Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VALNÁ HROMADA AVOŠ 15. duben 2014. Koordinační výbor AVOŠ zvolený Valnou hromadou dne 19. dubna 2012 Ing. Markéta Pražmová předsedkyně AVOŠ PhDr. Karel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VALNÁ HROMADA AVOŠ 15. duben 2014. Koordinační výbor AVOŠ zvolený Valnou hromadou dne 19. dubna 2012 Ing. Markéta Pražmová předsedkyně AVOŠ PhDr. Karel."— Transkript prezentace:

1 VALNÁ HROMADA AVOŠ 15. duben 2014

2 Koordinační výbor AVOŠ zvolený Valnou hromadou dne 19. dubna 2012 Ing. Markéta Pražmová předsedkyně AVOŠ PhDr. Karel Štix místopředseda AVOŠ za sekci ekonomickou: PhDr. Dana Čapková Ing. Milena Kolářová PhDr. Eva Svobodová za sekci humanitní: PhDr. Jan Sehnal PhDr. Eva Zátopková PhDr. Marie Bílová za sekci technickou: RNDr. Jiří Homolka Mgr. Ivana Vitisková, Ing. Jana Vacková za sekci zdravotnickou: PhDr. Karel Štix PhDr. Miroslava Zoubková PhDr. Dagmar Sitná, PhD. za sekci zemědělskou: Ing. Karel Dubský Ing. Ivan Roušal Ing. Markéta Pražmová

3 Dozorčí rada zvolená Valnou hromadou AVOŠ dne 19. dubna 2012 Mgr. Václav Kočovskýpředseda Ing. Ludvika Jakešová místopředsedkyně PhDr. Věra Kmochová PaedDr. Josef Erhart Mgr. Ing. Michal Pospíšil

4 Počet a struktura členů AVOŠ k 15.4.2014 podle oborů a zřizovatele /z toho samostatné/ obory ve ř ejné soukromé církevní celkem EKO 15/0 14/ 9 0 29/9 HUM 14/1 3/2 3/1 20/4 TECH 23/0 0 0 23/0 ZDRAV 24/1 6/4 1/0 31/5 ZEM 9/0 0 0 9/0 Celkem 85/2 23/15 4/1 112/18

5 Informace o aktivitách a klíčových tématech KV AVOŠ ve školním roce 2013/2014 Zápisy na stránkách www.asociacevos.cz • aktivní spolupráce s odborem vzdělávání MŠMT, účast na klíčových jednáních MŠMT a MZ, na jednáních PT RHSD (MŠMT a MZ),UZS ČR, NUV • jednání s poslanci a senátory, realizace petiční akce • stanoviska KV AVOŠ k zásadním dokumentům, články v odborných periodikách apod. • provedeno statistické zjišťování a vyhodnocení počtu studujících a absolventů na VOŠ za rok 2013 včetně jejich uplatnění na trhu práce

6 Shrnutí činnosti - výstupy -Výsledky zjišťování a statistické vyhodnocení počtu přihlášených, přijatých a skutečně studujících na VOŠ ve školním roce 2013/2014 dle oborů vzdělání. -Statistika počtu absolventů škol dle oborů vzdělání a jejich uplatnění. -Statistika počtu škol, které vydávají Europassy- dodatky k diplomům absolventa. -Ukončení projektu Inovace vzdělávacích programů v oborech DZZ,DZL,DNT,DZT,DDH,DFA v rámci OP VK

7 Zhodnocení činnosti - výstupy - úspěšné završení petiční akce usnesením: Senát žádá MŠMT a MZ •vytvořit novou strategii vzdělávání, jehož součástí bude plnohodnotné začlenění VOŠ do systému •zajistit oboustrannou prostupnost VOŠ a VŠ. -zajištění realizace úprav programu Bakaláři tak, že školy budou provádět souběžně tisk diplomů s dodatky (Europassy) v češtině, angličtině a němčině -intenzivní jednání s ministrem školství, s poslanci, s náměstkem sk.2,účast na jednáních na všech úrovních a poskytování všech aktuálních informací VOŠ -souhrnné statistické údaje za šk. rok 2013/2014: zdroj MŠMT, NUV a AVOŠ •počet VOŠ 174 počet studentů celkem 28 332 nově přijati 11 805 (z toho AVOŠ 9420) •denní forma 8548 (z toho AVOŠ 6 688) ostatní formy 3 257 (z toho AVOŠ 2 732)

8 Vymezení základních cílů představitelů AVOŠ pro další intenzivní jednání v roce 2014 • Aktivně spolupracovat s odborem VOV na dopracování Koncepčního záměru opatření sektoru VOV z roku 2011 • Iniciovat vytvoření samostatného zákona o VOŠ • Jednoznačně vymezit jasná kritéria - parametry oboustranné prostupnosti mezi studenty (absolventy) VOŠ a VŠ • Porovnat základní oborové profily absolventa VOŠ s profily absolventů bakalářských studií VŠ • Účast na „kulatých stolech“ k problematice VOV

9 -vymezit přenositelné kredity ECTS -porovnat akreditované vzdělávací programy a jednotlivé předměty na základě minimálních standardů vzdělávání (u oborů zdravotnických a sociálních již existují společné pro VOŠ a VŠ) -u ostatních oborů vypracovat minimální standardy vzdělávání -pro stanovení parametrů prostupnosti důsledně vycházet z jednotného evropského kvalifikačního rámce EQF (Dis i Bc úroveň 6) -vše řešit v kontextu mezinárodních procesů uznávání profesního terciárního vzdělávání ( např. Europassy) -provést důkladnou analýzu potřeb trhu práce na počet absolventů profesního terciárního vzdělávání VOŠ a VŠ Vymezení hlavních požadavků představitelů AVOŠ vůči MŠMT a MZ při tvorbě koncepce VOV

10 Definovat shody a rozdíly mezi profesním terciárním vzděláváním (VOŠ) a klasickým bakalářským studiem (VŠ) a navrhnout legislativní opatření -iniciovat provedení analýzy uplatnitelnosti absolventů jednotlivých vzdělávacích (studijních)programů a forem vzdělávání VOŠ a VŠ a porovnat je s celkovým počtem absolventů v terciárním vzdělávání v členění na: • profesní odborné vzdělávání ( denní,ostatní formy) • klasické vysokoškolské vzdělávání univerzitního typu • u Bc. studií VŠ provést analýzu poměru zastoupení teoretických a odborných předmětů a praxe – u srovnatelných oborů na VOŠ vymezit přenositelné kredity ECTS -porovnat akreditované vzdělávací programy a jednotlivé předměty na základě minimálních standardů vzdělávání

11 DOPORUČENÍ a žádost KV AVOŠ: Sledovat pravidelně všechny aktuality na www.asociacevos.cz  Neprodleně informovat o všech změnách v údajích o škole paní Růžičkovou(ruzickova@szspraha1.cz)  Aktivně se zapojit do programů Domu zahraniční spolupráce v rámci nového programu ERASMUS+.  Důsledně vydávat každému absolventovi Dodatek k diplomu i v anglickém jazyce. Kontakt:Boumová Sylvie koordinátorka Národního centra Europass tel:274022342 sylvie.boumova@nuv.cz  Zjišťovat údaje o počtu absolventů a jejich uplatnění.

12 Poděkování představitelům těch škol a jejich pedagogům, kteří dosahují výborné vzdělávací výsledky a jejichž hlavním cílem je absolvent uplatnitelný na trhu práce

13 Děkuji Vám za pozornost Markéta Pražmová předsedkyně AVOŠ


Stáhnout ppt "VALNÁ HROMADA AVOŠ 15. duben 2014. Koordinační výbor AVOŠ zvolený Valnou hromadou dne 19. dubna 2012 Ing. Markéta Pražmová předsedkyně AVOŠ PhDr. Karel."

Podobné prezentace


Reklamy Google