Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah 2 1. Úvod 3 2. Obecné údaje 4

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah 2 1. Úvod 3 2. Obecné údaje 4"— Transkript prezentace:

1

2 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Obecné údaje 4
3. Hlavní produkty a složky nabízené firmou GC System a.s. 5 4. Ekonomické a finanční informace 11 5. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 30 6. Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k 7. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti GC System a.s. 52 8. Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k 9. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti GC System a.s. 77 2

3 1. Úvod Vážení přátelé, opakovat každý rok, že naše společnost je úspěšná ve svém podnikání může působit stereotypně, až fádně. Pokud se však podívám na základní ekonomické ukazatele, kde jsou pozitivní změny proti roku 2004 v oblasti zisku o 32 milionů, obratu o 402 milionů a nárůstu služeb 107 milionů, byl rok 2005 pro GC System jednoznačně nejúspěšnější od jeho založení v roce 1993. I v roce 2005 GC System pokračoval v jasné obchodní strategii v oblasti informačních technologií, která vychází z orientace na dodávky Hi-Endových systémů, specializované systémové služby, školení produktů Microsoft a IBM, vývoj a implementace vlastního systému ISOPack. Mezi dílčí úspěchy GC Systemu za minulý rok, které jsou odrazem výše uvedené strategie, patří realizace nových projektů v bankovní sféře (Česká pojišťovna a.s., Česká spořitelna, a.s., GE Money Bank, a.s., HVB Bank). Dále jsou to pak referenční instalace ve státní sféře (Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti, Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí, Statutární město Brno, Městská policie, Vězeňská služba České republiky). V oblasti školení se stalo nejvýznamnější událostí roku 2005 uzavření smlouvy na rámcový projekt vzdělávání pro GSDC IBM ČR. Neméně významná je pro GC System spolupráce se svými dlouhodobými klienty, kterými jsou především společnosti ABB s.r.o., AHOLD Central Europe, s.r.o., Česká pojišťovna a.s., DHL Information Services s.r.o., Fakultní nemocnice Brno, IBM Česká republika, spol. s r.o., MAFRA, a.s., Mittal Steel Ostrava a.s., OKD, a.s., První novinová společnost a.s., RWE Energy Customer Services CZ, a.s., ŠKODA AUTO a.s., Třinecké železárny a.s., T-Systems PragoNet, a.s., ŽS Brno, a.s. Při takovém nárůstu objemu služeb, který GC System realizoval v roce 2005, bylo nutné personálně posílit středisko systémových služeb. Ve vazbě na jeho rozšiřování nejen v počtu jeho pracovníků, ale i v rozsahu nabízených služeb, byla v roce 2005 zahájena činnost outsourcingového centra Nagano v Praze. Toto centrum umožnilo GC Systemu nabízet svým klientům částečný nebo komplexní outsourcing jejich IT prostředí. Poslední důležitou strategickou oblastí je vývoj vlastního softwaru ISOPack. Zde byl dokončen vývoj základních modulů verze 4.0 a tato nová verze byla instalována do zkušebního provozu ve Fakultní nemocnici Brno. Dále byly implementovány pilotní projekty Lotus Workflow ve společnostech Aliachem, a.s., odštěpný závod FATRA, Masarykův onkologický ústav a ŽS Brno, a.s., Výsledky minulého roku potvrzují splnění našeho závazku z roku předešlého a můj dík patří především zaměstnancům firmy GC System a všem našim obchodním partnerům. Libor Dvořáček předseda představenstva společnosti GC System a.s. 3

4 2. Obecné údaje 2.1. Identifikace účetní jednotky 4
Název: GC System a.s. Sídlo: Špitálku 41, Brno Právní forma: akciová společnosti IČO: Rozhodující předmět činnosti: - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - zprostředkovatelská činnost v obchodě - provádění školící činnosti - činnost organizačních a ekonomických poradců v oboru výpočetní techniky - poskytování software - pronájem nebytových prostor - reklamní činnost - výroba, instalace a opravy elektronických zařízení - pronájem a půjčování věcí movitých Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%: Zakladatelem akciové společnosti se stala společnost GC System Brno, spol. s r.o., Špitálka 41, IČO , která vlastněných 95% akcií vložila do nově založené společnosti GC Holding Group, a.s.,Špitálka 41, Brno. Změny a dodatky v obchodním rejstříku: V roce 2005 nebyly v obchodním rejstříku provedeny žádné změny. Členové statutárních a dozorčích orgánů k : Představenstvo a.s.: Libor Dvořáček předseda představenstva, ve funkci od Oldřich Staněk místopředseda představenstva, ve funkci od Ludmila Bednářová člen představenstva, ve funkci od Dozorčí rada: Ing. Popela Pavel ve funkci od Gabriela Adámková ve funkci od Antonín Jurtík ve funkci od 4

5 3. Hlavní produkty a složky nabízené firmou GC System a.s.
3.1. Softwarové produkty ISOPack ISOPack je modulární databázový systém určený pro řízení oběhu dokumentů a vedení základních evidencí v elektronické podobě. Je vlastním softwarovým produktem společnosti GC System a výrazně podporuje plnění podmínek dle mezinárodních norem kvality (ISO 9000, ISO 14000, VDA 6.1 aj). ISOPack je produktem vytvořeným v prostředí Lotus Notes a je určený společnostem, které chtějí řídit podnikové procesy pomocí elektronické nádstavby. V roce 2003 začal vývoj nové verze produktu ISOPack. Hlavním rysem nové verze bude využití internetového prohlížeče tj. uživatel nebude muset mít instalovaného plného klienta Lotus Notes. Více informací: Reference můžete získat u těchto vybraných společností: ČEZ Energoservis, Lhoist-Vápenka Čertovy schody, a.s., ŽS Brno, a.s., Xella Porobeton CZ s.r.o., ŽPSV a.s., Vesuvius CR, a.s., HELLA Autotechnik, s.r.o., Heineken Slovensko, a.s., . HOSPITAL COST HOSPITAL COST využívá metodiku ABC, prostřednictvím které lze jednoznačně přiřazovat náklady na lidské a technické zdroje činnostem bezprostředně souvisejících s léčebným procesem. HOSPITAL COST lze tedy charakterizovat jako software, který má integrovanou metodu sledování nákladů podle nemocničních procesů, rozložených do jednotlivých aktivit, které jsou spotřebovávány s ohledem na zvolený léčebný postup, tj.dochází k alokaci toku zdrojů (nákladů) přes aktivity do jednotlivých objektů (výkony, diagnózy, účty pacientů) prostřednictvím cost driverů. Do HOSPITAL COST-u byla metodika ABC plně zahrnuta, přičemž bylo zachováno i základní členění ekonomických okruhů. Softwarový produkt Hospital Cost umožňuje: Komplexní podchycení všech ekonomických, finančních a zejména nákladových událostí tak, aby byla vytvořena odpovídající báze pro řízení a kontrolu nákladů. - Uplatnění objektivních a jednoznačných principů při vyhodnocování informací, jakož i zajištění vzájemné výměny informací, provázanosti informačních toků a vytvoření stabilní datové základny. - Dosažení vysoké míry transparentnosti nemocnice, což lze považovat za výchozí předpoklad pro celou řadu činností nemocnice a opatření: - Zvýšení průhlednosti a kontroly nákladů ve všech oblastech činnosti - Dokonalé propracování kalkulace vytvořením podmínek pro přiřazování přímých a nepřímých nákladů podle skutečné příčinnosti jejich vzniku. 5

6 3.2. Služby systémového střediska
- Zdokonalení manažerských rozhodnutí na základě odpovídajících informacích o nákladech - Zabezpečení efektivního vynaložení zdrojů - Zajištění lepších informací o využití kapacit Vybraná reference : - Fakultní nemocnice Brno Certifikace a řízení jakosti Společnost GC System a.s. je již od roku 1997 společností, jejíž systém řízení odpovídá požadavkům mezinárodní normy kvality ISO 9001 později recertifikovaný dle ČSN EN ISO 9001:2001. Průběžným zvyšováním odborné způsobilosti a kvalifikace pracovníků zajišťujeme trvalý a efektivní rozvoj naši společnosti což je stvrzeno i mnoha oceněními a certifikacemi prestižních firem, se kterými GC System úzce spolupracuje. 3.2. Služby systémového střediska Středisko systémové podpory firmy GC System poskytuje následující služby: - instalaci, nastavení a správu operačních systémů a software - optimalizace operačních systémů a sotware - řešení problémů a havárií - návrh a správa systémů pro ukládání dat - zálohování dat - Storage Area Network - řešení systémů s vysokou dostupností - Disaster Tolerant systémy - implementace IBM High End a Enterprise systémů - problematika bezpečnosti - smluvní havarijní a hot-line podporu 7 x 24. Kromě služeb a produktů výše uvedených poskytujeme jakékoliv služby spojené s podporou software a hardware firmy IBM. Tyto služby poskytujeme jako jeden z nejvýznamnějších partnerů firmy IBM v České republice. 6

7 Kvalifikační předpoklady pro poskytování systémových služeb
GC System je certifikovaným IBM Premier Business Partnerem pro oblast Systems and Services. Úroveň Business Partnera je oficiální garancí IBM komplexních kvalit tohoto partnera pro dodávku služeb a zboží. Úroveň Premier je nejvyšší úrovní a dokládá nejvyšší kvalitu pro dodávky a služby. GC System disponuje týmem certifikovaných konzultantů poskytujících služby. Tito pracovníci mají certifikace minimálně na úrovni IBM Certified Specialist. Dále GC System disponuje 2. úrovní podpory, tedy týmem pracovníků certifikovaných na úrovni IBM Certified Expert nebo Advanced Technical Expert. Reference můžete získat u těchto vybraných společností: AHOLD Czech Republic a.s, Česká pojišťovna a.s., Linde Technoplyn a.s., Středočeská energetika a.s., Hella Autechnik s.r.o., MUZO a.s., HVB Bank, RWE Energy Customer Services Odborné certifikáty pro poskytované služby: IBM Certified Advanced Technical Expert IBM Certified Specialist - HACMP for AIX IBM Certified Specialist - AIX system support High End Disk Solutions Version 1 IBM eServer Certified Systems Expert pSeries HACMP for AIX IBM eServer Certified Specialist TotalStorage Networking Solutions IBM Certified Specialist - p690 Technical Support Tivoli Certified consultant TSM 7

8 Spolupráce s IBM GC System se dlouhodobě řadí mezi nejvýznamnější obchodní partnery firmy IBM, o čemž svědčí řada získaných prestižních ocenění. Jako první partner IBM v České republice a druhý v zemích regionu CEMA GC System získal status Premier Business Partner IBM. Toto výsadní partnerství obhájil GC System i pro rok Mezi další významná obchodní partnerství firmy GC System patří spolupráce se společnostmi Sun Microsystems a Microsoft. Ze získání těchto významných ocenění vyplývá naše schopnost prodeje, instalace a servisu produktů společnosti IBM na velmi vysoké úrovni. Sortiment produktů se skládá z nabídky, která je rozdělena do níže uvedených oblastí: - personální systémy IBM PC - mobilní počítače IBM - IBM servery na platformě Intel – xSeries - unixové systémy IBM RS/ pSeries (High End System Regatta) - Mainframe S/390 – zSeries - Systémy pro zálohování a budování SAN (Enterprise Storage Server – SHARK, indrange disková pole FastT) - Systémy AS/400 – iSeries - Softwarové prostředky IBM (TSM,HACMP,HAGEO, Common Store, Firewall) Tým zkušených techniků zajišťuje spolehlivý, rychlý a kvalitní servis. Reference můžete získat u těchto vybraných společností: AHOLD Czech Republic a.s., Česká pojišťovna a.s., Hella Autotechnik, s.r.o., Škoda Auto a.s., MITAS a.s., ISPAT NOVÁ HUŤ, a.s., OKD a.s., MAFRA a.s., Philip Morris ČR a.s., RWE Energy Customer Services CZ, a.s., Severomoravská plynárenská a.s., Spar Partner s.r.o., Tesco Stores ČR a.s., Třinecké železárny, a.s., T-Systems Czech s.r.o., Lasselsberger, a.s., Ministerstvo životního prostředí, a další.... 8

9 3.3. Služby školicího střediska
Školicí středisko společnosti GC System a.s. působí v oblasti realizace počítačových kurzů a poskytování dalších služeb od roku 1991. Autorizace školicího střediska - Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions (dříve Microsoft CTEC) - Školicí středisko společnosti Software602 - Akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy – program DVPP Naše služby: - Kurzy produktů Microsoft - Kurzy aplikací MS Office 2000/XP/2003 pro uživatele - Originální certifikované kurzy pro IT odborníky – MOC kurzy - Kurzy na MS Windows NT/XP/2000/2003 včetně bezpečnosti - Kurzy na MS Exchange 2000/2003 - Kurzy na MS SQL 7.0/2000 - Kurzy na MS IIS, SharePoint Portal, ISA , Cluster services, SMS 2003 aj. - Kurzy produktů IBM - AIX, Tivoli, DB2 UDB, AS/400, WebSphere a MQ Series - Kurzy systému Lotus Notes/Domino a Workflow – pro uživatele, vývojáře i administrátory - Kurzy systému Linux, Cobol a Citrix MetaFrame - Kurzy na vývojářskou platformu Java – J2SE, J2ME, J2EE - Kurzy vývojářských technologií - Visual Basic, Visual C++, C++, Borland Delphi aj. - Kurzy internetových technologií - HTML, XHTML, CSS, PHP, Java, JavaScript aj. - Kurzy databázových technologií - návrh relačních databází, MySQL aj. - Kurzy na síťové technologie Cisco - Speciální kurzy technologií Kerio WinRoute a Personal Firewall - Speciální kurz Bezpečnost v oblasti IT technologií - Kurzy produktů Software602 - Konzultace na produkty Microsoft, Linux, Lotus, AIX, Tivoli, WebSphere aj. - Pronájem učeben, prezentační a IT (PC + IBM AIX stanice) techniky 9

10 10 Certifikace lektorů - Microsoft Certified Trainer
- Microsoft Certified Systems Engineer - Microsoft Certified Systems Administrator - Microsoft Certified Professional - IBM Certified Specialist IBM Certified Advanced Technical Expert Cisto Certified Network Associate – CCNA Reference můžete získat u těchto vybraných společností: AŽD Praha s.r.o. – výrobní závod Brno Barum Continental spol. s r.o. Carrefour Česká republika s.r.o. Česká Národní Banka Česká televize studio Brno Dalkia Česká repulika a.s. Eurotel Praha spol. s.r.o. Fakultní nemocnice Brno Gumotex a.s. Břeclav Hella Autotechnik s.r.o. IBM Česká Republika s.r.o. - IBM GSDC Brno IFE – ČR, a.s Komerční Banka Magistrát města Karviné OEZ Letohrad s.r.o. PLIVA – Lachema a.s. Státní zemědělská a potravinářská inspekce Svitap J.H.J. s.r.o. ŠKODA AUTO a.s. Tchibo Praha s.r.o. T-Mobile a.s. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Velitelství vzdušných sil armády České republiky Vězeňská služba České republiky Xella Porobeton CZ s.r.o. ŽDB a.s. ŽS Brno, a.s. 10

11 Ekonomická a finanční informace
4. Ekonomická a finanční informace 4.1. Obecné údaje Název: GC System a.s. Sídlo: Špitálka 41, Brno Právní forma: akciová společnosti IČO: Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: 11

12 Činnost firmy je řízena ředitelem a její organizační struktura je dělena následovně:
Odbory: - obchodní - realizace - servis - marketing - školicí středisko - obchodní zástupci - pobočka Praha, Ostrava, Slovensko - technický - vývojové a projekční středisko - systémové středisko - ekonomický - správa ředitele - finanční účtárna - správa budovy Pobočky akciové společnosti: - Praha - Ostrava - Slovensko – organizační složka Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech Firma nemá spoluúčast v jiné společnosti. 12

13 Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
Zaměstnanci celkem Z toho řídících pracovníků v tis. Kč 2005 2004 2003 Průměrný počet zaměstnanců 45 39 5 Mzdové náklady 27 328 20 529 18 007 8 016 6 172 5 954 Odměny členů stat. orgánů spol. Odměny členům dozor. orgánů spol Náklady na sociální zabezpečení 9 402 7 117 6 248 2 806 2 160 2 084 Sociální náklady 325 300 298 30 23 31 Celkem 37 055 27 946 24 553 10 852 8 355 8 069 13

14 4.2. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele. 1. Způsob ocenění majetku 1.1. Zásoby Oceňování nakupovaných zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících: - cenu pořízení - vedlejší pořizovací náklady: dopravné, clo, pojistné Oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících přímé náklady. Při účtování zásob je používán způsob A evidence zásob. Výdej zásob ze skladu je účtován metodou FIFO. 1.2. Hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností DHM a DNM je oceňován vlastními přímými náklady. 1.3. Cenné papíry a majetkové účasti Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti. 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Ve sledovaném účetním období nebyl žádný majetek oceňován reprodukční pořizovací cenou. 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám. 14

15 15 4. Opravné položky k majetku
V roce 2005 byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám na základě posouzení věkové struktury pohledávek. Žádné jiné opravné položky tvořeny nebyly. 2005 v tis. Kč Opravná položka k Stav k Tvorba Čerpání Stav k Dlouhodobý majetek -1 400 Zásoby Finanční majetek Pohledávky - zákonné 413 35 8 440 Pohledávky - ostatní 6 890 1 650 1 208 7 332 Celkem 5 903 1 685 1 216 6 372 2004 v tis. Kč Opravná položka k Stav k Tvorba Čerpání Stav k Dlouhodobý majetek -1 400 Zásoby Finanční majetek Pohledávky - zákonné 166 286 39 413 Pohledávky - ostatní 7 473 188 771 6 890 Celkem 6 239 474 810 5903 15

16 16 2003 v tis. Kč Opravná položka k Stav k 01. 01. 03 Tvorba Čerpání
Dlouhodobý majetek -1 400 Zásoby Finanční majetek Pohledávky - zákonné 234 26 94 166 Pohledávky - ostatní 6 605 1 252 384 7 473 Celkem 5 439 1 278 478 6 239 16

17 6. Přepočet cizích měn na českou měnu
5. Odpisování Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku vychází z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají. Drobný hmotný majetek do ,- Kč je veden jako zásoba a při vyskladnění je účtován jednorázově do nákladů. Drobný majetek od 1001,- Kč do ,- Kč je sledován v operativní evidenci. Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vychází z předpokládané doby užívání majetku a je stanoven pro každý majetek samostatně, účetní odpisy a daňové odpisy se rovnají. Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého hmotného majetku je použita lineární metoda odepisování. Drobný nehmotný majetek do ,- Kč je při zařazení do užívání účtován do nákladů. 6. Přepočet cizích měn na českou měnu Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku byly účtovány pevným, vnitřně stanoveným kurzem. Aktualizace pevného kurzu byla provedena K byl aktualizován kruz k USD. U ostatních používaných měn nedošlo během roku k jeho změně. Zůstatky rozvahových účtů v zahraničních měnách byly k přepočteny dle platného kurzu České národní banky. Zjištěné kurzové rozdíly byly zaúčtovány výsledkově. 7. Odložená daň Odložený daňový závazek je vykázán u všech dočasných rozdílů mezi zůstatkovou účetní hodnotou aktiv nebo pasiv uvedenou v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je účtována, jen pokud je pravděpodobné, že bude možné ji daňově uplatnit v následujících účetních obdobích. K byl proveden přepočet odložené daně a rozdíl ve výši Kč 97 tis. byl zaúčtován do nákladů na účet 592 – Daň z běžné činnosti odložená. K společnost vykazuje odložený daňový závazek v celkové výši 500 tis.Kč. 17

18 4.3. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Dlouhodobé bankovní úvěry Hypoteční úvěr Komerční banky, a.s. Úvěr Komerční banky a.s. 2. Významné události po datu účetní závěrky Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události. Účetní období Rok poskytnutí Rok splatnosti Poskytnutý úvěr Zůstatek k 2005 1998 2008 tis. 0 tis. Kč 2004 6 618 tis. Kč 2003 8 370 tis. Kč Účetní období Rok poskytnutí Rok splatnosti Poskytnutý úvěr Zůstatek k 2005 2003 2008 8 700 tis. 4 350 tis. Kč 2004 6 150 tis. Kč 7 950 tis. Kč 18

19 3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku
3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku Rok 2005 V tis. Kč Stav k Pořiz. cena Přírustky Úbytky Stav k Oprávky Zůstatková hodnota Pozemky 2 097 Budovy, stavby, haly 25 437 9 927 35 364 4 130 31 234 Samostatné movité věci 6 689 5 052 710 11 031 5 884 5 147 Stroje a zařízení 4 588 1 661 343 5 906 3 794 2 112 Dopravní prostředky 3 291 332 2 959 Dlouhodobý drobný HM 2 101 100 367 1 834 1 758 76 2 099 97 366 1 830 1 757 73 2 3 1 4 Celkem 34 223 14 979 48 492 10 014 38 478 Rok 2004 V tis. Kč Stav k Pořiz. cena Přírustky Úbytky Stav k Oprávky Zůstatková hodnota Pozemky 2 097 Budovy, stavby, haly 25 437 3 131 22 306 Samostatné movité věci 7 438 299 1 048 6 689 5 719 970 Stroje a zařízení 4 898 295 605 4 588 3 625 963 Dopravní prostředky Dlouhodobý drobný HM 2 540 4 443 2 101 2 094 7 2 538 2 441 2 099 2 093 6 1 Celkem 34 972 34 223 8 850 25 373 19

20 20 Rok 2003 V tis. Kč Stav k 1. 1. 03 Pořiz. cena Přírustky Úbytky
Oprávky Zůstatková hodnota Pozemky 622 1 475 2 097 Budovy, stavby, haly 17 164 8 273 25 473 2 475 22 962 Samostatné movité věci 7 450 402 414 7 438 6 056 1 382 Stroje a zařízení 4 726 399 227 4 898 3 532 1 366 Dopravní prostředky Dlouhodobý drobný HM 2 724 3 187 2 540 2 524 16 2 717 2 181 2 538 14 7 1 6 Celkem 25 236 10 150 34 972 8 531 26 441 20

21 3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek
Rok 2005 V tis. Kč Stav k Pořiz. cena Přírustky Úbytky Stav k Oprávky Zůstatková hodnota Zřizovací výdaje Software 2 557 345 2 902 2 434 468 Ocenitelná práva 6 331 Celkem 8 888 9 233 8 765 Rok 2004 V tis. Kč Stav k Pořiz. cena Přírustky Úbytky Stav k Oprávky Zůstatková hodnota Zřizovací výdaje Software 2 477 80 2 557 2 248 309 Ocenitelná práva 6 331 Celkem 8 808 8 888 8 579 Rok 2003 V tis. Kč Stav k Pořiz. cena Přírustky Úbytky Stav k Oprávky Zůstatková hodnota Zřizovací výdaje 88 Software 2 426 269 218 2 477 1 785 692 Ocenitelná práva 6 331 Celkem 8 845 306 8 808 8 116 21

22 3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu
Rok 2005 V tis. Kč Splátky celkem Uhrazeno k Zbývá uhradit Neuhrazené splátky splatné do 1 roku po 1 roce Stroje, přístroje 1 183 1 016 167 147 20 Dopravní prostředky 10 653 7 456 3 197 2 152 1 045 Celkem 11 836 8 472 3 364 2 299 1 065 Rok 2004 V tis. Kč Splátky celkem Uhrazeno k Zbývá uhradit Neuhrazené splátky splatné do 1 roku po 1 roce Stroje, přístroje 1 457 1 045 412 246 166 Dopravní prostředky 14 351 8 089 6 262 2 833 3 429 Celkem 15 808 9 134 6 674 3 079 3 595 Rok 2003 V tis. Kč Splátky celkem Uhrazeno k Zbývá uhradit Neuhrazené splátky splatné do 1 roku po 1 roce Stroje, přístroje 1 457 788 669 257 412 Dopravní prostředky 11 150 7 144 4 006 2 043 1 963 Celkem 12 607 7 932 4 675 2 300 2 375 22

23 3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
Nakoupený drobný majetek účtovaný přímo do spotřeby 3.5. Majetek zatížený zástavním právem V tis. Kč rok 2005 rok 2004 rok 2003 pořízení software do 60 tis. Kč 262 376 437 pořízení drobného majetku do 40 tis. Kč 2 947 2 658 827 Celkem 3 209 3 034 1 264 Rok V tis. Kč Majetek Účetní hodnota Účel Závazek k 2005 Budova – Na strži, Praha 16 684 úvěr 4 350 2004 Budova – Špitálka 41, Brno 14 610 hypoteční úvěr 6 618 7 696 6 150 22 306 12 768 2003 14 995 8 370 7 967 7 950 22 962 16 320 23

24 4.4 Vlastní kapitál 1. Pohyby vlastního kapitálu 24
Stav k Stav k Stav k Základní kapitál 28 000 Vlastní akcie -13 Zákonný rezervní fond 2 183 1 136 699 Statutární a ostatní fondy 2 1 Nerozdělený zisk minulých let 33 951 14 852 7 045 Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření 47 193 20 935 8 750 Celkem 64 912 44 495 Rozdělení zisku v tis. Kč návrh 2005 2004 2003 Tvorba rezervního fondu 2 360 1 047 438 Úhrada ztráty minulých let Odměny členům představenstva a dozorčí rady 790 505 Převod na účet nerozděleného zisku 44 833 19 098 7 807 Celkem zisk k rozdělení 47 193 20 935 8 750 24

25 2. Základní kapitál 25 Počet akcií v Kč Hodnota celkem v Kč
Nominální hod-nota akcie v Kč na majitele 278 kmen. akcie na majitele 1 000 200 25

26 4.5. Pohledávky a závazky 1. Pohledávky Pohledávky dle splatnosti
Pohledávky dle jednotlivých druhů: V tis. Kč (brutto) Do splatnosti Po splatnosti 0-30 dní 31-90 dní 90-180 360 a více Celkem pohledávky 2005 16 602 1 644 3 206 164 5 069 pohledávky 2004 87 943 15 247 11 260 181 134 3 801 pohledávky 2003 2 764 518 76 580 3725 Pohledávky z obchodního styku (brutto) v tis. Kč Stav k Stav Stav k Dlouhodobé 329 232 7 477 odběratelé 7 278 poskytnuté zálohy 199 Krátkodobé pohledávky za ovládající osobou z titulu půjčky 2 320 1 120 1 800 stát – daňové pohledávky 2 poskytnuté provozní zálohy 2 590 3 404 5 379 dohadné účty aktivní 853 18 58 jiné pohledávky 888 39 879 26

27 2. Závazky Závazky dle splatnosti Závazky dle jednotlivých druhů: 27
V tis. Kč) Do splatnosti Po splatnosti 0-30 dní 31-90 dní 90-180 360 a více Celkem závazky 2005 30 637 2 377 3 206 1 461 133 závazky 2004 26 904 220 206 196 327 závazky 2003 37 497 18 713 22 38 620 Závazky v tis. Kč Stav k Stav Stav k Dlouhodobé 500 404 462 dodavatelé odložený daňový závazek Krátkodobé závazky vůči pracovníkům 4 271 2 338 1 788 závazky – soc. a zdrav. pojištění 3 195 1 671 1 318 stát – daňové závazky 13 242 5 518 7 442 přijaté zálohy 1 102 dohadné účty pasivní 146 77 jiné závazky 159 99 119 27

28 3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině
4. Údaje o závazcích z titulu uplatnění zástavního práva 5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze Potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva. Společnost se neúčastní soudních sporů, které by mohly významně ovlivnit hospodaření firmy. Pohledávky za ovládající osobou (brutto) v tis. Kč Stav k Stav Stav k Dlouhodobé pohledávky GC Holding Group, a.s. Krátkodobé pohledávky 7 279 1 966 2 290 GC System Brno, s.r.o. 2 206 2 175 2 144 Celkem pohledávky 4 172 4 465 9 423 v tis. Kč 2005 2004 2003 Hypoteční úvěr Komerční banky, a.s. 6 618 8 370 Obchodní úvěr Komerční banky, a.s. 4 350 6 150 7 950 Celkem 12 768 16 320 28

29 4.7. Výnosy z běžné činnosti
4.6. Rezervy Zákonné rezervy se tvoří za účelem a ve výši, která je v souladu se zákonem o rezervách. Zákonná rezerva byla vytvořena za účelem opravy dlouhodobého hmotného majetku. 4.7. Výnosy z běžné činnosti 4.8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj V roce 2005 nebyly vynaloženy žádné prostředky na výzkum a vývoj. 2003 2004 2005 Druh rezervy Tvorba Čerpání Rezervy zákonné Rezervy ostatní 10 2 Celkem 2005 2004 2003 Tržby za prodej zboží z toho: tuzemsko zahraničí 11 130 8 287 28 164 Tržby z prodeje služeb 64 159 36 057 63 710 35 546 836 449 511 Změna stavu NV Ostatní výnosy 11 865 13 327 4 828 11 764 13 248 101 79 Celkem 29

30 5. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami, zpracovaná dle § 66a odst. 9 zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v aktuálním znění za účetní období roku 2005 Ovládající osoba: Název: GC Holding Group a.s. Sídlo: Špitálka 41, Brno IČ: Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2003 Ovládaná osoba: Název: GC System a.s. IČ: Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1927 Společnost neuzavřela žádné smlouvy, které by bylo možno označit jako smlouvy mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Ve smyslu tohoto ustanovení nebyly učiněny ani jiné právní úkony, ani žádná opatření, která by byla možno označit, že jsou v zájmu takovýchto osob a nebo, že by byla v zájmu nebo na popud takovýchto osob přijata, nebo takovouto osobou uskutečněna. V Brně dne Vyjádření dozorčí rady GC System a.s.: Dozorčí rada byla seznámena s výše uvedenou zprávou a konstatovala, že nemá připomínky. …………………………… Libor Dvořáček předseda představenstva společnosti GC System a.s. Ing. Pavel Popela předseda dozorčí rady společnosti GC System a.s. 30

31 6. Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k 31

32 32

33 33

34 6.1. Rozvaha ke dni 34

35 35

36 36

37 37

38 6.2. Výkaz zisku a ztráty k 38

39 39

40 6.3. CASH FLOW - přehled o peněžních tocích 40

41 6.4. Přehled o změnách vlastního kapitálu 41

42 6.5. Příloha k účetní závěrce společnosti GC System a.s. 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 7. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře
společnosti GC System a.s. 52

53 53

54 8. Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k 54

55 55

56 56

57 8.1. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 57

58 8.2. Rozvaha ke dni 58

59 59

60 60

61 61

62 8.3. Výkaz zisku a ztráty k 62

63 63

64 8.4. CASH FLOW - přehled o peněžních tocích 64

65 65

66 8.5. Přehled o změnách vlastního kapitálu 66

67 8.6. Příloha k účetní uzávěrce společnosti GC System a.s. k 31.12.2004
67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 9. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře
společnosti GC System a.s. 77


Stáhnout ppt "Obsah 2 1. Úvod 3 2. Obecné údaje 4"

Podobné prezentace


Reklamy Google