Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA."— Transkript prezentace:

1 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Technická 2896/2, 616 69 Brno www.upei.fme.vutbr.cz Podpora výroby energie v zařízeních na energetické využití odpadů T. Ferdan, M. Pavlas Sekce energetických systémů a simulačních výpočtů

2 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Motivace tohoto příspěvku…

3 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Současná situace z pohledu podpory výroby energie Požadavky na zařízení EVO z pohledu výroby energie (kritéria, parametry: R1, UPE, minimální účinnost užití) Rozbor dosažitelné podpory pro modelovou technologii Závěr Obsah

4 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Výhled využití odpadů v ČR po roce 2020 Legenda: Existující spalovny Možné budoucí spalovny Kapacity spoluspalování odpadů Výstupů studie pro MPO z roku 2011: Pavlas a kol.: „Optimální nastavení výše podpory výroby elektřiny z odpadu ve vztahu k ceně elektřiny pro spotřebitele“

5 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Vícepilířový systém podpory Investiční podpora ve výši 25 % zvýšení příplatku za vysoceúčinnou kogeneraci na 150 až 200 Kč/MWh jednotná výše zeleného bonusu pro elektřinu vyrobenou z biologicky rozložitelné i nerozložitelné části KO na úrovni 1100 až 1300 Kč/MWh Zvýšení poplatku za odstranění (poplatek za skládkování) na 1000 Kč/t ? náš návrh 2011 (Pavlas a kol., studie MPO) dnes výhled

6 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ EVO – zdroj obnovitelné (druhotné) energie a s tím související kategorie podpory Elektřina z obnovitelného zdroje (OZE) Elektřina z druhotného zdroje (DZE) Elektřina z vysoceúčinné kogenerace (KVET) Teplo z OZE

7 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Současný stav, platná legislativa Zákon 165/2012 Sb. ze dne 31. 1. 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 441/2012 Sb. ze dne 05. 12. 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 453/2012 Sb. ze dne 13. 12. 2012 o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 477/2012 Sb. ze dne 20. 12. 2012 o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchování dokumentů Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2012 ze dne 26. 11. 2012, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie. Energetický regulační věstník

8 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Podpora výroby elektřiny a tepla z pohledu budoucích provozovatelů spaloven Teplo z OZEElektřina z OZEElektřina z DZEElektřina z KVET Z biologicky rozložitelné části komunálního odpadu. § 2, odst. a), b) zákon 165/2012 Sb. § 4, odst. 5 a), b), e) zákon 165/2012 Sb. Z biologicky nerozložitelné části komunálního odpadu. § 2 zákon 165/2012 Sb. § 5 zákon 165/2012 Sb. Kogenerace není vyžadována Resp. není možná (výkon nad 7,5 MW) § 24, odst. 6 a) zákon 165/2012 Sb. Z celkové energie vnesené komunálním odpadem Elektřina vyrobená v zařízení schopném kogenerace § 4, odst. 5 a), b) zákon 165/2012 Sb. Elektřina související s dodávkou užitečného tepla (kogenerace) § 5, odst. 3, 4 zákon 165/2012 Sb. Elektřina z vysokoúčinné kogenerace: UPE > 10 % UPE > 15 % § 2vyhláška 453/2012 Sb. Odst. A 3 cenové rozhodnutí 4/2012 Výkon na svorkách snížený o vlastní technologickou spotřebu § 4, odst. 1 zákon 165/2012 Sb. § 5, odst. 1 zákon 165/2012 Sb. Minimální účinnost užití energie § 4, odst. 4 zákon 165/2012 Sb. § 5, odst. 3, 4 zákon 165/2012 Sb. Vyhláška 441/2012 Sb. Minimální účinnost užití energie – při výstavbě nových zařízení. Vyhláška 441/2012 Sb.

9 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Přehled kritérií pro hodnocení EVO R1 Energy efficiency (Zákon č. 185/2001 Sb., v p.z., Příloha 12; Směrnice ES/2008/98) UPE (úspora primární energie) (Vyhláška č. 453/2012 Sb.; Směrnice ES/2004/8) Minimální účinnost užití energie (Vyhláška č. 441/2012 Sb.)

10 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Příklad modelové technologie (zjednodušené schéma) Zařízení schopné kogenerace (kondenzační odběrová turbína) LHV = 9 GJ/t, vlastní spotřeba elektřiny 95 kWh/t odp. V1: Horká voda (HV), 4/0,3 Mpa V2: Pára, 4/1,4 MPa

11 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Maximální dodávka tepla HV (Pára) cca 490 (550) TJ/rok pro 100 kt/r 730 (820) GJ/rok pro 150 kt/r 970 (1 100) GJ/rok pro 200 kt/r Částečná dodávka tepla Dosažitelná výroba energie (princip kogenerace) 4/0,3 MPa 4 /1,4 MPa

12 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Minimální účinnost užití energie Minimální účinnost výroby energie v parním turbosoustrojí pro kogeneraci (Příloha č. 18 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.) η et > 45% do 50 MW η et net > 45% nad 50 MW Přísné kritérium! V lokalitách s CZT splnitelné! 520 TJ/rok 420 TJ/rok

13 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Úspory primární energie - obecný koncept Přínos zařízení EVO z pohledu úspor primární energie v konvenčních (referenčních zdrojích) Úspora primární energie = PE REF – PE WTE (např. GJ/r)

14 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Kritérium Energy Efficiency (R1) R1> 0,65 pak energetické využití, jinak odstranění Ne účinnost ale měrné úspory primární energie! Splnitelné! Orientace na produkci energie Orientace na minimaliazci dopadů na okolí

15 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Elektřina z KVET a užitečné teplo Kogenerační část Nekogenerační část

16 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Elektřina z KVET a užitečné teplo Elektřina z KVET Celkové množství vyrobené elektřiny když: Celková účinnost u parní protitlaké turbíny > 75% Celková účinnost u kondenzační odběrové turbíny > 80% η celk = (E sv + E M + Q UŽ )/(Q PAL KJ ) Množství elektřiny z KVET E KVET = Q UŽ * C SKUT Kde: Cskut poměr mezi množstvím elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a množstvím užitečného tepla při jeho nejvyšší výrobě v běžném provozu

17 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Úspory primární energie (UPE) dle vyhlášky č. 453/2012 Sb.

18 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Rozhodující je instalovaný elektrický výkon: - v případě kogenerace podpora jen do 7,5 MW Výše podpory 50 Kč/GJ Podporu výroby tepla využijí pouze technologie s nižší zpracovatelskou kapacitou! Provozní podpora tepla z OZE 100 kt/r 150 kt/r 200 kt/r 7,5 MW

19 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Elektřina z OZE Elektřina z obnovitelných zdrojů Celková exportovaná elektrická energie při využití pouze OZE Poměrná část elektřiny pocházející z OZE v případě spoluspalování s DZE nebo neobnovitelného zdroje Podpora Musí splňovat minimální účinnost užití energie z biomasy se podpora elektřiny z OZE vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou v zařízení schopném vyrábět elektřinu v KVET energetickým využitím komunálního odpadu se podpora elektřiny z OZE vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou z biologicky rozložitelné části komunálního odpadu

20 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Elektřina z DZE Elektřina z druhotných zdrojů Celková exportovaná elektrická energie při využití pouze DZE Poměrná část elektřiny pocházející z DZE v případě spoluspalování s OZE nebo neobnovitelného zdroje Podpora Musí být vyrobena v KVET- ze zákona jasná podmínka! Musí splňovat minimální účinnost užití energie energetickým využitím komunálního odpadu se podpora elektřiny z DZE vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou z biologicky nerozložitelné části komunálního odpadu

21 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Principy podpory (podporované množství) Maximální dodávka tepla Částečná dodávka tepla OZE KVET OZE KVET OZE DZE OZE KVET

22 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Výše podpory OZE, DZE OZE KVET OZE KVET DZE OZE KVET Druh podporovaného zdroje Datum uvedení výrobny do provozu Zelené bonusy [Kč/MWh] od (včetně)do (včetně) Výroba elektřiny spalováním komunálního odpadu nebo společným spalováním komunálního odpadu s různými zdroji energie -31.12.2012680 1.1.201331.12.20131830 Druh podporovaného zdroje Datum uvedení výrobny do provozu Zelené bonusy [Kč/MWh] od (včetně)do (včetně) Výroba elektřiny spalováním komunálního odpadu -31.12.201245 1.1.201331.12.201345 Obnovitelný zdroj energie Druhotný zdroj energie

23 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Dosažitelná podpora a její vliv na ekonomiku příklad 1: včetně nároku na podporu tepla („ malá “ kapacita) přepočteno na 1 t zpracovaného odpadu nové zařízení – OZE = 1830 Kč

24 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Dosažitelná podpora a její vliv na ekonomiku příklad 1: včetně nároku na podporu tepla („ malá “ kapacita) přepočteno na 1 t zpracovaného odpadu stávající zařízení – OZE = 680 Kč

25 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Dosažitelná podpora a její vliv na ekonomiku příklad 2: bez nároku na podporu tepla („ větší “ kapacita) přepočteno na 1 t zpracovaného odpadu

26 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Závěr Existuje legislativa podporující kogenerační výrobu tepla a elektřiny v zařízeních EVO! Legislativa podporuje pouze efektivní využití energie (zejména požadavek minimální účinnosti užití energie) Požadavky na efektivitu z pohledu výrobu energie jsou v podmínkách ČR splnitelné Současné parametrické nastavení má následující dopad na ekonomiku budoucích projektů: cca 300 Kč/t odp. (většina projektů) cca 500 Kč/t odp. (ojediněle - kapacita do 100 kt/rok)

27 ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Technická 2896/2, 616 69 Brno www.upei.fme.vutbr.cz Děkuji za pozornost Těšíme se na spolupráci s Vámi! Ing. Tomáš Ferdan (ferdan@upei.fme.vutbr.cz) Věda pro praxi Systém pro zkvalitnění výzkumných týmů ve strojírenství a hraničních oborech registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0020


Stáhnout ppt "ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FAKULTA."

Podobné prezentace


Reklamy Google