Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 23.listopadu 2012 FILOZOFICKÁ FAKULTA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 23.listopadu 2012 FILOZOFICKÁ FAKULTA"— Transkript prezentace:

1 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 23.listopadu 2012 FILOZOFICKÁ FAKULTA
UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA PSYCHOLOGIE

2 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
DRUHÁ NEJSTARŠÍ UNIVERZITA V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU FAKULTY: CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA LÉKAŘSKÁ FAKULTA FILOZOFICKÁ FAKULTA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA PEDAGOGICKÁ FAKULTA FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY PRÁVNICKÁ FAKULTA FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD

3 FILOZOFICKÁ FAKULTA UPOL
VÍCE NEŽ 600 KOMBINACÍ ŠIROKÉHO SPEKTRA HUMANITNÍCH, SOCIÁLNÍCH, LINGVISTICKÝCH A UMĚNOVĚDNÝCH OBORŮ MOŽNOST KOMBINOVANÉHO A PREZENČNÍHO STUDIA KREDITNÍ SYSTÉM HODNOCENÍ OTEVŘENÉ A KREATIVNÍ STUDENTSKÉ PROSTŘEDÍ ROZVÍJEJÍCÍ INDIVIDUÁLNÍ SCHOPNOSTI A NEZÁVISLÉ MYŠLENÍ STUDENTŮ MOŽNOST ZAHRANIČNÍCH STUDIJNÍCH I PRACOVNÍCH POBYTŮ    STUDENTSKÝ ŽIVOT V NÁDHERNÉM PROSTŘEDÍ BAROKNÍ OLOMOUCE

4 KATEDRA PSYCHOLOGIE Katedra psychologie FF UP/ Olomouc

5 PROFILACE KATEDRY PSYCHOLOGIE FF UP
VÝCHOVNĚ –VZDĚLÁVACÍ OBLAST VĚDECKO-VÝZKUMNÁ OBLAST PARTNERSKÁ SÍŤ PRO PRAKTICKOU VÝUKU NUTNO JEŠTĚ NĚJAK DOPLNIT, UPRAVIT pokud budeme chtít, zatím jako skrytý slide Na Univerzitě Palackého vzniká Psychologický ústav, který byl zprvu součástí Ústavu filosofie dějin. Ve školním roce 1949/1950 byl poprvé pro studenty zpřístupněn studijní obor filosofie-psychologie a v roce 1964 bylo otevřeno studium jednooborové psychologie. Katedra psychologie se ve své historii soustředila na problematiku kognitivních funkcí (myšlení, rozhodování), obecnou, experimentální a pedagogickou psychologii. V rámci výuky a výzkumu působili na katedře významní odborníci PhDr. Jan Sigmund (nar. 1924) - pedagogická a pracovní psychologie, ve výzkumu se zaměřoval na problematiku srovnání; prof. PhDr. Jarmila Kolouchová, DrSc. (nar. 1928) psychologie vývoje dětí a diagnostika dětí a mládeže; prof. PhDr. Emil Holas, DrSc. - obecná psychologie se zaměřením na psychologii myšlení; doc. PhDr. Jan Papica, CSc. ( ) - odborník na psychologický výzkum, neparametrickou statistiku a sociální psychologii; prof. PhDr. Miroslav Homola, CSc. ( ), psychologie osobnosti průkopník marketingu a kulturní psychologie; doc. PhDr. Přemysl Mohapl, CSc. - klinická psychologie a psychosomatika; prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. - psychoterapie a výzkum v oblasti psychoterapie; doc. PhDr. Chrudoš Valoušek, CSc. - experimentální psychologie a metodologie a doc. PhDr. Drahomíra Osladilová, CSc. - pedagogická psychologie.

6 I. VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ OBLAST
ABSOLVOVÁNÍ UMOŽŇUJE VÝKON FUNKCE: PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ, V PERSONALISTICE, EKONOMICE, V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, STÁTNÍ SPRÁVĚ, VĚZEŇSTVÍ, ŠKOLSTVÍ APOD. POZN.: UPLATNĚNÍ ZÁVISÍ NA DOSAŽENÉM STUPNI VZDĚLÁNÍ – BC. NEBO NAVAZUJÍCÍ MGR. (VIZ DÁLE) SKLADBA PŘEDMĚTŮ – OBSAH: POVINNÉ PŘEDMĚTY PŘEHLED VŠECH ZÁKLADNÍCH DISCIPLÍN PSYCHOLOGIE - TEORETICKÉ PSYCHOLOGIE, KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, PORADENSKÉ PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE, PEDAGOGICKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ŠIROKÝ VÝBĚR PŘEDMĚTŮ VE SMĚRU ODBORNÉ PROFILACE CELÝM STUDIEM SE VE STUPŇUJÍCÍ NÁROČNOSTI PROLÍNAJÍ METODOLOGICKÉ PŘEDMĚTY S CÍLEM PŘIPRAVIT ABSOLVENTY PRO KVALITNÍ VÝZKUMNOU ČINNOST. UVÉST ZDE PŘÍKLADY MONOGRAFIÍ, KTERÉ NEDÁVNO VYŠLY Na Univerzitě Palackého vzniká Psychologický ústav, který byl zprvu součástí Ústavu filosofie dějin. Ve školním roce 1949/1950 byl poprvé pro studenty zpřístupněn studijní obor filosofie-psychologie a v roce 1964 bylo otevřeno studium jednooborové psychologie. Katedra psychologie se ve své historii soustředila na problematiku kognitivních funkcí (myšlení, rozhodování), obecnou, experimentální a pedagogickou psychologii. V rámci výuky a výzkumu působili na katedře významní odborníci PhDr. Jan Sigmund (nar. 1924) - pedagogická a pracovní psychologie, ve výzkumu se zaměřoval na problematiku srovnání; prof. PhDr. Jarmila Kolouchová, DrSc. (nar. 1928) psychologie vývoje dětí a diagnostika dětí a mládeže; prof. PhDr. Emil Holas, DrSc. - obecná psychologie se zaměřením na psychologii myšlení; doc. PhDr. Jan Papica, CSc. ( ) - odborník na psychologický výzkum, neparametrickou statistiku a sociální psychologii; prof. PhDr. Miroslav Homola, CSc. ( ), psychologie osobnosti průkopník marketingu a kulturní psychologie; doc. PhDr. Přemysl Mohapl, CSc. - klinická psychologie a psychosomatika; prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. - psychoterapie a výzkum v oblasti psychoterapie; doc. PhDr. Chrudoš Valoušek, CSc. - experimentální psychologie a metodologie a doc. PhDr. Drahomíra Osladilová, CSc. - pedagogická psychologie.

7 II. VĚDECKO-VÝZKUMNÁ OBLAST
VÝZKUM ZAMĚŘUJEME NA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Z NEJRŮZNĚJŠÍCH OBLASTÍ PSYCHOLOGIE - NAPŘ. ZKOUMÁME TÉMATA : INTELIGENCE A TVOŘIVOST, SPÁNEK A SNĚNÍ, RODINA A PARTNERSKÉ VZTAHY, LIDSKÝ FAKTOR V DOPRAVĚ, MOBBING V ČR, SPECIÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÉ TECHNIKY, TERAPIE DUŠEVNÍCH PORUCH, SPECIÁLNÍ DIAGNOSTICKÉ METODY, INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÁ ZKUŠENOST V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ, ADIKTOLOGIE, OSOBNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA A JEHO POZICE VE ŠKOLE. NAŠI PEDAGOGOVÉ VÝSLEDKY SVÉHO VÝZKUMU PŘEDNÁŠEJÍ NA KONFERENCÍCH PUBLIKUJÍ V UZNÁVANÝCH ČASOPISECH VYDÁVAJÍ MONOGRAFIE UVÉST ZDE PŘÍKLADY MONOGRAFIÍ, KTERÉ NEDÁVNO VYŠLY Na Univerzitě Palackého vzniká Psychologický ústav, který byl zprvu součástí Ústavu filosofie dějin. Ve školním roce 1949/1950 byl poprvé pro studenty zpřístupněn studijní obor filosofie-psychologie a v roce 1964 bylo otevřeno studium jednooborové psychologie. Katedra psychologie se ve své historii soustředila na problematiku kognitivních funkcí (myšlení, rozhodování), obecnou, experimentální a pedagogickou psychologii. V rámci výuky a výzkumu působili na katedře významní odborníci PhDr. Jan Sigmund (nar. 1924) - pedagogická a pracovní psychologie, ve výzkumu se zaměřoval na problematiku srovnání; prof. PhDr. Jarmila Kolouchová, DrSc. (nar. 1928) psychologie vývoje dětí a diagnostika dětí a mládeže; prof. PhDr. Emil Holas, DrSc. - obecná psychologie se zaměřením na psychologii myšlení; doc. PhDr. Jan Papica, CSc. ( ) - odborník na psychologický výzkum, neparametrickou statistiku a sociální psychologii; prof. PhDr. Miroslav Homola, CSc. ( ), psychologie osobnosti průkopník marketingu a kulturní psychologie; doc. PhDr. Přemysl Mohapl, CSc. - klinická psychologie a psychosomatika; prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. - psychoterapie a výzkum v oblasti psychoterapie; doc. PhDr. Chrudoš Valoušek, CSc. - experimentální psychologie a metodologie a doc. PhDr. Drahomíra Osladilová, CSc. - pedagogická psychologie. UNIKÁTNÍ LABORATOŘ SOUČÁSTÍ PRAKTICKÉHO PRACOVIŠTĚ VYBAVENA MODERNÍMI PŘÍSTROJI JAKO EEG, EYE TRACKING NEBO PROGRAMY PRO TESTOVÁNÍ ŘIDIČŮ; PSYCHODIAGNOSTIKÝMI METODAMI APOD. SLOUŽÍ VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ I PRAXI JEDINEČNÉ ZAŘÍZENÍ SVÉHO DRUHU V RÁMCI ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL

8 III. PARTNERSKÁ SÍŤ PRO PRAKTICKOU VÝUKU
KONTAKT S PRAXÍ V RÁMCI ČTYŘ ODBORNÝCH MODULŮ : MODUL KLINICKÉ PSYCHOLOGIE – FN OLOMOUC, PL ŠTERNBERK MODUL PSYCHOLOGIE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – ČLOVĚK V TÍSNI, P-CENTRUM OLOMOUC MODUL PSYCHOLOGIE PRÁCE - CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU BRNO, BENEKOVTERM, S.R.O. MODUL PEDAGOGICKÉ A PORADENSKÉ PSYCHOLOGIE – PPP OLOMOUCKÉHO KRAJE JEDINEČNÉ PROPOJENÍ VZDĚLÁVACÍ, VÝZKUMNÉ A APLIKAČNÍ OBLASTI PSYCHOLOGIE UMOŽŇUJE STUDENTŮM: → PROHLUBOVAT SVÉ PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI V PARTNERSKÉ SÍTI, KTERÁ ZAHRNUJE PRESTIŽNÍ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBORU. → V RÁMCI PRAKTICKÉ VÝUKY SE STUDENTI ÚČASTNÍ REALIZACE VÝZKUMŮ PROBÍHAJÍCÍCH V PARTNERSKÉ SÍTI. NOVÉ PRAKTICKÉ PRACOVIŠTĚ UVÉST ZDE PŘÍKLADY MONOGRAFIÍ, KTERÉ NEDÁVNO VYŠLYR Na Univerzitě Palackého vzniká Psychologický ústav, který byl zprvu součástí Ústavu filosofie dějin. Ve školním roce 1949/1950 byl poprvé pro studenty zpřístupněn studijní obor filosofie-psychologie a v roce 1964 bylo otevřeno studium jednooborové psychologie. Katedra psychologie se ve své historii soustředila na problematiku kognitivních funkcí (myšlení, rozhodování), obecnou, experimentální a pedagogickou psychologii. V rámci výuky a výzkumu působili na katedře významní odborníci PhDr. Jan Sigmund (nar. 1924) - pedagogická a pracovní psychologie, ve výzkumu se zaměřoval na problematiku srovnání; prof. PhDr. Jarmila Kolouchová, DrSc. (nar. 1928) psychologie vývoje dětí a diagnostika dětí a mládeže; prof. PhDr. Emil Holas, DrSc. - obecná psychologie se zaměřením na psychologii myšlení; doc. PhDr. Jan Papica, CSc. ( ) - odborník na psychologický výzkum, neparametrickou statistiku a sociální psychologii; prof. PhDr. Miroslav Homola, CSc. ( ), psychologie osobnosti průkopník marketingu a kulturní psychologie; doc. PhDr. Přemysl Mohapl, CSc. - klinická psychologie a psychosomatika; prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. - psychoterapie a výzkum v oblasti psychoterapie; doc. PhDr. Chrudoš Valoušek, CSc. - experimentální psychologie a metodologie a doc. PhDr. Drahomíra Osladilová, CSc. - pedagogická psychologie.

9 DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY

10 DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY

11 DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY

12 DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY
STUDENTI KATEDRY PSYCHOLOGIE UP KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP

13 STUDIUM PSYCHOLOGIE – OBECNÉ INFORMACE
OD ZÁŘÍ 2011 JE MAGISTERSKÉ STUDIUM PSYCHOLOGIE ROZDĚLENO: Tříleté bakalářské studium, titul Bc. Dvouleté navazující magisterské studium, titul Mgr. MOŽNOST STUDIA JE V PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ FORMĚ. DÁLE NABÍZÍME POSTGRADUÁLNÍ DOKTORSKÉ STUDIUM (Ph.D.). Ve specializacích: Klinická psychologie Pedagogická psychologie KATEDRA TAKÉ NABÍZÍ: Programy postgraduálního vzdělávání Psycholog ve zdravotnictví Práce školního psychologa Postgraduální vzdělání v dopravní psychologii Kvalifikační programy (rigorózní a habilitační řízení).

14 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM V PRVNÍM ROCE STUDIA SE VÝUKA ZAMĚŘUJE NA:
ZÁKLADNÍ DISCIPLÍNY V PSYCHOLOGII (DĚJINY PSYCHOLOGIE, OBECNÁ A VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE, METODOLOGIE,  ÚVOD DO STUDIA PSYCHOLOGIE) ŠIRŠÍ ODBORNÝ ZÁKLAD (ANATOMIE A FYZIOLOGIE, NEUROFYZIOLOGIE). V DALŠÍCH DVOU LETECH JE VÝUKA ORIENTOVÁNA NA: TEORETICKÉ, APLIKOVANÉ A SPECIÁLNÍ PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY (PSYCHOLOGICKÁ METODOLOGIE, PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI, SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE; PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE, PSYCHODIAGNOSTIKA A DALŠÍ). PRAXE V KLINICKÉ PSYCHOLOGII, PORADENSKÉ PSYCHOLOGII A PSYCHOLOGII PRÁCE. PROFIL UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA: ABSOLVENTI SE  MOHOU UPLATNIT V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH, V PERSONALISTICE, VE STÁTNÍ SPRÁVĚ, VE ŠKOLSTVÍ, JAKO ASISTENTI PSYCHOLOGŮ APOD. K VÝKONU SAMOSTATNÉ PROFESE PSYCHOLOGA JE TŘEBA NÁSLEDNĚ VYSTUDOVAT NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM. Příprava studenta k výkonu profese psychologa je založena na osvojení odborných psychologických principů, poznatků, modelů a metod. Základem edukačního procesu je získávání primárních kompetencí, které jsou specifické pro vykonávání psychologické profese, co se týče požadovaného obsahu, znalostí a dovedností. Primární kompetence lze rozdělit do šesti skupin: specifikace cílů – interakce s klientem, jejímž posláním je vyjasnit a specifikovat cíle té služby, která má být klientovi poskytnuta; diagnostika – vhodnými metodami zjišťovat relevantní charakteristiky jednotlivců, skupin, organizací, situací vývoj – vytváření služeb či produktů pro klienty či pro psychology na základě psychologické teorie a psychologických metod; intervence – identifikování klientových problémů, příprava a provádění psychologických intervencí, které jsou vhodné pro dosažení vytýčených cílů a schopnost využívat diagnostické výsledky a vývojové aktivity; hodnocení – posuzování intervencí odpovídajících intervenčnímu plánu a dosahování stanovených cílů; komunikace – informovaní klienta způsobem, který odpovídá jeho potřebám a očekávání. Charakteristika této formy studia: V prvním roce studia je výuka soustředěna na předměty týkající se základní orientace v psychologii (Dějiny psychologie, Obecná a Vývojová psychologie, Metodologie,  Úvod do studia psychologie) a předměty širšího odborného základu (Anatomie a fyziologie, Neurofyziologie). V následujících dvou letech je výuka zaměřena na teoretické, aplikované a speciální psychologické disciplíny a související předměty (Psychologická metodologie, Psychologie osobnosti, Sociální psychologie, Pedagogická psychologie, Klinická psychologie, Psychodiagnostika a další). Studenti rovněž absolvují praxe v klinické psychologii, poradenské psychologii a psychologii práce. Na počátku 2. ročníku volí student téma bakalářské práce (o rozsahu min. 40 stran), jejíž obhajoba je v závěru studia součástí Státní závěrečné zkoušky.

15 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
I. KOLO – PÍSEMNÉ KOLO PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - ZAJIŠŤUJE FILOZOFICKÁ FAKULTA PÍSEMNOU FORMOU - OBSAHEM JE OBECNÝ TEST PŘEDPOKLADŮ KE STUDIU (SPF) A OBOROVÝ TEST Z PSYCHOLOGIE TEST PŘEDPOKLADŮ KE STUDIUM (SPF) - FORMA A HODNOCENÍ TESTU (UKÁZKA NA STRÁNKÁCH FF UP odpovědní formulář, 60 minut; 50–60 otázek, odpovědi a–e, pouze jedna správná odpověď, za každou správnou 1 bod, za nesprávnou, resp. chybějící odpověď = 0 bodů; více variant testu - OBSAH TESTU test je zaměřen na prověření verbálního, kritického, logicko-analytického myšlení a humanitně společensko-vědního přehledu není doporučena žádná speciální literatura pro přípravu na TSP, ale je možno si vyzkoušet variantu testu na web. stránkách FF UP OBOROVÝ TEST Z PSYCHOLOGIE - OBSAH TESTU základní znalosti z oblasti psychologie, filozofie, sociologie a biologie (s důrazem na biologii člověka) v rozsahu témat, která jsou probírána ve výuce na středních školách Váha testu pro postup do 2. kola 0.6. TERMÍNY: a VÍCE NAJDETE V KATALOGU STUDIJNÍCH OBORŮ NA

16 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
II. KOLO – ÚSTNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ÚSTNÍ FORMA PŘÍMO NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE POSTOUPÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ STUDENTI - jejich seznam bude spolu s rozdělením do zkušebních komisí zveřejněn na internetové stránce FF UP v sekci přijímací řízení - průběžné informace. ZAJÍMAT NÁS BUDOU: ZNALOSTI - základní orientace v oblastech: dějiny psychologie, obecná psychologie, vývojová psychologie, psychologie osobnosti, sociální psychologie, základy klinické psychologie (včetně psychologie zdraví a nemoci, resp. psychopatologie), psychologie práce. Mohou být položeny i otázky z biologie člověka na úrovni gymnázia. MOTIVACE ke studiu psychologie – zájem o studium psychologie bude posuzován na základě seznamu přečtené odborné literatury, mimoškolní zájmové činnosti, dokladů o dobrovolné činnosti či aktivitách spojených s prací s lidmi. ŘÍCT, ŽE VŠECHNO NAJDOU V KATALOGU STUDIJNÍCH OBORŮ NA ODBORNÉ OKRUHY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM ZNALOSTI BY MĚLY BÝT ZALOŽENY NA SEZNAMU DOPORUČENÉ LITERATURY (DÁLE) VÍCE NAJDETE V KATALOGU STUDIJNÍCH OBORŮ NA

17 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
VÝUKA ZAMĚŘENA NA SPECIÁLNÍ A APLIKOVANÉ PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY: PSYCHOTERAPIE, MANŽELSKÉ A RODINNÉ PORADENSTVÍ, MANAGEMENT MARKETINGU A MNOHO DALŠÍCH. STUDIUM JE ROZDĚLENO NA PŘEDMĚTY ZÁKLADNÍ (POVINNÉ) A PŘEDMĚTY POVINNĚ VOLITELNÉ (UPLATŇUJE SE KREDITNÍ SYSTÉM STAG). PROFIL UPLATNĚNÍ STUDENTA: ABSOLVENTI NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA JSOU PLNĚ KVALIFIKOVÁNI K VÝKONU FUNKCE PSYCHOLOGA VE ZDRAVOTNICTVÍ, V PORADENSTVÍ, EKONOMICE, SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, STÁTNÍ SPRÁVĚ, VĚZEŇSTVÍ, ŠKOLSTVÍ APOD. Příprava studenta k výkonu profese psychologa je založena na osvojení odborných psychologických principů, poznatků, modelů a metod. Základem edukačního procesu je získávání primárních kompetencí, které jsou specifické pro vykonávání psychologické profese, co se týče požadovaného obsahu, znalostí a dovedností. Primární kompetence lze rozdělit do šesti skupin: specifikace cílů – interakce s klientem, jejímž posláním je vyjasnit a specifikovat cíle té služby, která má být klientovi poskytnuta; diagnostika – vhodnými metodami zjišťovat relevantní charakteristiky jednotlivců, skupin, organizací, situací vývoj – vytváření služeb či produktů pro klienty či pro psychology na základě psychologické teorie a psychologických metod; intervence – identifikování klientových problémů, příprava a provádění psychologických intervencí, které jsou vhodné pro dosažení vytýčených cílů a schopnost využívat diagnostické výsledky a vývojové aktivity; hodnocení – posuzování intervencí odpovídajících intervenčnímu plánu a dosahování stanovených cílů; komunikace – informovaní klienta způsobem, který odpovídá jeho potřebám a očekávání. Charakteristika této formy studia: V prvním roce studia je výuka soustředěna na předměty týkající se základní orientace v psychologii (Dějiny psychologie, Obecná a Vývojová psychologie, Metodologie,  Úvod do studia psychologie) a předměty širšího odborného základu (Anatomie a fyziologie, Neurofyziologie). V následujících dvou letech je výuka zaměřena na teoretické, aplikované a speciální psychologické disciplíny a související předměty (Psychologická metodologie, Psychologie osobnosti, Sociální psychologie, Pedagogická psychologie, Klinická psychologie, Psychodiagnostika a další). Studenti rovněž absolvují praxe v klinické psychologii, poradenské psychologii a psychologii práce. Na počátku 2. ročníku volí student téma bakalářské práce (o rozsahu min. 40 stran), jejíž obhajoba je v závěru studia součástí Státní závěrečné zkoušky.

18 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
I. KOLO – PÍSEMNÝ ZNALOSTNÍ TEST V ROZSAHU UZAVŘENÝCH OTÁZEK VYCHÁZEJÍCÍCH Z NÁSLEDUJÍCÍCH OKRUHŮ: obecná a kognitivní psychologie sociální psychologie klinická psychologie psychodiagnostika metodologie statistika II. KOLO – ÚSTNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. MOTIVACE KE STUDIU. Zájem o studium psychologie bude posuzován na základě dosavadního průběhu studia, profesní orientace, realizace výzkumných projektů, zvládnutí bakalářské diplomové práce a dalších aktivit souvisejících s oborem. 2. ROZPRAVA KE ZNALOSTEM v psychologii. Bude požadována základní orientace v rozsahu studia psychologie na úrovni bakalář na Katedře psychologie v Olomouci. Říct, že více zase na webu v Katalogu studijních předmětů, kde jsou uvedeny i příklady otázek z testu TERMÍNY: PÍSEMNÉ ZKOUŠKY (prez. i kombin. studium) a ÚSTNÍ ZKOUŠKY (prezenční studium) ÚSTNÍ ZKOUŠKY (kombinované studium)

19 PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO ZÁJEMCE O STUDIUM PSYCHOLOGIE 2014
PŘEDNÁŠKY: VŽDY V SOBOTU, HODIN, AULA FF CENA KURZU: 1.800,- KČ * V ceně je zahrnuto pět odborných publikací, jejíchž autory jsou odborníci z Katedry psychologie FF UP. Publikace obdrží každý účastník u prezence v den zahájení kurzu. TERMÍN PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠEK: VÍCE NA / ZÁJEMCŮM O STUDIUM

20 DOPORUČENÁ LITERATURA – K POHOVORU
Středoškolské učebnice Čechová, V. - Rozsypalová, M.: Obecná psychologie pro střední zdravotní školy. Praha 1996. Gillernová, I. - Malotínová, M.: Psychologie pro střední školy. Praha 1996. Helus, Z.: Psychologie pro střední školy. Praha 1997. Další publikace Atkinson, R. L. et al. (2003). Psychologie. Praha: Portál. Hartl, P., Hartlová, H. (2009). Psychologický slovník. Praha: Portál. Hartl, P. (2004). Stručný psychologický slovník. Praha: Portál. Hayesová, M. (2009). Základy sociální psychologie. Praha: Portál. Hill, G. (2004). Moderní psychologie. Praha: Portál. Kern, H. et al. (2006). Přehled psychologie. Praha: Portál. Křivohlavý, J. (2008). Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing. Křivohlavý, J. (2009). Psychologie zdraví. Praha: Portál. Langmeier, J., Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing. Pauknerová, D. et al. (2006). Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada Publishing. Plháková, A. (2006). Dějiny psychologie. Praha: Grada Publishing. Plháková, A. (2010). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia.

21 DOPORUČENÁ LITERATURA
Říčan, P. (2008). Psychologie. Praha: Portál. Říčan, P. (2010). Psychologie osobnosti – Obor v pohybu. Praha: Grada Publishing. Vágnerová, M. (2008). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I. Praha: UK Karolinum. Vágnerová, M. (2008). Vývojová psychologie II. Praha: UK Karolinum. Vymětal, J. (2003). Lékařská psychologie. Praha: Portál. Výrost, J., Slaměník, I. (2009). Sociální psychologie. Praha: Grada Publishing.

22 CO VÁS ČEKÁ PO PŘIJETÍ… SEZNAMOVACÍ POBYT PRO 1.ROČNÍKY
ZAJÍMAVÉ PŘEDNÁŠKY A WORKSHOPY

23 CO VÁS ČEKÁ PO PŘIJETÍ… KONTAKT S PSYCHOLOGICKOU PRAXÍ SEZNÁMENÍ S NOVÝMI LIDMI, STUDENTSKÝMI SPOLKY, ATD.

24 PROMOVIDEO KATEDRY PSYCHOLOGIE
NATOČENO STUDENTY V RÁMCI SOUTĚŽE „KATEDRA PSYCHOLOGIE OČIMA STUDENTŮ“

25 KATEDRA PSYCHOLOGIE FILOZOFICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LENKA MOLNÁROVÁ KŘÍŽKOVSKÉHO 10 OLOMOUC TEL: +420 

26 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 23.listopadu 2012 FILOZOFICKÁ FAKULTA"

Podobné prezentace


Reklamy Google