Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení inovací Inovace Specifický nástroj podnikatelů Prostředek, s jehož pomocí podnikatelé využívají změn jako příležitosti pro podnikání v odlišné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení inovací Inovace Specifický nástroj podnikatelů Prostředek, s jehož pomocí podnikatelé využívají změn jako příležitosti pro podnikání v odlišné."— Transkript prezentace:

1

2 Řízení inovací

3 Inovace Specifický nástroj podnikatelů Prostředek, s jehož pomocí podnikatelé využívají změn jako příležitosti pro podnikání v odlišné oblasti nebo poskytování odlišných služeb  Vhodná inovační politika umožní dosáhnout vhodnějšího postavení ve srovnání s konkurencí

4 Inovace „Nikdy nepřekonáme Japonce v jakosti. Jestliže chceme být lepší než oni, musíme najít způsob, jak podchytit tvořivost a inovačního ducha americké pracovní síly.“ (Allaire P. - prezident firmy Xerox) „Jádrem úspěšných inovací jsou experimenty. Základní výzkum je důležitý, ale důležitější jsou časté testy na malých trzích.“ (Tom Peters)

5 Inovace „Je potřebná atmosféra, ve které mohou lidé dělat chyby. Jestliže neděláme žádné chyby, ničeho nedosáhneme. Vědecká metodika je založena na omylech.“ (Gordon Foward – prezident firmy Chaparral Steel) „Mnozí lidé sní o úspěchu. Pro mne spočívá úspěch v opakovaném neúspěchu a introspektivě. Úspěch je jedno procento práce, ve kterém je 99% neúspěchu.“ (Soichiro Honda)

6 Filosofie neúspěchu „Potřebuje o mnoho více neúspěchů a potřebuje je především rychle. Tato logika má svá pravidla:  Musíme přitáhnou každé oddělení k inovacím.  Inovace znamená prosazení nového a nevyzkoušeného.  Nejistota stále stoupá.  Stejně stoupá i variantnost řešení.  Nejistota a variantnost se musí překonat rychlým konáním..

7 Filosofie neúspěchu  Ten, kdo uskutečňuje nové myšlenky při vysoké variantnosti řešení, má i neúspěchy.  Kdo koná rychle, má též neúspěchy.  Dramaticky urychlené inovace znamenají tedy i dramaticky stoupající kvóty neúspěchů. (Tom Peters)

8 Příčiny nedostatečné inovační schopnosti firem centralistické struktury s navzájem izolovanými štáby odmítání myšlenek a nápadů zvenku omezený geografický horizont – chybí konkurence nebo mezinárodní nadhled slabá orientace na trh a nepropojení marketingu s výzkumem a vývojem nezájem vedení podniku

9 Silné individuality Týmová práce

10 Inovace závisí na lidech Inovace = vize + implementace Vize = netradiční myšlení + scénář Implementace = volnost + oduševnění

11 Charakter konkurenční výhody  dokonalejší, příp. rozmanitější výrobky výrobkové inovace  zlevňování a zproduktivňování procesů technologické (procesní) inovace

12 Rozdělení inovací Výrobkové Procesní Kombinované

13 Výrobkové inovace Zdokonalení parametrů a vlastností již vyráběných výrobků vytvoření výrobků zcela nových založených na nových koncepcích a principech  náhrada zastaralých výrobků zdokonalenými  příprava nových variant, modelů a modifikací výrobků

14 Procesní inovace Technologické inovace, inovace ve správě a řízení snížení materiálové spotřeby, mzdových nákladů, energetické potřeby, zlepšení pracovních podmínek, životního prostředí, snížení zmetkovitosti  pokles výrobních nákladů  růst zisku, zvýšení podílu na trhu

15 Invence Tvůrčí aktivity, které vedou ke změnám ve struktuře vědění a předchází inovacím –vynálezy –zlepšovací návrhy –projekty –průmyslové vzory, …

16 Schumpeterova triáda Invence – inovace – imitace První realizátoři (inovátoři) „Pozdější příchozí“ (imitátoři)

17 Systematické inovace Spočívají v cílevědomém a organizovaném vyhledávání změn a v systematické analýze příležitostí, které tyto změny mohou vytvářet pro ekonomické nebo sociální inovace. sledování 7 zdrojů inovačních příležitostí

18 Zdroje inovačních příležitostí  Nečekané události nečekaný úspěch, nečekaný neúspěch, nečekané vnější události  Rozpornost mezi realitou ve skutečné podobě a předpokládanou realitou, jak by měla být. Rozpor mezi: –ekonomickými realitami v určitém oboru –reálnou situací v určitém oboru a situací předpokládanou –vynakládaným úsilím a hodnotami a očekáváním v určitém oboru –vnitřní rozpor v rytmu nebo logice nějakého procesu

19 Zdroje inovačních příležitostí  Inovace vycházející z potřeby procesu potřeba procesu nezačíná žádnou událostí ve vnitřním nebo vnějším prostředí. Je zaměřena na konkrétní úkoly než na všeobecnou situaci. Zdokonaluje existující proces, nahrazuje slabý článek, přeprojektovává existující starý proces na základě nových znalostí  Změny struktury oboru nebo tržní struktury

20 Zdroje inovačních příležitostí  Demografie demografické faktory mají předpověditelné důsledky  Změny v pohledu na svět, náladách a významech  Nové znalosti „superhvězdy“ podnikatelské činnosti. Liší se:  časovým rozmezím  množstvím neúspěšných pokusů  předpověditelností  nároky, které kladou na podnikatele Jsou nevypočitatelné, těžko se řídí

21 Inovační proces Kvalitativní stránka Kvantitativní stránka

22 Kvalitativní stránka Evoluční inovace postupné zdokonalování výrobků, procesů. není třeba značných investic využití kvalifikace stávajících pracovníků, dodavatelských a odbytových cest malé riziko spojené s realizací inovace neumožňuje pronikavou změnu výnosů

23 Kvalitativní stránka Inovace převratného (revolučního) charakteru charakter převratných změn. Vyžaduje: značné finanční částky v oblasti výzkumu a vývoje a v investiční výstavbě výrazně se mění požadavky na dodavatele, pracovní síly i odběratele značné riziko při realizaci pro převratně nové výrobky neexistuje trh zpočátku značně vysoká cena po krátké době (několik měsíců) prudce klesá

24 Kvantitativní stránka Základní nástroj – životní cyklus výrobku Odlišnosti konstrukce životních cyklů v závislosti na :  technice jejich sestavení (absolutní nebo přírůstkové hodnoty)  použitých jednotkách (kusy, zisk, tržby)  fázích reprodukčního cyklu (výrobní nebo všechny fáze)

25 Progresivita výrobků (technologií) kdeSP…stupeň progresivity výrobků t s …doba, která uplynula od nástupu inovace v celosvět.měřítku t p …předpokládaná délka cyklu životnosti dané inovace K s …počet konkurentů již vyrábějících analogický výrobek K p …předpokládaný počet konkurentů

26 Míra respektování faktoru času pro celý výrobní program Grafická metoda pro zjištění, kolik let jsou ve výrobním programu zařazeny jednotlivé výrobky a jaký je jejich podíl na objemu výroby

27 Příklad Podnik APodnik B VýrobekRok zahájení výroby Podíl ve výrobním programu VýrobekRok zahájení výroby Podíl ve výrobním programu 1.1998101.199835 2.1995152.199735 3.1994153.199620 4.1993204.199510 5.1992405.199410

28 Grafické řešení

29 Průměrné stáří výrobního programu kdeS vp …průměrné stáří výrobního programu R…rok, ve kterém je počítáno prům. stáří výrobního programu P i …podíl objemu výroby konkrétního výrobku na výrobě zboží V i …rok zahájení výroby konkrétních výrobků

30 Efektivnost inovací Hlavní zjišťované ukazatele: –očekávaná velikost obratu, zisku, hrubého rozpětí –cash flow –kumulovaný diskontovaný cash flow –alternativní náklady –prognóza opakovaných nákladů

31 Efektivnost inovací Maximální investiční riziko výše ztráty, kterou by podnik nesl v případě ukončení projektu po 1. roce výroby Doba návratnosti období, za které se podnikateli vrátí (včetně zúročení) všechny prostředky vynaložené na výrobek

32 Vyjádření efektivnosti výrobků vyjádření efektivnosti bez jednoznačné vazby na situaci na trhu cash flow k tržbám, hrubý zisk, hrubé rozpětí, produktivita práce, kilogramové ceny, … vyjádření tržního úspěchu výrobku roční přírustek tržeb (obratu, zisku), změna podílu daného výrobku na celkové kapacitě trhu, …


Stáhnout ppt "Řízení inovací Inovace Specifický nástroj podnikatelů Prostředek, s jehož pomocí podnikatelé využívají změn jako příležitosti pro podnikání v odlišné."

Podobné prezentace


Reklamy Google