Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA."— Transkript prezentace:

1 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Technická 2896/2, 616 69 Brno www.upei.fme.vutbr.cz Sofistikované výpočtové nástroje pro koncepční návrh spaloven a jejich praktické aplikace M. Pavlas, R. Šomplák Sekce energetických systémů a simulačních výpočtů Odpadové fórum 2013, Kouty nad Desnou, 15.- 19.4.2013

2 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ • Představení nového výpočtového nástroje (tzv. svozová úloha) • Ukázka praktických aplikací, resp. možností výpočtů • Závěr Obsah

3 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Výhled využití odpadů v ČR po roce 2020 Legenda: Existující spalovny Možné budoucí spalovny Kapacity spoluspalování odpadů Výstupů studie pro MPO z roku 2011: Pavlas a kol.: „Optimální nastavení výše podpory výroby elektřiny z odpadu ve vztahu k ceně elektřiny pro spotřebitele“

4 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Detailnější rozpracování konceptu • Optimalizace kapacitního řešení pro jednotlivé projekty • Vyhodnocení dostupnosti odpadu (konkurence, svozové vzdálenosti, náklady na dopravu) • Hodnocení udržitelnosti (rizikovosti) jednotlivých projektů •Podmínky, za kterých jsou jednotlivé projekty realizovatelné (např. výše skládkovacího poplatku) Vzájemné interakce mezi projekty, nejistý vývoj pro ekonomiku podstatný parametrů v budoucnu  Intuicí obtížně řešitelné

5 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Řešení: Svozová (transportní) optimalizační úloha Spalovny Skládky Spoluspalování Zpracovatelský poplatek (gate-fee) ? Princip transportní úlohy Geografický podklad

6 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Dopravní úloha – komplexní problém • Podkladová mapa – existence dopravní infrastruktury (silniční a železniční síť, dopravní omezení potenciální výstavba překládacích stanic apod.) • Přehled o existujících. připravovaných nebo potenciálních projektech EVO • Stávající resp. potenciální konkurence k EVO (existující skládky a jejich skládkovací poplatky, proces MBÚ s následným využitím LF, volné zahraniční kapacity EVO ) • Model produkce odpadů (budoucí výhled, korelace produkce a HDP, výhřevnost, oddělený sběr) • Cenové a další parametry (ceny energií, informace o CZT) • Efektivní interpretace výsledků

7 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Svozová optimalizační úloha Vazby v komplexním systému Cena uhlíLegislativa EVO MBÚ Teplárny cena LF cena tepla Svozová úloha Skládky cena na bráně MBÚ cena na bráně EVO cena na bráně skládky EVO = energetické využití odpadů (spalovny) MBÚ = mechanicko-biologická úprava LF = lehká frakce (produkt MBÚ)

8 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Klíčové prvky výpočtového systému

9 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Klíčové prvky výpočtového systému Technicko-ekonomický model EVO (vždy přizpůsobený lokalitě) Kapacita Výhřevnost Spotřeba tepla v síti CZT Cena tepla Cena na bráně Bonus elektřina Odhad CAPEX Tok hotovosti IRR Roční dodávka tepla Roční výroba elektřiny IRR = vnitřní výnosové procento CZT = centrální zásobování teplem Model EVO Odhad OPEX

10 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Svozová optimalizační úloha Vazby v komplexním systému Cena uhlíLegislativa EVO MBÚ Teplárny cena LF cena tepla Svozová úloha Skládky cena na bráně MBÚ (min….max) cena na bráně EVO (min….max) cena na bráně skládky (min….max) EVO = energetické využití odpadů (spalovny) MBÚ = mechanicko-biologická úprava LF = lehká frakce

11 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Technická 2896/2, 616 69 Brno www.upei.fme.vutbr.cz Přístup pravděpodobnostního programování Interval pro generování ceny na bráně ? Výhřevnost, Cena tepla, Cena elektřiny,… Minulost (Trend) Budoucnost (Výhled) Negativní vývoj Pozitivní vývoj 1. NEURČITÝ VÝVOJ PARAMETRŮ 2. VLIV NA CENU NA BRÁNĚ 3. POROVNÁNÍ VÍCE PROJEKTŮ 3. ZOHLEDNĚNÍ PRODUKCE ODPADŮ, DOPRAVY ATD. Stavět Nestavět Kapacita Cena Kapacita Počet výsledků

12 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Možnosti systému (1) Dva modelové projekty + dva scénáře vývoje legislativy Kvantitativní vyjádření rizika

13 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Možnosti systému (2) Dva modelové projekty, dopad legislativních změn (skládkovací poplatek) Analýza cest, jak zajistit udržitelnost projektu Výhled po roce 2020

14 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Možnosti systému (3) Kapacita zařízení [kt/r] Transport odpadu [kt/r] Produkce odpadu [kt/r] Situace vychází z výsledků studie pro MPO z roku 2011 Vizualizace výsledků (svozové oblasti, zatížení dopravní infrastruktury) Výhled po roce 2020

15 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Možnosti systému (4) Mapa nákladů na zpracování SKO, vybraný scénář Situace vychází z výsledků studie pro MPO z roku 2011 Generování cenových map (dopad na občana)

16 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Svozová optimalizační úloha - další práce • Zpřesňování vstupů (modely, ceny, výhledy) • Modelování dopadu ekonomických nástrojů (nastavení skládkovacího poplatku, úplný zákaz skládkování) na: • toky odpadu do koncových zařízení • cenovou úroveň nakládání s odpady • Návrh infrastruktury - optimalizace řešení překládacích stanic a uzlů pro kombinovanou dopravu odpadů (ekonomika, zatížení, emise z dopravy, apod.) • Modelování jednotného Evropského trhu s odpady

17 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Závěr • Byl představen nový optimalizační nástroj pro plánování zařízení (zejména spaloven SKO) a související logistické infrastruktury • Bylo prezentováno několik ideových příkladů použití tohoto nástroje • Potenciál pro podporu klíčových rozhodnutí subjektů z řad investorů, statní správy či představitelů samosprávy • Systém neustále rozvíjíme a současně pracujeme na zpřesnění vstupních údajů a ekonomických modelů.

18 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Technická 2896/2, 616 69 Brno www.upei.fme.vutbr.cz Děkuji za pozornost Těšíme se na spolupráci s Vámi! Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (pavlas@fme.vutbr.cz) Věda pro praxi Systém pro zkvalitnění výzkumných týmů ve strojírenství a hraničních oborech registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0020


Stáhnout ppt "ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA."

Podobné prezentace


Reklamy Google