Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VALNÁ HROMADA AVOŠ 15. duben 2014

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VALNÁ HROMADA AVOŠ 15. duben 2014"— Transkript prezentace:

1 VALNÁ HROMADA AVOŠ 15. duben 2014

2 Koordinační výbor AVOŠ zvolený Valnou hromadou dne 19. dubna 2012
Ing. Markéta Pražmová předsedkyně AVOŠ PhDr. Karel Štix místopředseda AVOŠ za sekci ekonomickou: PhDr. Dana Čapková Ing. Milena Kolářová PhDr. Eva Svobodová  za sekci humanitní: PhDr. Jan Sehnal PhDr. Eva Zátopková PhDr. Marie Bílová za sekci technickou: RNDr. Jiří Homolka Mgr. Ivana Vitisková, Ing. Jana Vacková za sekci zdravotnickou: PhDr. Karel Štix PhDr. Miroslava Zoubková PhDr. Dagmar Sitná, PhD. za sekci zemědělskou: Ing. Karel Dubský Ing. Ivan Roušal Ing. Markéta Pražmová

3 Dozorčí rada zvolená Valnou hromadou AVOŠ dne 19. dubna 2012
Mgr. Václav Kočovský předseda Ing. Ludvika Jakešová místopředsedkyně PhDr. Věra Kmochová PaedDr. Josef Erhart Mgr. Ing. Michal Pospíšil

4 Počet a struktura členů AVOŠ k 15. 4
Počet a struktura členů AVOŠ k podle oborů a zřizovatele /z toho samostatné/ obory veřejné soukromé církevní celkem EKO / / /9 HUM / / / /4 TECH / /0 ZDRAV / / / /5 ZEM / /0 Celkem / / / /18

5 Zápisy na stránkách www.asociacevos.cz
Informace o aktivitách a klíčových tématech KV AVOŠ ve školním roce 2013/2014 Zápisy na stránkách aktivní spolupráce s odborem vzdělávání MŠMT, účast na klíčových jednáních MŠMT a MZ, na jednáních PT RHSD (MŠMT a MZ),UZS ČR, NUV jednání s poslanci a senátory, realizace petiční akce stanoviska KV AVOŠ k zásadním dokumentům, články v odborných periodikách apod. provedeno statistické zjišťování a vyhodnocení počtu studujících a absolventů na VOŠ za rok 2013 včetně jejich uplatnění na trhu práce

6 Shrnutí činnosti - výstupy
Výsledky zjišťování a statistické vyhodnocení počtu přihlášených, přijatých a skutečně studujících na VOŠ ve školním roce 2013/2014 dle oborů vzdělání. Statistika počtu absolventů škol dle oborů vzdělání a jejich uplatnění. Statistika počtu škol, které vydávají Europassy- dodatky k diplomům absolventa. Ukončení projektu Inovace vzdělávacích programů v oborech DZZ,DZL,DNT,DZT,DDH,DFA v rámci OP VK

7 Zhodnocení činnosti - výstupy
-úspěšné završení petiční akce usnesením: Senát žádá MŠMT a MZ vytvořit novou strategii vzdělávání, jehož součástí bude plnohodnotné začlenění VOŠ do systému zajistit oboustrannou prostupnost VOŠ a VŠ. -zajištění realizace úprav programu Bakaláři tak, že školy budou provádět souběžně tisk diplomů s dodatky (Europassy) v češtině, angličtině a němčině -intenzivní jednání s ministrem školství , s poslanci, s náměstkem sk.2,účast na jednáních na všech úrovních a poskytování všech aktuálních informací VOŠ -souhrnné statistické údaje za šk. rok 2013/2014: zdroj MŠMT, NUV a AVOŠ počet VOŠ počet studentů celkem nově přijati (z toho AVOŠ 9420) denní forma 8548 (z toho AVOŠ 6 688) ostatní formy (z toho AVOŠ 2 732)

8 Vymezení základních cílů představitelů AVOŠ pro další intenzivní jednání v roce 2014
Aktivně spolupracovat s odborem VOV na dopracování Koncepčního záměru opatření sektoru VOV z roku 2011 Iniciovat vytvoření samostatného zákona o VOŠ Jednoznačně vymezit jasná kritéria - parametry oboustranné prostupnosti mezi studenty (absolventy) VOŠ a VŠ Porovnat základní oborové profily absolventa VOŠ s profily absolventů bakalářských studií VŠ Účast na „kulatých stolech“ k problematice VOV

9 Vymezení hlavních požadavků představitelů AVOŠ vůči MŠMT a MZ při tvorbě koncepce VOV
-vymezit přenositelné kredity ECTS -porovnat akreditované vzdělávací programy a jednotlivé předměty na základě minimálních standardů vzdělávání (u oborů zdravotnických a sociálních již existují společné pro VOŠ a VŠ) -u ostatních oborů vypracovat minimální standardy vzdělávání -pro stanovení parametrů prostupnosti důsledně vycházet z jednotného evropského kvalifikačního rámce EQF (Dis i Bc úroveň 6) -vše řešit v kontextu mezinárodních procesů uznávání profesního terciárního vzdělávání ( např. Europassy) -provést důkladnou analýzu potřeb trhu práce na počet absolventů profesního terciárního vzdělávání VOŠ a VŠ

10 Definovat shody a rozdíly mezi profesním terciárním vzděláváním (VOŠ) a klasickým bakalářským studiem (VŠ) a navrhnout legislativní opatření -iniciovat provedení analýzy uplatnitelnosti absolventů jednotlivých vzdělávacích (studijních)programů a forem vzdělávání VOŠ a VŠ a porovnat je s celkovým počtem absolventů v terciárním vzdělávání v členění na: profesní odborné vzdělávání ( denní,ostatní formy) klasické vysokoškolské vzdělávání univerzitního typu u Bc. studií VŠ provést analýzu poměru zastoupení teoretických a odborných předmětů a praxe – u srovnatelných oborů na VOŠ vymezit přenositelné kredity ECTS -porovnat akreditované vzdělávací programy a jednotlivé předměty na základě minimálních standardů vzdělávání

11 DOPORUČENÍ a žádost KV AVOŠ:
Sledovat pravidelně všechny aktuality na Neprodleně informovat o všech změnách v údajích o škole paní Aktivně se zapojit do programů Domu zahraniční spolupráce v rámci nového programu ERASMUS+. Důsledně vydávat každému absolventovi Dodatek k diplomu i v anglickém jazyce. Kontakt:Boumová Sylvie koordinátorka Národního centra Europass tel: Zjišťovat údaje o počtu absolventů a jejich uplatnění.

12 Poděkování představitelům těch škol a jejich pedagogům, kteří dosahují výborné vzdělávací výsledky a jejichž hlavním cílem je absolvent uplatnitelný na trhu práce

13 Děkuji Vám za pozornost
Markéta Pražmová předsedkyně AVOŠ


Stáhnout ppt "VALNÁ HROMADA AVOŠ 15. duben 2014"

Podobné prezentace


Reklamy Google