Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.-7.srpna 2010 NARLAC - Laktační liga

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.-7.srpna 2010 NARLAC - Laktační liga"— Transkript prezentace:

1 1.-7.srpna 2010 NARLAC - Laktační liga
Světový týden kojení 1.-7.srpna 2010 NARLAC - Laktační liga

2 KOJENÍ Jen 10 kroků Způsob přátelský dětem
Letošní Světový týden kojení oslavuje 20 let deklarace Innocenti, která vyzvala k zavedení 10 kroků ve všech porodnických zařízeních porodnic BFH = 28% porodnic ve 156 zemích během 20 roků zdravotnická zařízení – klíčová role při zahájení kojení

3 * Za tuto dobu významně vzrostlo procento plně kojených dětí.
* Omezení kampaně BFHI ve světě, nedostatečné školení a oslabené dodržování 10 kroků v akreditovaných porodnicích přispívá ke stagnaci nebo snížení procenta plně kojených dětí. * Nastal čas zhodnotit zvolený přístup a rozhodnout se, jak pokračovat.

4 Cíle - Světového týdne kojení
* Zvýšit povědomí o tom, jak 10 kroků přispívá k plnému kojení * Oživit aktivity ve zdravotnictví, mezi poskytovateli zdravotní péče a v komunitách, abychom podporovali ženy v jejich záměrech v kojit. * Informovat všechny lidi o tom, že ochrana, propagace a podpora kojení je právem matky, právem dítěte a lidským právem. * Umožnit ženám a všem, kterým záleží na lidských právech, aby bojovali za systémy zdravotní péče, které podporují kojení. * Zajistit, aby zdravotničtí pracovníci pečující o matky a děti byli odpovídajícím způsobem školeni k poskytování rad a podpory v oblasti optimální výživy kojence.

5 Kojení – Jen 10 kroků! Způsob přátelský dětem
Deset kroků bylo představeno světu v roce 1989 jako Společné prohlášení Světové zdravotnické organizace (WHO) Dětského fondu OSN (UNICEF) o ochraně, propagaci a podpoře kojení:

6 Deklarace Innocenti V roce 1990 vyzvala svět k plnému zavedení 10 kroků ve všech porodnicích do roku 1995. O 20 let později jsou nemocnice s titulem Baby- Friendly Hospital ve více než 156 zemích. Zavedly 10 kroků a Kodex marketingu náhrad mateřského mléka

7 Deset kroků k úspěšnému kojení
školit veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie informovat všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení umožnit matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu ukázat matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí nepodávat novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s výjimkou lékařsky indikovaných případů praktikovat rooming-in = umožnit matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hod. denně odporovat kojení podle potřeby dítěte(nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu) Nedávat kojeným novorozencům žádné náhražky,šidítka,dudlíky apod. povzbuzovat zakládání dobrovolných skupin matek pro podporu kojení(breast-feeding support groups) a upozorňovat na ně matky při propuštění z porodnice mít písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu

8 „Znovu vydláždit“ cestu k podpoře kojení
BFHI – revize a aktualizace: V roce 2007 WHO a UNICEF dokončily revizi a aktualizaci materiálů BFHI. Materiály – přístupnější pro uživatele, nabízí nové přístupy přátelské dětem i mimo porodnice. Tato iniciativa je označována jako Mother-Baby Friendly (přátelská matce a dítěti)

9 International MotherBaby Childbirth Iniciative(IMBCI)
Mezinárodní iniciativa za optimální porodní péči pro matku a dítě: 10 kroků devět kroků pro matku a porod, aby byly omezeny zásahy do průběhu porodu, které nejsou nezbytné. desátý krok 10 kroků k úspěšnému kojení-BFHI. Tyto iniciativy povedou ke zvýšení procenta kojení a zlepšení zdraví matek a dětí na celém světě.

10 Deset osvědčených kroků
Co můžeme udělat ? Znovu vyhodnotit a zvážit, co je třeba udělat, abychom oživili a rozšířili BFHI ve zdravotnictví i jinde. Národní akční plán podpory kojení. Prosazovat změny v nemocnicích, porodnicích a v širším zdravotnickém systému – v primární péči a komunitách. Upozorňovat na význam kojení- Akce řetěz v ČR, oslavy Světového i Českého týdne kojení

11 66. WHO shromáždění Dokument EB126/2010
Informuje o zavádění Celosvětové strategie pro výživu kojenců a malých dětí O stavu národních opatřeních uvádějících v platnost Kodex, komplementární výživu, podvýživa, obezita

12 Kojení, podpora BFHI Pouze 34,6 % dětí mladších než 6 měsíců je kojeno výlučně (ČR %) Podíly se pohybují: 43,2 %-Asie 17,7 % v Evropě Celosvětově podíly kojených dětí stagnují, někde klesají. (špatná politika, legislativa, slabá kapacita systému zdravotnictví)

13 Zavádění celosvětové strategie výživy kojenců a malých dětí
Zavedení Národní strategie - 32 zemí WHO tč. provádí analýzu připravenosti zemí na urychlení akcí ohledně výživy Celosvětový přehled zavádění politik

14 Posílení BFHI Akreditováno 20 000 nemocnic ve 156 zemích
Ve 36 rozvinutých zemích se 37% porodů uskuteční v BFH Důraz kladem na včasné zahájení kojení Kritéria BFHI nyní používána jako: indikátory kvality podmínkou pro akreditaci nemocnic

15 Další kroky Výživové poradenství WHO považuje za
Vzdělávaní a doškolování zdravotníků Poradenství ohledně výživy kojenců a malých dětí Věnovat se výživě matek- matky se správnými stravovacími návyky je pak předávají svým dětem Výživové poradenství WHO považuje za jednu z klíčových složek strategie

16 Komunitní podpora Opatření provedená v komunitě zlepšují výživové zvyklosti Mít materiály týkající se péče o novorozence a děti- brožury, moduly podporující odpovídající výživu kojenců a malých dětí

17 Kodex Informace o stavu Kodexu poslalo 92 států ze 193
56 států přijalo zákony týkající se Kodexu (zákaz propagace výrobků na veřejnost, ve zdravotnických zařízeních) 16 naznačilo snahu - jen dobrovolná opatření 20 nedostatečné informace nebo žádné změny Jen 37 z 53 států mají fungující monitorovací či posilující mechanizmy

18 Výhody – vliv na zdraví Kojení je dnes jediným, nejúčinnějším preventivním opatřením pro zdraví Ročně lze kojením zabránit více než 1 miliónu úmrtí ve věku do 5 let Navíc úmrtí více než ½ milionu dětí lze zabránit adekvátním a správně načasovaným příkrmem Pokud by 90% matek výlučně kojilo po dobu 6 měs.,USA by ušetřilo na výdajích na zdravotní péči 13 miliard dolarů a zabránily 911 úmrtím Bakalar,2010

19 Poplašná zpráva z Norska
Norwegian University of Science and Technology studie na 181 žen nalezli asociaci mezi vysokými hladinami testosteronu v těhotenství a poklesem kojení ve 3 měsících Učinili závěr, že umělá výživa je stejná jako MM

20 Kritika studie Testosteron byl v minulosti používán k zástavě laktace
Negativní vliv testosteronu byl menší v 6 týdnech než ve 3 měsících Ve 3 měsících již množství MM závisí na sání dítěte než na hladinách hormonů Vědci vydali tiskovou zprávu, že MM není tak důležité pro zdraví matky a dítěte

21 Norská studie Výběrově citovali ze 4 článků Michala Kramera- studie v Bělorusku Porovnával děti v BFH a v non BFH Jeho studie přináší důkazy o přínosech kojení, jenže jeho výsledky byly překroucené Prokázáno, že kojení chrání před infekcemi GIT, atopickým ekzémem po 1.rok života, vyšší IQ ve věku 6,5 roku

22 Vyjádření ABM,2010 Podle aktuálního přehledu vlády USA mají nekojené děti: 2x vyšší pravděpodobnost výskytu ušních infekcí 4x vyšší pravděpodobnost výskytu zápalu plic 2x vyšší pravděpodobnost výskytu průjmových onemocnění Matky, které nekojí: vyšší riziko diabetu metabolického syndromu rakoviny prsů a vaječníků.   Kojení je dobré pro matky i děti. Matky, které chtějí kojit, si zaslouží podporu.

23


Stáhnout ppt "1.-7.srpna 2010 NARLAC - Laktační liga"

Podobné prezentace


Reklamy Google