochy Mgr. Jan Šafařík Konzultace č. 3 přednášková skupina P-BK1VS1 učebna Z240

2 2 Šroubový pohyb  Šroubový pohyb vzniká složením z rovnoměrného otáčení (rotace) kolem dané osy o a rovnoměrného posunutí (translace) ve směru osy o.  Zadání šroubového pohybu :  přímkou o – osou šroubového pohybu  výškou závitu (resp. redukovanou výškou )  směrem otáčení  směrem translačního pohybu Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

3 3 Šroubová plocha Šroubová plocha vzniká šroubovým pohybem dané křivky k (rovinné nebo prostorové), která sama o sobě není trajektorií daného šroubového pohybu. Křivka k se nazývá řídicí křivkou a osa o se nazývá osou šroubového pohybu. Na šroubové ploše jsou dvě soustavy tvořicích křivek 1.soustavu tvoří křivky, které dostaneme šroubováním křivky k. 2.soustavu tvoří šroubovice bodů křivky k. Všechny šroubovice mají stejnou osu a výšku závitu. Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

4 4 Základní terminologie  Meridián plochy - řez šroubové plochy rovinou procházející osou o.  Normální řez (příčný profil) - řez šroubové plochy rovinou kolmou na osu o.  Řídicí křivku k lze nahradit meridiánem nebo normálním řezem.  Neprotíná-li řídicí křivka k osu šroubovice, bod křivky k, který má nejmenší vzdálenost od osy, vytváří hrdelní šroubovici.  Bod řídicí křivky k, který má největší vzdálenost od osy, vytváří rovníkovou šroubovici. Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

5 5 Dělení přímkových šroubových ploch  Uzavřené šroubové plochy – řídicí křivka k protíná osu šroubového pohybu.  Otevřené šroubové plochy – řídicí křivka k neprotíná osu šroubového pohybu.  Přímá šroubová přímková plocha – řídicí přímka je kolmá na osu šroubového pohybu.  Šikmá (kosá) šroubová přímková plocha – řídicí přímka není kolmá na osu šroubového pohybu. Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

6 6 šroubová plocha uzavřenáotevřená šroubová plocha pravoúhlá Dělení přímkových šroubových ploch Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

7 7 šroubová plocha uzavřenáotevřená šroubová plocha kosoúhlá Dělení přímkových šroubových ploch Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

8 8 Přímková šroubová plocha Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

9 9 Šroubové plochy užívané ve stavební praxi  Přímkové šroubové plochy - vzniknou šroubovým pohybem přímky (úsečky), která není rovnoběžná s osou šroubového pohybu.  Cyklické šroubové plochy - vzniknou šroubovým pohybem kružnice. Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

10 10 Šroubové plochy užívané ve stavební praxi  Otevřená pravoúhlá šroubová plocha se často užívá jako ozdobný prvek v architektuře. Využívá se v pozemním stavitelství při řešení schodů, které mají za výstupní čáru šroubovici a dále se s ní můžeme setkat v silničním stavitelství.  Pravoúhlá uzavřená šroubová plocha se ve stavitelství nejčastěji užívá jako nosná plocha točitého schodiště - odtud název - "Schodová plocha". Také se s ní můžeme setkat jako s plochou dráhy spojující dvě podlaží v poschoďových garážích.  Archimedova serpentina se užívá jako skluz pro pytlované zboží a sypké hmoty. U víceposchoďových budov se někdy používá této plochy při řešení komínů.  Plocha klenby sv. Jiljí.Této plochy se poprvé užilo v klášteře sv. Jiljí ve Francii - odtud plyne její název. Nahradíme-li polovinu kruhového polomeridiánu obdélníkem, jehož svislé hrany se dotýkají tvořící kružnice, lze takto vytvořenou plochou vytvořit zaklenutí točitého schodiště. Obrácená klenba sv. Jiljí se užívá v průmyslových stavbách jako skluz pro dopravu sypkých hmot a pytlovaného zboží.V současné době se s touto plochou asi nejčastěji setkáme jako s částí tobogánu na koupaliští  Plocha vinutého sloupku se např. užívá jako skluz pro sypké hmoty. V architektuře se plocha užívala jako ozdobný motiv, oblíbený především v době románské, byzantské, v gotice a v baroku, odtud také její název - vinutý sloupek. Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

11 Užití šroubových ploch ve stavební praxi

12 12 Lednice - Minaret Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

13 13 Kostel svatého Mořice, Olomouc Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

14 14 Státní hrad Bouzov Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

15 15 Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

16 16 Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

17 17 Turning Torso Základní údaje:  Architekt: Santiago Calatrava (Španělsko)  Začátek stavby: červen 2001  Slavnostní otevření: 27.8. 2005  Počet pater: 57 (+3 podzemní patra)  Výška -190 m (nejvyšší obytná budova ve Skandinávii)  Počet výtahů: 5  Maximální vychýlení (při tzv. 100letých bouřích): 30cm  Podlahová plocha: 27,000 m² (15,000 m² bytové prostory)  Počet jednotek: 140 (byty, kanceláře, vyhlídkové prostory)  tloušťka zdí – 2m v přízemí, 40cm ve špičce Využití:  ve třech nejnižších krychlích kanceláře  nejvyšší patro exkluzivní konferenční místnost pro mezinárodní setkání  ostatní patra luxusní apartmány Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

18 18 Turning Torso Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

19 19 Turning Torso Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

20 20 Fordham Spire - návrh  Architekt : Santiago Calatrava  Mrakodrap Fordham Spire bude stát v Chicagu. Výška 610 m,115 pater  Jádro budovy bude tvořit nosná konstrukce. Na tu budou upevňována jednotlivá patra. Každé patro bude oproti předchozímu natočeno asi o 2° a celkové zkroucení bude 270°. Tak vznikne zkroucená a přitom pevná budova. Zkroucený tvar má také výhodu v nižší citlivosti na poryvy větru, protože mu klade menší odpor. Technologii zkroucené stavby si Calatrava vyzkoušel na budově Turning Torso ve švédkém Malmö.  Stavba by měla být dokončena v roce 2010. Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

21 21 Fordham Spire - návrh Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

22 22 Fordham Spire - návrh Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

23 23 Tobogán Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

24 Přehled šroubových ploch technické praxe

25 25 Přímková šroubová plocha uzavřená pravoúhláotevřená pravoúhlá Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

26 26 Přímková šroubová plocha uzavřená kosoúhláotevřená kosoúhlá Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

27 27 Přímková šroubová plocha rozvinutelná šroubová plocha Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

28 28 Cyklická šroubová plocha Archimedova serpentinakadeř Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

29 29 Cyklická šroubová plocha plocha klenby sv. Jilji Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

30 30 Cyklická šroubová plocha vinutý sloupek Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

31 31 Cyklická šroubová plocha osová cyklická šroubová plocha Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

32 32 Čtverec ve šroubovém pohybu (neboli svidřík) Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

33 33 Ostrý závit - jednochodý Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

34 34 Oblý závit Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

35 35 Plochý šroub Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

36 36 Whitworthuv závit Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

37 37 Dvojchodý šroub Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

38 38 Nebozez Jan Šafařík: Šroubové plochyDeskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03

39 dále viz … Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 4.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2012. ISBN 978-80-7204-626-3.

40 Konec Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Šroubové plochy Mgr. Jan Šafařík Konzultace č. 3 přednášková skupina P-BK1VS1 učebna Z240."

Podobné prezentace


Reklamy Google