Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah 1.Úvod3 2.Obecné údaje4 3.Hlavní produkty a složky nabízené firmou GC System a.s. 5 4.Ekonomické a finanční informace11 5.Zpráva o vztazích mezi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah 1.Úvod3 2.Obecné údaje4 3.Hlavní produkty a složky nabízené firmou GC System a.s. 5 4.Ekonomické a finanční informace11 5.Zpráva o vztazích mezi."— Transkript prezentace:

1

2 Obsah 1.Úvod3 2.Obecné údaje4 3.Hlavní produkty a složky nabízené firmou GC System a.s. 5 4.Ekonomické a finanční informace11 5.Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou30 6.Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.200531 7.Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti GC System a.s.52 8.Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.200454 9.Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti GC System a.s.77 2

3 Úvod1. Vážení přátelé, opakovat každý rok, že naše společnost je úspěšná ve svém podnikání může působit stereotypně, až fádně. Pokud se však podívám na základní ekonomické ukazatele, kde jsou pozitivní změny proti roku 2004 v oblasti zisku o 32 milionů, obratu o 402 milionů a nárůstu služeb 107 milionů, byl rok 2005 pro GC System jednoznačně nejúspěšnější od jeho založení v roce 1993. I v roce 2005 GC System pokračoval v jasné obchodní strategii v oblasti informačních technologií, která vychází z orientace na dodávky Hi-Endových systémů, specializované systémové služby, školení produktů Microsoft a IBM, vývoj a implementace vlastního systému ISOPack. Mezi dílčí úspěchy GC Systemu za minulý rok, které jsou odrazem výše uvedené strategie, patří realizace nových projektů v bankovní sféře (Česká pojišťovna a.s., Česká spořitelna, a.s., GE Money Bank, a.s., HVB Bank). Dále jsou to pak referenční instalace ve státní sféře (Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti, Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí, Statutární město Brno, Městská policie, Vězeňská služba České republiky). V oblasti školení se stalo nejvýznamnější událostí roku 2005 uzavření smlouvy na rámcový projekt vzdělávání pro GSDC IBM ČR. Neméně významná je pro GC System spolupráce se svými dlouhodobými klienty, kterými jsou především společnosti ABB s.r.o., AHOLD Central Europe, s.r.o., Česká pojišťovna a.s., DHL Information Services s.r.o., Fakultní nemocnice Brno, IBM Česká republika, spol. s r.o., MAFRA, a.s., Mittal Steel Ostrava a.s., OKD, a.s., První novinová společnost a.s., RWE Energy Customer Services CZ, a.s., ŠKODA AUTO a.s., Třinecké železárny a.s., T-Systems PragoNet, a.s., ŽS Brno, a.s. Při takovém nárůstu objemu služeb, který GC System realizoval v roce 2005, bylo nutné personálně posílit středisko systémových služeb. Ve vazbě na jeho rozšiřování nejen v počtu jeho pracovníků, ale i v rozsahu nabízených služeb, byla v roce 2005 zahájena činnost outsourcingového centra Nagano v Praze. Toto centrum umožnilo GC Systemu nabízet svým klientům částečný nebo komplexní outsourcing jejich IT prostředí. Poslední důležitou strategickou oblastí je vývoj vlastního softwaru ISOPack. Zde byl dokončen vývoj základních modulů verze 4.0 a tato nová verze byla instalována do zkušebního provozu ve Fakultní nemocnici Brno. Dále byly implementovány pilotní projekty Lotus Workflow ve společnostech Aliachem, a.s., odštěpný závod FATRA, Masarykův onkologický ústav a ŽS Brno, a.s., Výsledky minulého roku potvrzují splnění našeho závazku z roku předešlého a můj dík patří především zaměstnancům firmy GC System a všem našim obchodním partnerům. Libor Dvořáček předseda představenstva společnosti GC System a.s. 3

4 Obecné údaje2. 2.1. Identifikace účetní jednotky Název: GC System a.s. Sídlo: Špitálku 41, 602 00 Brno Právní forma: akciová společnosti IČO: 64509826 Rozhodující předmět činnosti: - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - zprostředkovatelská činnost v obchodě - provádění školící činnosti - činnost organizačních a ekonomických poradců v oboru výpočetní techniky - poskytování software - pronájem nebytových prostor - reklamní činnost - výroba, instalace a opravy elektronických zařízení - pronájem a půjčování věcí movitých Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%: Zakladatelem akciové společnosti se stala společnost GC System Brno, spol. s r.o., Špitálka 41, IČO 00558265, která vlastněných 95% akcií vložila do nově založené společnosti GC Holding Group, a.s.,Špitálka 41, Brno. Změny a dodatky v obchodním rejstříku: V roce 2005 nebyly v obchodním rejstříku provedeny žádné změny. Členové statutárních a dozorčích orgánů k 31. 12. 2005: Představenstvo a.s.: Libor Dvořáčekpředseda představenstva, ve funkci od 20.2.2001 Oldřich Staněkmístopředseda představenstva, ve funkci od 20.2.2001 Ludmila Bednářováčlen představenstva, ve funkci od 26.11.1999 Dozorčí rada: Ing. Popela Pavelve funkci od 26.11.1999 Gabriela Adámkováve funkci od 20.2.2001 Antonín Jurtíkve funkci od 3.9.2001 4

5 Hlavní produkty a složky nabízené firmou GC System a.s. 3. 3.1. Softwarové produkty ISOPack ISOPack je modulární databázový systém určený pro řízení oběhu dokumentů a vedení základních evidencí v elektronické podobě. Je vlastním softwarovým produktem společnosti GC System a výrazně podporuje plnění podmínek dle mezinárodních norem kvality (ISO 9000, ISO 14000, VDA 6.1 aj). ISOPack je produktem vytvořeným v prostředí Lotus Notes a je určený společnostem, které chtějí řídit podnikové procesy pomocí elektronické nádstavby. V roce 2003 začal vývoj nové verze produktu ISOPack. Hlavním rysem nové verze bude využití internetového prohlížeče tj. uživatel nebude muset mít instalovaného plného klienta Lotus Notes. Více informací: www.isopack.cz Reference můžete získat u těchto vybraných společností: ČEZ Energoservis, Lhoist-Vápenka Čertovy schody, a.s., ŽS Brno, a.s., Xella Porobeton CZ s.r.o., ŽPSV a.s., Vesuvius CR, a.s., HELLA Autotechnik, s.r.o., Heineken Slovensko, a.s.,. HOSPITAL COST HOSPITAL COST využívá metodiku ABC, prostřednictvím které lze jednoznačně přiřazovat náklady na lidské a technické zdroje činnostem bezprostředně souvisejících s léčebným procesem. HOSPITAL COST lze tedy charakterizovat jako software, který má integrovanou metodu sledování nákladů podle nemocničních procesů, rozložených do jednotlivých aktivit, které jsou spotřebovávány s ohledem na zvolený léčebný postup, tj.dochází k alokaci toku zdrojů (nákladů) přes aktivity do jednotlivých objektů (výkony, diagnózy, účty pacientů) prostřednictvím cost driverů. Do HOSPITAL COST-u byla metodika ABC plně zahrnuta, přičemž bylo zachováno i základní členění ekonomických okruhů. Softwarový produkt Hospital Cost umožňuje: - Komplexní podchycení všech ekonomických, finančních a zejména nákladových událostí tak, aby byla vytvořena odpovídající báze pro řízení a kontrolu nákladů. - Uplatnění objektivních a jednoznačných principů při vyhodnocování informací, jakož i zajištění vzájemné výměny informací, provázanosti informačních toků a vytvoření stabilní datové základny. - Dosažení vysoké míry transparentnosti nemocnice, což lze považovat za výchozí předpoklad pro celou řadu činností nemocnice a opatření: - Zvýšení průhlednosti a kontroly nákladů ve všech oblastech činnosti - Dokonalé propracování kalkulace vytvořením podmínek pro přiřazování přímých a nepřímých nákladů podle skutečné příčinnosti jejich vzniku. 5

6 - Zdokonalení manažerských rozhodnutí na základě odpovídajících informacích o nákladech - Zabezpečení efektivního vynaložení zdrojů - Zajištění lepších informací o využití kapacit Vybraná reference : - Fakultní nemocnice Brno Certifikace a řízení jakosti Společnost GC System a.s. je již od roku 1997 společností, jejíž systém řízení odpovídá požadavkům mezinárodní normy kvality ISO 9001 později recertifikovaný dle ČSN EN ISO 9001:2001. Průběžným zvyšováním odborné způsobilosti a kvalifikace pracovníků zajišťujeme trvalý a efektivní rozvoj naši společnosti což je stvrzeno i mnoha oceněními a certifikacemi prestižních firem, se kterými GC System úzce spolupracuje. 3.2. Služby systémového střediska Středisko systémové podpory firmy GC System poskytuje následující služby: - instalaci, nastavení a správu operačních systémů a software - optimalizace operačních systémů a sotware - řešení problémů a havárií - návrh a správa systémů pro ukládání dat - zálohování dat - Storage Area Network - řešení systémů s vysokou dostupností - Disaster Tolerant systémy - implementace IBM High End a Enterprise systémů - problematika bezpečnosti - smluvní havarijní a hot-line podporu 7 x 24. 6 Kromě služeb a produktů výše uvedených poskytujeme jakékoliv služby spojené s podporou software a hardware firmy IBM. Tyto služby poskytujeme jako jeden z nejvýznamnějších partnerů firmy IBM v České republice.

7 Kvalifikační předpoklady pro poskytování systémových služeb GC System je certifikovaným IBM Premier Business Partnerem pro oblast Systems and Services. Úroveň Business Partnera je oficiální garancí IBM komplexních kvalit tohoto partnera pro dodávku služeb a zboží. Úroveň Premier je nejvyšší úrovní a dokládá nejvyšší kvalitu pro dodávky a služby. GC System disponuje týmem certifikovaných konzultantů poskytujících služby. Tito pracovníci mají certifikace minimálně na úrovni IBM Certified Specialist. Dále GC System disponuje 2. úrovní podpory, tedy týmem pracovníků certifikovaných na úrovni IBM Certified Expert nebo Advanced Technical Expert. Reference můžete získat u těchto vybraných společností: AHOLD Czech Republic a.s, Česká pojišťovna a.s., Linde Technoplyn a.s., Středočeská energetika a.s., Hella Autechnik s.r.o., MUZO a.s., HVB Bank, RWE Energy Customer Services Odborné certifikáty pro poskytované služby: IBM Certified Advanced Technical Expert IBM Certified Specialist - HACMP for AIX IBM Certified Specialist - AIX system support High End Disk Solutions Version 1 IBM eServer Certified Systems Expert pSeries HACMP for AIX IBM eServer Certified Specialist TotalStorage Networking Solutions IBM Certified Specialist - p690 Technical Support Tivoli Certified consultant TSM 7

8 Spolupráce s IBM GC System se dlouhodobě řadí mezi nejvýznamnější obchodní partnery firmy IBM, o čemž svědčí řada získaných prestižních ocenění. Jako první partner IBM v České republice a druhý v zemích regionu CEMA GC System získal status Premier Business Partner IBM. Toto výsadní partnerství obhájil GC System i pro rok 2005. Mezi další významná obchodní partnerství firmy GC System patří spolupráce se společnostmi Sun Microsystems a Microsoft. Ze získání těchto významných ocenění vyplývá naše schopnost prodeje, instalace a servisu produktů společnosti IBM na velmi vysoké úrovni. Sortiment produktů se skládá z nabídky, která je rozdělena do níže uvedených oblastí: -personální systémy IBM PC -mobilní počítače IBM -IBM servery na platformě Intel – xSeries -unixové systémy IBM RS/6000 - pSeries (High End System Regatta) -Mainframe S/390 – zSeries -Systémy pro zálohování a budování SAN (Enterprise Storage Server – SHARK, indrange disková pole FastT) -Systémy AS/400 – iSeries -Softwarové prostředky IBM (TSM,HACMP,HAGEO, Common Store, Firewall) Tým zkušených techniků zajišťuje spolehlivý, rychlý a kvalitní servis. Reference můžete získat u těchto vybraných společností: AHOLD Czech Republic a.s., Česká pojišťovna a.s., Hella Autotechnik, s.r.o., Škoda Auto a.s., MITAS a.s., ISPAT NOVÁ HUŤ, a.s., OKD a.s., MAFRA a.s., Philip Morris ČR a.s., RWE Energy Customer Services CZ, a.s., Severomoravská plynárenská a.s., Spar Partner s.r.o., Tesco Stores ČR a.s., Třinecké železárny, a.s., T-Systems Czech s.r.o., Lasselsberger, a.s., Ministerstvo životního prostředí, a další.... 8

9 3.3. Služby školicího střediska Školicí středisko společnosti GC System a.s. působí v oblasti realizace počítačových kurzů a poskytování dalších služeb od roku 1991. Autorizace školicího střediska -Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions (dříve Microsoft CTEC) -Školicí středisko společnosti Software602 -Akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy – program DVPP Naše služby: -Kurzy produktů Microsoft - Kurzy aplikací MS Office 2000/XP/2003 pro uživatele - Originální certifikované kurzy pro IT odborníky – MOC kurzy -Kurzy na MS Windows NT/XP/2000/2003 včetně bezpečnosti -Kurzy na MS Exchange 2000/2003 -Kurzy na MS SQL 7.0/2000 -Kurzy na MS IIS, SharePoint Portal, ISA, Cluster services, SMS 2003 aj. -Kurzy produktů IBM - AIX, Tivoli, DB2 UDB, AS/400, WebSphere a MQ Series -Kurzy systému Lotus Notes/Domino a Workflow – pro uživatele, vývojáře i administrátory -Kurzy systému Linux, Cobol a Citrix MetaFrame -Kurzy na vývojářskou platformu Java – J2SE, J2ME, J2EE -Kurzy vývojářských technologií - Visual Basic, Visual C++, C++, Borland Delphi aj. -Kurzy internetových technologií - HTML, XHTML, CSS, PHP, Java, JavaScript aj. -Kurzy databázových technologií - návrh relačních databází, MySQL aj. -Kurzy na síťové technologie Cisco -Speciální kurzy technologií Kerio WinRoute a Personal Firewall -Speciální kurz Bezpečnost v oblasti IT technologií -Kurzy produktů Software602 -Konzultace na produkty Microsoft, Linux, Lotus, AIX, Tivoli, WebSphere aj. -Pronájem učeben, prezentační a IT (PC + IBM AIX stanice) techniky 9

10 Certifikace lektorů -Microsoft Certified Trainer -Microsoft Certified Systems Engineer -Microsoft Certified Systems Administrator -Microsoft Certified Professional -IBM Certified Specialist - IBM Certified Advanced Technical Expert - Cisto Certified Network Associate – CCNA 10 Reference můžete získat u těchto vybraných společností: AŽD Praha s.r.o. – výrobní závod Brno Barum Continental spol. s r.o. Carrefour Česká republika s.r.o. Česká Národní Banka Česká televize studio Brno Dalkia Česká repulika a.s. Eurotel Praha spol. s.r.o. Fakultní nemocnice Brno Gumotex a.s. Břeclav Hella Autotechnik s.r.o. IBM Česká Republika s.r.o. - IBM GSDC Brno IFE – ČR, a.s Komerční Banka Magistrát města Karviné OEZ Letohrad s.r.o. PLIVA – Lachema a.s. Státní zemědělská a potravinářská inspekce Svitap J.H.J. s.r.o. ŠKODA AUTO a.s. Tchibo Praha s.r.o. T-Mobile a.s. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Velitelství vzdušných sil armády České republiky Vězeňská služba České republiky Xella Porobeton CZ s.r.o. ŽDB a.s. ŽS Brno, a.s.

11 Ekonomická a finanční informace 4. 4.1. Obecné údaje Název: GC System a.s. Sídlo: Špitálka 41, 602 00 Brno Právní forma: akciová společnosti IČO: 64509826 Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: 11

12 Činnost firmy je řízena ředitelem a její organizační struktura je dělena následovně: Odbory: -obchodní -realizace -servis -marketing -školicí středisko -obchodní zástupci -pobočka Praha, Ostrava, Slovensko -technický -vývojové a projekční středisko -systémové středisko -ekonomický -správa ředitele -finanční účtárna -správa budovy Pobočky akciové společnosti: - Praha -Ostrava - Slovensko – organizační složka Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech Firma nemá spoluúčast v jiné společnosti. 12

13 Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 13 Zaměstnanci celkemZ toho řídících pracovníků v tis. Kč200520042003200520042003 Průměrný počet zaměstnanců4539 555 Mzdové náklady27 32820 52918 0078 0166 1725 954 Odměny členů stat. orgánů spol.000000 Odměny členům dozor. orgánů spol000000 Náklady na sociální zabezpečení9 4027 1176 2482 8062 1602 084 Sociální náklady325300298302331 Celkem37 05527 94624 55310 8528 3558 069

14 4.2. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele. 1. Způsob ocenění majetku 1.1. Zásoby Oceňování nakupovaných zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících: -cenu pořízení -vedlejší pořizovací náklady: dopravné, clo, pojistné Oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících přímé náklady. Při účtování zásob je používán způsob A evidence zásob. Výdej zásob ze skladu je účtován metodou FIFO. 1.2. Hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností DHM a DNM je oceňován vlastními přímými náklady. 1.3. Cenné papíry a majetkové účasti Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti. 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Ve sledovaném účetním období nebyl žádný majetek oceňován reprodukční pořizovací cenou. 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám. 14

15 4. Opravné položky k majetku 15 V roce 2005 byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám na základě posouzení věkové struktury pohledávek. Žádné jiné opravné položky tvořeny nebyly. 2005v tis. Kč Opravná položka kStav k 01. 01. 05TvorbaČerpáníStav k 31. 12. 05 Dlouhodobý majetek-1 40000 Zásoby0000 Finanční majetek0000 Pohledávky - zákonné413358440 Pohledávky - ostatní6 8901 6501 2087 332 Celkem5 9031 6851 2166 372 2004v tis. Kč Opravná položka kStav k 01. 01. 04TvorbaČerpáníStav k 31. 12. 04 Dlouhodobý majetek-1 40000 Zásoby0000 Finanční majetek0000 Pohledávky - zákonné16628639413 Pohledávky - ostatní7 4731887716 890 Celkem6 2394748105903

16 16 2003v tis. Kč Opravná položka kStav k 01. 01. 03TvorbaČerpáníStav k 31. 12. 03 Dlouhodobý majetek-1 40000 Zásoby0000 Finanční majetek0000 Pohledávky - zákonné2342694166 Pohledávky - ostatní6 6051 2523847 473 Celkem5 4391 2784786 239

17 5. Odpisování Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku vychází z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají. Drobný hmotný majetek do 40 000,- Kč je veden jako zásoba a při vyskladnění je účtován jednorázově do nákladů. Drobný majetek od 1001,- Kč do 40 000,- Kč je sledován v operativní evidenci. Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vychází z předpokládané doby užívání majetku a je stanoven pro každý majetek samostatně, účetní odpisy a daňové odpisy se rovnají. Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého hmotného majetku je použita lineární metoda odepisování. Drobný nehmotný majetek do 60 000,- Kč je při zařazení do užívání účtován do nákladů. 6. Přepočet cizích měn na českou měnu Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku byly účtovány pevným, vnitřně stanoveným kurzem. Aktualizace pevného kurzu byla provedena 1.1.2005. K 1.7.2005 byl aktualizován kruz k USD. U ostatních používaných měn nedošlo během roku k jeho změně. Zůstatky rozvahových účtů v zahraničních měnách byly k 31.12.2005 přepočteny dle platného kurzu České národní banky. Zjištěné kurzové rozdíly byly zaúčtovány výsledkově. 7. Odložená daň Odložený daňový závazek je vykázán u všech dočasných rozdílů mezi zůstatkovou účetní hodnotou aktiv nebo pasiv uvedenou v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je účtována, jen pokud je pravděpodobné, že bude možné ji daňově uplatnit v následujících účetních obdobích. K 31.12.2005 byl proveden přepočet odložené daně a rozdíl ve výši Kč 97 tis. byl zaúčtován do nákladů na účet 592 – Daň z běžné činnosti odložená. K 31.12.2005 společnost vykazuje odložený daňový závazek v celkové výši 500 tis.Kč. 17

18 4.3. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Dlouhodobé bankovní úvěry Hypoteční úvěr Komerční banky, a.s. Úvěr Komerční banky a.s. 2. Významné události po datu účetní závěrky Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události. 18 Účetní obdobíRok poskytnutíRok splatnostiPoskytnutý úvěrZůstatek k 31. 12. 20051998200814 000 tis.0 tis. Kč 20041998200814 000 tis.6 618 tis. Kč 20031998200814 000 tis.8 370 tis. Kč Účetní obdobíRok poskytnutíRok splatnostiPoskytnutý úvěrZůstatek k 31. 12. 2005200320088 700 tis.4 350 tis. Kč 2004200320088 700 tis.6 150 tis. Kč 2003 20088 700 tis.7 950 tis. Kč

19 3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku 19 Rok 2005 V tis. Kč Stav k 1. 1. 05 Pořiz. cena PřírustkyÚbytkyStav k 31. 12. 05Oprávky Zůstatková hodnota Pozemky2 09700 0 Budovy, stavby, haly25 4379 927035 3644 13031 234 Samostatné movité věci6 6895 05271011 0315 8845 147 Stroje a zařízení4 5881 6613435 9063 7942 112 Dopravní prostředky03 2910 3322 959 Dlouhodobý drobný HM2 1011003671 8341 75876 Stroje a zařízení2 099973661 8301 75773 Dopravní prostředky231413 Celkem34 22314 97971048 49210 01438 478 Rok 2004 V tis. Kč Stav k 1. 1. 04 Pořiz. cena PřírustkyÚbytkyStav k 31. 12. 04Oprávky Zůstatková hodnota Pozemky2 09700 0 Budovy, stavby, haly25 43700 3 13122 306 Samostatné movité věci7 4382991 0486 6895 719970 Stroje a zařízení4 8982956054 5883 625963 Dopravní prostředky000000 Dlouhodobý drobný HM2 54044432 1012 0947 Stroje a zařízení2 53824412 0992 0936 Dopravní prostředky222211 Celkem34 9722991 04834 2238 85025 373

20 20 Rok 2003 V tis. Kč Stav k 1. 1. 03 Pořiz. cena PřírustkyÚbytkyStav k 31. 12. 03Oprávky Zůstatková hodnota Pozemky6221 47502 0970 Budovy, stavby, haly17 1648 273025 4732 47522 962 Samostatné movité věci7 4504024147 4386 0561 382 Stroje a zařízení4 7263992274 8983 5321 366 Dopravní prostředky000000 Dlouhodobý drobný HM2 72431872 5402 52416 Stroje a zařízení2 71721812 5382 52414 Dopravní prostředky716202 Celkem25 23610 15041434 9728 53126 441

21 3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek 21 Rok 2005 V tis. Kč Stav k 1. 1. 05 Pořiz. cena PřírustkyÚbytkyStav k 31. 12. 05Oprávky Zůstatková hodnota Zřizovací výdaje000000 Software2 55734502 9022 434468 Ocenitelná práva6 33100 0 Celkem8 88834509 2338 765468 Rok 2004 V tis. Kč Stav k 1. 1. 04 Pořiz. cena PřírustkyÚbytkyStav k 31. 12. 04Oprávky Zůstatková hodnota Zřizovací výdaje000000 Software2 4778002 5572 248309 Ocenitelná práva6 33100 0 Celkem8 8088008 8888 579309 Rok 2003 V tis. Kč Stav k 1. 1. 03 Pořiz. cena PřírustkyÚbytkyStav k 31. 12. 03Oprávky Zůstatková hodnota Zřizovací výdaje880 000 Software2 4262692182 4771 785692 Ocenitelná práva6 33100 0 Celkem8 8452693068 8088 116692

22 3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu 22 Rok 2005 V tis. Kč Splátky celkem Uhrazeno k 31. 12. 05Zbývá uhradit Neuhrazené splátky splatné do 1 rokupo 1 roce Stroje, přístroje1 1831 01616714720 Dopravní prostředky10 6537 4563 1972 1521 045 Celkem11 8368 4723 3642 2991 065 Rok 2004 V tis. Kč Splátky celkem Uhrazeno k 31. 12. 04Zbývá uhradit Neuhrazené splátky splatné do 1 rokupo 1 roce Stroje, přístroje1 4571 045412246166 Dopravní prostředky14 3518 0896 2622 8333 429 Celkem15 8089 1346 6743 0793 595 Rok 2003 V tis. Kč Splátky celkem Uhrazeno k 31. 12. 03Zbývá uhradit Neuhrazené splátky splatné do 1 rokupo 1 roce Stroje, přístroje1 457788669257412 Dopravní prostředky11 1507 1444 0062 0431 963 Celkem12 6077 9324 6752 3002 375

23 3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze Nakoupený drobný majetek účtovaný přímo do spotřeby 3.5. Majetek zatížený zástavním právem 23 V tis. Kč rok 2005 rok 2004rok 2003 pořízení software do 60 tis. Kč 262376437 pořízení drobného majetku do 40 tis. Kč 2 9472 658827 Celkem3 2093 0341 264 Rok V tis. Kč Majetek Účetní hodnotaÚčelZávazek k 31. 12. 2005 Budova – Na strži, Praha16 684úvěr4 350 16 6844 350 2004 Budova – Špitálka 41, Brno14 610hypoteční úvěr6 618 Budova – Na strži, Praha7 696úvěr6 150 22 30612 768 2003 Budova – Špitálka 41, Brno14 995hypoteční úvěr8 370 Budova – Na strži, Praha7 967úvěr7 950 22 96216 320

24 4.4 Vlastní kapitál 1. Pohyby vlastního kapitálu 24 Stav k 31. 12. 2005 Stav k 31. 12. 2004Stav k 31. 12. 2003 Základní kapitál 28 000 Vlastní akcie 0-130 Zákonný rezervní fond2 1831 136699 Statutární a ostatní fondy221 Nerozdělený zisk minulých let33 95114 8527 045 Neuhrazená ztráta minulých let000 Výsledek hospodaření47 19320 9358 750 Celkem111 32964 91244 495 Rozdělení zisku v tis. Kč návrh 2005 20042003 Tvorba rezervního fondu 2 3601 047438 Úhrada ztráty minulých let 000 Odměny členům představenstva a dozorčí rady 0790505 Převod na účet nerozděleného zisku 44 83319 0987 807 Celkem zisk k rozdělení47 19320 9358 750

25 2. Základní kapitál 25 Počet akcií v KčHodnota celkem v Kč Nominální hod- nota akcie v Kč 31. 12. 0531. 12. 0431. 12. 0331. 12. 0531. 12. 0431. 12. 03 na majitele 100 000278 27 800 000 kmen. akcie na majitele 1 000200 200 000 28 000 000

26 4.5. Pohledávky a závazky 1. Pohledávky Pohledávky dle splatnosti Pohledávky dle jednotlivých druhů: 26 V tis. Kč (brutto) Do splatnosti Po splatnosti 0-30 dní31-90 dní90-180180-360360 a víceCelkem pohledávky 2005 219 30616 6021 6443 2061645 069245 991 pohledávky 2004 87 94315 24711 2601811343 801118 566 pohledávky 2003182 8242 764518765803725190 487 Pohledávky z obchodního styku (brutto) v tis. Kč Stav k 31. 12. 2005 Stav 31. 12. 2004Stav k 31. 12. 2003 Dlouhodobé 3292327 477 odběratelé 007 278 poskytnuté zálohy 329232199 Krátkodobé 252 644123 147198 603 odběratelé 245 991118 566190 487 pohledávky za ovládající osobou z titulu půjčky 2 3201 1201 800 stát – daňové pohledávky 200 poskytnuté provozní zálohy 2 5903 4045 379 dohadné účty aktivní 8531858 jiné pohledávky 88839879

27 2. Závazky Závazky dle splatnosti Závazky dle jednotlivých druhů: 27 V tis. Kč) Do splatnosti Po splatnosti 0-30 dní31-90 dní90-180180-360360 a víceCelkem závazky 2005 243 39930 6372 3773 2061 461133281 213 závazky 2004 160 29626 904220206196327188 149 závazky 2003169 10437 49718 7132238620225 994 Závazky v tis. Kč Stav k 31. 12. 2005 Stav 31. 12. 2004Stav k 31. 12. 2003 Dlouhodobé 500404462 dodavatelé 000 odložený daňový závazek 500404462 Krátkodobé 302 081197 922236 840 dodavatelé 281 213188 149225 994 závazky vůči pracovníkům 4 2712 3381 788 závazky – soc. a zdrav. pojištění 3 1951 6711 318 stát – daňové závazky 13 2425 5187 442 přijaté zálohy 11102 dohadné účty pasivní 014677 jiné závazky 15999119

28 3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině 4. Údaje o závazcích z titulu uplatnění zástavního práva 5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze Potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva. Společnost se neúčastní soudních sporů, které by mohly významně ovlivnit hospodaření firmy. 28 Pohledávky za ovládající osobou (brutto) v tis. Kč Stav k 31. 12. 2005 Stav 31. 12. 2004Stav k 31. 12. 2003 Dlouhodobé pohledávky GC Holding Group, a.s. Krátkodobé pohledávky 007 279 GC Holding Group, a.s. 1 9662 2900 GC System Brno, s.r.o. 2 2062 1752 144 Celkem pohledávky 4 1724 4659 423 v tis. Kč 2005 20042003 Hypoteční úvěr Komerční banky, a.s. 06 6188 370 Obchodní úvěr Komerční banky, a.s. 4 3506 1507 950 Celkem 4 35012 76816 320

29 4.6. Rezervy Zákonné rezervy se tvoří za účelem a ve výši, která je v souladu se zákonem o rezervách. Zákonná rezerva byla vytvořena za účelem opravy dlouhodobého hmotného majetku. 4.7. Výnosy z běžné činnosti 4.8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj V roce 2005 nebyly vynaloženy žádné prostředky na výzkum a vývoj. 29 2005 20042003 Tržby za prodej zboží 745 370424 222442 365 z toho: tuzemsko 734 240415 935414 201 zahraničí11 1308 28728 164 Tržby z prodeje služeb157 40164 15936 057 z toho: tuzemsko 156 56563 71035 546 zahraničí836449511 Změna stavu NV000 Ostatní výnosy11 86513 3274 828 z toho: tuzemsko 11 76413 2484 828 zahraničí101790 Celkem914 636501 708483 250 2003 20042005 Druh rezervy 01. TvorbaČerpání01. TvorbaČerpání31. 12. Rezervy zákonné 0000000000 Rezervy ostatní0100 2 2 2 Celkem0100 2 2 2

30 …………………………… Libor Dvořáček předseda představenstva společnosti GC System a.s. …………………………… Ing. Pavel Popela předseda dozorčí rady společnosti GC System a.s. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 5. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami, zpracovaná dle § 66a odst. 9 zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v aktuálním znění za účetní období roku 2005 Ovládající osoba: Název:GC Holding Group a.s. Sídlo:Špitálka 41, 602 00 Brno IČ:25300962 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2003 Ovládaná osoba: Název:GC System a.s. Sídlo:Špitálka 41, 602 00 Brno IČ:64509826 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1927 Společnost neuzavřela žádné smlouvy, které by bylo možno označit jako smlouvy mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Ve smyslu tohoto ustanovení nebyly učiněny ani jiné právní úkony, ani žádná opatření, která by byla možno označit, že jsou v zájmu takovýchto osob a nebo, že by byla v zájmu nebo na popud takovýchto osob přijata, nebo takovouto osobou uskutečněna. V Brně dne 31. 3. 2006 Vyjádření dozorčí rady GC System a.s.: Dozorčí rada byla seznámena s výše uvedenou zprávou a konstatovala, že nemá připomínky. 30

31 Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2005 6. 31

32 32

33 33

34 Rozvaha ke dni 31.12.2005 6.1. 34

35 35

36 36

37 37

38 38 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2005 6.2.

39 39

40 40 CASH FLOW - přehled o peněžních tocích 6.3.

41 41 Přehled o změnách vlastního kapitálu 6.4.

42 42 Příloha k účetní závěrce společnosti GC System a.s. 6.5.

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti GC System a.s. 7.

53 53

54 54 Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2004 8.

55 55

56 56

57 57 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 8.1.

58 58 Rozvaha ke dni 31.12.2004 8.2.

59 59

60 60

61 61

62 62 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2004 8.3.

63 63

64 64 CASH FLOW - přehled o peněžních tocích 8.4.

65 65

66 66 Přehled o změnách vlastního kapitálu 8.5.

67 67 Příloha k účetní uzávěrce společnosti GC System a.s. k 31.12.2004 8.6.

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti GC System a.s. 9.


Stáhnout ppt "Obsah 1.Úvod3 2.Obecné údaje4 3.Hlavní produkty a složky nabízené firmou GC System a.s. 5 4.Ekonomické a finanční informace11 5.Zpráva o vztazích mezi."

Podobné prezentace


Reklamy Google