Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak měřit transparentnost NNO? Pavel Bachmann katedra managementu FIM UHK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak měřit transparentnost NNO? Pavel Bachmann katedra managementu FIM UHK."— Transkript prezentace:

1 Jak měřit transparentnost NNO? Pavel Bachmann katedra managementu FIM UHK

2 Transparentnost NNO Proč transparentnost NNO? – více než 100 tis. organizací v ČR – stát se do činnosti NNO nevměšuje (a ani by neměl) – morální povinnost informovat, protože jsou závislé na financování vnějšími subjekty – podobné výzkumy dosud spíše neexistují

3 Metodologie práce Realizace výběru – 2400 NNO – náhodný výběr z ucelených seznamů

4 Metodologie práce Metoda sběru dat – obsahová analýza webových stránek – zkoumána dobrovolná a vědomá seberegulace – informace jsou snadno ověřitelné – existují však i limity (neschopnost práce s IT, odlišné chování v reálu,..)

5 Metodologie práce Získávané informace a) Dostupnost a aktuálnost webů b) Vymezení účelu existence (poslání, vize) c) Základní informace (stanovy, statutární zástupce, správní rada, kontrolní orgán, výroční zpráva) d) Informace o dárcovství a hospodaření (uvedení jmen dárců, účetní výkazy, transparentní účet, % nákladů na správu)

6 Výsledky Občanská sdružení (N=2000) vlastní web má necelá čtvrtina o.s. (498; 24,9 %) z organizací s webem: – 75 % má aktuální web – 31 % uvádí poslání, 5 % vizi (spíše v dokumentech, než přímo na webu) – 25 % stanovy – necelých 10 % výroční zprávu – 50 % jména statutárních zástupců a zaměstnanců – 70 % kontakt (e-mail nebo telefon)

7 Výsledky Občanská sdružení (N=2000) vlastní web má necelá čtvrtina o.s. (498; 24,9 %) z organizací s webem: – 4 z 10 organizací zveřejňují dárce (název nebo logo); 3 ze 100 zveřejňují dárce i částku – 8 ze 100 zveřejňuje informace o hospodaření – 1 ze 100 zveřejňuje současně výsledovku, rozvahu a výrok auditora o hospodaření; transparentní účet má 1,5 % organizací – 5 % zneužívá právní formu pro vlastní podnikání (a zároveň to na webu prezentuje)

8 Výsledky Obecně prospěšné spol. (N=100) vlastní web má přibližně polovina o.p.s. (51; 51 %) z organizací s webem: – 78 % má zveřejněno poslání nebo vizi – 24 % uvádí počet zaměstnanců, 6 % počet dobrovolníků, 8 % organizační strukturu – 18 % má k dispozici statut – 57 % uvádí jméno statutárního zástupce, 39 % členy správní a dozorčí rady – 37 % má na webu výroční zprávu, (31 % aktuální )

9 Výsledky Obecně prospěšné spol. (N=100) vlastní web má přibližně polovina o.p.s. (51; 51 %) z organizací s webem uvádí: – 31 % výkaz zisku a ztráty, – 24 % rozvahu, – 12 % audit, – 2 % podíl nákladů na administrativu, – 39 % bankovní spojení, – 8 % transparentní účet.

10 Výsledky Nadace (N=100) vlastní web má více než polovina nadací (55; 55 %) z organizací s webem uvádí: – 98 % poslání nebo vizi – 33 % statut/nadační listinu – 22 % počet zaměstnanců, 4 % počet dobrovolníků, 0 % organizační strukturu – 55 % jméno ředitele, 66 % členy správní rady, 62 % členy dozorčí rady – 42 % výroční zprávu (33 % aktuální)

11 Výsledky Nadace (N=100) vlastní web má více než polovina nadací (55; 55 %) z organizací s webem uvádí: – 36 % pravidla rozdělování finančních prostředků – 49 % zveřejnění významných dárců – 35 % výkaz zisku a ztráty, 33 % rozvahu, 31 % audit – 11 % podíl nákladů na správu – 56 % bankovní spojení – 4 % transparentní účet

12 Výsledky Nadační fondy (N=100) vlastní web má méně než polovina n. fondů (42; 42 %) z organizací s webem uvádí: – 98 % poslání nebo vizi – 31 % statut/nadační listinu – 5 % počet zaměstnanců, 0 % počet dobrovolníků, 0 % organizační strukturu – 5 % jméno ředitele, 50 % členy správní rady, 43 % členy dozorčí rady – 31 % výroční zprávu (aktuální 31 %)

13 Výsledky Nadační fondy (N=100) vlastní web má méně než polovina n. fondů (42; 42 %) z organizací s webem uvádí: – pravidla rozdělování finančních prostředků 19 % – zveřejnění významných dárců 38 %, – výkaz zisku a ztráty 29 %, rozvahu 21 %, audit 10 %, – % nákladů na správu 5 %, – bankovní spojení 64 %, – transparentní účet 5 %.

14 Výsledky Účelová zařízení církví (N=100) vlastní web má téměř 90 % církevních z. (87; 87 %) z organizací s webem uvádí: – poslání nebo vizi 92 %, – stanovy/statut/zřizovací listinu 19 % – počet zaměstnanců 43 %, počet dobrovolníků 12 %, – jméno statutárního zástupce 95 %, členy rady 38 % a kontrolního orgánu pak 19 %, – výroční zprávu 76 %, aktuální výroční zprávu pak 69 %.

15 Výsledky Účelová zařízení církví (N=100) vlastní web má méně než polovina n. fondů (87; 87 %) z organizací s webem uvádí: – zveřejnění významných dárců 88 %, – výkaz zisku a ztráty 70 %, rozvahu 42 %, audit 56 %, – % nákladů na správu 4 %, – bankovní spojení 71 %, – transparentní účet 0 %.

16 Shrnutí výsledků Dostupnost webů NNOPrávní forma NNO O.s.O.p.s.NadaceNad. fondyCírkevní S vlastním webem Funkční web 24,9 % 23,5 % 52,0 % 51,0 % 55,0 % 42,0 % 41,0 % 87,0 % 84,0 % NNO webové stránkyPrávní forma NNO O. s.O.p.s.NadaceNad. fondyCírkevní Aktuální Nezjištěno 77,8 % 1,3 % 96,1 % - 67,3 % - 73,2 % - 97,6 % - Aktuálnost webů

17 Shrnutí výsledků Poslání a základní údaje NNOPrávní forma NNO O.s.O.p.s.NadaceN. fondyCírkevní Poslání a/nebo vize33,2 %70,6 %98,2 %97,6 %91,7 % Jméno statutár. zástupce47,1 %56,9 %54,5 %4,8 %95,2 % Jména členů správní radyn/a39,2 % 50,0 %38,1 % Jména kontrolního orgánu11,5 %39,2 % 42,9 %19,0 % Výroční zpráva8,5 %31,4 % 31,0 %69,0 %

18 Shrnutí výsledků Dostupnost informací o hospodaření Nestátní neziskové organizacePrávní forma NNO (% podíl organizací s webem) O.s.O.p.s.NadaceN. fondyCírkevní Název dárce38,0 %35,3 %49,1 %38,1 %88,1 % Výkaz zisku a ztráty5,6 %31,4 %34,5 %28,6 %70,2 % Rozvaha2,8 %23,5 %32,7 %21,4 %41,7 % Audit1,1 %11,5 %30,9 %9,5 %56,3 % % nákladů na správun/a2,0 %10,9 %4,8 %3,6 % Transparentní účet1,5 %7,8 %3,6 %4,8 %0 %

19 Shrnutí výsledků


Stáhnout ppt "Jak měřit transparentnost NNO? Pavel Bachmann katedra managementu FIM UHK."

Podobné prezentace


Reklamy Google