Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak měřit transparentnost NNO?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak měřit transparentnost NNO?"— Transkript prezentace:

1 Jak měřit transparentnost NNO?
Pavel Bachmann katedra managementu FIM UHK

2 Proč transparentnost NNO?
– více než 100 tis. organizací v ČR – stát se do činnosti NNO nevměšuje (a ani by neměl) – morální povinnost informovat, protože jsou závislé na financování vnějšími subjekty – podobné výzkumy dosud spíše neexistují

3 Realizace výběru Metodologie práce – 2400 NNO
– náhodný výběr z ucelených seznamů

4 Metoda sběru dat Metodologie práce – obsahová analýza webových stránek
– zkoumána dobrovolná a vědomá seberegulace – informace jsou snadno ověřitelné – existují však i limity (neschopnost práce s IT, odlišné chování v reálu, ..) Na realizaci se podílel autor se 3 kódovači

5 Získávané informace Metodologie práce Dostupnost a aktuálnost webů
Vymezení účelu existence (poslání, vize) Základní informace (stanovy, statutární zástupce, správní rada, kontrolní orgán, výroční zpráva) Informace o dárcovství a hospodaření (uvedení jmen dárců, účetní výkazy, transparentní účet, % nákladů na správu)

6 Občanská sdružení (N=2000)
Výsledky Občanská sdružení (N=2000) vlastní web má necelá čtvrtina o.s. (498; 24,9 %) z organizací s webem: 75 % má aktuální web 31 % uvádí poslání, 5 % vizi (spíše v dokumentech, než přímo na webu) 25 % stanovy necelých 10 % výroční zprávu 50 % jména statutárních zástupců a zaměstnanců 70 % kontakt ( nebo telefon)

7 Občanská sdružení (N=2000)
Výsledky Občanská sdružení (N=2000) vlastní web má necelá čtvrtina o.s. (498; 24,9 %) z organizací s webem: 4 z 10 organizací zveřejňují dárce (název nebo logo); 3 ze 100 zveřejňují dárce i částku 8 ze 100 zveřejňuje informace o hospodaření 1 ze 100 zveřejňuje současně výsledovku, rozvahu a výrok auditora o hospodaření; transparentní účet má 1,5 % organizací 5 % zneužívá právní formu pro vlastní podnikání (a zároveň to na webu prezentuje)

8 Obecně prospěšné spol. (N=100)
Výsledky Obecně prospěšné spol. (N=100) vlastní web má přibližně polovina o.p.s. (51; 51 %) z organizací s webem: 78 % má zveřejněno poslání nebo vizi 24 % uvádí počet zaměstnanců, 6 % počet dobrovolníků , 8 % organizační strukturu 18 % má k dispozici statut 57 % uvádí jméno statutárního zástupce, 39 % členy správní a dozorčí rady 37 % má na webu výroční zprávu, (31 % aktuální ) 68 % poslání, 10 % vizi

9 Obecně prospěšné spol. (N=100)
Výsledky Obecně prospěšné spol. (N=100) vlastní web má přibližně polovina o.p.s. (51; 51 %) z organizací s webem uvádí: 31 % výkaz zisku a ztráty, 24 % rozvahu, 12 % audit, 2 % podíl nákladů na administrativu, 39 % bankovní spojení, 8 % transparentní účet.

10 Výsledky Nadace (N=100) vlastní web má více než polovina nadací (55; 55 %) z organizací s webem uvádí: 98 % poslání nebo vizi 33 % statut/nadační listinu 22 % počet zaměstnanců, 4 % počet dobrovolníků, 0 % organizační strukturu 55 % jméno ředitele, 66 % členy správní rady, 62 % členy dozorčí rady 42 % výroční zprávu (33 % aktuální)

11 Výsledky Nadace (N=100) vlastní web má více než polovina nadací (55; 55 %) z organizací s webem uvádí: 36 % pravidla rozdělování finančních prostředků 49 % zveřejnění významných dárců 35 % výkaz zisku a ztráty, 33 % rozvahu, 31 % audit 11 % podíl nákladů na správu 56 % bankovní spojení 4 % transparentní účet

12 Nadační fondy (N=100) Výsledky
vlastní web má méně než polovina n. fondů (42; 42 %) z organizací s webem uvádí: 98 % poslání nebo vizi 31 % statut/nadační listinu 5 % počet zaměstnanců, 0 % počet dobrovolníků, 0 % organizační strukturu 5 % jméno ředitele, 50 % členy správní rady, 43 % členy dozorčí rady 31 % výroční zprávu (aktuální 31 %)

13 Nadační fondy (N=100) Výsledky
vlastní web má méně než polovina n. fondů (42; 42 %) z organizací s webem uvádí: pravidla rozdělování finančních prostředků 19 % zveřejnění významných dárců 38 %, výkaz zisku a ztráty 29 %, rozvahu 21 %, audit 10 %, % nákladů na správu 5 %, bankovní spojení 64 %, transparentní účet 5 %.

14 Účelová zařízení církví (N=100)
Výsledky Účelová zařízení církví (N=100) vlastní web má téměř 90 % církevních z. (87; 87 %) z organizací s webem uvádí: poslání nebo vizi 92 %, stanovy/statut/zřizovací listinu 19 % počet zaměstnanců 43 %, počet dobrovolníků 12 %, jméno statutárního zástupce 95 %, členy rady 38 % a kontrolního orgánu pak 19 %, výroční zprávu 76 %, aktuální výroční zprávu pak 69 %.

15 Účelová zařízení církví (N=100)
Výsledky Účelová zařízení církví (N=100) vlastní web má méně než polovina n. fondů (87; 87 %) z organizací s webem uvádí: zveřejnění významných dárců 88 %, výkaz zisku a ztráty 70 %, rozvahu 42 %, audit 56 %, % nákladů na správu 4 %, bankovní spojení 71 %, transparentní účet 0 %.

16 Shrnutí výsledků Dostupnost webů Aktuálnost webů NNO Právní forma NNO
O.p.s. Nadace Nad. fondy Církevní S vlastním webem Funkční web 24,9 % 23,5 % 52,0 % 51,0 % 55,0 % 42,0 % 41,0 % 87,0 % 84,0 % Aktuálnost webů NNO webové stránky Právní forma NNO O. s. O.p.s. Nadace Nad. fondy Církevní Aktuální Nezjištěno 77,8 % 1,3 % 96,1 % - 67,3 % 73,2 % 97,6 %

17 Poslání a základní údaje
Shrnutí výsledků Poslání a základní údaje NNO Právní forma NNO O.s. O.p.s. Nadace N. fondy Církevní Poslání a/nebo vize 33,2 % 70,6 % 98,2 % 97,6 % 91,7 % Jméno statutár. zástupce 47,1 % 56,9 % 54,5 % 4,8 % 95,2 % Jména členů správní rady n/a 39,2 % 50,0 % 38,1 % Jména kontrolního orgánu 11,5 % 42,9 % 19,0 % Výroční zpráva 8,5 % 31,4 % 31,0 % 69,0 %

18 Právní forma NNO (% podíl organizací s webem)
Shrnutí výsledků Dostupnost informací o hospodaření Nestátní neziskové organizace Právní forma NNO (% podíl organizací s webem) O.s. O.p.s. Nadace N. fondy Církevní Název dárce 38,0 % 35,3 % 49,1 % 38,1 % 88,1 % Výkaz zisku a ztráty 5,6 % 31,4 % 34,5 % 28,6 % 70,2 % Rozvaha 2,8 % 23,5 % 32,7 % 21,4 % 41,7 % Audit 1,1 % 11,5 % 30,9 % 9,5 % 56,3 % % nákladů na správu n/a 2,0 % 10,9 % 4,8 % 3,6 % Transparentní účet 1,5 % 7,8 % 0 %

19 Shrnutí výsledků


Stáhnout ppt "Jak měřit transparentnost NNO?"

Podobné prezentace


Reklamy Google