Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah 1.Úvod3 2.Obecné údaje4 3.Hlavní produkty a složky nabízené firmou GC System a.s. 5 4.Ekonomické a finanční informace11 5.Zpráva o vztazích mezi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah 1.Úvod3 2.Obecné údaje4 3.Hlavní produkty a složky nabízené firmou GC System a.s. 5 4.Ekonomické a finanční informace11 5.Zpráva o vztazích mezi."— Transkript prezentace:

1

2 Obsah 1.Úvod3 2.Obecné údaje4 3.Hlavní produkty a složky nabízené firmou GC System a.s. 5 4.Ekonomické a finanční informace11 5.Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou30 6.Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti GC System a.s.52 8.Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti GC System a.s.77 2

3 Úvod1. Vážení přátelé, opakovat každý rok, že naše společnost je úspěšná ve svém podnikání může působit stereotypně, až fádně. Pokud se však podívám na základní ekonomické ukazatele, kde jsou pozitivní změny proti roku 2004 v oblasti zisku o 32 milionů, obratu o 402 milionů a nárůstu služeb 107 milionů, byl rok 2005 pro GC System jednoznačně nejúspěšnější od jeho založení v roce I v roce 2005 GC System pokračoval v jasné obchodní strategii v oblasti informačních technologií, která vychází z orientace na dodávky Hi-Endových systémů, specializované systémové služby, školení produktů Microsoft a IBM, vývoj a implementace vlastního systému ISOPack. Mezi dílčí úspěchy GC Systemu za minulý rok, které jsou odrazem výše uvedené strategie, patří realizace nových projektů v bankovní sféře (Česká pojišťovna a.s., Česká spořitelna, a.s., GE Money Bank, a.s., HVB Bank). Dále jsou to pak referenční instalace ve státní sféře (Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti, Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí, Statutární město Brno, Městská policie, Vězeňská služba České republiky). V oblasti školení se stalo nejvýznamnější událostí roku 2005 uzavření smlouvy na rámcový projekt vzdělávání pro GSDC IBM ČR. Neméně významná je pro GC System spolupráce se svými dlouhodobými klienty, kterými jsou především společnosti ABB s.r.o., AHOLD Central Europe, s.r.o., Česká pojišťovna a.s., DHL Information Services s.r.o., Fakultní nemocnice Brno, IBM Česká republika, spol. s r.o., MAFRA, a.s., Mittal Steel Ostrava a.s., OKD, a.s., První novinová společnost a.s., RWE Energy Customer Services CZ, a.s., ŠKODA AUTO a.s., Třinecké železárny a.s., T-Systems PragoNet, a.s., ŽS Brno, a.s. Při takovém nárůstu objemu služeb, který GC System realizoval v roce 2005, bylo nutné personálně posílit středisko systémových služeb. Ve vazbě na jeho rozšiřování nejen v počtu jeho pracovníků, ale i v rozsahu nabízených služeb, byla v roce 2005 zahájena činnost outsourcingového centra Nagano v Praze. Toto centrum umožnilo GC Systemu nabízet svým klientům částečný nebo komplexní outsourcing jejich IT prostředí. Poslední důležitou strategickou oblastí je vývoj vlastního softwaru ISOPack. Zde byl dokončen vývoj základních modulů verze 4.0 a tato nová verze byla instalována do zkušebního provozu ve Fakultní nemocnici Brno. Dále byly implementovány pilotní projekty Lotus Workflow ve společnostech Aliachem, a.s., odštěpný závod FATRA, Masarykův onkologický ústav a ŽS Brno, a.s., Výsledky minulého roku potvrzují splnění našeho závazku z roku předešlého a můj dík patří především zaměstnancům firmy GC System a všem našim obchodním partnerům. Libor Dvořáček předseda představenstva společnosti GC System a.s. 3

4 Obecné údaje Identifikace účetní jednotky Název: GC System a.s. Sídlo: Špitálku 41, Brno Právní forma: akciová společnosti IČO: Rozhodující předmět činnosti: - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - zprostředkovatelská činnost v obchodě - provádění školící činnosti - činnost organizačních a ekonomických poradců v oboru výpočetní techniky - poskytování software - pronájem nebytových prostor - reklamní činnost - výroba, instalace a opravy elektronických zařízení - pronájem a půjčování věcí movitých Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%: Zakladatelem akciové společnosti se stala společnost GC System Brno, spol. s r.o., Špitálka 41, IČO , která vlastněných 95% akcií vložila do nově založené společnosti GC Holding Group, a.s.,Špitálka 41, Brno. Změny a dodatky v obchodním rejstříku: V roce 2005 nebyly v obchodním rejstříku provedeny žádné změny. Členové statutárních a dozorčích orgánů k : Představenstvo a.s.: Libor Dvořáčekpředseda představenstva, ve funkci od Oldřich Staněkmístopředseda představenstva, ve funkci od Ludmila Bednářováčlen představenstva, ve funkci od Dozorčí rada: Ing. Popela Pavelve funkci od Gabriela Adámkováve funkci od Antonín Jurtíkve funkci od

5 Hlavní produkty a složky nabízené firmou GC System a.s Softwarové produkty ISOPack ISOPack je modulární databázový systém určený pro řízení oběhu dokumentů a vedení základních evidencí v elektronické podobě. Je vlastním softwarovým produktem společnosti GC System a výrazně podporuje plnění podmínek dle mezinárodních norem kvality (ISO 9000, ISO 14000, VDA 6.1 aj). ISOPack je produktem vytvořeným v prostředí Lotus Notes a je určený společnostem, které chtějí řídit podnikové procesy pomocí elektronické nádstavby. V roce 2003 začal vývoj nové verze produktu ISOPack. Hlavním rysem nové verze bude využití internetového prohlížeče tj. uživatel nebude muset mít instalovaného plného klienta Lotus Notes. Více informací: Reference můžete získat u těchto vybraných společností: ČEZ Energoservis, Lhoist-Vápenka Čertovy schody, a.s., ŽS Brno, a.s., Xella Porobeton CZ s.r.o., ŽPSV a.s., Vesuvius CR, a.s., HELLA Autotechnik, s.r.o., Heineken Slovensko, a.s.,. HOSPITAL COST HOSPITAL COST využívá metodiku ABC, prostřednictvím které lze jednoznačně přiřazovat náklady na lidské a technické zdroje činnostem bezprostředně souvisejících s léčebným procesem. HOSPITAL COST lze tedy charakterizovat jako software, který má integrovanou metodu sledování nákladů podle nemocničních procesů, rozložených do jednotlivých aktivit, které jsou spotřebovávány s ohledem na zvolený léčebný postup, tj.dochází k alokaci toku zdrojů (nákladů) přes aktivity do jednotlivých objektů (výkony, diagnózy, účty pacientů) prostřednictvím cost driverů. Do HOSPITAL COST-u byla metodika ABC plně zahrnuta, přičemž bylo zachováno i základní členění ekonomických okruhů. Softwarový produkt Hospital Cost umožňuje: - Komplexní podchycení všech ekonomických, finančních a zejména nákladových událostí tak, aby byla vytvořena odpovídající báze pro řízení a kontrolu nákladů. - Uplatnění objektivních a jednoznačných principů při vyhodnocování informací, jakož i zajištění vzájemné výměny informací, provázanosti informačních toků a vytvoření stabilní datové základny. - Dosažení vysoké míry transparentnosti nemocnice, což lze považovat za výchozí předpoklad pro celou řadu činností nemocnice a opatření: - Zvýšení průhlednosti a kontroly nákladů ve všech oblastech činnosti - Dokonalé propracování kalkulace vytvořením podmínek pro přiřazování přímých a nepřímých nákladů podle skutečné příčinnosti jejich vzniku. 5

6 - Zdokonalení manažerských rozhodnutí na základě odpovídajících informacích o nákladech - Zabezpečení efektivního vynaložení zdrojů - Zajištění lepších informací o využití kapacit Vybraná reference : - Fakultní nemocnice Brno Certifikace a řízení jakosti Společnost GC System a.s. je již od roku 1997 společností, jejíž systém řízení odpovídá požadavkům mezinárodní normy kvality ISO 9001 později recertifikovaný dle ČSN EN ISO 9001:2001. Průběžným zvyšováním odborné způsobilosti a kvalifikace pracovníků zajišťujeme trvalý a efektivní rozvoj naši společnosti což je stvrzeno i mnoha oceněními a certifikacemi prestižních firem, se kterými GC System úzce spolupracuje Služby systémového střediska Středisko systémové podpory firmy GC System poskytuje následující služby: - instalaci, nastavení a správu operačních systémů a software - optimalizace operačních systémů a sotware - řešení problémů a havárií - návrh a správa systémů pro ukládání dat - zálohování dat - Storage Area Network - řešení systémů s vysokou dostupností - Disaster Tolerant systémy - implementace IBM High End a Enterprise systémů - problematika bezpečnosti - smluvní havarijní a hot-line podporu 7 x Kromě služeb a produktů výše uvedených poskytujeme jakékoliv služby spojené s podporou software a hardware firmy IBM. Tyto služby poskytujeme jako jeden z nejvýznamnějších partnerů firmy IBM v České republice.

7 Kvalifikační předpoklady pro poskytování systémových služeb GC System je certifikovaným IBM Premier Business Partnerem pro oblast Systems and Services. Úroveň Business Partnera je oficiální garancí IBM komplexních kvalit tohoto partnera pro dodávku služeb a zboží. Úroveň Premier je nejvyšší úrovní a dokládá nejvyšší kvalitu pro dodávky a služby. GC System disponuje týmem certifikovaných konzultantů poskytujících služby. Tito pracovníci mají certifikace minimálně na úrovni IBM Certified Specialist. Dále GC System disponuje 2. úrovní podpory, tedy týmem pracovníků certifikovaných na úrovni IBM Certified Expert nebo Advanced Technical Expert. Reference můžete získat u těchto vybraných společností: AHOLD Czech Republic a.s, Česká pojišťovna a.s., Linde Technoplyn a.s., Středočeská energetika a.s., Hella Autechnik s.r.o., MUZO a.s., HVB Bank, RWE Energy Customer Services Odborné certifikáty pro poskytované služby: IBM Certified Advanced Technical Expert IBM Certified Specialist - HACMP for AIX IBM Certified Specialist - AIX system support High End Disk Solutions Version 1 IBM eServer Certified Systems Expert pSeries HACMP for AIX IBM eServer Certified Specialist TotalStorage Networking Solutions IBM Certified Specialist - p690 Technical Support Tivoli Certified consultant TSM 7

8 Spolupráce s IBM GC System se dlouhodobě řadí mezi nejvýznamnější obchodní partnery firmy IBM, o čemž svědčí řada získaných prestižních ocenění. Jako první partner IBM v České republice a druhý v zemích regionu CEMA GC System získal status Premier Business Partner IBM. Toto výsadní partnerství obhájil GC System i pro rok Mezi další významná obchodní partnerství firmy GC System patří spolupráce se společnostmi Sun Microsystems a Microsoft. Ze získání těchto významných ocenění vyplývá naše schopnost prodeje, instalace a servisu produktů společnosti IBM na velmi vysoké úrovni. Sortiment produktů se skládá z nabídky, která je rozdělena do níže uvedených oblastí: -personální systémy IBM PC -mobilní počítače IBM -IBM servery na platformě Intel – xSeries -unixové systémy IBM RS/ pSeries (High End System Regatta) -Mainframe S/390 – zSeries -Systémy pro zálohování a budování SAN (Enterprise Storage Server – SHARK, indrange disková pole FastT) -Systémy AS/400 – iSeries -Softwarové prostředky IBM (TSM,HACMP,HAGEO, Common Store, Firewall) Tým zkušených techniků zajišťuje spolehlivý, rychlý a kvalitní servis. Reference můžete získat u těchto vybraných společností: AHOLD Czech Republic a.s., Česká pojišťovna a.s., Hella Autotechnik, s.r.o., Škoda Auto a.s., MITAS a.s., ISPAT NOVÁ HUŤ, a.s., OKD a.s., MAFRA a.s., Philip Morris ČR a.s., RWE Energy Customer Services CZ, a.s., Severomoravská plynárenská a.s., Spar Partner s.r.o., Tesco Stores ČR a.s., Třinecké železárny, a.s., T-Systems Czech s.r.o., Lasselsberger, a.s., Ministerstvo životního prostředí, a další.... 8

9 3.3. Služby školicího střediska Školicí středisko společnosti GC System a.s. působí v oblasti realizace počítačových kurzů a poskytování dalších služeb od roku Autorizace školicího střediska -Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions (dříve Microsoft CTEC) -Školicí středisko společnosti Software602 -Akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy – program DVPP Naše služby: -Kurzy produktů Microsoft - Kurzy aplikací MS Office 2000/XP/2003 pro uživatele - Originální certifikované kurzy pro IT odborníky – MOC kurzy -Kurzy na MS Windows NT/XP/2000/2003 včetně bezpečnosti -Kurzy na MS Exchange 2000/2003 -Kurzy na MS SQL 7.0/2000 -Kurzy na MS IIS, SharePoint Portal, ISA, Cluster services, SMS 2003 aj. -Kurzy produktů IBM - AIX, Tivoli, DB2 UDB, AS/400, WebSphere a MQ Series -Kurzy systému Lotus Notes/Domino a Workflow – pro uživatele, vývojáře i administrátory -Kurzy systému Linux, Cobol a Citrix MetaFrame -Kurzy na vývojářskou platformu Java – J2SE, J2ME, J2EE -Kurzy vývojářských technologií - Visual Basic, Visual C++, C++, Borland Delphi aj. -Kurzy internetových technologií - HTML, XHTML, CSS, PHP, Java, JavaScript aj. -Kurzy databázových technologií - návrh relačních databází, MySQL aj. -Kurzy na síťové technologie Cisco -Speciální kurzy technologií Kerio WinRoute a Personal Firewall -Speciální kurz Bezpečnost v oblasti IT technologií -Kurzy produktů Software602 -Konzultace na produkty Microsoft, Linux, Lotus, AIX, Tivoli, WebSphere aj. -Pronájem učeben, prezentační a IT (PC + IBM AIX stanice) techniky 9

10 Certifikace lektorů -Microsoft Certified Trainer -Microsoft Certified Systems Engineer -Microsoft Certified Systems Administrator -Microsoft Certified Professional -IBM Certified Specialist - IBM Certified Advanced Technical Expert - Cisto Certified Network Associate – CCNA 10 Reference můžete získat u těchto vybraných společností: AŽD Praha s.r.o. – výrobní závod Brno Barum Continental spol. s r.o. Carrefour Česká republika s.r.o. Česká Národní Banka Česká televize studio Brno Dalkia Česká repulika a.s. Eurotel Praha spol. s.r.o. Fakultní nemocnice Brno Gumotex a.s. Břeclav Hella Autotechnik s.r.o. IBM Česká Republika s.r.o. - IBM GSDC Brno IFE – ČR, a.s Komerční Banka Magistrát města Karviné OEZ Letohrad s.r.o. PLIVA – Lachema a.s. Státní zemědělská a potravinářská inspekce Svitap J.H.J. s.r.o. ŠKODA AUTO a.s. Tchibo Praha s.r.o. T-Mobile a.s. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Velitelství vzdušných sil armády České republiky Vězeňská služba České republiky Xella Porobeton CZ s.r.o. ŽDB a.s. ŽS Brno, a.s.

11 Ekonomická a finanční informace Obecné údaje Název: GC System a.s. Sídlo: Špitálka 41, Brno Právní forma: akciová společnosti IČO: Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: 11

12 Činnost firmy je řízena ředitelem a její organizační struktura je dělena následovně: Odbory: -obchodní -realizace -servis -marketing -školicí středisko -obchodní zástupci -pobočka Praha, Ostrava, Slovensko -technický -vývojové a projekční středisko -systémové středisko -ekonomický -správa ředitele -finanční účtárna -správa budovy Pobočky akciové společnosti: - Praha -Ostrava - Slovensko – organizační složka Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech Firma nemá spoluúčast v jiné společnosti. 12

13 Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 13 Zaměstnanci celkemZ toho řídících pracovníků v tis. Kč Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady Odměny členů stat. orgánů spol Odměny členům dozor. orgánů spol Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady Celkem

14 4.2. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele. 1. Způsob ocenění majetku 1.1. Zásoby Oceňování nakupovaných zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících: -cenu pořízení -vedlejší pořizovací náklady: dopravné, clo, pojistné Oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících přímé náklady. Při účtování zásob je používán způsob A evidence zásob. Výdej zásob ze skladu je účtován metodou FIFO Hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností DHM a DNM je oceňován vlastními přímými náklady Cenné papíry a majetkové účasti Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti. 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Ve sledovaném účetním období nebyl žádný majetek oceňován reprodukční pořizovací cenou. 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám. 14

15 4. Opravné položky k majetku 15 V roce 2005 byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám na základě posouzení věkové struktury pohledávek. Žádné jiné opravné položky tvořeny nebyly. 2005v tis. Kč Opravná položka kStav k TvorbaČerpáníStav k Dlouhodobý majetek Zásoby0000 Finanční majetek0000 Pohledávky - zákonné Pohledávky - ostatní Celkem v tis. Kč Opravná položka kStav k TvorbaČerpáníStav k Dlouhodobý majetek Zásoby0000 Finanční majetek0000 Pohledávky - zákonné Pohledávky - ostatní Celkem

16 v tis. Kč Opravná položka kStav k TvorbaČerpáníStav k Dlouhodobý majetek Zásoby0000 Finanční majetek0000 Pohledávky - zákonné Pohledávky - ostatní Celkem

17 5. Odpisování Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku vychází z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají. Drobný hmotný majetek do ,- Kč je veden jako zásoba a při vyskladnění je účtován jednorázově do nákladů. Drobný majetek od 1001,- Kč do ,- Kč je sledován v operativní evidenci. Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vychází z předpokládané doby užívání majetku a je stanoven pro každý majetek samostatně, účetní odpisy a daňové odpisy se rovnají. Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého hmotného majetku je použita lineární metoda odepisování. Drobný nehmotný majetek do ,- Kč je při zařazení do užívání účtován do nákladů. 6. Přepočet cizích měn na českou měnu Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku byly účtovány pevným, vnitřně stanoveným kurzem. Aktualizace pevného kurzu byla provedena K byl aktualizován kruz k USD. U ostatních používaných měn nedošlo během roku k jeho změně. Zůstatky rozvahových účtů v zahraničních měnách byly k přepočteny dle platného kurzu České národní banky. Zjištěné kurzové rozdíly byly zaúčtovány výsledkově. 7. Odložená daň Odložený daňový závazek je vykázán u všech dočasných rozdílů mezi zůstatkovou účetní hodnotou aktiv nebo pasiv uvedenou v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je účtována, jen pokud je pravděpodobné, že bude možné ji daňově uplatnit v následujících účetních obdobích. K byl proveden přepočet odložené daně a rozdíl ve výši Kč 97 tis. byl zaúčtován do nákladů na účet 592 – Daň z běžné činnosti odložená. K společnost vykazuje odložený daňový závazek v celkové výši 500 tis.Kč. 17

18 4.3. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Dlouhodobé bankovní úvěry Hypoteční úvěr Komerční banky, a.s. Úvěr Komerční banky a.s. 2. Významné události po datu účetní závěrky Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události. 18 Účetní obdobíRok poskytnutíRok splatnostiPoskytnutý úvěrZůstatek k tis.0 tis. Kč tis tis. Kč tis tis. Kč Účetní obdobíRok poskytnutíRok splatnostiPoskytnutý úvěrZůstatek k tis tis. Kč tis tis. Kč tis tis. Kč

19 3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku 19 Rok 2005 V tis. Kč Stav k Pořiz. cena PřírustkyÚbytkyStav k Oprávky Zůstatková hodnota Pozemky Budovy, stavby, haly Samostatné movité věci Stroje a zařízení Dopravní prostředky Dlouhodobý drobný HM Stroje a zařízení Dopravní prostředky Celkem Rok 2004 V tis. Kč Stav k Pořiz. cena PřírustkyÚbytkyStav k Oprávky Zůstatková hodnota Pozemky Budovy, stavby, haly Samostatné movité věci Stroje a zařízení Dopravní prostředky Dlouhodobý drobný HM Stroje a zařízení Dopravní prostředky Celkem

20 20 Rok 2003 V tis. Kč Stav k Pořiz. cena PřírustkyÚbytkyStav k Oprávky Zůstatková hodnota Pozemky Budovy, stavby, haly Samostatné movité věci Stroje a zařízení Dopravní prostředky Dlouhodobý drobný HM Stroje a zařízení Dopravní prostředky Celkem

21 3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek 21 Rok 2005 V tis. Kč Stav k Pořiz. cena PřírustkyÚbytkyStav k Oprávky Zůstatková hodnota Zřizovací výdaje Software Ocenitelná práva Celkem Rok 2004 V tis. Kč Stav k Pořiz. cena PřírustkyÚbytkyStav k Oprávky Zůstatková hodnota Zřizovací výdaje Software Ocenitelná práva Celkem Rok 2003 V tis. Kč Stav k Pořiz. cena PřírustkyÚbytkyStav k Oprávky Zůstatková hodnota Zřizovací výdaje Software Ocenitelná práva Celkem

22 3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu 22 Rok 2005 V tis. Kč Splátky celkem Uhrazeno k Zbývá uhradit Neuhrazené splátky splatné do 1 rokupo 1 roce Stroje, přístroje Dopravní prostředky Celkem Rok 2004 V tis. Kč Splátky celkem Uhrazeno k Zbývá uhradit Neuhrazené splátky splatné do 1 rokupo 1 roce Stroje, přístroje Dopravní prostředky Celkem Rok 2003 V tis. Kč Splátky celkem Uhrazeno k Zbývá uhradit Neuhrazené splátky splatné do 1 rokupo 1 roce Stroje, přístroje Dopravní prostředky Celkem

23 3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze Nakoupený drobný majetek účtovaný přímo do spotřeby 3.5. Majetek zatížený zástavním právem 23 V tis. Kč rok 2005 rok 2004rok 2003 pořízení software do 60 tis. Kč pořízení drobného majetku do 40 tis. Kč Celkem Rok V tis. Kč Majetek Účetní hodnotaÚčelZávazek k Budova – Na strži, Praha16 684úvěr Budova – Špitálka 41, Brno14 610hypoteční úvěr6 618 Budova – Na strži, Praha7 696úvěr Budova – Špitálka 41, Brno14 995hypoteční úvěr8 370 Budova – Na strži, Praha7 967úvěr

24 4.4 Vlastní kapitál 1. Pohyby vlastního kapitálu 24 Stav k Stav k Stav k Základní kapitál Vlastní akcie Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy221 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let000 Výsledek hospodaření Celkem Rozdělení zisku v tis. Kč návrh Tvorba rezervního fondu Úhrada ztráty minulých let 000 Odměny členům představenstva a dozorčí rady Převod na účet nerozděleného zisku Celkem zisk k rozdělení

25 2. Základní kapitál 25 Počet akcií v KčHodnota celkem v Kč Nominální hod- nota akcie v Kč na majitele kmen. akcie na majitele

26 4.5. Pohledávky a závazky 1. Pohledávky Pohledávky dle splatnosti Pohledávky dle jednotlivých druhů: 26 V tis. Kč (brutto) Do splatnosti Po splatnosti 0-30 dní31-90 dní a víceCelkem pohledávky pohledávky pohledávky Pohledávky z obchodního styku (brutto) v tis. Kč Stav k Stav Stav k Dlouhodobé odběratelé poskytnuté zálohy Krátkodobé odběratelé pohledávky za ovládající osobou z titulu půjčky stát – daňové pohledávky 200 poskytnuté provozní zálohy dohadné účty aktivní jiné pohledávky

27 2. Závazky Závazky dle splatnosti Závazky dle jednotlivých druhů: 27 V tis. Kč) Do splatnosti Po splatnosti 0-30 dní31-90 dní a víceCelkem závazky závazky závazky Závazky v tis. Kč Stav k Stav Stav k Dlouhodobé dodavatelé 000 odložený daňový závazek Krátkodobé dodavatelé závazky vůči pracovníkům závazky – soc. a zdrav. pojištění stát – daňové závazky přijaté zálohy dohadné účty pasivní jiné závazky

28 3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině 4. Údaje o závazcích z titulu uplatnění zástavního práva 5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze Potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva. Společnost se neúčastní soudních sporů, které by mohly významně ovlivnit hospodaření firmy. 28 Pohledávky za ovládající osobou (brutto) v tis. Kč Stav k Stav Stav k Dlouhodobé pohledávky GC Holding Group, a.s. Krátkodobé pohledávky GC Holding Group, a.s GC System Brno, s.r.o Celkem pohledávky v tis. Kč Hypoteční úvěr Komerční banky, a.s Obchodní úvěr Komerční banky, a.s Celkem

29 4.6. Rezervy Zákonné rezervy se tvoří za účelem a ve výši, která je v souladu se zákonem o rezervách. Zákonná rezerva byla vytvořena za účelem opravy dlouhodobého hmotného majetku Výnosy z běžné činnosti 4.8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj V roce 2005 nebyly vynaloženy žádné prostředky na výzkum a vývoj Tržby za prodej zboží z toho: tuzemsko zahraničí Tržby z prodeje služeb z toho: tuzemsko zahraničí Změna stavu NV000 Ostatní výnosy z toho: tuzemsko zahraničí Celkem Druh rezervy 01. TvorbaČerpání01. TvorbaČerpání Rezervy zákonné Rezervy ostatní Celkem

30 …………………………… Libor Dvořáček předseda představenstva společnosti GC System a.s. …………………………… Ing. Pavel Popela předseda dozorčí rady společnosti GC System a.s. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 5. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami, zpracovaná dle § 66a odst. 9 zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v aktuálním znění za účetní období roku 2005 Ovládající osoba: Název:GC Holding Group a.s. Sídlo:Špitálka 41, Brno IČ: Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2003 Ovládaná osoba: Název:GC System a.s. Sídlo:Špitálka 41, Brno IČ: Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1927 Společnost neuzavřela žádné smlouvy, které by bylo možno označit jako smlouvy mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Ve smyslu tohoto ustanovení nebyly učiněny ani jiné právní úkony, ani žádná opatření, která by byla možno označit, že jsou v zájmu takovýchto osob a nebo, že by byla v zájmu nebo na popud takovýchto osob přijata, nebo takovouto osobou uskutečněna. V Brně dne Vyjádření dozorčí rady GC System a.s.: Dozorčí rada byla seznámena s výše uvedenou zprávou a konstatovala, že nemá připomínky. 30

31 Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k

32 32

33 33

34 Rozvaha ke dni

35 35

36 36

37 37

38 38 Výkaz zisku a ztráty k

39 39

40 40 CASH FLOW - přehled o peněžních tocích 6.3.

41 41 Přehled o změnách vlastního kapitálu 6.4.

42 42 Příloha k účetní závěrce společnosti GC System a.s. 6.5.

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti GC System a.s. 7.

53 53

54 54 Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k

55 55

56 56

57 57 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 8.1.

58 58 Rozvaha ke dni

59 59

60 60

61 61

62 62 Výkaz zisku a ztráty k

63 63

64 64 CASH FLOW - přehled o peněžních tocích 8.4.

65 65

66 66 Přehled o změnách vlastního kapitálu 8.5.

67 67 Příloha k účetní uzávěrce společnosti GC System a.s. k

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti GC System a.s. 9.


Stáhnout ppt "Obsah 1.Úvod3 2.Obecné údaje4 3.Hlavní produkty a složky nabízené firmou GC System a.s. 5 4.Ekonomické a finanční informace11 5.Zpráva o vztazích mezi."

Podobné prezentace


Reklamy Google