Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SIMPLY CLEVER 1. Posilování firemní kultury ve společnosti ŠKODA AUTO & projektová práce Miroslav KROUPA Budování firemní kultury ve znalostní organizaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SIMPLY CLEVER 1. Posilování firemní kultury ve společnosti ŠKODA AUTO & projektová práce Miroslav KROUPA Budování firemní kultury ve znalostní organizaci."— Transkript prezentace:

1 SIMPLY CLEVER 1

2 Posilování firemní kultury ve společnosti ŠKODA AUTO & projektová práce Miroslav KROUPA Budování firemní kultury ve znalostní organizaci Praha, 13. září 2007 mailto: miroslav.kroupa@skoda-auto.cz

3 SIMPLY CLEVER 3 Firemní kultura firemní kultura je soubor vlastností, kompetencí, postojů, vnímání firmy, který pozitivním způsobem oslovuje  zákazníky  externí partnery  zaměstnance  a umožňuje firmě být úspěšná ve všech směrech

4 SIMPLY CLEVER 4 Význam firemní kultury úspěšný podnik – můj zaměstnavatel …McDonald, NOKIA, TOYOTA, A.T.Kearney, IKEA, Microsoft, Bang & Olufsen, Coca & Cola, Porsche… Čím se vyznačují tyto firmy? dlouhá léta působení na trhu, soustavně se zlepšují, mají vlastní kulturu většinou danou zakladetelem a prostřednictvím této kultury vlastní image vybrali jsme si ŠKODU AUTO  naši firmu

5 SIMPLY CLEVER 5 Přednosti x nedostatky silné firemní kultury PřednostiNedostatky Jasný a přehledný pohled na firmuTendence k uzavřenosti firemního systému Přímá a jednoznačná komunikaceTrvání na tradicích a nedostatek flexibility Rychlé nalezení řešení a rozhodnutíBlokace nových strategií Rychlá implementace inovacíVynucování konformity za každou cenu Málo formálních kontrolních postupů; nižší nároky na kontrolu Složitá adaptace nových spolupracovníků Vysoká jistota a důvěra spolupracovníků Vysoká motivace Nízká fluktuace Značná identifikace s firmou a loajalita

6 SIMPLY CLEVER 6 Řízení firemní kultury Řízení kultury se týká: (Armstrong, 1999) Změny kultury – vytváření postojů, přesvědčení a hodnot, které budou odpovídat poslání, strategiím, prostředí a technologiím organizace. Cílem je dosáhnout významných změn v klimatu organizace, ve stylu řízení a chování, které pozitivně podpoří splnění cílů organizace. Posilování kultury – jeho cílem je zachovat a posílit to, co je v současné kultuře dobré nebo funkční. Dosažení oddanosti – což se týká oddanosti členů organizace jejímu poslání, strategiím a hodnotám.

7 SIMPLY CLEVER 7 Koncernové hodnoty V Vstřícnost k zákazníkovi Maximální výkonnost Tvorba hodnot Inovativnost Respekt Odpovědnost Trvalá udržitelnost

8 SIMPLY CLEVER 8 Anketa ke koncernovým hodnotám Anketa ke koncernovým hodnotám Setkání managementu 18. prosince 2003 VSTŘÍCNOST K ZÁKAZNÍKOVI MAXIMÁLNÍ VÝKONNOST TVORBA HODNOT INOVATIVNOST RESPEKT ODPOVĚDNOST TRVALÁ UDRŽITELNOST velmi dobře uspokojivě příliš málo 14%44%42% 26% 22% 23% 11% 19% 16% 44% 49% 34% 35% 38% 48% 30% 29% 43% 54% 43% 36%

9 SIMPLY CLEVER 9 Časová osa (I) Prosinec 2003Usnesení představenstva ke změně firemní kultury a založení hlavního týmu Květen 2004Dotazníková akce

10 SIMPLY CLEVER 10 Hlavní tým ŠKODA oblastmanagement kandidáti do managementu G p. Kroupa (vedení) p. Kubišta E p. Taege pí. Bázlerová P p. Utermarck pí. Přikrylová T p. Machan p. Brůžek V p. Nanáši p. Jirutka Z p. Chadt pí. Vlková-Kilianyová

11 SIMPLY CLEVER 11 Míra úspěšnosti Cíl 50% SKUTEČNOST 93% Forma: Anketa mezi zaměstnanci (duben-květen 2004) Očekávané maximum: 7 300 odpovědí SKUTEČNOST Odpovědí celkem:7 601 z toho úplných:6 758 podle oblastí: G: 502 E: 659 P: 600 T: 479 V:3 870 Z: 648 Účast v anketě

12 SIMPLY CLEVER 12 Odpovědi - tematické oblasti Nerespektování podřízených Zaměřit audit více na kvalitu produktu pro zákazníka Zlepšit dostupnost informací (prostřednictvím externích zákazníků) Kladné hodnocení koncernových zásad ze strany zaměstnanců Využít motivaci zaměstnanců k úspěšné realizaci projektů Zavést v naší firmě procedury zpětné vazby Posilovat v zaměstnancích hrdost na značku Zlepšovat komunikaci v rámci naší firmy Začít se zlepšováním firemní kultury podle koncernových zásad odshora (hierarchicky) Prověřovat procesy a optimalizovat schvalovací procesy – transparentnost, zjednodušení Hlavní tým shrnul odpovědi na volně položené anketní otázky do následujících tematických oblastí (cca 6000 odpovědí)

13 SIMPLY CLEVER 13 Časová osa (II) Prosinec 2003Usnesení představenstva ke změně firemní kultury a založení hlavního týmu Květen 2004Dotazníková akce Červenec 2004Definice 10 projektů ke zlepšování procesů a firemní kultury ve společnosti ŠKODA Říjen 2004Tržiště projektů pro kandidáty do managementu, trainee a dobrovolníky  získání členů projektových týmů Listopad 2004 Formování projektových týmů Říjen 2005Projektové fórum se zaměstnanci, kandidáty do managementu, manažery a představenstvem k ukončení projektů Prosinec 2005Workshopy k projektům na setkání managementu

14 SIMPLY CLEVER Vstřícnost k zákazníkovi 1.Efektivní a tržní procesy díky snadné dostupnosti informací prostřednictvím externích zákazníků 2.Funkční a dlouhodobá kvalita s orientací na zákazníka 3.Zlepšit spokojenost interních zákazníků / zákaznický princip mezi jednotlivými oblastmi Maximální výkonnost 4.Hodnocení výkonnosti, která se řídí koncernovými hodnotami Tvorba hodnot 5.Vytvořit pool stěžejních procesů a optimalizovat je 6.Řízení projektů se systémovou podporou Projekty ke koncernovým hodnotám (I)

15 SIMPLY CLEVER Inovativnost 7.Portál pro zaměstnance Respekt 8.Další rozvíjení vzájemného respektu Odpovědnost 9.Zavádění nových plánovacích a rozhodovacích procesů Udržitelný rozvoj 10. Další rozvíjení nástrojů řízení Projekty ke koncernovým hodnotám (II)

16 SIMPLY CLEVER 16 vlastní iniciativa / další osobní rozvoj vnitřní síla k poznávání a tvorbě nového vůle změnit status quo dokázat, že nejsem nějaký X.Y., ale osobnost s vůlí a potenciálem posouvat hranice ŠKODY AUTO dál Proč práce v projektovém týmu?  děkujeme, tvoříte firemní kulturu a jste její součástí

17 SIMPLY CLEVER 17 Koncernové hodnoty v číslech 10 projektů a projektových týmů v projektových týmech a v hlavním týmu KLL je přímo zapojeno celkem 123 zaměstnanců 3 informační akce s odbory OS KOVO 6 hlavních příloh a 9 příspěvků jednotlivých projektových týmů pro firemní časopis ŠKODA Mobil 8 společných schůzek všech projektových týmů 57 pracovních porad hlavního týmu KLL nespočetné množství zasedání projektového týmu a tisíce hodin práce a tvůrčích nápadů

18 SIMPLY CLEVER 18 Časová osa (III) Říjen 2005Projektové fórum se zaměstnanci, kandidáty do managementu, manažery a představenstvem k ukončení projektu Leden 2006 Založení nového týmu pro posílení firemní kultury a potvrzení v představenstvu Březen 2006Analýza aktuálního stavu a výsledků inicializačního projektu ke zlepšení firemní kultury Květen 2006Definice nových projektů Prosinec 2007Realizace projektů a ustanovení kontinuálního principu činnosti týmu pro zlepšení podnikové kultury

19 SIMPLY CLEVER 19 Hodnoty - přeskupení Udržitelný rozvoj Inovativnost Tvorba hodnot Odpovědnost Vstřícnost k zákazníkovi Maximální výkonnost Respekt MANAGEMENT JAKO NOSITEL HODNOT 2007, 2008

20 SIMPLY CLEVER 20 Priorizovaná opatření 2006-07 1.Etický kodex 2.Zkušenost z výrobní linky pro nové zaměstnance 3.Rotace mezi oblastmi 4.360°- feedback – pro management a zjednodušeně pro všechny zaměstnance v intranetu 5.Platforma pro dialog vas.nazor.se.pocita@skoda- auto.czvas.nazor.se.pocita@skoda- auto.cz 6.Podpora interní komunikace a rozšíření motivačních programů RESPEKT MAXIMÁLNÍ VÝKON

21 SIMPLY CLEVER 21 Koncernové hodnoty - příspěvky Změny a zlepšení v procesech (feedback 360º, databanka k plánovacím procesům, workshopy na téma respekt…) vše nad rámec běžných pracovních úkolů zjištění a řešení úzkých profilů obohacení o poznatky z jiných oblastí zkušenosti s projektovou prací to pro naši firemní kulturu znamená krok vpřed ale …  hmatatelné přínosy hodnotí zaměstnanci, čas a úspěch firmy

22 SIMPLY CLEVER 22 dlouhodobost změny kultury každodenní proces (podobně jako kvalita na počátku 90.let – „naše náboženství“) důraz na kontinuitu nezastupitelnost a nepřenositelnost role managementu nedopustit rozmělnění projektů individualismus jednotlivých útvarů / jednotlivců Změna firemní kultury

23 SIMPLY CLEVER 23 Firemní kultura ŠKODA Auto odkaz zakladatelů podniku „Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré.“ Laurin & Klement, 1914)

24 SIMPLY CLEVER DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST. www.skoda-auto.cz

25 SIMPLY CLEVER 25 SIMPLY CLEVER

26 26 Hodnoty a management podporovat všechny aktivity při zavádění hodnot a zásad seznámit zaměstnance s hodnotami a zásadami vést příkladem („leading by example“) zaměřovat procesy, vystupování, rozhodování a úkoly v souladu s hodnotami a principy aktivně vyžadovat dodržování hodnot / principů vytváření a upevňování hodnot v jednání má dlouhodobý charakter  nikdy nekončí


Stáhnout ppt "SIMPLY CLEVER 1. Posilování firemní kultury ve společnosti ŠKODA AUTO & projektová práce Miroslav KROUPA Budování firemní kultury ve znalostní organizaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google