Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketing neziskové organizace na příkladu Sdružení Pracovní asistence Tirolsko seminar of „the thematic network“, Praha 14.11.2011 Agnes Schedl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketing neziskové organizace na příkladu Sdružení Pracovní asistence Tirolsko seminar of „the thematic network“, Praha 14.11.2011 Agnes Schedl."— Transkript prezentace:

1 Marketing neziskové organizace na příkladu Sdružení Pracovní asistence Tirolsko seminar of „the thematic network“, Praha 14.11.2011 Agnes Schedl

2 Herzlich Willkommen! Vítejte!

3 3 Obsah • Co znamená marketing pro neziskovou organizaci? • Jak funguje marketing ve Sdružení Pracovní asistence Tirolsko? • Marketingová koncepce arbas: nalezení strategické pozice • Marketingová koncepce arbas se zaměřením na integrovanou komunikaci • Příklady z praxe • Výhled • Doporučená literatura 03.07.2014 Marketing für eine Non-Profit Organisation am Beispiel des Vereins Arbeitsassistenz Tirol

4 Co odpovídá v obecně prospěšné organizaci poskytující sociální služby jako je arbas „zisku“ podle významu tohoto pojmu v ekonomice? • dosažení cílů • dlouhodobá integrace osob s postižením ve škole a v profesi • podpora osob s postižením při soběstačném a autonomním životě 403.07.2014 Marketing für eine Non-Profit Organisation am Beispiel des Vereins Arbeitsassistenz Tirol

5 Co znamená marketing pro neziskovou organizaci? „ Neziskový marketing je specifický postoj a myšlení orientované na vlastnosti (neziskového) trhu. Konkrétně se vyjadřuje v analýze, plánování, realizaci a kontrole veškerých interních a externích aktivit, které s orientací na užitek a očekávání cílových skupin (např. příjemci služeb, zřizovatel, členové, sponzoři, veřejnost) mají za cíl dosáhnout cíle neziskové organizace v oblasti finanční a v oblasti zaměstnanců a pracovních úkolů.“ (Bruhn 2010) 503.07.2014 Marketing für eine Non-Profit Organisation am Beispiel des Vereins Arbeitsassistenz Tirol

6 Co znamená marketing pro neziskovou organizaci? • Věrohodná prezentace služeb integrace příjemců služeb do procesu poskytování služeb a komunikace směrem k relevantním cílovým skupinám • Omezený marketingový rozpočet: ve Sdružení Pracovní asistence Tirolsko činí 18.000 €/2011 • účinek směrem dovnitř a směrem ven ne příliš častá a masivní marketingové nebo komunikační kampaně >>může být pochopeno jako plýtvání se sponzorskými dary nebo dotacemi >> negativní image 603.07.2014 Marketing für eine Non-Profit Organisation am Beispiel des Vereins Arbeitsassistenz Tirol Änderung: 2011

7 Jak funguje marketing ve Sdružení Pracovní asistence Tirolsko? • každoroční marketingové akce a akce pro veřejnost: internetové stránky, výroční zpráva, separátní letáčky pro jednotlivé útvary, každoroční projekt pro mladé klienty ve spolupráci s Klangspuren Schwaz („projekt k integraci učňů“) a spolupráce s medii v rámci určitých událostí • další aktivity podle potřeby (práce s veřejností) • práce s veřejností v popisech pozic • sdružení nemá odborného pracovníka pro oblast marketing a komunikace 703.07.2014 Marketing für eine Non-Profit Organisation am Beispiel des Vereins Arbeitsassistenz Tirol

8 Jak funguje marketing ve Sdružení Pracovní asistence Tirolsko? • interní komunikace a marketing pod silným řízením jednatele • komunikace navenek převážně řízena jednatelem a jednotlivými vedoucími útvarů (výměna informací s podniky, centry odborné přípravy, poskytovateli dotací a kooperačními partnery) • účast na koordinaci a práci s veřejností ze strany systémových partnerů (pracovní skupiny, zastřešující sdružení, kontakty s vybranými osobami ze státní správy a politiky) a odborných sítí 803.07.2014 Marketing für eine Non-Profit Organisation am Beispiel des Vereins Arbeitsassistenz Tirol

9 Jak se ve Sdružení Pracovní asistence Tirolsko marketing vyvíjel dál? Od r. 2009: v rámci zavádění EFQM zavedení pojmu „zákazník“ do r. 2011: • jednotlivé, nesladěné akce • práce s tiskem u příležitosti určitých událostí • žádná marketingová koncepce, ale každoroční akční plán Od r. 2011: • marketingová koncepce na bázi nalezení vlastní strategické pozice s akčním a rozpočtovým plánem • je základem koncepce, která je každý rok aktualizována 903.07.2014 Marketing für eine Non-Profit Organisation am Beispiel des Vereins Arbeitsassistenz Tirol

10 Marketingová koncepce arbas Nalezení vlastní strategické pozice neziskové organizace Co znamená Nalezení strategické pozice pro neziskovou organizaci? „Úsilí organizace vytvářet takovou nabídku služeb, že organizace zaujme v povědomí klientů vyjímečné a velmi cenné místo“. Existuje několik faktorů pro nalezení pozice: disponibilní dotace, kvalita, servis a nabídka služeb (nach Badelt) • základ pro udržitelnou marketingovou a komunikační koncepci 1003.07.2014 Marketing für eine Non-Profit Organisation am Beispiel des Vereins Arbeitsassistenz Tirol

11 Marketingová koncepce arbas Nalezení vlastní strategické pozice neziskové organizace • obsahuje definici poskytovaných služeb a všech relevantních cílových skupin: zákazníci, sponzoři, kooperační partneři, konkurence • zjišťuje možnost vzájemných vlivů a ovlivňování jednotlivých cílových skupin • formuluje hlavní účinné cíle marketingové koncepce na základě jejich užitků jako silné stránky v konkurenčním boji 1103.07.2014 Marketing für eine Non-Profit Organisation am Beispiel des Vereins Arbeitsassistenz Tirol

12 1203.07.2014 Marketing für eine Non-Profit Organisation am Beispiel des Vereins Arbeitsassistenz Tirol KonkurrentInnen Medien Allg. Öffentlichkeit

13 Marketingová koncepce arbas Nalezení vlastní strategické pozice neziskové organizace Deklarovaný hlavní cíl marketingové koncepce se zaměřením na integrovanou komunikaci (dlouhodobý cíl pro všechny cílové skupiny): Integrace osob s postižením ve škole a v profesi Z toho odvozena: stěžejní myšlenka v komunikaci Strategie Integrované Komunikace (motto) „Doprovázíme lidi s postižením k profesnímu úspěchu.“ 1303.07.2014 Marketing für eine Non-Profit Organisation am Beispiel des Vereins Arbeitsassistenz Tirol

14 Marketingová koncepce arbas se zaměřením na integrovanou komunikaci 1403.07.2014 Marketing für eine Non-Profit Organisation am Beispiel des Vereins Arbeitsassistenz Tirol

15 Marketingová koncepce arbas se zaměřením na integrovanou komunikaci Integrovaná komunikace a její implementace v neziskové organizaci Integrovaná komunikace = všechny aktivity a nástroje interní, externí a interaktivní komunikace, sladěné co do obsahu, formální stránky, časování a jazyka Cíl = vzájemné posílení s cílem sloučit, sjednotit a prohlubovat účinek a reakce vyvolanou komunikací u cílových skupin >> velká úspora nákladů 1503.07.2014 Marketing für eine Non-Profit Organisation am Beispiel des Vereins Arbeitsassistenz Tirol

16 Marketingová koncepce arbas se zaměřením na integrovanou komunikaci Co je pro komunikaci neziskové organizace typické? 1603.07.2014 Marketing für eine Non-Profit Organisation am Beispiel des Vereins Arbeitsassistenz Tirol Projevy integrované komunikace podle Bruhna Rozšířené schéma pro neziskové organizace

17 Marketingová koncepce arbas se zaměřením na integrovanou komunikaci Motto jako hlavní výrok Od května 2011 aplikace v komunikaci jubilejních akcí „10 let Clearing“, „15 let arbas“, a v jiných marketingových akcích. 1703.07.2014 Marketing für eine Non-Profit Organisation am Beispiel des Vereins Arbeitsassistenz Tirol

18 Praktické příklady arbas marketingové akce 1803.07.2014 Marketing für eine Non-Profit Organisation am Beispiel des Vereins Arbeitsassistenz Tirol

19 Praktické příklady arbas marketingové akce 1903.07.2014 Marketing für eine Non-Profit Organisation am Beispiel des Vereins Arbeitsassistenz Tirol

20 Praktický příklad Marketing Kooperace iki 2011 – integrační projekt pro učně 2011 • Pozvánky, informace pro účastníky, fotky do tisku, plakáty, program, trička, film, webový banner • Vzájemné sponzorování kooperačních partnerů • Místo realizace: SOWI Innsbruck >> poskytovat mladým lidem s postižením možnost přístupu do vzdělávacích zařízení, kam by se „normálně“ nedostali 2003.07.2014 Marketing für eine Non-Profit Organisation am Beispiel des Vereins Arbeitsassistenz Tirol

21 Praktický příklad Marketing Kooperace iki 2011 – integrační projekt pro účně 2011 2103.07.2014 Marketing für eine Non-Profit Organisation am Beispiel des Vereins Arbeitsassistenz Tirol

22 Praktický příklad Marketing Kooperace iki 2011 – integrační projekt pro učně 2011 2203.07.2014 Marketing für eine Non-Profit Organisation am Beispiel des Vereins Arbeitsassistenz Tirol

23 Marketingová koncepce arbas- se zaměřením na integrovanou komunikaci Důležité nástroje pro realizaci • akční plán • rozpočtový plán >> jsou každoročně aktualizovány a adaptovány >> plánovací období na příští rok by mělo být ukončeno vždy na podzim 2303.07.2014 Marketing für eine Non-Profit Organisation am Beispiel des Vereins Arbeitsassistenz Tirol

24 Akční plán pro interní marketingové akce (výňatek) 2403.07.2014 Marketing für eine Non-Profit Organisation am Beispiel des Vereins Arbeitsassistenz Tirol

25 Akční plán pro externí marketingové akce (výňatek) 2503.07.2014 Marketing für eine Non-Profit Organisation am Beispiel des Vereins Arbeitsassistenz Tirol

26 2603.07.2014 Marketing für eine Non-Profit Organisation am Beispiel des Vereins Arbeitsassistenz Tirol Rozpočtový plán pro externí marketingové akce

27 2703.07.2014 Marketing für eine Non-Profit Organisation am Beispiel des Vereins Arbeitsassistenz Tirol Rozpočtový plán pro externí marketingové akce Pozn.: Akce a aktivity interní a interaktivní komunikace jsou financovány z celkového rozpočtu a ne z marketingového rozpočtu.

28 Výhled • Jak vypadá budoucnost pro neziskovou organizaci jako arbas? Se kterými změnami musíme počítat? • Co bude pro arbas životně důležité? • Které tendence je třeba rozpoznat, zohlednit a zahrnout do práce? • Jaký význam budou mít neziskové organizace do budoucna? To jsou otázky, se kterými by se mělo Sdružení Pracovní asistence Tirolsko co do výhledu zabývat. 2803.07.2014 Marketing für eine Non-Profit Organisation am Beispiel des Vereins Arbeitsassistenz Tirol

29 Výhled Badelt k tomu říká: „Společenská role neziskového sektoru závisí na jeho specifickém postavení v té které zemi [...]. Stále ještě neexistuje dostatečně obsáhlý datový materiál, ale je nesporné, že sektor má vedle svého společensko kulturního významu i velký ekonomický význam, a to jak do hodnoty produkce, tak co do zaměstnanosti. Těžiště produkční síly neziskového sektoru je v oblastech sociální služby, zdravotnictví, kultury, rekreace a výchovy a vzdělávání." (Badelt, 2007, s. 620) Pozorované změny, resp. tendence a trendy se proto nacházejí v oblastech společnosti (těžiště: vývoj v rozvoji hodnot, společenské struktury, soukromá společnost, veřejnost), kultury, politiky a ekonomiky. 2903.07.2014 Marketing für eine Non-Profit Organisation am Beispiel des Vereins Arbeitsassistenz Tirol

30 Doporučená literatura Na téma marketing obecně Kotler, P. (2007) Grundlagen des Marketing München ; Boston [u.a.] : Pearson Studium Kotler P., Keller K. L., Bliemel F. (2007) Marketing-Management: Strategien für wertschaffendes Handeln München ; Boston [u.a.] : Pearson Studium Bruhn, M. (2010) Kommunikationspolitik. Systematischer Einsatz der Kommunikation in Unternehmen, München: Vahlen 3003.07.2014 Marketing für eine Non-Profit Organisation am Beispiel des Vereins Arbeitsassistenz Tirol

31 Doporučená literatura Na téma Marketing neziskových organizací (1/2) Badelt, C./Meyer, M./Simsa, R. (2007) Handbuch der Nonprofit Organisation – Strukturen und Management Stuttgart: Schäffer Poeschel Bruhn, M. (2005) Marketing für Nonprofit-Organisationen. Grundlagen - Konzepte - Instrumente, Stuttgart: Kohlhammer Bono, M. L. (2010) Performance Management in NPOs. Steuerung im Dienste sozialer Ziele Baden-Baden: Edition Sozialwirtschaft, Band 28, Nomos 3103.07.2014 Marketing für eine Non-Profit Organisation am Beispiel des Vereins Arbeitsassistenz Tirol

32 Doporučená literatura Na téma Marketing neziskových organizací (2/2) Buber, R./Meyer, M. (Hrsg.) (1997) Fallstudien zum Nonprofit Management, Praktische BWL für Vereine und Sozialeinrichtungen, Stuttgart: Schäfer-Poeschl Koziol, K./Pförtsch, W./Heil, S./Albrecht, K. (2006) Social Marketing: Erfolgreiche Marketingkonzepte für Non-Profit- Organisationen, Stuttgart: Schäffer-Poeschel 3203.07.2014 Marketing für eine Non-Profit Organisation am Beispiel des Vereins Arbeitsassistenz Tirol

33 3303.07.2014 Marketing für eine Non-Profit Organisation am Beispiel des Vereins Arbeitsassistenz Tirol Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Marketing neziskové organizace na příkladu Sdružení Pracovní asistence Tirolsko seminar of „the thematic network“, Praha 14.11.2011 Agnes Schedl."

Podobné prezentace


Reklamy Google