Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 20. ledna 2012 FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA PSYCHOLOGIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 20. ledna 2012 FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA PSYCHOLOGIE."— Transkript prezentace:

1 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 20. ledna 2012 FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA PSYCHOLOGIE

2 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Druhá nejstarší univerzita v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Fakulty: Cyrilometodějská teologická fakulta Lékařská fakulta Filozofická fakulta Přírodovědecká fakulta Pedagogická fakulta Fakulta tělesné kultury Právnická fakulta Fakulta zdravotnických věd

3 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Více než 600 kombinací širokého spektra humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných oborů Možnost distančního a prezenčního studia, kreditní systém hodnocení Otevřené a kreativní studentské prostředí rozvíjející individuální schopnosti a nezávislé myšlení studentů Možnost zahraničních studijních pobytů Studentský život v nádherném prostředí barokní Olomouce

4 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc KATEDRA PSYCHOLOGIE Katedra psychologie FF UP/ Olomouc

5 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc SPECIFIKA KATEDRY PSYCHOLOGIE FF UP Zaměření na studenty Individuální osobní přístup

6 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc SPECIFIKA KATEDRY PSYCHOLOGIE FF UP Katedra psychologie se profiluje ve třech základních okruzích. Výchovně-vzdělávací okruh, jehož absolvování umožňuje výkon funkce psychologa ve zdravotnictví, ekonomice, službách sociální péče, státní správě, vězeňství, školství apod. Vědecko-výzkumné aktivity – jedná se například o zkoumání osobnostních zvláštnosti vybraných vrstev populace, strukturu a dynamiku skupinového života, pracovní motivaci, efektivnost manažerských stylů vedení lidí, psychologie zdraví a nemoci, psychologické hranice školní zralosti a další. Třetím okruhem aktivit katedry je spojování a propojování s odbornou praxí.

7 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY Zájemcům o studium doporučujeme tyto webové stránky pro získání podrobnějších informací www.upol.cz www.ff.upol.cz www.psych.upol.cz www.icv.upol.cz

8 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc STUDIUM PSYCHOLOGIE Od září 2011 je magisterské studium psychologie rozděleno do dvou částí Tříleté bakalářské studium, titul Bc. Dvouleté navazující magisterské studium, titul Mgr. Možnost studia je jak v prezenční tak v kombinované formě. Dále nabízíme postgraduální studium ve specializacích: klinická psychologie pedagogická psychologie Katedra dále nabízí programy celoživotního vzdělávání (psycholog ve zdravotnictví, psychologie pro učitele středních škol, práce školního specialisty, postgraduální vzdělání v dopravní psychologii, základy krizové intervence a další) a kvalifikační programy (rigorózní a habilitační řízení).

9 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc BAKALÁŘSKÉ STUDIUM V prvním roce studia výuka zaručuje základní orientaci v psychologii (Dějiny psychologie, Obecná a Vývojová psychologie, Metodologie, Úvod do studia psychologie) a širším odborném základu (Anatomie a fyziologie, Neurofyziologie). V dalších dvou letech je výuka zaměřena na teoretické, aplikované a speciální psychologické disciplíny a související předměty (Psychologická metodologie, Psychologie osobnosti, Sociální psychologie; Pedagogická psychologie, Klinická psychologie, Psychodiagnostika a další). Studenti rovněž absolvují praxi v klinické psychologii, poradenské psychologii a psychologii práce. PROFIL UPLATNĚNÍ STUDENTA Absolventi bakalářského studia se mohou uplatnit v pomáhajících profesích, v personalistice, ve státní správě, ve školství, jako asistenti psychologů apod. K výkonu samostatné profese psychologa je třeba následně vystudovat navazující magisterské studium.

10 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc MAGISTERSKÉ STUDIUM Výuka v magisterském navazujícím studiu je zaměřena na speciální a aplikované psychologické disciplíny: Psychoterapie, Manželské a rodinné poradenství, Management marketingu a mnoho dalších. Studium je rozděleno na předměty základní (povinné) a předměty volitelné, uplatňuje se kreditní systém. PROFIL UPLATNĚNÍ STUDENTA Absolventi navazujícího magisterského studia jsou plně kvalifikováni k výkonu funkce psychologa ve zdravotnictví,poradenství, ekonomice, službách sociální péče, státní správě, vězeňství, školství apod.

11 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ I. Všeobecné podmínky Univerzity Palackého http://www.ff.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/bakalarske-a-magisterske- studium/ Forma a hodnocení testu (ukázka na stránkách FF UP) odpovědní formulář, 60 minut; 50–60 otázek, odpovědi a–e, pouze jedna správná odpověď, za každou správnou 1 bod, za nesprávnou, resp. chybějící odpověď = 0 bodů; více variant testu Termín pro uchazeče o studium psychologie: 12. – 13. 5. 2012 Obsah testu test je zaměřen na prověření verbálního, kritického, logicko-analytického myšlení a humanitně společensko-vědního přehledu; není doporučena žádná speciální literatura pro přípravu na TSP

12 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ II. Specifické podmínky Katedry psychologie http://www.upol.cz/fakulty/ff/uchazeci-o-studium/prijimaci-rizeni/ / pohovor k předpokladům uchazeče ke studiu a základním znalostem v psychologii Okruhy: Obecná psychologie Vývojová psychologie Sociální psychologie Psychologie osobnosti Klinická psychologie Biologie Termíny: 21. – 23. 5. (prezenční studium), 24. 5. a 28. – 29. 5. 2012 (dist.studium)

13 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc Přípravný kurz pro zájemce o studium psychologie v roce 2012 proběhne ve dnech: 10. 3. 2012, 17. 3. 2012 a 24. 3. 2012. Přednášky budou vždy od 9,00 do 16 hodin. Přípravný kurz se uskuteční v AULE FF, která se nachází na ulici Křížkovského 10. Sebou si přineste: doklad o zaplacení, poznámkový blok, psací potřeby. Doporučuji vzít si hojnou svačinu a něco k pití, i když v přízemí budovy jsou automaty na kávu, nápoje a lehké občerstvení. Cena kurzu je 1 200,- Kč, Termín pro zasílání přihlášek: do 28. 2. 2012. Přihlášky zasílat emailem na adresu lenka.molnarova@upol.cz nebo poštou na adresu: Katedra psychologie FF UP Olomouc, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc. Více informací na webu www.psych.upol.czwww.psych.upol.cz

14 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc DOPORUČENÁ LITERATURA – k pohovoru Středoškoleské učebnice Čechová, V. - Rozsypalová, M.: Obecná psychologie pro střední zdravotní školy. Praha 1996. Gillernová, I. - Malotínová, M.: Psychologie pro střední školy. Praha 1996. Helus, Z.: Psychologie pro střední školy. Praha 1997. Další publikace Atkinson, R. L. et al. (2003). Psychologie. Praha: Portál. Hartl, P., Hartlová, H. (2009). Psychologický slovník. Praha: Portál. Hartl, P. (2004). Stručný psychologický slovník. Praha: Portál. Hayesová, M. (2009). Základy sociální psychologie. Praha: Portál. Hill, G. (2004). Moderní psychologie. Praha: Portál. Kern, H. et al. (2006). Přehled psychologie. Praha: Portál. Křivohlavý, J. (2008). Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing. Křivohlavý, J. (2009). Psychologie zdraví. Praha: Portál. Langmeier, J., Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing. Pauknerová, D. et al. (2006). Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada Publishing. Plháková, A. (2006). Dějiny psychologie. Praha: Grada Publishing. Plháková, A. (2010). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia. Publishing.

15 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc DOPORUČENÁ LITERATURA Říčan, P. (2008). Psychologie. Praha: Portál. Říčan, P. (2010). Psychologie osobnosti – Obor v pohybu. Praha: Grada Publishing. Vágnerová, M. (2008). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I. Praha:UK Karolinum. Vágnerová, M. (2008). Vývojová psychologie II. Praha: UK Karolinum. Vymětal, J. (2003). Lékařská psychologie. Praha: Portál. Výrost, J., Slaměník, I. (2009). Sociální psychologie. Praha: Grada Publishing. www.psych.upol.cz

16 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc CO VÁS ČEKÁ PO PŘIJETÍ… Seznamovací pobyt pro 1.ročníky Zajímavé přednášky a workshopy

17 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc CO VÁS ČEKÁ PO PŘIJETÍ… Kontakt s psychologickou praxí Seznámení s novými lidmi, studentskými spolky, atd.

18 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc KONTAKTNÍ ADRESA Katedra psychologie Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Lenka Molnárová Křížkovského 10 771 80 Olomouc Tel: +420 585 633 501 E-mail: psychologie@upol.cz www.psych.upol.cz

19 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 20. ledna 2012 FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA PSYCHOLOGIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google