Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Workshop č. 3 E-inkluze: vzdělávání osob 50+

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Workshop č. 3 E-inkluze: vzdělávání osob 50+"— Transkript prezentace:

1 Workshop č. 3 E-inkluze: vzdělávání osob 50+
Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D

2 „Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80
„Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Nejlepší v životě je zůstat mladý.“ Henry Ford

3 Struktura prezentace Vysoká heterogenita cílové skupiny – osoby nad 50 let, osoby nad 65 let. Význam vzdělávání ve vyšším věku a vzdělávací potřeby. Vzdělávání dospělých. Perspektiva starších osob, úřadů práce, vzdělávacích institucí (lektorů). Vzdělávání osob starších 65 let. Specifika vzdělávání starších osob.

4 Osoby 50 plus Velmi heterogenní sociální skupina:
- osoby ekonomicky aktivní – cíl: ekonomická inkluze - profesní vzdělávání (rekvalifikace), - osoby ekonomicky neaktivní – cíl: sociální inkluze - občanské a zájmové vzdělávání (např. U3V, krátkodobé kurzy)

5 Význam vzdělávání ve vyšším věku
Individuální přínos (pro osoby 50 +); Celospolečenský přínos (pro vztah seniorů a společnosti). Vzdělávání dospělých je zaměřené na dva vzájemně propojené cíle: na rozvoj osobnosti (seberealizaci) a na zajištění participace osobnosti na vyváženém sociálním, kulturním a ekonomickém rozvoji (občanská odpovědnost). Kalnický (2007:31)

6 Vzdělávací potřeby Každý člověk má individuální potřeby se vzdělávat.
Každá cílová skupina má specifické vzdělávací potřeby. U osob 50+ se jedná např. o: potřebu se rozvíjet, potřebu získávat zkušenosti, potřebu překonávat vlastní nedostatky, potřebu ocenění a bezpečí.

7 Vzdělávání dospělých Širší cíl:
Vzdělávání dospělých je zaměřené na dva vzájemně propojené cíle: na rozvoj osobnosti (seberealizaci) a na zajištění participace osobnosti na vyváženém sociálním, kulturním a ekonomickém rozvoji (občanská odpovědnost). (Kalnický, 2007:31)

8 Umět (schopnost se učit)
Vzdělávání dospělých Se liší od vzdělávání jiných věkových skupin. Motivační trojúhelník (Šerák, 2009): Moci (možnost se učit) Umět (schopnost se učit) Chtít (zájem se učit)

9 Perspektiva úřadu (agentury) práce
Identifikovat vzdělávací potřeby osob 50 +, promítnout je do nabídky vhodné rekvalifikace a navázat pracovním uplatněním. Důležitost kurzu práce na PC pro tyto osoby. Tento kurz by se měl přidělovat „…automaticky při příchodu do evidence…“ (Pracovník úřadu práce Opava in Kapusňáková, 2009) „…I když jim to zaměstnání nemusí přinést, tak určitě v 90 % z nich zůstane, že ještě něco zvládli, že ještě nejsou tak staří, aby se nenaučili na počítači…“ (Pracovník úřadu práce Opava in Kapusňáková, 2009)

10 Pomoci uchazečům o zaměstnání a zájemcům o rekvalifikaci s překonáním jejich obav. Důraz na poradenství (např. zvyšování motivace). „…A já za sebe můžu říct, že jsem strašně ráda, že třeba tady máme psychologa. Protože opravdu v některých situacích si nejsem jista, jestli by tomu člověku spousta věcí třeba v kurzu neublížila ještě navíc psychicky…„ (Pracovník úřadu práce Opava in Kapusňáková, 2009)

11 Perspektiva vzdělávacích institucí (lektorů):
Důraz na: praktičnost (konkrétní výsledky vzdělávání), individuální přístup (motivace, ocenění), interaktivita (v procesu učení je nezbytná aktivní účast dospělého člověka na řešení různých úkolů a problémů), provázanost s praxí - pracovním místem.

12 Perspektiva vzdělávacích institucí (lektorů)
Potenciální bariéry vzdělávání starších osob: nízká sebedůvěra účastníků, obavy z nové situace, obavy z přílišné náročnosti vzdělávacího procesu, obavy z negativního přístupu lektorů i dalších účastníků.

13 Vzdělávání osob 65 + (v důchodovém věku)
Jako specifická oblast vzdělávání dospělých se objevuje od let minulého století. V r byla založená Asociace univerzit třetí věku. Dnes již téměř každá univerzita nabízí tento typ vzdělávání. Existuje i virtuální U3V.

14 Vzdělávání 65 plus: obecní cíl
Toto vzdělávání se od ostatních odlišuje zejména „úzce vymezenou cílovou skupinou…, dále specifickými cíli, postupy a obsahy“ (Šerák, Dvořáková, 2009, s. 28). Obecní cíl vzdělávání: aktivní stárnutí - rozvoj schopností, obohacení znalostí a rozvoj osobnosti k seberealizaci – zájmové vzdělávání.

15 Specifika vzdělávání osob 65 plus
Specifika seniorského věku (biologická, psychologická a sociologická). Vnitřní (subjektivní) podmínky: Poznávací podmínky vzdělávání: pokles kognitivních schopností (fáze zapamatování je mnohem delší, oproti tomu fáze zapomínání přichází mnohem rychleji. Afektivní podmínky vzdělávání (motivace, potřeby, zájmy): větší potřeba podpory, uznání. Sociální a sociokulturní podmínky vzdělávání.

16 Specifika vzdělávání osob 65 plus
Vnější (objektivní podmínky): učivo, lektoři a vzdělávací instituce, prostředí, informovanost (je nutné dostat informace přímo k těmto osobám).

17 Doporučení pro vzdělávání starších osob
Využívat formy vzdělávání adekvátní jejich věku; Respektovat specifika této skupiny; Nastavit programy tak, aby pomohli s řešením jejich osobních problémů; Vytvářet příležitosti k participaci a tvořivému vyjádření seniorů; Poskytovat „životní“ pomoc, emoční podporu a prostor pro komunikaci problémů; Podporovat aktivní stáří.

18 Dobré rady: Dobré osvětlení, dostatečně hlasitý výklad, bezbariérový přístup, denní doba. Krátké informační materiály, dobře strukturované (kratší odstavce, dostatečně veliký text), vyhýbat se cizím slovům, příp. je vysvětlit. Dobrá (místní) dostupnost.

19 Metody vzdělávání seniorů
Neexistuje jediná správná (univerzální) metoda. Účinné jsou postupy, které: podněcují motivaci seniorů, zajišťují jejich aktivní účast, respektují jejich individualitu a styl učení, zabezpečují zpětnou vazbu, umožňují využití poznatků v praxi.

20 Děkuji Vám za pozornost. 


Stáhnout ppt "Workshop č. 3 E-inkluze: vzdělávání osob 50+"

Podobné prezentace


Reklamy Google