Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S MATERIÁLEM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S MATERIÁLEM"— Transkript prezentace:

1 SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S MATERIÁLEM
Přednáška

2 Okruhy ke zkoušce Funkce skladů, typy skladů, druhy skladů
Přepravní prostředky, manipulační (přepravní) jednotky Místo a úloha manipulačních systémů v logistickém řetězci Manipulační prostředky Výběr a volba manipulačních systémů Řízení skladového hospodářství Využití automatické identifikace ve skladování a manipulaci materiálem- označování pasivních prvků , čárový kód Podstata radiofrekvenčních, optických a magnetických kódů Způsoby a metody projektování skladových technologií, postup projektových prací Bezpečnost při práci s manipulačními prostředky ve skladovém provozu – činnosti, úrazové děje při ruční manipulaci, prevence, práce s manipulačními a přepravními prostředky, školení pracovníků skladu Skladování nebezpečného materiálu a manipulace s ním – obecné zásady skladování nebezpečného materiálu

3 Literatura k nastudování
BAZALA, J. a kol. Logistika v praxi. Praktická příručka managera logistiky. Díl 1, 2. Verlag Dashofer, Praha 2005. DVOŘÁK, L.: Skladování a manipulace s materiálem I. – V díl. VVŠ PV Vyškov LÍBAL,V., KUBÁT, J.:ABC logistiky v podnikání. Nadatur ČSVTS Praha 1994 PERNICA, P. Logistický management. RADIX s r.o., Praha 1998 SCHULTE, Ch. Logistika. VP Praha 1994.

4 Skladování nedílná součást každého logistického systému.
má zajistit uskladnění materiálu potřebného k výrobě a jeho včasnou přípravu pro výrobní proces, má zajistit uskladnění a odesílání hotových výrobků k odběrateli.

5 Ekonomické hledisko materiál nenabývá skladováním vyšší užitné hodnoty
mrtvý – vázaný kapitál, který se nezhodnocuje, způsobuje růst nákladů snižuje se hodnota skladovaného materiálu nebo výrobku fyzickým stárnutím zvyšuje se riziko neprodejnosti materiálu

6 Metody skladování a distribuce
systém tlaku, systém tahu.

7 Hlavní důvody pro držení zásob a skladování
vyrovnání rozdílu v přísunu a odsunu materiálu sdružování dodávek více dodavatelů pro další distribuci, ochrana proti nepředvídatelným rizikům, snížení celkových nákladů logistiky při udržení úrovně zákaznického servisu, podpora programů JIT u dodavatelů nebo zákazníků, zušlechťování materiálu, spekulace, uskladnění materiálů, které mají být zlikvidovány nebo recyklovány,

8 Funkce skladů VYROVNÁVACÍ funkce ZABEZPEČOVACÍ funkce – vyplývá
z nepředvídatelných rizik během výrobního procesu z kolísání potřeb na odbytových trzích z časových posunů dodávek na zásobovacích trzích KOMPLETAČNÍ funkce SPEKULAČNÍ funkce ZUŠLECHŤOVACÍ funkce

9 Na úrovni skladového hospodářství závisí plynulost výroby i spotřeby, přičemž
Stupeň organizace skladové sítě ovlivňuje pohotovost a výši pojistných zásob Stupeň organizace práce ve skladech ovlivňuje pohotovost dodávky a tím i výši obratových zásob Stupeň mechanizace a automatizace skladového provozu ovlivňuje produktivitu práce ve skladovém hospodářství a tím i celkovou potřebu pracovníků

10 Úroveň uchování užitné hodnoty skladovaného materiálu ovlivňuje výši ztrát vznikajících při skladování působením atmosférických vlivů Na stupni mechanizace a automatizace zpracování dat (informací) závisí nejen produktivita této činnosti samé, ale i délka dodacích lhůt a tedy i výše zásob a úroveň oběhových procesů

11

12 Další možné dělení skladů dle
postavení skladu v hospodářské struktuře: sklady průmyslových podniků, sklady zemědělských podniků, sklady obchodních organizací, apod. provedení skladu: sklady uzavřené, sklady kryté, sklady otevřené, sklady volné druhu skladovaného materiálu sklady surovin a základního materiálu, sklady pomocného materiálu, sklady náhradních dílů, sklady odpadu, sklady režijního materiálu, sklady nářadí a předmětů postupné spotřeby, apod.

13 způsobu skladové manipulace
přemístitelnosti sklady stabilní, sklady mobilní způsobu skladové manipulace sklady ruční, sklady mechanizované , sklady automatizované

14 Typy skladů podlažní skladování blokové skladování řádkové skladování

15 regálové sklady příhradové (policové) regály paletové regály
stálé příhradové regály pohyblivé příhradové regály příhradové posuvné regály regály typu páternoster (s oběžnými výtahy) paletové regály stálé (trvalé) paletové regály paletové ploché regály paletové zakládací regály paletové najížděcí (vjezdové) regály paletové průjezdové regály pohyblivé paletové regály paletové posuvné regály paletové oběžné regály

16 Řádkové a blokové skladování

17

18

19 Regálové sklady – příhradové regály

20

21 Sklady s posuvnými regály

22

23 Regály typu páternoster – oběžné výtahy

24

25 Paletové regály

26 Spádové regály

27

28 Manipulační systémy seskupení dvou nebo více zařízení a prostředků (dopravních, manipulačních, inženýrsko-stavebních, řídících apod.), které tvoří celek pro určitou oblast manipulační činnosti

29 Manipulační a skladovací systémy zahrnují pohyb materiálu ve fázích
vnější a meziobjektová doprava, vnitroobjektová manipulace, skladové hospodářství, obalové hospodářství, práce s odpady.

30 Manipulační systémy jsou klasifikovány jako
Mechanizované Polo a plně automatizované Počítačem řízené

31 Manipulační prostředky
a) zdvihací zařízení - jeřáby - zvedací mechanizmy - výtahy b) dopravní zařízení - transportní zařízení pro přepravu sypkých materiálů - transportní zařízení pro přepravu kusového materiálu - zařízení po dopravu po laně - prostředky technické obsluhy a dopravy v zemědělství - výrobky pro pneumatickou dopravy - zařízení důlní dopravy c) zařízení pro operační a mezioperační manipulaci - průmyslové roboty a manipulátory

32 d) zařízení pro ložné operace - zařízení pro ložné operace
- kolesová rypadla a zakladače - rypadla lopatová a korečková - stroje a zařízení pro zemní,stavební a silniční práce e) Přepravní prostředky - přepravní prostředky kovové a z kombinovaných materiálů pro paletizaci a kontejnerizaci - obaly,nádoby a přepravní prostředky pro paletizaci tvářené z plastů - dřevěné obaly a přepravní skříně - kovové obaly f) skladovací zařízení - zařízení pro sklady kusového zboží - zařízení pro ložné operace

33 g) Zařízení pro úpravu materiálu k manipulaci
- váhy (bez vah laboratorních a vah pro domácnost) - plnící a balící stroje a stroje pro úpravu obalů h) Dopravní prostředky - dopravní vozíky - nákladní automobily a jejich účelové modifikace - přívěsy a návěsy - kolejová vozidla pro nákladní dopravu - námořní lodě a lodě smíšené plavby - letadla

34 Výběr manipulačního systému
zařízení pro manipulaci musí být co nejvíce standardizováno, systém by měl být navrhnut tak, aby byl schopen zajistit plynulý tok materiálu, kapitálové prostředky by se měli soustředit především do aktivních prostředků a méně do budov, staveb aj., při výběru mobilních prostředků je třeba minimalizovat poměr hmotnosti a užitečného zatížení, zařízení by měla být maximálně využívána, při pohybu materiálu by mělo být co nejvíce využíváno, pokud je to účelné, gravitace.

35 Podmínky působící na výběr manipulačních systémů
technické - materiálové, - provozní, - stavební ekonomické společenské

36 Automatická identifikace
usnadňuje sledování objednávek, má pozitivní vliv na systém logistických výkonů, pomáhá redukovat skladové zásoby, zvyšuje spolehlivost a přesnost fungování logistického systému, redukuje množství manipulací a vede k časovým úsporám, používá se pro přenos informací o pasivních prvcích logistického řetězce, stává se tak jedním z předpokladů pro zlepšení úrovně služeb zákazníkům

37 Nejčastěji využívané technologie AI
Čárové kódy RFID (Radio Frequency Identification) Biometrické technologie

38 Čárové kódy nejčastěji používaná, nejdůležitější a nejlevnější technologie nejznámější čárové kódy jsou EAN (European Article Numbering) - mezinárodní standard 2 základní druhy EAN 8 a EAN 13.

39 numerická struktura EAN 13
prefix (třímístné číslo – stát původu – 859 ČR) 4 číslice pro označení výrobce 5 číslic pro označení výrobku kontrolní číslice. Struktura tmavých a světlých čar zahrnuje: start, stop znak, dělící znak světlé pásmo před a za kódem (nutné pro správné načtení kódu scannerem)

40 Code EAN 13

41 Code EAN 8

42 dvourozměrný čárový kód PDF417

43 RFID (Radio Frequency Identification)
využívaná především v nečistém prostředí a místech se špatnou viditelností. nosičem dat je tzv. tag využití v dopravě, skladování, ve výrobě, řízení pohybu lidí v uzavřených prostorách, ochrana objektů. technologie je nákladnější než čárové kódy

44 Biometrické technologie
založeny na fyziologických znacích lidí (otisky prstů, podpis, hlas, geometrie ruky, oční duhovka, sítnice, DNA…) hlavním principem např. v případě hlasové identifikace je porovnání skutečného hlasu s množinou hlasů uložených v databázi počítače. využíváno v místech, kde je třeba zajistit vysokou bezpečnost a cena takovéto technologie není rozhodujícím kritériem – hlavně v bankovnictví.


Stáhnout ppt "SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S MATERIÁLEM"

Podobné prezentace


Reklamy Google