Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

28. července 2013VY_32_INOVACE_100311_Marketingovy_mix_2_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "28. července 2013VY_32_INOVACE_100311_Marketingovy_mix_2_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní."— Transkript prezentace:

1 28. července 2013VY_32_INOVACE_100311_Marketingovy_mix_2_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

2  aby byl výrobek užitečný, musí být umístěn tam, kde je potřebný, a tehdy, když je potřebný  aby obchodníci prodali své výrobky, musí předvídat, kdy a kde je budou spotřebitelé kupovat  špatně zvolené místo může způsobit, že jinak velmi dobrý výrobek neuspěje  vyrobené nebo nakoupené zboží se musí vhodnými cestami dostat ke spotřebiteli  je důležité, aby se dostalo ke spotřebiteli ve stanovené době a s co nejnižšími náklady

3  v oblasti distribuce se jedná především o rozhodnutí, jakými způsoby a cestami výrobky prodávat Je potřeba :  vybrat články odbytové cesty  zajistit fyzický pohyb zboží, tedy skladování a přepravu (logistiku )

4 Při výběru odbytové cesty můžeme zvolit jednu z následujících možností:  přímý prodej bez mezičlánku  nepřímý prodej  prodej přes zprostředkovatele  prodej velkoobchodu  prodej maloobchodu

5  výrobce dodává zboží přímo zákazníkovi bez dalších zprostředkovatelů  výrobce prodává zboží přímo obyvatelstvu a podnikům  patří sem:  podnikové prodejny  internetové obchody  služby drobných řemeslníků  pobočky bank, leteckých společností apod.

6  v praxi běžnější forma  výrobce využívá zprostředkovatele nebo jiný mezičlánek (maloobchod), případně více mezičlánků (velkoobchod a maloobchod)  výrobce dodává zboží do velkoobchodu, ve kterém nakupují maloobchodní podnikatelé, kteří zboží dále prodávají konečným spotřebitelům  mezičlánků může být i více, ale je potřeba si uvědomit, že každý z nich přičítá svou marži k výsledné ceně a ta je pak pro zákazníka méně zajímavá

7  zprostředkovatel hledá pro výrobce odběratele nebo vyhledává pro velkoobchod výhodné dodávky  nezajišťuje však samotnou dodávku zboží  někdy nemá ani plnou moc k podepisování kupních smluv

8  výrobce dodává zboží do velkoobchodu  velkoobchod toto zboží prodává dále ve své obchodní síti (zejména maloobchodům)  výrobce však ztrácí možnost bezprostředně ovlivňovat prodej a cenu

9  výrobce dodává zboží do maloobchodu, kde si ho pak zakoupí zákazník  hodí se pro výrobky, které rychle ztrácí na hodnotě  potraviny, počítače nebo módní oblečení

10  při výběru odbytové cesty si musíme uvědomit, že každý mezičlánek zvyšuje konečnou cenu pro spotřebitele (nebo snižuje částku, která připadne výrobci)  vždy musíme zvážit, které články jsou nutné a jaký je jejich přínos  mezičlánky také stanovují cenu, za kterou bude zboží kupovat zákazník  výrobce stanoví doporučenou cenu, ale nemůže zabránit tomu, aby prodejce nasadil jinou  při výběru mezičlánků musíme brát v úvahu především náklady (na prodejce, na sklady, propagaci atd.)  musíme zvážit, zda je výhodnější přímý prodej s tím, že tyto náklady poneseme sami, nebo využití mezičlánku

11  v úvahu bereme také riziko, že se zboží při dopravě poškodí, že zboží neprodáme nebo nám odběratel nezaplatí  při použití mezičlánku se tato rizika pro výrobce snižují  výrobce by měl velmi dobře znát požadavky zákazníků  čím více mezičlánků využijeme, tím zkreslenější informace o konečných spotřebitelích dostaneme

12  velkoobchodní firma nakupuje výrobky za účelem jejich dalšího prodeje maloobchodním či jiným organizacím  u některých druhů výrobků je tento distribuční článek nevyhnutelný, protože velkoobchod pomáhá překonat časový nesoulad mezi výrobou a spotřebou Výhody velkoobchodu :  široký nabízený sortiment od mnoha výrobců  jsou vybaveny potřebným skladovým zázemím, technikou apod.  šetří odběratelům čas a dopravní náklady  velkoobchod přebírá od výrobce rizika (ztráty, zničení, nezaplacení) Nevýhody velkoobchodu :  zvyšuje cenu pro konečného zákazníka  výrobce ztrácí přehled, kam se jeho zboží dostane a kdo jsou jeho koneční zákazníci

13 Maloobchod nakupuje zboží od velkoobchodů nebo přímo od výrobců a prodává ho konečným spotřebitelům (obyvatelstvu). Formy maloobchodních prodejen: Specializované prodejny  jsou rozšířeny u nepotravinářského zboží  nabízejí určitý sortiment zboží ve velké hloubce (např. nábytek, sportovní potřeby, elektro, železářství) Prodejny se zbožím denní potřeby  menší prodejny s potravinami a omezeným sortimentem drogistického zboží

14 Obchodní domy  nabízí široký sortiment zboží – nákup pod jednou střechou Diskontní prodejny  nabízejí pouze nejběžnější a nejprodávanější zboží za nejnižší ceny  pracují s minimální marží a jsou schopny nabídnout stejné ceny jako výrobci, protože vzhledem k obrovskému množství prodeje dostávají množstevní slevy  najdete zde jen nejnutnější vybavení, prodává se často přímo z palet  náklady na prodejní personál jsou minimální

15 Supermarkety  velké samoobslužné prodejny se zbožím denní potřeby  jsou založeny na průměrných maržích a obrovském obratu  mají nižší ceny a lidé sem přijíždějí na velké nákupy  v posledních letech je patrný trend spojování supermarketů do obchodních řetězců Katalogové prodejny  jsou rozšířené např. u nábytku, kdy si zákazník vybere zboží v prodejně dle katalogu, zaplatí a zboží je mu vydáno ze skladu Stánkový prodej Zásilkový prodej Prodej přes internet

16 Každý podnikatel musí hledat způsoby, jak upozornit okolí na své výrobky a služby. Tuto činnost nazýváme stimulování prodeje nebo také komunikační mix. Cílem této činnosti je prodat výrobek nebo službu co nejvýhodněji a v co největším množství. Komunikace (propagace)  je klíčovou součástí marketingu  je to způsob, jakým podniky předávají svá sdělení spotřebitelům  pomáhá udržovat stálou a rostoucí poptávku  výrobci seznamují spotřebitele se svými výrobky  snaží se působit na potřeby zákazníků a ovlivňovat je

17  reklama je placená nepřímá forma představení a propagace zboží a služeb  je nástrojem k přesvědčování zákazníků  má za úkol vzbudit zájem zákazníka o určité výrobky nebo služby  prostředky, které se využívají v reklamě:  televize  rozhlas  noviny a časopisy  plakáty, letáky  billboardy  reklama na webových stránkách  reklamní předměty

18 Každá reklama může být zaměřena třemi směry: Racionální působení  spotřebitele přesvědčuje rozumovými argumenty  spoléháme na logiku  působí více na muže Emocionální působení  vychází z poznatků psychologie, působí na city  používá se podmanivá hudba, působivá krajina, roztomilé děti nebo zvířata  často využívá slavné osobnosti  působí spíše na ženy  snaží se vnutit představu, že používáním určitého výrobku se člověk stane šťastným, oblíbeným apod.

19 Slogany  krátké heslo, které se neustále opakuje a tím se dostává do povědomí lidí  pomáhá odlišit produkt od ostatních  lidé si je snadno zapamatují

20  reklamní sdělení by mělo být konkrétní  nejlépe se pamatují argumenty na začátku a na konci zprávy  je vhodné emotivní podměty zařadit na začátek a racionální podněty na konec  nejsilnější argument by měl zaznít na konci  sdělení by mělo obsahovat, jaký prospěch bude spotřebitel z výrobku mít  reklamu je potřeba opakovat  měla by být pravdivá, klamavá reklama je považována za nekalou soutěž  reklama by měla být věcná a působivá  měla by zvýraznit značku a vyvolat emoce  musí být efektivní, musí mít pro podnik přínos (dostatečné zvýšení prodeje atd.)

21  poskytuje zákazníkovi konkrétní motiv ke koupi  mezi typické prostředky, které mají podpořit prodej, patří:  vzorky zdarma  drobné odměny  soutěže o ceny  slevy  ochutnávky  zvýhodněná balení  věrnostní karty a kupóny  veletrhy a výstavy  demo verze počítačových programů a her

22  představuje přímé působení na zákazníka  jeho výhodou je vysoká účinnost a rychlá zpětná vazba  nevýhodou jsou vysoké náklady na prodejce Fáze osobního prodeje :  průzkum (prodejce hledá zákazníky, zjišťuje o nich informace a odhaluje jejich potřeby)  kontakt (kontakt se zákazníkem formou dopisu, telefonu, setkání)  prezentace (sdělování informací o výrobku, popis jeho vlastností atd.)  řešení připomínek (musíme rozptýlit obavy zákazníka a zodpovědět jeho otázky)  uzavření prodeje (zákazník souhlasí s koupí)  další kontakt (je třeba zajistit spokojenost zákazníka i po prodeji, služby)

23  publicitou se rozumí zprávy a hodnocení nezávislých osob a institucí zveřejňované v hromadných sdělovacích prostředcích  publicitu vytváříme veškerým chováním pracovníků firmy, např. při styku se zákazníky, úřady, veřejností atd.  je považována za důvěryhodnější než placená reklama vytvořena na objednávku Public relations (PR)  je dlouhodobá činnost, pomocí které si firma cíleně buduje dobré vztahy s okolím a veřejností  k tomu se využívá např. sponzoring, charitativní činnost, systematická práce s médii  snažíme se prezentovat naši péči o životní prostředí, charitativní činnost apod.

24  v současné době vznikají díky rozvoji technologií stále nové formy komunikace se zákazníky  mezi moderní metody řadíme:  mobil marketing  e-mail marketing  event marketing  virální marketing  buzz marketing  product placement  sociální sítě  netradiční reklamní nosiče

25 Mobil marketing  jde o zasílání reklamních SMS nebo MMS  se zasíláním zpráv musíme předem vyjádřit souhlas  v některých případech za to můžeme od operátora získat různé bonusy E-mail marketing  jedná se o zasílání reklamních e-mailů  zasílání zpráv je také podmíněno schválením  souhlas často vyjádříme když vyplňujeme objednávku určitého zboží v e-shopu  prodejce nám potom pravidelně zasílá tzv. newsletter Výhodou je, že zákazník má informace stále přístupné v mobilu nebo e-mailu a zadavatel může dobře změřit přínos, tedy kolik dostal odpovědí nebo objednávek.

26 Event marketing  je založen na pořádání sportovních, kulturních a jiných akcí  cílem je, aby si lidé spojili zážitky z akce s konkrétní firmou a jejími produkty  např. firma Red Bull organizuje lezení po skalách, všude jsou stánky a plakáty s Red Bullem, účastníci akce si tak značku snadno zapamatují Buzz marketing  spočívá v tom, že firma se snaží vyvolat rozruch  bez velkého úsilí a zdarma se tak dostane do sdělovacích prostředků  musí jít o něco neobvyklého, vtipného, drsného nebo erotického  důležité je vhodné načasování akce např. před uvedením nového produktu

27  představuje šíření zpráv mezi lidmi  může jít o text, obrázek nebo video  šíří se pomocí e-mailů, sociálních sítí a webových odkazů  šíří se samovolně, tzn. sdělení dorazí k adresátovi a ten se sám rozhodně poslat ho dál  aby viral marketing fungoval, musí mít tzv. virální spoušť (důvod, proč se o sdělení podělíme s ostatními)  zpráva proto musí mít:  emocionální hodnotu (zábava, šok atd.)  sociální hodnotu (dodává lidem prestiž)  skutečnou hodnotu (získáme něco, co můžeme dále využít)

28  výhodou jsou velmi nízké náklady,  adresáti věnují zprávám velkou pozornost  nevýhodou je to, že nemůžeme kontrolovat, jak se bude zpráva dále šířit  je důležité, abychom na začátku poslali zprávu těm osobám, které ji rozšíří mnoha dalším

29 Product placement  představuje záměrné užívání výrobků určité značky ve filmech  často se vyskytuje i v seriálech, reality show nebo hobby pořadech  často jde např. o rádio s naladěnou konkrétní stanicí, značku auta apod. Sociální sítě  umožňují vytvořit firemní nebo produktovou stránku, kde prezentujeme naše produkty a novinky  můžeme získat fanoušky této stránky a zvát je na různé akce  komunikujeme zde se zákazníky  sociální komunitu můžeme využít i pro marketingový výzkum

30 Kromě televize, rozhlasu, tisku nebo billboardů existuje i celá řada méně tradičních reklamních nosičů:  figuranti  lavičky  držadla v MHD  odpadkové koše  autobusy, trolejbusy  nálepky  pouliční osvětlení Cílem je, aby byli zákazníci zasaženi i na místech, kde to neočekávají.

31

32 KLÍNSKÝ, Petr. Ekonomika2. Praha: EDUKO nakladatelství s.r.o., 2011. ISBN 978-80-87204-44-3. NOVOTNÝ, Zdeněk. Podniková ekonomika 2: aktualizované vydání k 1.6.2005. Břeclav: Moraviapress, 2005. ISBN 80-86181-77-4. Prezentace byla vytvořena v MS PowerPoint 2010


Stáhnout ppt "28. července 2013VY_32_INOVACE_100311_Marketingovy_mix_2_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní."

Podobné prezentace


Reklamy Google