Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZCU - KFU 2010 1 Manažerské účetnictví Přednáška č.3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZCU - KFU 2010 1 Manažerské účetnictví Přednáška č.3."— Transkript prezentace:

1 ZCU - KFU 2010 1 Manažerské účetnictví Přednáška č.3

2 ZCU - KFU 20102 Účtování v dvouokruhové soustavě účetnictví

3 ZCU - KFU 20103 • Tato forma představuje dva oddělené okruhy účtování – první okruh je finanční účetnictví, druhý okruh vnitropodnikové účetnictví. Oba okruhy fungují relativně samostatně, existují však mezi nimi vazby v podobě tzv. spojovacích účtů.

4 ZCU - KFU 20104 Vazba mezi VPÚ a FÚ Vnitropodnikové účetnictví Finanční účetnictví Spojovací účty

5 ZCU - KFU 20105 Obecná charakteristika spojovacích účtů  slouží k zaznamenání účetní informace, která je zobrazena ve finančním účetnictví a která přitom vstupuje i do nákladového účetnictví přitom vstupuje i do nákladového účetnictví  hlavní funkce: kontrola správnosti účetních dat Ve dvouokruhové soustavě účetnictví se též používají účty rozdílů.

6 ZCU - KFU 20106 Obecná charakteristika účtů rozdílů  formálně eliminují odlišné zobrazení hospodářských transakcí v obou okruzích  přesně vyčíslují rozdíl mezi účetním zobrazení konkrétních hospodářských operacích v obou systémech  poskytují důležité informace pro vrcholové vedení

7 ZCU - KFU 20107 Samostatný okruh vnitropodnikového účetnictví zde používá účtovou třídu 8 a 9 z účtové osnovy pro podnikatele (číselné označení a obsahovou náplň si určí účetní jednotka sama) O zvolené účty VPÚ pak doplní účtový rozvrh. Pro prvotní náklady a výnosy používáme spojovací účty k nákladům a spojovací účty k výnosům. Dále je třeba sledovat zásoby vytvořené vlastní činností, aby vnitropodnikové účetnictví mohlo splnit požadavky, které na ně klade finanční účetnictví v oblasti těchto zásob. Pro prvotní náklady a výnosy používáme spojovací účty k nákladům a spojovací účty k výnosům. Dále je třeba sledovat zásoby vytvořené vlastní činností, aby vnitropodnikové účetnictví mohlo splnit požadavky, které na ně klade finanční účetnictví v oblasti těchto zásob.

8 ZCU - KFU 20108  ve VPÚ se používají minimálně tyto spojovací účty s finančním účetnictvím :  Spojovací účet k nákladům  Spojovací účet k výnosům  Spojovací účet k zásobám (Další možné spojovací účty- SÚ k aktivaci vnitropodnikových výkonů, časovému rozlišení…)

9 ZCU - KFU 20109 Hlavním kritériem pro to, kterému hospodářskému středisku zúčtovat příslušné náklady či výnosy, je hledisko odpovědnosti za jejich vznik nebo hledisko místa jejich vzniku, např. tržby z prodeje podnikových výkonů (prvotní výnos) budeme ve vnitropodnikovém účetnictví sledovat hlavně ve středisku odbytovém.

10 ZCU - KFU 201010 Existují 2 formy vnitropodnikového účetnictví vedeného v samostatném účetním okruhu: 1. centralizovaná forma – v jedné provozní účtárně, náklady a výnosy se člení na prvotní a druhotné, pro účtování jednotlivých účetních případů se vychází z jedněch účetních dokladů. Pro každé středisko se pak vytisknou podle potřeby sestavy v požadovaném uspořádání. VPÚ pak představuje jediný účetní okruh, v němž se účtuje o vzájemném styku středisek. K převzetí prvotních nákladů, výnosů a zásob z finančního účetnictví se používají spojovací účty – k nákladům, k výnosům, k zásobám. Dále se využívají účty rozdílů. Vnitropodnikové tzn. druhotné náklady a výnosy a převody zásob mezi středisky se účtují přímo na účtech obou středisek, např. dodávka elektrické energie z podnikové elektrárny ve vnitropodnikové ceně je ve středisku elektrárna účtována jako výnos a souvstažně je účtována jako náklad ve střediscích, jimž elektrárna proud dodává – hlavní výroba, správa. Vnitropodnikové tzn. druhotné náklady a výnosy a převody zásob mezi středisky se účtují přímo na účtech obou středisek, např. dodávka elektrické energie z podnikové elektrárny ve vnitropodnikové ceně je ve středisku elektrárna účtována jako výnos a souvstažně je účtována jako náklad ve střediscích, jimž elektrárna proud dodává – hlavní výroba, správa.

11 ZCU - KFU 201011  2. decentralizovaná forma – každé hospodářské středisko má své samostatné účetnictví,používají se spojovací účty, účty rozdílů a účty převody střediskové, je málo používané

12 ZCU - KFU 201012 Zobrazení koloběhu ekonomických zdrojů v dvouokruhové soustavě účetnictví

13 ZCU - KFU 201013 Zobrazení koloběhu ekonomických zdrojů v dvouokruhové soustavě účetnictví

14 ZCU - KFU 201014 Legenda k obrázku: 1. - 4.Zaúčtovány prvotní náklady dle druhů, a to ve skutečné výši. 5.Náklady zachycené v operacích č. 1. - 4. jsou rozděleny dle vnitropodnikových potřeb (primárně podle místa vzniku a odpovědnosti). 6. Zaúčtován druhotný náklad, resp. předání vnitropodnikového výkonu z útvaru pomocné výroby do útvaru hlavní výroby v kalk. nákladech. 7. – 8.Zaúčtován přírůstek nedokončené výroby a hotových výrobků oceněných v kalkulovaných cenách (předem stanovených nákladech). 9.Zaúčtován rozdíl (oceňovací) připadající na nedokončenou výrobu a dokončené výrobky. V daném schématu se předpokládá úspora stanovených nákladů. 10.Dle protokolu o vyskladněných výrobcích a rozpočtů nákladů byly zúčtovány předem stanovené náklady na prodané výrobky. 11.Upraven oceňovací rozdíl k výrobkům o část připadající na neprodané výrobky.

15 ZCU - KFU 201015 Legenda k obrázku: 12.Zaúčtovaná odběratelská faktura.  ve finančním účetnictví  ve vnitropodnikovém účetnictví 13. – 14.Na základě vnitropodnikového účetnictví byly do finančního účetnictví převedeny údaje o změně stavu nedokončené a dokončené výroby oceněné ve skutečných nákladech (rozdíl mezi účtem zásob a opravným účtem oceňovacího rozdílu). 15.Úhrada odběratelské faktury. 16.Splacení závazků.

16 ZCU - KFU 201016 Jednookruhová soustava účetnictví Dvouokruhová soustava účetnictví rychlejšívýhodnější(zejména pro větší podniky) přehlednější pracnější, náročnější levnější vhodná spíše pro malé podniky

17 ZCU - KFU 201017 Kombinace jednookruhové a dvouokruhové soustavy účetnictví

18 ZCU - KFU 201018  v praxi se neřeší způsob účtování ani jednou ze zmiňovaných mezních možností. (jednookruhová a dvouokruhová soustava účetnictví)  volí se jejich kombinace  tento přístup odráží vztah mezi obsahovou diferenciací a nutností zpracovatelsky unifikovat získávání prvotních účetních údajů.

19 ZCU - KFU 201019 Jak vhodně kombinovat oba způsoby: • Pokud analýzou požadavků externích a interních uživatelů zjistíme vysokou míru jejich různorodosti, kterou nelze zajistit bezezbytkovým rozkladem syntetických účtů na účty analytické, a také odlišné vymezení nebo ocenění rozvahových položek, zřídíme raději dva okruhy účtů.

20 ZCU - KFU 201020 • Pokud analýzou požadavků externích a interních uživatelů zjistíme, že požadavky finančního účetnictví v jiných částech hospodářského procesu je možno zajistit agregací detailnějších informací nákladového účetnictví, použijeme formu analytické evidence.


Stáhnout ppt "ZCU - KFU 2010 1 Manažerské účetnictví Přednáška č.3."

Podobné prezentace


Reklamy Google