Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Manažerské účetnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Manažerské účetnictví"— Transkript prezentace:

1 Manažerské účetnictví
VŠMIE Praha Manažerské účetnictví Přednáška č.3 ZCU - KFU 2010 Ing. Marie Černá

2 Účtování v dvouokruhové soustavě účetnictví
ZCU - KFU 2010

3 Tato forma představuje dva oddělené okruhy účtování – první okruh je finanční účetnictví, druhý okruh vnitropodnikové účetnictví. Oba okruhy fungují relativně samostatně, existují však mezi nimi vazby v podobě tzv. spojovacích účtů. ZCU - KFU 2010

4 Vnitropodnikové účetnictví
Vazba mezi VPÚ a FÚ Finanční účetnictví Spojovací účty Vnitropodnikové účetnictví ZCU - KFU 2010

5 Obecná charakteristika spojovacích účtů
slouží k zaznamenání účetní informace, která je zobrazena ve finančním účetnictví a která přitom vstupuje i do nákladového účetnictví hlavní funkce: kontrola správnosti účetních dat Ve dvouokruhové soustavě účetnictví se též používají účty rozdílů. ZCU - KFU 2010

6 Obecná charakteristika účtů rozdílů
formálně eliminují odlišné zobrazení hospodářských transakcí v obou okruzích přesně vyčíslují rozdíl mezi účetním zobrazení konkrétních hospodářských operacích v obou systémech poskytují důležité informace pro vrcholové vedení ZCU - KFU 2010

7 Samostatný okruh vnitropodnikového účetnictví zde používá účtovou třídu 8 a 9 z účtové osnovy pro podnikatele (číselné označení a obsahovou náplň si určí účetní jednotka sama) O zvolené účty VPÚ pak doplní účtový rozvrh. Pro prvotní náklady a výnosy používáme spojovací účty k nákladům a spojovací účty k výnosům. Dále je třeba sledovat zásoby vytvořené vlastní činností, aby vnitropodnikové účetnictví mohlo splnit požadavky, které na ně klade finanční účetnictví v oblasti těchto zásob. ZCU - KFU 2010

8 Spojovací účet k nákladům Spojovací účet k výnosům
ve VPÚ se používají minimálně tyto spojovací účty s finančním účetnictvím : Spojovací účet k nákladům Spojovací účet k výnosům Spojovací účet k zásobám (Další možné spojovací účty- SÚ k aktivaci vnitropodnikových výkonů, časovému rozlišení…) ZCU - KFU 2010

9 Hlavním kritériem pro to, kterému hospodářskému středisku zúčtovat příslušné náklady či výnosy, je hledisko odpovědnosti za jejich vznik nebo hledisko místa jejich vzniku, např. tržby z prodeje podnikových výkonů (prvotní výnos) budeme ve vnitropodnikovém účetnictví sledovat hlavně ve středisku odbytovém. ZCU - KFU 2010

10 Existují 2 formy vnitropodnikového účetnictví vedeného v samostatném účetním okruhu:
1. centralizovaná forma – v jedné provozní účtárně, náklady a výnosy se člení na prvotní a druhotné, pro účtování jednotlivých účetních případů se vychází z jedněch účetních dokladů. Pro každé středisko se pak vytisknou podle potřeby sestavy v požadovaném uspořádání. VPÚ pak představuje jediný účetní okruh, v němž se účtuje o vzájemném styku středisek. K převzetí prvotních nákladů, výnosů a zásob z finančního účetnictví se používají spojovací účty – k nákladům, k výnosům, k zásobám. Dále se využívají účty rozdílů. Vnitropodnikové tzn. druhotné náklady a výnosy a převody zásob mezi středisky se účtují přímo na účtech obou středisek, např. dodávka elektrické energie z podnikové elektrárny ve vnitropodnikové ceně je ve středisku elektrárna účtována jako výnos a souvstažně je účtována jako náklad ve střediscích, jimž elektrárna proud dodává – hlavní výroba, správa. ZCU - KFU 2010

11 2. decentralizovaná forma – každé hospodářské středisko má své samostatné účetnictví,používají se spojovací účty, účty rozdílů a účty převody střediskové, je málo používané ZCU - KFU 2010

12 Zobrazení koloběhu ekonomických zdrojů v dvouokruhové soustavě účetnictví
ZCU - KFU 2010

13 Zobrazení koloběhu ekonomických zdrojů v dvouokruhové soustavě účetnictví
ZCU - KFU 2010

14 Legenda k obrázku: Zaúčtovány prvotní náklady dle druhů, a to ve skutečné výši. 5. Náklady zachycené v operacích č jsou rozděleny dle vnitropodnikových potřeb (primárně podle místa vzniku a odpovědnosti). 6. Zaúčtován druhotný náklad, resp. předání vnitropodnikového výkonu z útvaru pomocné výroby do útvaru hlavní výroby v kalk. nákladech. 7. – 8. Zaúčtován přírůstek nedokončené výroby a hotových výrobků oceněných v kalkulovaných cenách (předem stanovených nákladech). 9. Zaúčtován rozdíl (oceňovací) připadající na nedokončenou výrobu a dokončené výrobky. V daném schématu se předpokládá úspora stanovených nákladů. 10. Dle protokolu o vyskladněných výrobcích a rozpočtů nákladů byly zúčtovány předem stanovené náklady na prodané výrobky. 11. Upraven oceňovací rozdíl k výrobkům o část připadající na neprodané výrobky. ZCU - KFU 2010

15 Legenda k obrázku: 12. Zaúčtovaná odběratelská faktura.
ve finančním účetnictví ve vnitropodnikovém účetnictví 13. – 14. Na základě vnitropodnikového účetnictví byly do finančního účetnictví převedeny údaje o změně stavu nedokončené a dokončené výroby oceněné ve skutečných nákladech (rozdíl mezi účtem zásob a opravným účtem oceňovacího rozdílu). 15. Úhrada odběratelské faktury. 16. Splacení závazků. ZCU - KFU 2010

16 Jednookruhová soustava účetnictví Dvouokruhová soustava účetnictví
rychlejší výhodnější (zejména pro větší podniky) přehlednější pracnější, náročnější levnější vhodná spíše pro malé podniky ZCU - KFU 2010

17 Kombinace jednookruhové a dvouokruhové soustavy účetnictví
ZCU - KFU 2010

18 v praxi se neřeší způsob účtování
ani jednou ze zmiňovaných mezních možností. (jednookruhová a dvouokruhová soustava účetnictví) volí se jejich kombinace tento přístup odráží vztah mezi obsahovou diferenciací a nutností zpracovatelsky unifikovat získávání prvotních účetních údajů. ZCU - KFU 2010

19 Jak vhodně kombinovat oba způsoby:
Pokud analýzou požadavků externích a interních uživatelů zjistíme vysokou míru jejich různorodosti, kterou nelze zajistit bezezbytkovým rozkladem syntetických účtů na účty analytické, a také odlišné vymezení nebo ocenění rozvahových položek, zřídíme raději dva okruhy účtů. ZCU - KFU 2010

20 Pokud analýzou požadavků externích
Pokud analýzou požadavků externích a interních uživatelů zjistíme, že požadavky finančního účetnictví v jiných částech hospodářského procesu je možno zajistit agregací detailnějších informací nákladového účetnictví, použijeme formu analytické evidence. ZCU - KFU 2010


Stáhnout ppt "Manažerské účetnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google